Načalnik upraŭleńnia ideałahičnaj raboty Hrodzienskaha abłvykankama Pavieł Skrabko. Fota radyjo «Svaboda».

Načalnik upraŭleńnia ideałahičnaj raboty Hrodzienskaha abłvykankama Pavieł Skrabko. Fota radyjo «Svaboda».

Juryskonsult abłasnoha KDB Natalla Skurat. Fota radyjo «Svaboda».

Juryskonsult abłasnoha KDB Natalla Skurat. Fota radyjo «Svaboda».

Siońnia Ašmianski rajonny sud raspačaŭ razhlad alboma «Pres-fota Biełarusi — 2011» na pradmiet ekstremizmu. Pasiadžeńnie pačałosia, a 11-j hadzinie i prachodzić u zakrytym režymie. Razhlad spravy inicyjavała ŭpraŭleńnie KDB pa Hrodzienskaj vobłaści.

41 asobnik alboma «Pres-fota Biełarusi — 2011» byŭ kanfiskavany ŭ fatohrafaŭ Julii Daraškievič i Alaksandra Vasiukoviča 2 listapada 2012 hoda na pamiežnym pierachodzie «Kamienny Łoh».

U jakaści «zacikaŭlenych asob» pa spravie ab pryznańni alboma «Pres-fota Biełarusi — 2011» ekstremisckim prachodziać fatohrafy Julija Daraškievič, Alaksandr Vasiukovič i Vadzim Zamiroŭski, jaki razam z Daraškievič źjaŭlajecca arhanizataram konkursu «Pres-fota Biełarusi».

U sud pryjechali Julija Daraškievič, Alaksandr Vasiukovič i Vadzim Zamiroŭski (na fota).

Taksama kala budynka suda sabralisia 15 žurnalistaŭ, u tym liku zdymačnaja hrupa NTV, eks-viazień-žurnalist, što prachodziŭ pa spravie ab paklopie na Łukašenku, Andrej Pačobut, a taksama pravaabaroncy Andrej Bastuniec i Hary Pahaniajła, nikoha z palitykaŭ u Ašmianach niama, udakładniaje Jeŭraradyjo.

Pierad pačatkam suda nadarvany ściah na rajvykankamie zamianili na novy, paviedamlaje Biełsat.

Advakatka Łarysa Atamančuk skazała, što padaść chadajnictva, kab u sud vyklikali usich siabroŭ žury fotakonkursu. Taksama jana budzie prasić, kab pradstaŭnik «Belarus Press Photo» prysutničaŭ pry źniščeńni fotaalbomaŭ, kali takoje rašeńnie budzie pryniataje, paviedamlaje Radyjo Svaboda.

11:10

U zału suda prapuścili Andreja Bastunca i Hary Pahaniajłu, žurnalistam prysutničać nie dazvolili.

11:53

Advakat padała chadajnictva ab prypynieńni spravy. Abvieščany pierapynak da 14:00.

Pravaabaroncaŭ, darečy, adchilili ad udziełu u pracesie.

14:10

Chadajnictvy ab skasavańni zabarony na viadzieńnie fota i videazdymki adchilili.

Adchilena chadajnictva ab prypynieńni spravy.

Sud praciahvajecca. Začytvajuć zvarot načalnika KDB pa Hrodzienskaj vobłaści I. Karža. Ad jaho imia vystupaje juryskonsult abłasnoha KDB Natalla Skurat

14:21

Pradstaŭnik zajaŭnika sprabuje davieści abhruntavanaść zajavy, čytaje z papierak, zapinajecca.

Pytańnie pra ekśpiertnuju acenku: jakija pytańni stavilisia pierad kamisijaj, jak farmiravaŭsia jaje skład?

Advakat, jaki pradstaŭlaje žurnalistaŭ, pytajecca, čamu było vyrašana, što abłvykankam kampietentny farmiravać kamisiju?

Adkaz: «Tam ža nie tolki pradstaŭniki ideałahičnaha adździeła abłvykankama».

14:27

Advakat žurnalistaŭ pytajecca ŭ juryskonsulta KDB: Jakija materyjały alboma zaklikajuć da ekstremisckaj dziejnaści? Dzie tam zakliki da ekstremizmu?

Adkaz: padborka materyjałaŭ skažona adlustroŭvaje žyćciadziejnaść Respubliki Biełaruś. Zatym Natalla Skurat zamaŭkaje, nie moža adkazać na pytańnie.

Vystupaje žurnalistka Julija Daraškievič. Jana raskazvaje pra toje, što ŭ albomie sabranyja fota pieramožcaŭ konkursu, u tym liku fatohrafaŭ dziaržaŭnych ŚMI, fatahrafii aceńvała mižnarodnaje žury.

Julija Daraškievič: Fotazdymki nie padbiralisia ni aŭtarami, ni redaktarami, ni vydaŭcami. U knizie apublikavanyja tolki vyniki konkursu — jaho pieramožcy.

Sudździa pytajecca: Ź jakoj metaj vieźli knihi (skanfiskavanyja zatym na pamiežnym pierachodzie)?

Ju. Daraškievič: Daryć, dla kaleh, dla vystavaŭ, biblijatek.

Zaraz vystupaje fatohraf Vadzim Zamiroŭski — taksama adzin z arhanizataraŭ konkursu.

V.Zamiroŭski zaznačaje: «Chaču padkreślić, što materyjały alboma — nie našyja vydumki, a vynik pracy mižnarodnaha žury — bolš kvalifikavanaha, čym ekśpiertnaja kamisija, jakaja aceńvała albom.

Chaču adznačyć, što aŭtaram fota, pavodle ŭmovaŭ konkursu, zabaraniałasia ŭmiešvacca ŭ padziei, rabić pastanovačnyja zdymki»

Zdymki, jakija ŭvajšli ŭ albom, raniej byli apublikavanyja ŭ ŚMI i na stužkach mižnarodnych ahienctvaŭ».

Vystupaje Alaksandr Vasiukovič. Jon paŭtaraje faktyčna skazanaje Daraškieviča i Zamiroŭskim. Pra toje, što vybirajucca lepšyja zdymki mižnarodnym žury, jakomu niama sensu pakazvać Biełaruś u niehatyŭnym śviatle.

Sudździa pytajecca pra zdymki Vasiukoviča, šukaje ich u albomie.

14:47

Začytvajuć daviedku eskpiertnaj kamisii (vyniki eskpiertyzy), potym budzie vystupać načalnik upraŭleńnia ideałahičnaj raboty Hrodzienskaha abłvykankama Pavieł Skrabko.

15:01

Pradstaŭnik žurnalistaŭ prosić pradstaŭnicu KDB Natallu Skurat abrhuntavać kampietentnaść kamisii.

Taja adkazvaje, što kamisiju farmiravała nie KDB, a Hrodzienski abłvykankam.

15:02

Vystupaje načalnik upraŭleńnia ideałahičnaj raboty Hrodzienskaha abłvykankama Pavieł Skrabko. Koratka paviedamlaje źviestki pra siabie.

Raspaviadaje, jak stvarałasia kamisija: «U jaje skład uvajšli mastactvaznaŭcy, psichołahi i jurysty dla bolšaj abjektyŭnaści».

Pradstaŭnik žurnalistaŭ pytajecca: Jakija pytańni byli pastaŭlenyja pierad kamisijaj?

Skrabko: Ci jość u albomie prykmiety ekstremisckaj dziejnaści.

Pradstaŭnik žurnalistaŭ pytajecca: Ci paviedamlali ekśpiertam pra ich pravy i abaviazki?

Skrabko kaža, što nie: «Tam byli jurysty, jany i tak viedali».

15:15

Pradstaŭnik advakataŭ pytajecca pra asobnyja farmuliroŭki: čamu vy zrabili vysnovu, što pradstaŭnikam milicyi prypisvajucca nizkija maralnyja jakaści?
Vy ž tolki što skazali, što jany vykonvali svaje abaviazki i abaraniali hramadstva, a značyć, mieli prava prymianiać siłu da demanstrantaŭ?
Čamu vy zrabili vystnovu, što hetyja fotazdyki padryvajuć aŭtarytet Biełarusi? Vy pravodzili sacyjałahičnyja daśledavańni?
Źviartalisia da zamiežnych dziaržaŭ?

Adkaz: nie

Pačałasia sapraŭdnaja burnaja dyskucija, sudździa prosić jaje prypynić.

15:23

Pradstaŭnica žurnalistaŭ: Vy zaŭvažyli prykmiety fotamantažu na zdymkach?

Adkaz: Nie, my nie možam heta vyznačyć, u nas nie było sychodnych materyjałaŭ.

A kali b byli?

Moža mastactvaznaŭca i moh by, ale tut patrebny inšyja śpiecyjalisty.

Pradstaŭnica žurnalistaŭ: Čamu vy kažacie pra abrazu hramadzian RB? Da vas źviartalisia hramadzianie ci heta tolki vašaja vysnova?

Skrabko: Naša vysnova. Ale ž była ekśpiertyza, hety albom moža abrazić i inšych hramadzian.

15.35

Pytańnie pra fota z mužčynami, jaki prymiarajuć kapielušy. Čamu vy ličycie, što hetyja ludzi pradstaŭlajuć uvieś biełaruski narod? Čamu vy robicie vysnovu, što na fonie mienavita novyja i zachodnija rečy?

Pytańnie: na jakoj movie zrobleny podpisy da fota?

Skrabko: Na biełaruskaj.

Pytańnie: Čamu ŭ hetym razie vy karystalisia słoŭnikami Ušakova i inš., a nie słoŭnikami biełaruskaj movy?

Ckrabko: U podpisach słovy, jakija majuć adnolkavaje značeńnie ŭ rasijskaj i biełaruskaj movach.

Pytańnie: Što takoje «nizki estetyčny rakurs»?

Adkaz: A pa-vašamu jon vysoki?

Čamu vy zrabili takuju vysnovu?

Na padstavie fota.

Pradstaŭnica žurnalistaŭ: Čamu vy ličycie temy Čarnobyla «niepryhladnaj»?

Skrabko: Niepryhladnaja padborka fota.

Pradstaŭnica žurnalistaŭ: Čamu vy nie pišacie mienavita tak u ekśpiertyzie, a nazyvajecie niepryhladnymi temy? Aśviatleńnie hetych tem — ekstremizm?

Ciapier razhladajuć inšyja materyjały spravy.

15:51

Pradstaŭnik žurnalistaŭ prosić vyklikać inšych ekśpiertaŭ, abaviazać ekśpiertaŭ, jakija buduć prychodzić na sud, prynieści dakumienty, jakija śviedčyli b pra ich adukacyju i kampietentnaść.

Pradstaŭnica KDB: Heta niemetazhodna, KDB moh by i sam zrabić vysnovu ab ekstremiźmie, ale sabraŭ kamisiju.

Pradstaŭnica žurnalistaŭ prosić dałučyć da spravy zvarot da suda ad pradstaŭnikoŭ tvorčaj intelihiencyi, u jakim havorycca pra vysoki ŭzrovień «BiełPresFota» i jaho važnaść.

16:08

Pradstaŭniki žurnalistaŭ prosiać dałučyć da spravy zajavu Hary Pahaniajła pra vysoki ŭzrovień i praŭdzivaść fotazdymkaŭ z alboma, sudździa admoviŭ.

Sudździa niekalki razoŭ nazvaŭ BCHK «Biełaruskim sielskim kamitetam».

U sudzie abvieščany pierapynak na 10 chvilin, potym adbuducca sudovyja sprečki.

16:21

Sud adnaviŭ pracu.

Žurnalisty, ich pradstaŭniki i pradstaŭnica KDB ahučvajuć svaje pazicyii — faktyčna paŭtarajuć skazanaje raniej.

16:27

Pradstaŭnik žurnalistaŭ: u albomie tolki kala 30 zdymkaŭ, u jakich pavodle mierkavańnia kamisii možna znajści prykmiety ekstremizmu, astatniaje — fota biełaruskaj pryrody, kultury.

16:33

Na siońnia praces zavieršany. Rašeńnie suda budzie ahučana zaŭtra, 18 krasavika, a 16-j hadzinie.

* * *

«Uvieś biełaruski narod u bamžavatym vyhladzie» — tekst ekśpiertyzy ekstremisckich zdymkaŭ «Pres-fota Biełarusi»
Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?