Stenahrama onłajn-kanferencyi z dyrektarkaj telekanału «Biełsat» Ahnieškaj Ramašeŭskaj.

Sp-nia Ahnieška, dyk kali ŭžo zapracuje Biełsat? My ŭžo začakalisia.

Mikoła Zavialejski

Spadziajemsia, što pad kaniec hetaha hodu.

Štości ja nie zrazumieŭ: spačatku palačka kiruje BIEŁSAT, a paśla i polskaja mova zamiest rasiejskaj?
Pytańnie: ci nie budzicie Vy naviazvać biełaruskamu hledaču polskuju pazicyju na situacyju ŭ śviecie?

Kandatovic

Pa‑pieršaje, movaj kanału budzie biełaruskaja mova.
Pa‑druhoje, u našaj redakcyi pracuje vielmi šmat biełarusaŭ, i heta ich pazicyja, a nie maja, budzie ŭpłyvać na prahramu stancyi. Vialikaja kolkaść našych prahramaŭ užo ciapier paŭstaje na Biełarusi.

Spadarynia Ramašeŭskaja! Pa-pieršaje, dziakuj Vam, što ŭzialisia rabić TV dla biełarusaŭ pa-biełarusku, i chaj Boh Vam pamahaje. Pytańnie samaje hałoŭnaje: vielmi čakajem. Kali ž pačniecca viaščańnie? I na jakim spadarožniku budzie jano vieścisia? A to dumaju kupić talerku, a nia viedaju, na jaki nastroić.

jops

Jak ŭžo było skazana, spadziajusia, što da kanca hetaha hodu my pačniem viaščańnie na spadarožnikach «Astra» i «Siryjus».

Jeść jakaja-niebudź staronka Biełsata ŭ Internet?

Aleś

Pakul niama, ale pastarajemsia na praciahu miesiaca jaje stvaryć.

ci nia zdarycca tak, shto Belsat "vypampuje" z bielaruskikh niezalezhnykh SMI, dzie zarobki mienshyja, najlepshykh zhurnalistau?

pyt.

Kaniešnie ž my budziem «zmahacca» za najlepšych žurnalistaŭ, tamu što pracavać dla našaj stancyi nia budzie lohkaj spravaj. Dumaju, adnak, što niezaležnyja medyi na Biełarusi pavinny dapamahać adno druhomu, a nie kankuravać z saboj.

raskažycie krychu pra Vašych baćkoŭ, kali łaska

Ivan

Vielmi šmat možna raspaviadać, nia viedaju z čaho i pačać. Ad pałovy 70-ych hadoŭ maje baćki ŭdzielničali ŭ polskim apazycyjnym ruchu. Abodva jany fizyki pa adukacyi. Kali u 1981 h. u Polščy ŭviali vajennaje stanovišča, jany pačali arhanizoŭvać pieršaje niezaležnaje radyjo «Salidarnaść», za što paźniej trapili ŭ turmu. Baćka adsiedzieŭ 2 hady, maci – hod. Pa atrymańni Polščaj niezaležnaści ŭ 1989 h. majho baćku vybrali senataram. I na hetuju pasadu jaho pieraabirajuć pa siońniašni dzień, užo 6-y raz.

Spadarynia Ahnieška,

moj televizar tranśluje kabelnuju televiziju i ja viedaju, što nichto z majaho dzieviacipaviarchovaha domu nie pahladzić praz heta prahramy "Biełsatu", bo amal nichto pra jaho z susiedziaŭ nia viedaje. Dy i kali b viedali kuplać samu tarełku nie pajšli, bo heta znoŭ hrošy płacić. Jakija zachady pa pašyreńniu aŭdytoryi planujuca praz takoje stanovišča?
Dziakuj.

Źmicier

Pry ŭsim našym žadańni, my nia ŭ stanie vyrašyć usie hrašovyja prablemy susiedziaŭ my nie vyrašym.
Pierad pačatkam viaščańnia, my płanujem pravieści infarmacyjnuju kampaniju.

Jakim čynam buduć pracavać biełsataŭskija žurnalisty ŭ Biełarusi, kali da kožnaha (ja ŭpeŭnieny) prystaviać KDB'šnika?
Kali licenzij na pracu, viadoma, nia vydaduć, a aparaturu buduć pry nahodzie kanfiskoŭvać?

Niechtatam R.

Mienavita tamu ja nie adkažu na heta pytańnie.

Na jakim uzroŭni Vy sami viedajecie biełaruskuju movu? Dzie Vy jaje vyvučali?

Aleś Jurkaviec

Ja ŭsio razumieju pa-biełarusku. Navučyłasia «sa słuchu». Vielmi lublu jaje, a nie havaru tamu, što vielmi dobra viedaju rasiejskuju movu i tamu časta pamylajusia, ad čaho i saromiejusia. A kab navučycca, mnie treba b było pajechać na 2 tydni ŭ niejkuju biełaruskuju viosku, bo ŭ Miensku heta było b niemahčyma.

Ci majecie recept, jak NIE pieratvaryć Biełaruś-TV u BT-naadvarot?

ŁŁ

Dumaju, što tak. Naša stancyja nia budzie ruparam prapahandy – jano pavinna zapoŭnić miesca, jahoje dahetul pustuje. My budziem supraćlehłaściu BT u tym sensie,što budziem havaryć pra toje, pra što na BT nie havorać. My budziem davać infarmacyju, jakaja nie źjaŭlajecca na BT, albo źjaŭlajecca ŭ pierakryŭlenym ci nie poŭnym varyjancie. Ale ŭ adroźnieńni ad BT, jakaja prapahanduje adnu palityčnuju siłu, my nia miajem takoha nakirunku. My chočam prapahandavać tolki demakratyju i svabodu vybaru.

a jakija pieradačy planujucca - zabaŭlalnyja, infarmacyjnyja, filmy?
cikavić, ci budzie jakaja dobraja relihijnaja pieradača

cikaŭnyja

U planach: 2 razy ŭ tydni – mastacki film. Taksama planujem pakazvać seryjały (pakul nie mahu nazvać jakija, bo u hety momant viaducca pieramovy pra ich pakupku). Spadziajemsia pakazać niekalki cikavych humarystyčnych prahramaŭ. Relihijnych prahramaŭ pakul niama.

Ci možacie Vy nazvać jakija-niebudź imiony biełaruskich žurnalistaŭ, analitykaŭ, jakija pahadzilisia pracavać na kanale?

Siarhiej

Nie mahu.

Šanoŭnaja pani Ahniežka!
Ź dziacinstva hladzieŭ polskuju televiziju, praz heta dobra viedaju polskuju movu. Zaŭsiody jana była našmat lepšaja za savieckuju, a potym i za "biełaruskuju". Tamu spadziajusia, što Biełsat voźmie najlepšaje z PTV-1 i 2. Žadaju pośpiechaŭ i hledačoŭ.
A kali skažacie, na jakim spadarožniku budziecie tranślavać prahramy, dyk abaviazkova kupim talerku.

pan Brudas

Vialiki dziakuj! Kali havaryć pra jakaść, to spadziajusia, što na jaje chopić hrošaŭ (telebačańnie – heta vielmi darahaja reč).

Heta radasnaja navina. pamahaj vam Boh u pracy. Jak možna uładkavacca na pracu? Ci buduć adkrytymi konkursy? Chto patrabujecca najbolš?

Alena

Dobry žurnalist znojdzie šlach, kab da nas trapić. A my patrabujem tolki dobrych. Nam patrebnyja taksama redaktary, režysiory – dakumentalisty, specyjalisty pa mastackich filmach.

Skažycie kali łaska, ci buduć mulciki i pieradačy dla dzietak? Mnie vielmi padabajecca Viečarynka i ranišnija pieradačy dla nas ź pieršaj prahramy polskaj TV. My pierajechali ŭ druhi rajon i zaraz ja ŭžo nie mahu , na žal, ich hladzieć. Čakaju takich ža na Vašym kanale.
Dziakuj!

Valodzik

Dziciačyja prahramy, ŭ bolšaści, vielmi doraha kaštujuć. Pakul što my nie planujem ich nabyvać. Heta nia značyć, što ŭ budučyni my nia vierniemsia da hetaha pytańnia.

Častata ŭ kanała budzie stabilnaj ci jak u niekatorych inšych kanałaŭ - budzie mianiacca?

Anton

Spadziajusia, što budzie stabilnaj.

Spadarynia Ahnieška, ci nie ŭ Biełarusi Vašyja karani, miarkujučy pa proźvišču?
Ci buduć u "Biełsacie" uroki polskaj movy? Jany patrebnyja.
Nie viedaju, ci ŭhanaravali palaki jakim znakam ci pomnikam radyjo "Volna Eŭropa - Polska redakcyja",
a voś u volnaj Biełarusi "Biełsat" pastarajemsia ŭhanaravać, kali tolki jon vykanaje zadumanaje.

Michal

Dumaju, što va ŭschodniaj Eŭropie ŭsie majuć supolnyja karani. Moža i maju, chacia jašče 2 hady tamu ja pra niešta takoje navat nia dumała. Maje baćki i ja naradzilisia ŭ Varšavie. Tolki niadaŭna ja daviedalasia, što mahčyma častka siamji pachodzić z Haradzienščyny i Paleśsia.
Pakul nia budzie. Pačniem z «zaniatkaŭ pa biełaruskaj movie», a potym pahladzim.
Pra pomnik my parazmaŭlajem paźniej.

Uvažajemaja, skažitie kak tak mohło byť, čto ni odin biełaruskij žurnalist nie učastvujet v projektie? Kak novosti mohut podavať ludi, kotoryje ni razu nie byli v Biełarusi ili nie javlajutstia očievidcami sobytij?
Ckažitie, pravda li to, čto t.k. Milinkievič łobbirovał projekt, to jeho budut tam krutiť tak žie kak Łukašienko na BT s utra do viečiera?

Kiriłł

Heta niejkaje nieparazumieńnie! Z nami supracoŭničaje šmat biełaruskich žurnalistaŭ.
Nie, my nia budziem pakazvać Milinkieviča z ranku da viečara. Časam budziem pakazvać taksama inšych palitykaŭ : ))

Pani Ahnieška,
kali Biełsat nie budzie na Biełarusi akredytavany, jon nie zmoža ani zdymać bolšaść padziejaŭ, ani bracť intervju ŭ aficyfnych asob.
Jakim čynam vy źbirajeciesia raspaviadać pra padziei na Biełarusi?

Alena Hapava

Spadziajusia, što Vy zmožacie sami pierakanacca jakim čynam my heta zrobim.

Jakija kulturnickija prahramy buduć na "Biełsacie"?

Ryhor MF

U płanach šmat muzyčnych prahramaŭ (npr. hit-parad). Razhladajem prajekt cykłu pieradačaŭ, jaki budzie raspaviadać pra samych viadomych biełaruskich artystaŭ. Taksama naš vialiki prajekt – teleteatr. Pieršym spektaklem na našaj antenie buduć «Tutejšyja» Janki Kupały.

Na jakich spadarožnikach budzie vieścisia tranślacyja?
Siarod žurnalistaŭ kanału mohuć akazacca supracoŭniki rasiejskich dy łukašenkaŭskich śpiecsłužbaŭ... Jak ad hetaha zaścierahacca?..

Ivan

Bajusia, što pierad hetym my nie zastrachujemsia, ale nia hledziačy na heta my budziem pracavać.

Jak na maju dumku, u kanała vielizarnyja pierśpiektyvy. Zaraz u biełaruskim efiry zaniatyja nišy zabaŭlalnych pieradač u roznych varyjantach, rasiejskaj papsy i tendencyjna-ahłabielnych palitkamientaroŭ. Niezaniatyja nišy biełaruskaj i suśvietnaj litaratury i kultury, palityčnaj i ekanamičnaj analityki, biesstarońniaj padačy navin, biełaruskaj i suśvietnaj muzyki, u pieršuju čarhu, našych susiedziaŭ palakaŭ, litoŭcaŭ, ukraincaŭ, filmaŭ na biełaruskaj movie.
Darečy, da prychodu na BT Zimoŭskaha nie było zabarony na dublaž filmaŭ z francuzskaj movy na biełaruskuju. Ciapier biaspłatna priedstaŭlenyja francuzami filmy pierakładajucca spres na rasiejskuju movu ŭ vyniku vusnaj zabarony z boku kiraŭnictva BT.
Jašče chaciełasia b kab kanał tematyčna nie byŭ spriees palityčna-prapahandysckim z adnaho boku ci pusta-zabaŭlalnym z druhoha.

Minak

Spadziajusia, što naš kanał taki i budzie, chacia kaniešnie ž nie adrazu ŭdasca dasiahnuć vysokuju jakaść: stvareńnie telebačańnia – heta stareńnie «vialikij fabryki».
Niahledziačy na ŭsio, našyja filmy buduć pierakładzieny na biełaruskuju movu.

Počiemu jazykom vieŝanija izbrali biełorusskij, a nie russkij? Vsie-taki po-russki bolšinstvo hovorit v Biełarusi.

DF

Ale nacyjanalnaj movaj biełarusaŭ źjaŭlajecca biełaruskaja mova. Upeŭniena, što Vy pahodziciesia z tym, što ŭsie biełarusy jaje razumiejuć. Pa rasiejsku možna hladzieć rasiejskija kanały.

Ci nia dumajecie ciaham času zrabicca kamiercyjna prybytkovymi. U svoj čas, zakrytaje ŭładami "Radyjo 101,2" pryciahvała rekłamnikaŭ praz svaju jakaść i adroznaść ad inšych stancyj.

minak

Tak, dumajem.

Chto finansuje Biełsat

V.V.

U dadzieny momant prajekt finansujecca polskim uradam, jaki u hetym hodzie pryznačyŭ na jaho 4 młn. eŭra. Taksama ŭžo ŭ hetym hodzie da finansavańnia dałučycca (u nievialikim adsotku) litoŭski ŭrad. Majem vialikaje spadziavańnie na finansavańnie z boku ZŠA.

Ci budzie BIEŁSAT tranślavać svaje pieradačy na Złučanyja Štaty Amieryki? Kali tak, to pa jakim spadarožniku?

Mikoła

Pakul nie.

Ci nie licacie vy, sto stanovisca vasaha backi /kali ja nie pamylajusia, vas backa calec polskaha sojmu/ dapamahlo vam u zycci i u pryvatnasci da pryznacennia na pasady starsyni belsatu?

Eva

Moj baćka – čałaviek biez kampramisaŭ. Jaho pasada vielmi časta pieraškadžała mnie ŭ žyćci, chacia mnie, viadoma ž, dałamahło vychavańnie, jahoje jon mnie daŭ. A pasada šefa «Biełsatu» – heta nia honar, heta vialikaje zadańnie.

Dzień dobry, Ahnieška.Kali łaska, adkažycie, ci budzie mahčymaść hladzieć pieradačy tielekanała u interniecie i kali pačnie pracavać ułasny sajt telekampanii. Dziakuj.

Siaržuk

Budzie takaja mahčymaść. Staronka pavinna pačać dziejnaść ad pałovy kastryčnika.

Pažadańni:
Kali jość mahčymaść, rabicie tranślacyju praz satelitu Hotbird, (na jaje nastaŭlenyja bolšaść talerak u RB). Kali atrymajecca pieradavać syhnał z 2-3 satelitaŭ, numar 2 - Sirius, 3 - Astra.
Adčyniajcie chutčej sajt i rabicie forum.
BIEŁARUŚ ČAKAJE VAS!

stary

Abodva pažadańni pastarajemsia spoŭnić, ale chutčej nie na Hotbird, a druhi varyjant.

Pani Agneshka,

u SMI byla infarmacyja, shto Belsat damoviusia z Litouskaj nacyjanalnaj TV ab supracounictve. Kali laska, raskazhyce, jakija siuzhety budze ryhtavac dlia Belsat Litva, hto ih budze rabic i na jakoj move.
Velmi chakajem novy kanal, zhadajem ad usiaho serca, kab u vas atrymausia jon cikavy i suchasny

Danuta

U Litvie budzie zdymacca “tok-šoŭ”, jakoje častkova budzie finansavać litoŭski ŭrad.

Kali patrebnyja pierakładčyki ź inšych movaŭ na biełaruskuju z dośviedam pracy , to možam dapamahčy kandydaturami.

Ja

Kali jość žadajučyja, to niachaj pišuć ([email protected])

Dzień dobry spadarynia Ahnieška! Vaš kanał admoviŭsia ad tranślacyi pieršaj častki filma režysera Siarhiej Pataranskaha "U śniahach dramaje viasna" z farmuloŭkaj što film nie adpaviadaje kancepcyi i ideałohii kanała. Film raspaviadaje pra viasnovyja padziei u Miensku. Ci nie značyć heta što na vašym kanale isnuje taksama cenzura, jak i na biełaruskich kanałach? Ci značyć heta što usie polskija inicyjatyvy, jak naprykład prahrama Kalinoŭskaha buduć tolki chvalicca na kanale? Chacia užo zaraz zrazumieła što dadzienaja prahrama maje i admoŭnyja vyniki. Ci budzie u vas pakazana druhaja častka filma dzie pakazvajecca niepryjemnaja praŭda pra prahramu Kalinoŭskaha i žorstka krytykujecca za biaździejnaść spadar Milinkievič? Niaŭžo u Polščy isnuje taja sama prablema cenzury na telebačańni?

Maksim

Absalutna nie razumieju pra što idzie havorka. Nichto nam takuju prapanovu nie prysyłaŭ (u lubym vypadku, takaja prapanova nie traplała ŭ naša prahramnaje biuro). Spadara Pataranskaha zaprašajem skłaści prapanovu. Kala takich prajektaŭ, jak naš zaŭsiody źbirajecca šmat plotak.

22 vieraśnia u Łucku projdzie fest biełaruskaha roku "Prava być svabodnym". Čytaŭ što videa-viersiju možna budzie pabačyć na kanale BiełSat. Ci heta budzie całkam kancert, ci tolki častkova? Pytajusia, bo sam na žal nie zmahu trapić na hety fest.Moža varta było b kanału vydać potym hety kancert na dvd, jak proma kanału u Biełarusi?

witaut

My planujem heta.

ueb-redaktar Onłajn-kanferencyja skončana, Ahnieška Ramašeŭskaja dziakuje čytačam NN za dasłanyja pytańni.

***

Ahnieška Ramašeŭska‑Huzy

Naradziłasia ŭ 1962 h. u Varšavie. U 1987 h. skončyła fakultet historyi Varšaŭskaha ŭniversytetu. Brała ŭdzieł u niezaležnym studenckim ruchu, była pradstaŭnikom Ahulnapolskaha ŭstanoŭčaha kamitetu Niezaležnaha abjadnańnia studentaŭ (NAS), a potym siabram revizijnaj kamisii NAS). Paśla ŭviadzieńnia ŭ Polščy vajennaha stanovišča supracoŭničała z apazycyjnym rucham, udzielničała ŭ stvareńni ruchu «Svaboda i Mir». U 1987—1990 hh. znachodziłasia na doktarskaj stypendyi ŭ Jelskim ŭniversytecie (ZŠA).

U 1990 h. kinuła navukovuju karjeru i viarnułasia ŭ Polšču. Ad 1991 h. pracavała ŭ «Życie Warszawy», stažavałasia ŭ Washington Times, Washington Post i New Republic. Ad krasavika 1992 h. ‑‑ na polskim telebačańni. Ad 1999 h. ‑‑‑ admysłovy karespandent i redaktar zamiežnaj redakcyi. Pracavała ŭ Kosavie, Bośnii, Makiedonii, Rumynii, Aŭhanistanie.

U 2004—2005 hh. pracavała mižnarodnym karespandentam — rychtavała spravazdačy pierš za ŭsio ź Biełarusi i Ŭkrainy. Ad lipienia da listapada 2005 h. pastajanna znachodziłasia u Horadni i Miensku.

U listapadzie 2005 h. hałoŭnaj upravaj Polskaha telebačańnia pryznačana na pasadu karespandenta ŭ Miensku. Ale ŭžo ŭ śniežni biełaruskija ŭłady anulavali vizu.

Aŭtar kancepcyi stvareńnia pry Polskim telebačeńni asobnaha telekanału dla Biełarusi.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна