A 14-j anłajn-tranślacyja pasłańnia Pucina pierad Fiederalnym schodam u Hieorhijeŭskaj zale Kramla ŭ Maskvie.

U zaprošanych u Kreml na hrudziach pryčeplenyja vialikija hieorhijeŭskija stužki. Zała sustreła Pucina avacyjaj.

Pucin pačaŭ z apaviadańnia pra toje, što ŭ Krymie źviazanaje z rasijskaj historyjaj. Jon skazaŭ, što ŭ Krymie z 2,2 miljona nasielnikaŭ 1,5 miljona ruskich. Pavodle apošniaha pierapisa, ich było, praŭda tolki 58%.

Asablivuju ŭvahu Pucin nadaŭ krymskim tataram. Paabiacaŭ im «kančatkovuju reabilitacyju». Paabiacaŭ, što ŭ Krymie budzie try dziaržaŭnyja movy: rasiejskaja, ukrainskaja, krymskatatarskaja.

Pucin zajaviŭ, što balšaviki pry SSSR niespraviadliva pieradali Ukrainie nieŭkrainskija terytoryi: ciapierašni poŭdzień i ŭschod Ukrainy.

«Kali Krym apynuŭsia ŭ inšaj dziaržavie, Rasija adčuła, što jaje abrabavali. Krymčan pieradali z ruk u ruki, jak miech bulby». «Miljony ruskich lehli spać u adnoj krainie, a pračnulisia ŭ inšych. Ruski narod staŭ samym vialikim padzielenym narodam u śviecie». Pucin kaža, što ludzi spadziavalisia, što SND budzie novaj formaj adzinaj dziaržaŭnaści, a tak nie stałasia.

«Adnosiny z bratnim ukrainskim narodam byli i buduć dla nas klučavymi», — kaža Pucin. «Pahadžajučysia na delimitacyju miažy z Ukrainaj, my pryznavali jaje miežy», — pryznaje Pucin. Kaža, što paskoryŭ delimitacyju miažy na prośbu Kučmy na pačatku 2000-ch.

«Adnak situacyja stała raźvivacca pa-inšamu, — narakaje Pucin. — Ruskija pakutavali ad piermanientnaha palityčnaha kryzisu. [Ukrainskaja] ŭłada dastała, apastyleła hramadzianam Ukrainy», — kaža Pucin. «Miljony ŭkraincaŭ pracavali na padzionnych zarobkach za miažoj. Dobra razumieju tych, chto ź mirnymi łozunhami vyjšaŭ na Majdan», — dvojčy skazaŭ Pucin. — «Ale tyja, chto stajaŭ za apošnimi padziejami, mieli inšyja mety. Jany chacieli ažyćciavić dziaržaŭny pieravarot». Jon abvinavačvaje ŭ hetym nacystaŭ, ekstremistaŭ, antysiemitaŭ. Uzhadvaje pra admienu zakona ab ruskaj jak rehijanalnaj movie. Kaža, što admianić jaho zmusili apiekuny novaj ułady Ukrainy na Zachadzie.

«Navat trapić na pryjom da niekatorych z novych ministraŭ ciapier možna tolki z dazvołu bajevikoŭ Majdanu».

Voś kab nie pakinuć žycharoŭ u Krymie ŭ biadzie, i ŭmiašałasia Rasija, kaža Pucin. «My pavinny byli zabiaśpiečyć krymčanam mahčymaść dla svabodnaha volevyjaŭleńnia».

«Uzbrojenyja siły Rasii nie ŭvachodzili ŭ Krym, jany i tak užo znachodzilisia tam zhodna ź mižnarodnaj damovaj. My navat nie pieravysili kolkaści, vyznačanaj damovaj, — 25 tysiač čałaviek».

Pucin kaža, što krymčanie ŭčynili toje samaje, što i sama Ukraina ŭ 1991-m. Jon spasyłajecca taksama na kosaŭski precedent. Pryvodzić šmatlikija cytaty z dakumientaŭ AAN i Mižnarodnaha suda pa Kosavie. «Sami napisali, rastrubili na ŭvieś śviet, nahnuli ŭsich, a ciapier aburajucca», — kaža Pucin na adras ZŠA i Jeŭrasajuza. «My čujem, što Kosava było asablivym vypadkam, što tam było šmat ludskich achviaraŭ. Ale heta što — jurydyčnaja padstava? Što, treba davodzić kožny kanflikt da ludskich achviaraŭ? Kali b nie siły samaabarony Kryma, tam taksama byli b achviary», — śćviardžaje jon.

Dziakuje tym vajskoŭcam Ukrainy, jakija nie pajšli na krovapralićcio i nie zaplamili ruk kryvioj. Kaža, što tam była nie interviencyja, bo nie było čałaviečych achviaraŭ.

«Paśla źniknieńnia bipalarnaj sistemy ŭ śviecie nie stała stabilnaści. Zachodnija partniory kirujucca pravam mocnaha, vybudoŭvajuć kaalicyi pa pryncypie «Chto nie z nami, toj suprać nas». Tak było ŭ Juhasłavii ŭ 1999 hodzie. Paśla byli Afhanistan i Irak i adkrytaje parušeńnie rezalucyi AAN pa Livii. Była i čarada kalarovych revalucyj. Hetym krainam naviazvali standarty, jakija nie adpaviadali tradycyjam i kultury hetych narodaŭ. U vyniku arabskaja viasna źmianiłasia arabskaj zimoj. Takoje było i va Ukrainie, kali ŭ 2004 hodzie prydumali treci tur vybaraŭ, kab pravieści prazachodniaha kandydata. A ciapier padrychtavali cełuju armiju bajevikoŭ. I heta ŭ toj čas, kali Rasija ščyra imknułasia da dyjałohu z zachodnimi partniorami. Ale my nie bačyli krokaŭ nasustrač. Tak było i z pašyreńniem NATA na ŭschod, z raźmiaščeńniem infrastruktury kala našych miežaŭ. Tak było i z razhortvańniem procirakietnaj abarony», — kaža Pucin.

Nam pahražajuć sankcyjami, ale my i tak žyviom u takoj situacyi, raskazvaje Pucin. Kaža, što Zachad pa-raniejšamu niefarmalna zabaraniaje pradavać u Rasiju sučasnyja technałohii. «Palityka strymlivańnia Rasii, jakaja ažyćciaŭlałasia ŭ XIX i XX st., praciahvajecca», — miarkuje Pucin. Ale va Ukrainie zachodnija partniory pierajšli miažu, kaža jon.

«Kali pieracisnuć spružynu, jana ŭrešcie raściśniecca», — pahražaje jon.

Pucin dziakuje Kitaju i Indyi za ich razumieńnie situacyi.

Źviartajecca da narodu ZŠA. «Chiba imknieńnie žycharoŭ Kryma da svabody — heta nie taja samaja kaštoŭnaść, jakoj kirujeciesia vy?»

Trecimi źviartajecca da Jeŭropy. Nahadvaje, što Rasija padtrymała imknieńnie niemcaŭ da nacyjanalnaha adzinstva. Spadziajecca, što «hramadzianie Hiermanii padtrymajuć imknieńnie ruskaha miru da adzinstva». Doŭhija apładysmienty.

Źviartajecca da ŭkraincaŭ. «Nie viercie tym, chto strašyć vas Rasijaj. Nam padzieł Ukrainy nie treba. Što datyčyć Kryma, to jon budzie rodnym domam dla ŭsich narodaŭ, jakija tam žyvuć. Ale jon nikoli nie budzie bJenderaŭskim». Jašče bolš praciahłyja apładysmienty.

«Hetaja stratehičnaja terytoryja pavinna być pad mocnym, ustojlivym suvierenitetam, jaki pa fakcie moža być tolki rasijskim siońnia». Apładysmienty. «Inakš my možam zusim stracić Krym u niadoŭhaj pierśpiektyvie».

Kaža, što «kali b nie vybar krymčan», to Krym moh by akazacca ŭ NATA, bo pra heta havorać u Kijevie. «My suprać taho, kab NATA haspadaryła na našych histaryčnych terytoryjach».

«My nie prosta susiedzi, my praktyčna adzin narod», — kaža jon ukraincam. «Va Ukrainie žyvuć miljony ruskich i ruskamoŭnych hramadzian, i Rasija zaŭždy budzie ich abaraniać».

«My chočam, kab na ziamlu Ukrainy pryjšli mir i zhoda», — kaža jon.

«Žychary Kryma, mienavita vy vyrašyli los Kryma», — źviartajecca jon. «Narod Rasii pakazaŭ svaju siłu i zhurtavanaść».

«My jaŭna sutykniomsia i z zamiežnym procidziejańniem», — papiaredžvaje jon. Zhadvaje pra «piatuju kałonu», «nacyjanał-zdradnikaŭ» i kaža, što Rasija daść adpor lubym pahrozam sabie.

Chvalić aŭtaraŭ krymskaha refierendumu za žorstkuju i dakładnuju farmuloŭku pytańnia. «I ludzi jasna vykazali svaju volu», — kaža jon. Pazicyja absalutnaj bolšaści hramadzian Rasii vidavočnaja, kaža i jon i spasyłajecca na vyniki sacyjałahičnych apytańniaŭ. Kaža, što 92% hramadzian vystupajuć za dałučeńnie Kryma da Rasii. «Takim čynam, absalutnaja bolšaść i žycharoŭ Kryma, i žycharoŭ Rasijskaj Fiederacyi padtrymlivajuć dałučeńnie Kryma da Rasii». Burnyja avacyi.

«Abapirajučysia na volu naroda, unošu na razhlad Fiederalnaha schodu pytańnie ab pryniaćci z skład Rasii Kryma i horada Sievastopala», — kaž Pucin. Praciahvajecca avacyja. Kryki «Ura», skandavańnie «Rasija».

Dyktar abviaščaje, što praź niekalki chvilin adbudziecca cyrymonija padpisańnia dakumientaŭ ab anieksii Kryma, prosić zastavacca na miescach.

Padpisvajecca damova. Tekst čytaje lehiendarny saviecki dyktar Kiryłaŭ. Ihraje rasijski, były saviecki, himn. Zała skanduje «Rasija!»

Takim čynam, mienš za 30 dzion zaniało Rasii dałučeńnie Kryma. 22 lutaha prarasijski prezident Viktar Janukovič źbieh z Kijeva, što paŭstaŭ suprać jaho. U toj ža dzień adbyłosia pasiadžeńnie Rady Biaśpieki Rasii, na jakim, imavierna, byŭ zapuščany scenar raskołu Ukrainy. 26—28 lutaha rasijskija siły zaniali budynki parłamienta i ŭrada Kryma, aeraporty i asnoŭnyja abjekty infrastruktury i zabłakavali ŭkrainskija vajskovyja čaści. «Refierendum» praviali ŭ rekordna karotki termin — 16 sakavika, kab nie dać Ukrainie i śvietu času na reahavańnie. A siońnia, 18 sakavika pracedura anšlusu zakončana.

Poŭny tekst zvarotu Pucina čytajcie na aficyjnym sajcie prezidenta RF.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна