Прычына — няўдалае выступленне айчынных спартсменаў на Алімпіядзе ў Лондане. Лукашэнка не здымаў з сябе віны за «правал» алімпійцаў, але ў адстаўку адправіў іншых людзей.

1. Малады і невядомы
Прызначэнне Алега Качана адбылося ў чэрвені 2009. На месца пенсіянера Аляксандра Грыгарава прыйшоў 41‑гадовы Алег Качан (маладзей яго ў Саўміне тады быў толькі міністр культуры Павел Латушка).
Качан нарадзіўся ў Чэрвені, працаваў у Лагойскім райвыканкаме. Адтуль яго забралі ў Мінскі аблвыканкам, прызначыўшы на пасаду начальніка спартыўнага ўпраўлення. Гэта быў самы малады міністр спорту і турызму за ўсю гісторыю.

У пазнейшых інтэрв’ю адзін з папярэднікаў Качана Юры Сівакоў згадваў, што гэта ён прывёў Алега Качана ў структуру Мінспорта. «Падыход Качана выклікае толькі пачуццё раздражнення, абурэння і крыўды і нянавісці», — казаў сёлета Юры Сівакоў.

2. Ставіў амбіцыйныя задачы
Хай яны і не заўсёды супадалі з рэальным становішчам рэчаў у нашым спорце. Напрыклад, перад адборам чэмпіянату Еўропы-2012 па футболе Алег Качан сказаў, што
зборная абавязаная заняць у групе першае ці другое месца
. Цяжка было сказаць чаму, бо перад гэтым нашым найлепшым вынікам было трэцяе месца ў 2001. У выніку беларусы апынуліся толькі чацвёртымі, прапусціўшы наперад Францыю, Боснію, Румынію, апярэдзіўшы Албанію і Люксембург.

Значную частку працы Качана займала хакейнае мінскае «Дынама». Міністр прапаноўваў, каб у гэтай камандзе гуляла толькі шасцёра легіянераў. Насамрэч жа сёлета праз каманду ўжо прайшло 16 варагаў. Больш легіянераў няма ў ніводнай камандзе КХЛ.

3. Лавіць шайбу зубамі
Качан, як і ягоны шэф, неаднаразова дазваляў сабе нетактоўныя выказванні ў адрас сваіх падначаленых. Пасля правальнага леташняга першынства свету па хакеі міністр спорту параіў нашаму галкіперу Андрэю Мезіну лавіць шайбу зубамі, а абаронцам і нападаючым выходзіць на лёд з паламанымі рукамі і нагамі. Мудрыя прапановы, нічога не скажаш.
Вядомы хакейны варатар Сяргей Шабанаў на гэта прапанаваў адсякаць спартоўцам галовы за няўдалыя старты.

«Мне ўсё роўна, хруснула не хруснула спіна, павінен быў штурхаць», — казаў Качан па выніках Алімпіяды. У рэшце рэшт чыноўнік прыйшоў да высновы, што некаторыя спартоўцы свядома паказвалі кепскі вынік.

4. Дзіўныя прапановы па турызме
Качан быў міністрам не толькі спорту, але і турызму. І тут ягоныя ініцыятывы часам выклікалі абсалютнае непаразуменне. Напрыклад, вясной гэтага года, калі паміж афіцыйнымі Мінскам і Брусэлем адбыўся дыпламатычны кафнлікт, міністр сказаў наступнае: «Можа, мы станем нават больш прывабнымі ў плане турызму пасля ад’езду паслоў». Нібыта ў КНДР, дзе няма паслоў ЕС, турызм там квітнее.
«Гатэль у 200 даляраў за ноч — гэта зусім не дорага», — упэўнены Алег Качан. Цікава, што сказана гэта было адразу пасля леташняй дэвальвацыі, калі даходы большасці беларусаў упалі якраз да гэтых 200 даляраў.
«Лібералізаваць уезд турыстаў у краіну — сам бог наказаў», — гаварыў міністр. Зрэшты, канкрэтных зрухаў у гэтым накірунку зроблена так і не было.
5. З думкамі аб прэзідэнце
Што б ні рабіў, ці ні казаў Алег Качан, гэта адбывалася з думкамі пра кіраўніка дзяржавы. «Зборную павінен трэніраваць чалавек, які зможа вывесці на вынікі, чаканыя прэзідэнтам», — сказаў Качан пасля адстаўкі Бернда Штанге з пасады галоўнага трэнера футбольнай зборнай Беларусі. Заўзятары ў гэтым пытанні не так важныя, галоўнае, каб прэзідэнту спадабалася.
«Задачы паставіў перад намі прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта, кіраўнік нашай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка. Мы выдатна разумеем, што павінны прыкласці максімум намаганняў, каб іх выканаць», — казаў Качан перад Алімпіядай.
Лукашэнка тады загадаў заваяваць 25 медалёў, 5 з якіх залатых. У выніку абмежаваліся толькі 12. «Мы падманулі прэзідэнта. Я яму абяцаў медалі, асабіста», — калі падмануў, то адстаўка Качана не павінна здзівіць.

Причина отставки — неудачное выступление белорусских спортсменов на Олимпиаде в Лондоне. Лукашенко не снимал с себя вины за «провал» олимпийцев, но в отставку отправил других людей.

1. Молодой и неизвестный
Назначение Олега Качана состоялось в июне 2009. На место пенсионера Александра Григорова пришел 41-летний Олег Качан (моложе его в Совмине тогда был только министр культуры Павел Латушко).
Качан родился в Червене, работал в Логойском райисполкоме. Оттуда его забрали в Минский облисполком, назначив на должность начальника спортивного управления. Это был самый молодой министр спорта и туризма за всю историю.

В последующих интервью один из предшественников Качана Юрий Сиваков упоминал, что это он привел Олега Качана в структуру Минспорта. «Подход Качана вызывает лишь чувство раздражения, негодования, обиды и ненависти», — говорил Юрий Сиваков в этом году.

2. Ставил амбициозные цели
Пусть они и не всегда совпадали с реальным положением вещей в нашем спорте. Например, перед отбором к чемпионату Европы-2012 по футболу Олег Качан сказал, что
сборная обязана занять в группе первое или второе место
. Трудно было сказать почему, поскольку до этого нашим лучшим результатом было третье место в 2001 г. В итоге белорусы оказались лишь четвертыми, пропустив вперед Францию, Боснию, Румынию, опередив Албанию и Люксембург.

Значительную часть внимания Качана было уделено хоккейному минскому «Динамо». Министр предлагал, чтобы в этой команде играло только шесть легионеров. На деле же только в этом году через команду уже прошло 16 варягов. Большего числа легионеров нет ни в одной команде КХЛ.

3. Ловить шайбу зубами
Качан, как и его шеф, неоднократно позволял себе нетактичные высказывания в адрес своих подчиненных. После провального прошлогоднего первенства мира по хоккею министр спорта посоветовал нашему голкиперу Андрею Мезину ловить шайбу зубами, а защитникам и нападающим выходить на лед со сломанными руками и ногами. Мудрые предложения, ничего не скажешь.
Известный хоккейный вратарь Сергей Шабанов в ответ на это предложил отсекать спортсменам головы за неудачные старты.

«Мне все равно, хрустнула не хрустнула спина, должен был толкать», — высказывался Качан по итогам Олимпиады. В конце концов чиновник пришел к выводу, что некоторые спортсмены сознательно показывали плохой результат.

4. Странные предложения по туризму
Качан был министром не только спорта, но и туризма. И здесь его инициативы иногда вызывали абсолютное недоумение. Например, весной этого года, когда между официальными Минском и Брюсселем состоялся дипломатический конфликт, министр сказал следующее: «Может, мы станем даже более привлекательными в плане туризма после отъезда послов». Мол, в КНДР, где нет послов ЕС, туризм процветает.
«Отель в 200 долларов за ночь — это совсем не дорого», — уверен Олег Качан. Любопытно, что сказано это было сразу после прошлогодней девальвации, когда доходы большинства белорусов в месяц упали как раз до этих 200 долларов.
«Либерализовать въезд туристов в страну — сам бог велел», — говорил министр. Впрочем, конкретных подвижек в этом направлении сделано так и не было.
5. С мыслями о президенте
Что бы ни делал и ни говорил Олег Качан, это происходило с мыслями о главе государства. «Сборную должен тренировать человек, который сможет вывести на результаты, ожидаемые президентом», — сказал Качан после отставки Бернда Штанге с поста главного тренера футбольной сборной Беларуси. Болельщики в этом вопросе не так важны, главное, чтобы президенту понравилось.
«Задачи поставил перед нами президент Национального олимпийского комитета, глава нашего государства Александр Лукашенко. Мы прекрасно понимаем, что должны приложить максимум усилий, чтобы их выполнить», — говорил Качан перед Олимпиадой.
Лукашенко тогда дал указание завоевать 25 медалей, 5 из которых золотых. В итоге ограничились только 12. «Мы обманули президента. Я ему обещал медали, лично», — ну раз обманул, то и отставка Качана не вызвала удивления.
Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально?

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, активируйте JavaScript в настройках своего браузера