Asnoŭnymi kampanientami sistemy buduć školnyja dakumienty, adaptavanyja dla vykarystańnia ŭ virtualnaj prastory: elektronny žurnał, elektronny dziońnik, raskład zaniatkaŭ.

Rašeńnie ab ukaranieńni takoha prajekta było pryniataje paśla aprabacyi rasijskaj płatformy «Dnievnik.ru», jakaja prajšła ŭ minułym hodzie ŭ 8 škołach Minska. Pra heta paviedamiła načalnik centra infarmacyjnych resursaŭ sistemy rehijanalnaj adukacyi Minskaha haradskoha instytuta raźvićcia adukacyi Aksana Minič.

«Darečy, u Rasii ŭžo na ŭzroŭni dziaržavy isnuje narmatyŭnaja baza, jakaja rehuluje atrymańnie infarmacyi pra paśpiachovaść navučenca praz elektronny dziońnik i žurnał. Hety vid elektronnych pasłuh uklučany ŭ zvodny pieralik pieršačarhovych dziaržaŭnych pasłuh u Rasii, jakija pradstaŭlajucca ŭ pieršačarhovym vyhladzie. Biełaruś taksama ruchajecca ŭ hetym kirunku, pra što havorycca ŭ Nacyjanalnaj stratehii raźvićcia infarmacyjnaha hramadstva, inšych dakumientach, najbolš važny siarod ich — Kancepcyja infarmatyzacyi sistemy adukacyi da 2020 hoda», — adznačyła jana.

Novy farmat značna pašyraje ŭjaŭleńnie pra zvykłyja školnyja dakumienty i prapanuje novyja formy ŭzajemadziejańnia nastaŭnikaŭ, vučniaŭ i ich baćkoŭ u ramkach elektronnaha dziońnika, žurnała i hrafikaŭ paśpiachovaści.
Akramia taho, inicyjatary prajekta ŭpeŭnienyja, što piedahoh zmoža vučyć školnikaŭ cyvilizavanym i praduktyŭnym znosinam u siecivie dla vyrašeńnia peŭnych zadač, naprykład, u chodzie realizacyi navučalnych prajektaŭ i daśledčaj dziejnaści.

Dla kožnaj katehoryi karystalnikaŭ elektronnych resursaŭ schools.by — a heta dyrektary škoł, nastaŭniki, vučni, baćki — praduhledžany svoj nabor pravoŭ i adpaviedny ŭzrovień dostupu da infarmacyi. Tak, dostup da elektronnaha žurnała majuć nastaŭniki-pradmietniki, kłasny kiraŭnik, dyrektar. Baćki i vučni nie zmohuć jaho prahladzieć. U žurnale nastaŭniki vystaŭlajuć adznaki, adznačajuć propuski, pakidajuć kamientary da ŭrokaŭ i chatnija zadańni.

Usio heta, a taksama acenka pavodzinaŭ i zaŭvahi nastaŭnikaŭ adlustroŭvajecca ŭ dziońniku kožnaha vučnia. Baćkam dastupny dziońnik tolki ich dziciaci. A voś tablicu paśpiachovaści mohuć prahledzieć i nastaŭniki, i vučni, i baćki.

Dla škoł usie resursy płatformy biaspłatnyja. A voś baćkam daviadziecca kožnuju čverć płacić peŭnuju sumu, kab prahledzieć elektronny dziońnik svajho dziciaci. U sistemie prapanujecca dva taryfy na vybar.

Aksana Minič adznačaje vielmi chutkaje farmavańnie kultury virtualnych znosin i ich bieśsistemnaść: školnik viedaje, adkul spampavać muzyku, ale nie čuŭ pra infarmacyjnyja resursy ci nie žadaje imi karystacca. Zrešty, heta datyčyć nie tolki školnikaŭ.

«Na žal, u masavaj śviadomaści baćkoŭskaj hramadskaści kampjutar, asabliva chatni, — heta cacka, i jak jon moža być vykarystany dla farmavańnia imknieńnia da samanavučańnia, nie ŭsie razumiejuć.
Hety prajekt zaklikany „abudzić“ hramadskuju śviadomaść, pakazać, što navučańnie — heta bieśpierapynny praces, u jakim uzajemadziejańnie idzie nie tolki pamiž vučniem i nastaŭnikam», — kaža Aksana Anatoljeŭna.

U pryvatnaści, baćki zmohuć naŭprost zadavać pytańni nastaŭniku, nie pakidajučy pracoŭnaha miesca.

Pa vynikach apytańniaŭ udzielnikaŭ aprabacyi płatformy «Dnievnik.ru», siarod baćkoŭ da vykarystańnia sietkavych servisaŭ stanoŭča staviacca ŭ asnoŭnym tyja, chto pastajanna karystajecca kampjutaram. 69% apytanych baćkoŭ adkazali, što karystajucca resursami sietki Internet amal kožny dzień (adkaz «Nikoli» dali 3% apytanych). 37% apytanych baćkoŭ vykarystoŭvajuć internet u asnoŭnym dla pracy (80% praviedzienaha ŭ siecivie času), dla zabavak internet vykarystoŭvaje 50% baćkoŭ ź siaredniaj intensiŭnaściu (da 50% praviedzienaha ŭ siecivie času).

Pry hetym dla atrymańnia źviestak pa pytańniach adukacyi svajho dziciaci 38% apytanych baćkoŭ vykarystoŭvajuć tolki 5% času znachodžańnia ŭ siecivie, i tolki 15% baćkoŭ — bolš za 80% času. Najbolš časta baćki vykarystoŭvajuć takija sietkavyja resursy, jak «Adnakłaśniki» (40%) i «Vkontaktie» (21%).

Biezumoŭna, dla paśpiachovaha funkcyjanavańnia «Elektronnaj škoły» nieabchodnaja najaŭnaść piersanalnych kampjutaraŭ ci mabilnych pryład z dostupam da internetu na pracoŭnym miescy kožnaha nastaŭnika, jaki pracuje ź sistemaj. Pa słovach Aksany Minič, kožny nastaŭnik budzie mieć mahčymaść vieści svaju pradmietnuju staronku. Akramia taho, u nastaŭnikaŭ pavinien być dastatkovy ŭzrovień vałodańnia technałohijami.

«U siarednim u Minsku na adzin PK prypadaje 4,3 nastaŭnika. Za papaŭnieńnie parku adkazvaje dyrektar, jaki analizuje patreby škoły i nakiroŭvaje zajaŭku na abstalavańnie ŭ orhany kiravańnia adukacyjaj. Abstalavańnie kampjutarnaj technikaj dla ŭstanovaŭ ahulnaj siaredniaj adukacyi zakładzienaje i štohod ažyćciaŭlajecca kamitetam pa adukacyi Minharvykankama, upraŭleńniami adukacyi administracyj rajonaŭ u adpaviednaści ź dziaržaŭnaj prahramaj raźvićcia ahulnaj siaredniaj adukacyi ŭ Respublicy Biełaruś na 2007–2016 hady», — kaža surazmoŭca.

Padrychtoŭka nastaŭnikaŭ da pracy ź lubymi novymi sistemami abo techničnymi srodkami navučańnia ažyćciaŭlajecca Minskim haradskim instytutam raźvićcia adukacyi praź sistemu śpiecyjalnych prahram. Pierad pačatkam realizacyi ekśpierymientalnych abo inavacyjnych prajektaŭ abaviazkova pravodziacca narady i navučalnyja sieminary dla ŭdzielnikaŭ, zatym ažyćciaŭlajecca kansultavańnie pa pytańniach, jakija mohuć uźniknuć.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?