Śviet5

Saakašvili abviaściŭ kamandujučaha rasiejskimi miratvorcami ŭ Hruzii personaj non-hrata

Siońnia, 30 kastryčnika, rasiejskija miratvorcy abkružyli hruzinski moładzievy lahier i źbili achoŭnikaŭ, jakija tam znachodzilisia.

Siońnia, 30 kastryčnika, rasiejskija miratvorcy abkružyli hruzinski moładzievy lahier i źbili achoŭnikaŭ, jakija tam znachodzilisia. Hruzinski specnaz uvajšoŭ na terytoryju ačeplenaha lahiera i prymusiŭ papieradžalnymi strełami rasiejskich sałdat pakinuć jaho. Zatym Michaił Saakašvili abviaściŭ kamandujučaha miratvorcami rasiejskaha hienerała Čabana personaj non-hrata.

«Našamu ciarpieńniu prychodzić kaniec. My dali zahad abaraniacca pry nastupnym napadzie, zabaraniacca ŭsimi najaŭnymi mahčymaściami, a mahčymaściaŭ u nas dastatkova. I pieradajcie vašamu hienerału Čabanu, što ja abviaščaju jaho niepažadanaj personaj u Hruzii, i ŭ najbližejšyja dni jon niachaj pakinie terytoryiju krainy», — zajaviŭ Michaił Saakašvili.

«Kali jašče raz takoje paŭtorycca, vy ŭciahniecie Rasieju i Hruziju ŭ vielizarnuju pravakacyju. Ja vas papiaredžvaju, što pravakacyjnyja dziejańni ŭ vas nia projduć. My nastrojeny vielmi i vielmi rašuča, kab vy heta dobra zapomnili», — papiaredziŭ hruzinski prezydent.

Incydent adbyŭsia la hruzinskaha siała Hanmuchury, jakoje znachodzicca na abchaskim bierazie pamiežnaj raki Inhury. Nad lahieram zavis rasiejski vajenny samalot, pa jahonym perymetry stali try rasiejskija BTR i sałdaty‑miratvorcy. Zatym rasiejskija sałdaty ŭvajšli na terytoryju lahiera i źbili troch achoŭnikaŭ-słužačych MUS Hruzii. Specnaz Hruzii, što prybyŭ na miesca zdareńnia, prymusiŭ rasiejskich sałdat pakinuć lahier. Paźniej na miesca zdareńnia pryjechaŭ prezydent Hruzii.

Ułady krainy zajavili, što lahier stvorany dla praviadzieńnia kulturnych mierapryjemstvaŭ patryjatyčnaha kštałtu. Ale Rada biaśpieki AAN ŭ lipieni zaklikała Hruziju raspuścić lahier, kab pazbavicca «mahčymaści ŭźniknieńnia incydentaŭ».

telegraf.by

Kamientary5

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

U Hruzii zatrymali 10 čałaviek za raspaŭsiud narkotykaŭ. Siarod ich — hramadzianie Biełarusi

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK3

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest43

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Usie naviny →