U enierhabałans Biełarusi da 2011 hoda płanujecca dałučyć vuhalu ŭ abjomie amal 3 młn.t umoŭnaha paliva. Ab hetym paviedamiŭ namieśnik staršyni Prezidyuma Nacyjanalnaj akademii navuk Biełarusi Uładzimir Cimašpolski na pres-kanfierencyi.

Jon adznačyŭ, što hety napramak źjaŭlajecca adnym z važniejšych u kancepcyi enierhabiaśpieki Biełarusi. U śviecie zapasy vuhalu ŭ dziesiatki razoŭ pieravyšajuć zapasy nafty i hazu. Imi ŭ značnaj stupieni zabiaśpiečany nie tolki Rasija, ale i inšyja susiedzi Biełarusi — Polšča, Ukraina. Dobryja pierśpiektyvy supracoŭnictva jość taksama z Hiermanijaj, dadaŭ jon.

U Biełarusi płanujecca ŭ bližejšaj pierśpiektyvie pabudavać niekalki ciepłaelektrastancyj, jakija pracujuć z vykarystańniem vysokakałaryjnych vuhloŭ. Akramia taho, namiečany pieravod mnohich enierhakrynic respubliki na kambinavanaje prymianieńnie paliŭnych resursaŭ.

Uładzimir Cimašpolski adznačyŭ, što novy varyjant kancepcyi enierhietyčnaj biaśpieki i niezaležnaści Biełarusi achoplivaje šyrokaje koła pytańniaŭ, źviazanych z dyviersifikacyjaj impartu paliŭna-enierhietyčnych resursaŭ. U pryvatnaści, razhladajucca pytańni pa padpisańniu pahadnieńnia pamiž Biełaruśsiu i Azierbajdžanam pa vydzialeńniu kvoty na azierbajdžanskuju naftu. Važnym napramkam źjaŭlajecca realizacyja sumiesnych prajektaŭ ź Vieniesuełaj. Prapracoŭvajecca pytańnie z ukrainskim bokam adnosna prajekta pa hazapravodu „Adesa-Brody”. Viaducca pierahavory z Turkmienistanam ab tym, kab praz uzajemazalikovyja schiemy u biełaruskim bałansie mieć taksama turkmienski haz. Pavodle słoŭ Uładzimira Cimašpolskaha, viadziecca surjoznaja prapracoŭka prajektaŭ z kitajskim bokam, jakija praduhledžvajuć pry vykarystańni kitajskich inviestycyj budaŭnictva ŭ Biełarusi enierhabłokaŭ na vuhali.

Značny efiekt pa ekanomii paliŭna-enierhietyčnych resursaŭ pavinien być dasiahnuty ŭ respublicy za košt ukaranieńnia novych źbierahalnych technałohij.

Uładzimir Cimašpolski prainfarmavaŭ, što raspracoŭka novaha varyjanta kancepcyi enierhabiaśpieki Biełarusi zavieršana, dakumient adobrany ŭradam i ciapier znachodzicca na razhladzie kiraŭnika dziaržavy.

Paśla stvareńnia AES u Biełarusi ekspart atamnaj elektraenierhii daść mahčymaść kampiensavać košt impartujemaha pryrodnaha hazu, paviedamiŭ siońnia namieśnik staršyni Prezidyuma Nacyjanalnaj akademii navuk Uładzimir Cimašpolski na pres-kanfierencyi.

Pavodle jaho słoŭ, Biełaruś razhladaje mahčymaść arhanizacyi ekspartu atamnaj enierhii ŭ inšyja krainy, u tym liku i ŭ Rasiju. „Takim čynam budzie skampiensavany rost cen na impartujemy ŭ respubliku pryrodny haz”, — skazaŭ jon.

Uładzimir Cimašpolski taksama adznačyŭ, što praces budaŭnictva AES pavinien prachodzić aktyŭna. „Čym bolš my zaciahvajem jaho, tym daražej nam abydziecca stvareńnie atamnych błokaŭ”, — skazaŭ jon. Za košt atamnaj elektraenierhii Biełaruś płanuje zamiaścić nie mienš jak 10 pracentaŭ paliŭna-enierhietyčnaha bałansu.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?