Dziakujučy maskiroŭcy radyjopieramovaŭ dy adciahvajučym ŭvahu manioŭram na miažy z Ukrainaj, Rasija damahłasia taktyčnaj raptoŭnaści «zachopu» paŭvostrava. 

Rasija zmahła uskładnić ZŠA zbor vyvieddadzienych ab apieracyi, jakaja rychtujecca ŭ Krymie da takoj stupieni, što śpiecsłužby nie zmahli dać administracyi prezidenta Baraka Abamy dosyć dakładny taktyčny analiz, piša The Wall Street Journal (WSJ). U pryvatnaści, nie byŭ vykryty płan ŭziaćcia paŭvostrava pad kantrol z dapamohaj užo raźmieščanych tam rasijskich vojskaŭ. Pavodle źviestak haziety, amierykanskija vyviedvalnyja spadarožniki fiksavali zasiarodžvańnie rasiejskich vojskaŭ «na dystancyi ŭdaru» ad Kryma, adnak «prasłuchoŭka» kamunikacyj nie dała zvyčajnych paćvierdžańniaŭ u vyhladzie pieramovaŭ rasijskich lideraŭ, kamandziraŭ abo sałdataŭ. Pavodle acenki vysokapastaŭlenaj krynicy vydańnia, Rasija metanakiravana zabiaśpiečyła ŭtojenaść apieracyi z ulikam asablivaściaŭ pracy amierykanskich vyvieviedak. 

«Niahledziačy na toje što my atrymali papiaredžańnie, u nas nie było dastatkovaj infarmacyi, kab zrazumieć, što mienavita adbudziecca», — zajaviła krynica WSJ. 

ZŠA majuć namier u terminovym paradku zakryć hetuju «infarmacyjnuju dzirku», pavialičvajučy vykarystańnie spadarožnikavaj hrupoŭki i naroščvajučy mahčymaści radyjopierachopu na terytoryi Rasii, Ukrainy i Prybałtyki, piša WSJ. Aficyjnyja asoby spadziajucca, što rost mahutnaściaŭ dapamoža ZŠA «atrymać infarmacyju ab płanach Pucina da ich ažyćciaŭleńnia», paviedamlaje krynica haziety, «my pracujem u kryzisnym režymie». Adnak kiraŭniki amierykanskich vyviedsłužbaŭ aścierahajucca, što rasiejskija lidery zmohuć i ŭ dalejšym začyniać svaje kamunikacyi. Stanovišča ŭ administracyi Abamy «niervovaja», kaža adna z krynic WSJ, «takoha jašče nikoli nie było». 

Pieršyja śviedčańni taho, što Pucin naceliŭsia na Krym, analityki i dypłamaty ZŠA atrymali jašče ŭ śniežni 2013 h., piša WSJ. Pa ich tahačasnaj acency, Maskva mahła raspačać niejkija miery pa abaronie svaich intaresaŭ u Krymie ŭ vypadku paharšeńnia situacyi.

Jeŭrapiejskaje kamandavańnie VS ZŠA adrazu paprasiła Pientahon uzmacnić sačeńnie za rasijskimi bazami ŭ Krymie, ale ničoha niezvyčajnaha jano nie pakazała. Zaraz aficyjnyja asoby ZŠA schilajucca da dumki, što Rasija ŭtojliva pierakidvali ŭ Krym dobra padrychtavanych bajcoŭ małymi hrupami, piša hazieta, ale analityki vyviedsłužbaŭ nie bačyli hetaha da samaha «zachopu» paŭvostrava. 

Na pačatku lutaha ambasadar ZŠA va Ukrainie Džefry Pajiett vypraviŭ u Krym hrupu dypłamataŭ-naziralnikaŭ. Hetaja misija nie dała šmat infarmacyi, ale ŭzmacniła zaniepakojenaść u dypłamatyčnych kołach: pa acency pradstaŭnikoŭ krymskich tataraŭ i pravaabaroncaŭ, u Krymu ŭ terminovym paradku stvaralisia palityčnyja hrupy antykijeŭskaj nakiravanaści. Ale i tady ništo nie pakazvała na rasijskaje «ŭvarvańnie», raspaviali WSJ dypłamatyčnyja krynicy. 

Pierałom adbyŭsia 18 lutaha paśla ŭspyški hvałtu ŭ Kijevie; vyviedki ZŠA stali surjozna praličvać varyjant vajennaha ŭmiašalnictva Maskvy ŭ vypadku «rezkaj źmieny ŭłady» na Ukrainie.

Padazreńni ŭzmacnilisia 25 lutaha, za 4 dni da «zachopu» Kryma, kali vajennaha ataše ZŠA ŭ Maskvie apaviaścili ab raptoŭnaj praviercy bojehatoŭnaści vojskaŭ Zachodniaj, Centralnaj i Uschodniaj vajennych akruhaŭ, jakaja pačynajecca 26 lutaha. Ekśpierty pakazali, što padobnaja taktyka vykarystoŭvałasia ŭ 2008 h. padčas rasiejska-hruzinskaha kanfliktu. Dadzienyja sa spadarožnikaŭ pakazali zasiarodžvańnie vojskaŭ kala miažy z Ukrainaj. U miežach Kryma rasijskija vajennyja vykonvali «vyklučnuju dyscyplinu» radyjopieramovaŭ. Nijakich śviedčańniaŭ padrychtoŭki zachopu vyviedsłužby ZŠA nie pierachoplivali, piša WSJ. 

26 lutaha dyrektar ahienctva nacyjanalnaj biaśpieki ZŠA (NSA) Džejms Kłepier dakłaŭ Abamie i inšym vysokapastaŭlenym asobam, što metaj Rasii na Ukrainie źjaŭlajecca Krym, a rasijskija vajskoŭcy rychtujucca da vokaimhniennaj apieracyi. Ale vyviedkam nie ŭdałosia pierachapić adpaviednyja pieramovy pradstaŭnikoŭ rasiejskich uładaŭ. 

«U nas nie było ničoha padobnaha na «nu ŭsio, pačynajem»», - kaža adna z krynic WSJ. Pavodle jaho słovaŭ, dakładnaja vyviedynfarmacyja pra toje, što «rasiejskija vajskoŭcy zachoplivajuć stratehičnyja abjekty ŭ Krymie», źjaviłasia tolki 27 lutaha. Da hetaha času Pajiett vypraviŭ u Vašynhton terminovuju depiešu ab rasijskich ściahach nad budynkam parłamienta Kryma. Na nastupnuju ranicu mnohija stratehičnyja abjekty pierajšli pad kantrol uzbrojenych ludziej u formie rasijskaha ŭzoru biez znakaŭ adroźnieńnia. 28 lutaha, kali Abama vystupiŭ z zajavaj ab niedapuščalnaści parušeńnia suvierenitetu Ukrainy, Krym byŭ užo pad kantrolem rasijskich vojskaŭ, jakija tam znachodzilisia, kaža krynica WSJ ŭ vyviedsłužbach. 

Krynicy ŭ Pientahonie raspaviali haziecie, što ŭ vyniku atrymlivali značnuju častku apieratyŭnaj infarmacyi pa Ukrainie praz pasolstva ŭ Kijevie.

Kab adsočvać pieramiaščeńni rasijskich vojskaŭ, vajenny ataše i supracoŭniki ambasady abzvońvali kantakty ŭ pamiežsłužbie i na fłocie Ukrainy — niekatoryja kazali, što ŭžo palać sakretnyja dakumienty. Rasijskija vajskoŭcy ŭ Krymie, ź jakimi mieli znosiny amierykanskija kalehi, taksama nie davali patrebnaj infarmacyi — niekatoryja kazali, što sami nie ŭ kursie. «Heta była kłasičnaja maskiroŭka», — skazała WSJ vysokapastaŭlenaja krynica. 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0