«Kalininhrad – heta naša ziamla, tam našy ludzi, - skazaŭ Alaksandr Łukašenka na pres-kanfierencyi dla rasijskich žurnalistaŭ. – Kali litoŭcy pasprabujuć zakryć darohu ŭ naš Kalininhrad, to atrymajuć pa mordzie. U saviecki ž čas Kalinihrad byŭ biełaruskim».

 

«Ja časta kažu – addajcie nam Kalininhradskuju vobłaść, my jaje pieratvorym u kvitniejučy sad». Pavodle Łukašenki, Pucin navat pahadziŭsia addać Kalininhrad Biełarusi.

14:39

Kali nie buduć admienienyja naftavyja pošliny, Biełaruś nie paciahnie Mytny sajuz

Łukašenka raźličvaje na admienu z 1 studzienia 2014 spahnańnia z krainy pošlin za ekspart naftapraduktaŭ z rasijskaj nafty i zajaŭlaje, što ŭ advarotnym vypadku Biełaruś «nie paciahnie» dalejšy ŭdzieł u Mytnym sajuzie.

«Pucin abiacaŭ - z 1 studzienia 2014 h. ustaraniajem ŭsie kanfiskacyi i abmiežavańni ŭ handli», - zajaviŭ jon, adznačyŭšy, što Biełaruś štohod pieraličvaje ŭ biudžet RF kala $4 młrd ekspartnych naftavych pošlin.

«U advarotnym vypadku my Mytny sajuz nie paciahniem, kali nie budziem bačyć ad jaho ekanamičnaha efiektu», — cytuje A.Łukašenku Interfax.

13:59

Strachu niama, kali Ukraina niešta padpiša ź Jeŭrasajuzam»

«Ja kažu, Uładzimir Uładzimiravič, nivodzin Hiertnier i Kierymaŭ nie vartyja taho, kab my z taboj raspachabili našy adnosiny».

«U Salihorsk pryjedzieš — śvietły horad! Tam sady ćvituć, a takoje razburanaje było ŭsio. Ja pamiataju, što jany zaŭsiody bastavali. Z kaskami na Minsk išli. U Salihorsku pryhažość, kamunizm ceły.

Jon, saplak, Baŭmhiertnier pryjechaŭ da premjer-ministra, nahu za nahu zakinuŭ, plunuŭ na dom urada – i ŭ aeraport.

Ja by pytańnie z «Urałkalijem» za dzień rašyŭ i aktyvy byli b u rukach nadziejnych ludziej».

Try hadziny pres-kanfierencyja. «A što rabić? U łaźniu zaprašać?» – adkazaŭ Łukašenka.

Hazieta «Zaŭtra» pytajecca, ci «drejf Ukrainy ŭ Jeŭropu, ci heta nie trahiedyja słavianskaha śvietu».

«Ja papraknuŭ Nazarbajeva i Pucina, što jany kinuli Biełaruś na zachodnich akuł, palitviaźni i ŭsio takoje. Vy ž viedajecie, što nijakich palitviaźniaŭ niama.

Biełaruś za vašymi śpinami nijakich pieramovaŭ nie viała. Čaho vy Ukrainu paprakajecie? Kali sami hetyja razmovy viadziecie. Ź Biełaruśsiu jany nie havorać, bo pradpryjemstvy im ja nie addam, ludziej taksama.

Strachu niama, što Ukraina niešta padpiša ź Jeŭrasajuzam.

Pucin mianie padtrymaŭ. Chaj viaduć, jakija chočuć pieramovy, aby nie zakryli našy šlachi».

13:39

Pra adnosiny z «Urałkalijem»

«My nie hatovyja pracavać na žulikaŭ. Ja vam zaraz raskažu, što takoje kalij, što takoje ŭhnajeńni. Ad hetaha zaležyć jakaść chleba. Kab u bulbu masła nie dadavać.

Kali ja staŭ prezidentam, to palicy pustyja byli, telefanuje dyrektar kalijnaha kambinata, prablema sa zbytam. U mianie inšyja prablemy byli, dzie chleba ŭziać.

U Minsku muki zastavałasia na try dni.

Da jaho pryjšli žuliki. Kazali, što z urada, z administracyi. A ja nie sfarmiravaŭ jašče ŭrad. Ja imiem revalucyi zahadaŭ, kab nikomu nie pradavać, a tolki sam pradavaj. Ale i jon pradavaŭ praz maskoŭskuju firmu MKK. Jon pradavaŭ za 70 dalaraŭ, a paniaćcia nie maje kolki kalij u Indyi kaštuje. Maskoŭcy za 300 pradavali.

Ja tady zrabiŭ niezaležnuju kampaniju, jakaja budzie pradavać kalij. Da mianie tady pryjechaŭ Rybałoŭleŭ, jaki pierad hetym 1,5 hoda adsiedzieŭ.

Kaža, davajcie abjadnajemsia. Ja tydzień prapracavaŭ pytańnie, ale zhadziŭsia. Tolki kampanija nie ŭ Maskvie, ci Šviejcaryi, a ŭ Biełarusi. Byŭ čas, kali cana dajšła da 900 dalaraŭ. Załatyja časy!

Rybałoŭleŭ sa ślazami na vačach pryjšoŭ, skazaŭ, što bolš pracavać nie budzie.

Na jaho najechali, prymusili addać akcyi, kali nie, to pasadziać, ci hałavu adkruciać. Ja jaho nie abialaju, jon kvateru niadaŭna na Manchetanie kupiŭ za 75 miljonaŭ, ale jon paradačny byŭ.

Pryjšoŭ da mianie Kierymaŭ. Mnie kazali, što jon zaŭsiody śpiekulavaŭ.

Klaŭsia, što ŭsio budzie prystojna pavodzić siabie».

13:20

«Škoła ŭ nas razbasiačyłasia»

«Adzin rasijski vice-premjer skazaŭ, što my vam nie damo nafty. Sajuznaha saŭmina nie budzie! Dobra. Vy viedajecie, što za vice-premjer.

My abmiarkoŭvali z Uładzimiram Uładzimiravičam [Pucinym – «NN»] prablemy. U nas adnolkavyja padychody: złodziej pavinien siadzieć u turmie.

My vykaraskajemsia. Nam vielmi ciažka, ale vykaraskajemsia».

Hazieta «Krasnaje znamia» (Tomsk) pra raźmierkavańnie.

«U nas biespracoŭje – 0. Moładź razumieje, što na pracu ciabie voźmuć, kali ty lepšy za astatnich, lepš vučyšsia. Raźmierkavańnie my nie admianiali. Ciapier raźmierkavańnie 2 hady, ale my dumajem zrabić heta bolš žorstkim, asabliva pa niekatorych śpiecyjalnaściach».

«U nas nie tolki lohka atrymać vyšejšuju adukacyju. Heta raniej było lohka, kali było 50 niedziaržaŭnych VNU, u kožnych chlavie.

Treba napružycca. Heta škoła krychu rasbasiačyłasia – heta ja pryznaju. Nastaŭniki kryŭdziacca, što zarobki nievialikija. Ja ź imi zhodzien. U nianiečak i vychavacielaŭ ŭ dziciačym sadku katastrafična ciažkaja praca. My pavinny vyrašyć prablemu».

Łukašenka taksama skazaŭ, što ŭ respublicy ŭžo stvorana bolš za tysiaču ahraharadkoŭ.

«Tam zarablajuć prystojnyja hrošy, i ludzi tudy vałam iduć i z Rasii, a asabliva z Zachadu».

13:08

«Ci to Baŭm, ci to Hiertnier, ci to dreva, ci to sad»

«Ja nie mahu skazać, što našy ludzi nie zmohuć žyć u rynkavym asiarodździ. Ja nie mahu tak skazać! Ale davajcie pastupova. Mnie ŭ rynku padabajecca kankurencyja. Ułada nie moža dapamahać adnym i tapić inšych.

Ja ŭžo staražytny prezident i mahu skazać, što rabić usio treba aściarožna. Kab bandyty nie zachapili ŭładu. Jany ŭsio što zaŭhodna ŭklučać, kab supraćstajać dziaržavie».

Łukašenka chvalić telekanał RBK. «U vas svaja pazicyja». Pytajucca pra kalijny kanflikt.

«Ja vam skažu dzie znajści hrošy. A pra ci to Baŭm, ci to Hiertnier, ci to dreva, ci to sad. Adkažu potym. Ja b Kierymava i kierymaŭcaŭ zakryŭ u adnoj kamiery, i jany b pradali ŭsie akcyi.

A hrošy adpraviŭ u Bieraźniaki. Adabrać hrošy ŭ niehadziajeŭ i pabudavać kvitniejučy sad. A vy šukajecie ŭ Baŭmhiertniera. Jakija ŭ jaho hrošy? Sotaja dola taho, što mieŭ Kierymaŭ. Ja atrymaŭ list ad bieraźniakoŭcaŭ. My dadzim adkaz, jon rychtujecca. Ale ja viedaju, jak źbiralisia hetyja podpisy.

Nie dumajcie, što Łukašenka zamaniŭ vašaha ci to Baum, ci to Hiertniera ŭ Biełaruś. I jak ludažer ździekvajecca ź jaho».

Žurnalistka prosić viarnuć Baŭmhiertniera ŭ Bieraźniaki. «Jakija lepšyja ŭmovy stvaryć? Jon u trochpakajovaj kvatery. Nazad jaho ŭ kamieru viarnuć?!»

12:54

Kalcelson

«Voś naš ministr statystyki. Moža, u jaho niejkaja statystyka jość. Havary praŭdu! Na siabie nie spasyłaje», — pradstaŭlaje Łukašenka staršyniu Biełstata Zinoŭskaha.

Pryvodzić mahazin «Radziviłaŭski» ŭ jakaści prykładu paśpiachovych dziaržaŭnych prajektaŭ u handli. «Tam 250 vidaŭ kaŭbasy!»

«U nas zabaroniena z adnaha kresła taho, chto praviniŭsia, pierasadžvać na inšuju pasadu. Byŭ ty staršynioj rajvykankama.Dobraja pasada. Prahulaŭ rajon. A potym zajmaje inšuju pasadu». Łukašenka kaža, što tak być nie pavinna.

Raskazvaje pra tvorčych ludziej, pra Eldara Razanava, Vysockaha. «Kažuć, nas tak cisnuli, cisnuli. A vas uvieś śviet viedaje! Kiepska, značyć, cisnuli. U saviecki čas mała było karotkaj spadnički, kab na scenu vyjści Ja b nie vykreślivaŭ z žyćcia ŭsio dziaržaŭnaje, ale my nie suprać pryvatnaha.

Niadaŭna była šumicha pa «Kamunarcy». Byŭ taki nibyta biełarus Kalcelson. Pavieł Izotavič, jak jahonaje proźvišča? [pytajecca ŭ hałoŭnaha redaktara «SB» Paŭła Jakuboviča – «NN».] [Marat] Novikaŭ?

Nielha na dzieciach nažyvacca. Pradavaŭ pa vysokich cenach, a pradpryjemstvam pałovu addaŭ. Pradpryjemstva stała burycca. My ŭ jaho akcyj nie zabirali.

My jamu dali pinok pad zad, i jon vylecieŭ z krainy. Ciapier idzie madernizacyja pradpryjemstva».

12:38

«Atrymlivajecca trymać hidru pad padłohaj»

Ludzi ŭ tvitary pišuć, što słova «žestačajše» ŭžo vykarystana 17 razoŭ.

Zadaje pytańnie «Pskoŭskaja praŭda» pra cieniavuju ekanomiku.

«Heta hańba vam. Žyviacie ŭ Biełarusi. I pieršy raz u Biełarusi», - kaža Łukašenka žurnalistcy.

«Ja ŭpeŭnieny, što cieniavaja ekanomika jość u Biełarusi, ale praličyć jaje vielmi ciažka. U nas rynačnaja ekanomika. Paraŭnoŭvać z Savieckim Sajuzam nielha. Cieniavaja ekanomika — heta spadarožnik rynačnaj ekanomiki. Ale nam atrymlivajecca trymać hetuju hidru pad padłohaj.

My niadaŭna aryštavali namieśnika dyrektara «Biełnaftachima» i ceły šłejf jaho padzielnikaŭ. Kažuć, tałkovy byŭ čałaviek».

12:20

«Jak tolki my daviedvajemsia, što niaščasnyja siemji, my zabirajem adrazu dziaciej. Biez sudoŭ. Dzie budziem šukać hrošy na dapamohu ŭ 10 tysiač? Adrežam ad lekaŭ, ad adukacyi. Ale ŭ cełym padaŭlalnaja bolšaść našych šmatdzietnych siemjaŭ – narmalnyja».

Kaža, što Biełaruś znojdzie 350 miljonaŭ dalaraŭ na siemji, na dapamohu. «Vašy jajcahałovyja razumniki ŭ hazietach – heta vorahi. Jany Łukašenku na duch nie pieranosiać», - krytykuje Łukašenka rasijskuju presu, jakaja napisała pra siamiejnuju reformu Łukašenku.

«U nas niama apazicyi, u nas jość piataja kałona, jakaja za hrošy zrobić usio».

«Kali ja ź piensij zabiaru miljard na dziaciej, to mianie zrazumiejuć. Ja žorstki kiraŭnik, zaŭsiody prymušaŭ pracavać. U nas tolki lanivy moža nie zarabić hrošaj».

12:10

«Ja štoviečar raskazvaju Kolu pra Stalina i Hitlera»

Na pytańnie pra ŭšanavańnie pamiaci Pieramohi ŭ Druhoj suśvietnaj vajny. «Ja štoviečar Kolu ŭkładvaju spać.

Jon kaža: «Televizar hladzieć nielha, davaj historyju». Znoŭ pra vajnu? Pra vajnu! Raskazvaju jamu pra Stalina, pra Hitlera».

«Ja ŭžo pierajšoŭ da vajny z Napaleonam. Baradzinskaja bitva, jak jany (francuzy) adstupali. I voś my lacim na viertalocie, Biarezina, ja raspaviadaju pra francuzaŭ: voś tut ich utapili, masty spaleny i da taho padobnaje».

Žurnalistka kaža, što Siamion Šapira dzivosny čałaviek. «Vy prosta jaŭrejaŭ lubicie!» – adkazaŭ kiraŭnik krainy.

Ci nie baiciesia vy, što naradžać pačnuć asacyjalnyja elemienty, kali paabiacali 10 tysiač jeŭra za dzicia?

«Bajusia», — adkazaŭ Łukašenka.

Pryvodzić historyju z času, kali byŭ dyrektaram kałhasu, pra šmatdzietnuju siamju. «Ja tady pryniaŭ rašeńnie ŭvieści žestačajšuju dyscyplinu. Pravieryŭ usim. Niebłahanadziejnyja nie atrymlivali dapamohu. Adziavali dziaciej sami, dasyłali ŭ škołu. Ale hrošy baćkam nie davali».

11:52

«My nie admianili śmiarotnaje pakarańnie. Ja nie liču, što heta dobra»

Pytańnie ad radyjo «Rasii» pra navukovaje supracoŭnictva. Žurnalist kaža, što padčas pres-turu prybaviŭ u vazie. Łukašenka zaprasiŭ jaho zaŭtra pahulać u chakiej.

«Adzin vaš vialiki palityk padčas kalijnaha kanfliktu zajaviŭ, što kalij voziać z Urała, a ŭ nas tolki pierapracoŭvać. I jon skazaŭ, što nie dadzim bolš biełarusam kaliju! My nie viedajem, kudy svoj kalij dziavać. U Jeŭrazijskim sajuzie niama toj hłybini sacyjalnaj, jakaja była ŭ Savieckim Sajuzie».

Pytańnie ad «Tamboŭskaha žyćcia» pra biaśpieku na minskich vulicach. Kaža, «bajaŭsia vyjści, kab pa bałdzie nie dali».

Łukašenka raskazvaje pra napad na syna miljardera Šakucina. Kaža, što znajšli napadnikaŭ za 4 dni. Ciapier jany čakajuć «žestačajšaha pakarańnia». Kaža, što ŭ Biełarusi amal nie isnuje karupcyi.

«My nie admianili śmiarotnaje pakarańnie. Ja nie liču, što heta dobra». Tym nie mienš, miarkuje, što adbyvajucca takija rečy, kali treba jaho prymianiać. Pryvodzić u prykład terakt u minskim mietro.

«Kali ja staŭ prezidentam, to samaja prablema była bandytyzmam». Raskazvaje, jak u pačatku prezidenctva ładziŭ pastki na bandytaŭ. Tyja, chto supraciŭlaŭsia, raspraŭlalisia žorstka.

«U sarcirach, kaniečnie, nie mačyli. Ale nikomu spusku nie davali». Hetuju historyju Łukašenka raskazvaje ŭžo nie pieršy raz.

«Bandytaŭ, jakija rabavali inšamarki, my rasstrelvali jak mahli. U nas byli žestačajšyja razborki».

11:32

Palakam da siońnia češacca ŭ peŭnych miescach

Kaža, što ŭ Biełaruś z Rasii za apošni čas pierajechała 35 tysiač hramadzian Rasii. U Rasiju ź Biełarusi – 9 tysiač.

«Kali rasijanin ź luboha rehijona zachoča da nas pryjechać, to – miłaści prosim».

Pytańnie ad vydańnia «Krasnaja źviezda» Ministerstva abarony pra vučeńni NATO la miažy ź Biełaruśsiu.

«My nie budziem kryčać, vizžać. Budziem kazać u čałaviečym klučy.

Hvałtam kryčali ab našych vučeńniach, a sami? Čamu palaki tak vizžali? Palakam da siońnia češacca ŭ peŭnych miescach, jak kazaŭ kłasik, kab viarnuć amierykanskaje SPA da siabie.

Polšča – heta apora amierykancaŭ u Jeŭropie. Heta viadoma. Jany i kryčali pra dyktataraŭ, kab atrymać hrošy, kab atrymać sabie sistemu SPA.

Amierykancy tady buduć vymušanyja padkormlivać Polšču».

***

11:20

Pytańnie ad «Pieršaha abłasnoha kanała» (Amurskaja vobłaść): dziakuje Łukašenku za dapamohu rehijonu ad pavodki.

Łukašenka raskazvaje pra hubiernatara Amurskaj vobłaści, jaki prylataŭ jamu ŭ hości. Ničoha cikavaha.

***

11:11

«Ja jašče haspadzinam nie staŭ. Chaciełasia b. U nas pałova haspadzinaŭ, a jany žabraki»,

— tak Łukašenka reahuje na pytańnie ad «sajuznaha» vydańnia».

«Kali b nie kryzis u Jeŭropie i śviecie, to situacyja navat u Rasii była b inšaj, a ŭ Biełarusi dakładna inšaja».

Pryvodzić u prykład udałaha supracoŭnictva Biełarusi i Rasii vajskovyja vučeńni «Zachad-2013». Kaža, što jany ŭzbudaražyli ŭsio NATO.

«Ja b nie skazaŭ, što našy adnosiny biazvobłačnyja. Byli i sutyknieńni. Ale vychodzili my ź ich pa-siabroŭsku. Bieź vialikich strataŭ», - kaža Łukašenka pra biełaruska-rasijskija adnosiny.

«U ekanomicy šmat pytańniaŭ, jakija patrabujuć karekciroŭki. Našy ŭrady patrabujuć padtrymki. Pa pytańni vychadu na Adziny Jeŭrazijski sajuz vielmi mnoha pytańniaŭ, vielmi, jon zakranaje šmat pytańniaŭ va ŭsich dziaržavach — Biełarusi, Kazachstanie i Rasii».

11:00

Alaksandr Łukašenka pačaŭ 11-ju pres-kanfierencyju dla rehijanalnych rasijskich žurnalistaŭ vitańniami na «spadziajusia, nie čužoj ziamli». Jana pravodzicca ŭ Nacyjanalnaj biblijatecy.

Rastłumačyŭ, dziela čaho pravodziacca takija mierapryjemstvy. Nahadaŭ, što ŭ Biełarusi 2500 pradpryjemstvaŭ z rasijskim kapitałam i hetaja ličba tolki pavialičvajecca.

Zaznačyŭ, što tavarazvarot z Rasijaj pavialičyŭsia za apošnija hady ŭ 6 razoŭ. «My nie retušavali ničoha, vy bačycie realnuju karcinu, jak Biełaruś žyvie štodnia», — kaža jon.

«My hanarymsia svaimi pośpiechami, ale i nie chavajem niedachopy. Nikomu dobra ŭ sučasnym śviecie nie žyviecca. Hłabalny kryzis zakranuŭ usie krainy, u tym liku i nas. U takoj situacyi Biełarusi i Rasii lepš być razam.

My nie nastolki bahatyja, jak vy, na padarki ad Hospada Boha. Nam niaprosta», - kaža Łukašenka.

«My adkrytyja na supracoŭnictva z usimi, chto hatovy nas razumieć». Kaža, što i ŭ Biełarusi, i ŭ Rasii jość siły, jakija pieraškadžajuć intehracyi narodaŭ. Havoryć, što budzie adkazvać nie dziela pijaru.

«Uvieś moj pijar – heta maja praca i maja rabota».

«Usie, navat hadkija kanały, tranślujucca na Biełaruś. I paradačnyja kanały, jakija pakazvajuć «Baćka-1», «Baćka-2», taksama tranślujucca».

Ciapier kiraŭnik dziaržavy hatovy pačać adkazvać na «kavierznyja i hadkija» pytańni.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?