Da prezidenckich vybaraŭ zastajecca nie tak šmat času. Jany pavinny adbycca nie paźniej za listapad 2015 hoda, heta značyć, zastajecca mienš za paŭtara hoda. Nie vyklučajecca varyjant, što vybary ŭvohule projduć daterminova. Jak, skažam, było ŭ 2006-m hodzie.

Paśla represij 2010-ha (8 z 10 kandydataŭ byli aryštavanyja ci šantažavanyja ŭ noč prezidenckich vybaraŭ) mała chto haryć žadańniem pasprabavać siabie ŭ prezidenckaj kampanii. Zusim mizernaj vyhladaje imaviernaść, što ŭ spabornictvy za najvyšejšuju pasadu moža ŭviazacca niechta z pradstaŭnikoŭ namienkłatury. Chacia raniej taki varyjant časta razhladali jak najbolš aptymalny. Najchutčej, što apazicyi daviadziecca vybirać sabie dobra viadomych asob.

Anatol Labiedźka

Hetym razam Abjadnanaja hrama-dzianskaja partyja vyrašyła nie vydurniacca dy vyłučyć kandydatam u prezidenty svajho lidara Anatola Labiedźku.

Labiedźka — daśviedčany palityk. Jon byŭ siarod «maładych vaŭkoŭ» kamandy Łukašenki ŭ 1994-m, što mnohija nie mohuć jamu prabačyć da siońnia. Tym nie mienš, svajoj dziejnaściu Labiedźka daŭno adkupiŭ hrachi minułaha. Heta čałaviek, jakoha najčaściej zatrymlivali dy sadžali na sutki, niekalki razoŭ źbivali i vyvozili ŭ les ludzi ŭ maskach. Značyć, mienavita jahonaja dziejnaść najbolš dapiakała režymu.

Paśla Płoščy jon 108 dzion adsiedzieŭ u turmie KDB. Mnohija za taki čas łamalisia, Labiedźku papraknuć niama ŭ čym: vyprabavańni jon vynies z honaram, napisaŭšy pa vynikach knihu. «Chutčej adhryzu sabie ruku, čym zdam svaich paplečnikaŭ», — adkazaŭ jon načalniku turmy KDB, jaki sprabavaŭ jaho vierbavać.

Labiedźku 52 hady. Jon u vydatnaj fizičnaj formie, jakuju padtrymlivaje štodzionnymi treniroŭkami. Maje dobraje pačućcie humaru. Pakul što ŭ reziume staršyni AHP niama radka ab udziele ŭ vybarach, a jamu b hetaha vielmi chaciełasia.

Słabym miescam Labiedźki buduć minułyja kanflikty z kalehami pa apazicyi. Naprykład, kamanda Labiedźki prachałodna pracavała ŭ kamandzie adzinaha kandydata ŭ 2006 hodzie. Heta ŭskładnić jamu zadaču abjadnańnia apazicyi.

Uładzimir Niaklajeŭ

Adziny kandydat z abojmy 2010-ha hoda, chto vykazaŭ svajo žadańnie paŭtaryć sprobu. U adnym ź intervju Niaklajeŭ skazaŭ, što chacieŭ by ŭsio ž dajści da Płoščy (19 śniežnia 2010-ha jaho źbiŭ da nieprytomnaha stanu AMAP jašče na padychodach da Kastryčnickaj).

67-hadovy paet i palityk Niaklajeŭ maje bolšuju paznavalnaść za astatnich apazicyjnych palitykaŭ. Jon praciahvaje ŭznačalvać «Havary praŭdu», ale funkcyi vykonvaje chutčej pradstaŭničyja, a nie vykanaŭčyja, časta znachodziačysia ŭ ciani svajho namieśnika Andreja Dźmitryjeva.

Vyhladaje, što pakul «Havary praŭdu» nie vałodaje takimi vialikimi resursami, jak napiaredadni minułych vybaraŭ. Tym nie mienš, arhanizacyja trymajecca na nahach.

Namahańniami «Havary praŭdu» razam z Partyjaj BNF i rucham «Za Svabodu» była praviedzienaja kampanija «Narodny refierendum». Praŭda, ani na vulicach, ani ŭ padjezdach nijakich ahitataraŭ za narodny refierendum nichto nie bačyŭ.

Varta adznačyć, što reputacyju arhanizacyja zasłužyła sabie nieadnaznačnuju jašče raniej. Z momantu papiariadniaj kampanii, kali ciomnymi zastavalisia krynicy ščodraha finansavańnia. Nu, i za apošni čas niekalki byłych i ciapierašnich aktyvistaŭ «HP» traplali ŭ skandalnyja situacyi.

Volha Karač

Žančyny jašče nikoli nie byli kandydatkami na pasadu prezidenta. Pra ambicyi byłoj viciebskaj nastaŭnicy havorać užo bolš za hod. Sama Karač stvaraje vakoł siabie areoł tajamničaści. Maŭlaŭ, rana jašče kazać, ci budu ja bałatavacca.

Volzie 35 hadoŭ, jana naradziłasia ŭ siamji rabočych. Kazała, što słuchaje rasijski šanson. Jana pierakananaja, što kala 60% biełaruskaha nasielnictva nienavidziać «beenefaŭcaŭ». Sioleta adznačyłasia zajavaj, što «chamstva — heta admietnaja rysa biełaruskamoŭnych ludziej, u jakich navat arhumientaŭ niama, a tolki źniavahi i mat». A biełaruskuju movu nazvała niedastatkova raźvitaj, bo ŭ joj niama anałahaŭ słovam «stajak» (kanalizacyjny) i «ŭnitaz».

Karač zamužam za žurnalistam Aleham Barščeŭskim, zimoj u siamji źjaviłasia dzicia. Paru hadoŭ Volhu nichto nie bačyŭ u Viciebsku, ale ciapier jana dakładna viarnułasia ŭ Biełaruś.

Aleś Łahviniec

Milinkievič nie maje namieru ŭdzielničać u nastupnych vybarach. Eks-kandydat zasiarodziŭsia na aśvietnickich i kulturnickich prajektach. Ryhor Kastusioŭ minułyja vybary nie natchniŭ. U takoj situacyi patryjatyčnyja ruch «Za Svabodu» i Partyja BNF razhladajuć mahčymaść vyłučyć 42-hadovaha palitołaha Alesia Łahvinca.

Fota Volhi Bykoŭskaj

Fota Volhi Bykoŭskaj

Łahviniec naradziŭsia ŭ Chojnickim rajonie. U vyniku Čarnobylskaj trahiedyi vioska Dvoryšča akazałasia ŭ zonie adsialeńnia, sam Aleś źjechaŭ u Dubroŭnu Viciebskaj vobłaści. Jašče ŭ viaskovaj škole Łahviniec dobra vyvučyŭ francuzskuju movu, što ŭ budučyni dazvoliła jamu dva hady vučycca na palitałohii ŭ Strasburhu. Stažyravaŭsia jon u Oksfardzie, pracavaŭ vykładčykam u EHU.

Łahvincu jašče treba šmat čamu vučycca ŭ publičnaj palitycy. Naprykład, lepš pramaŭlać ci vučycca damaŭlacca z roznymi ludźmi. Ale čaho dakładna niama ŭ Łahvinca, dyk heta abyjakavaści. Natura ŭ jaho haračaja, patryjatyzm niepadrobny, imitacyjaj zajmacca jon nie budzie.

Hienadź Fiadynič i Alaksandr Jarašuk

Hienadź Fiadynič

Hienadź Fiadynič

Jašče z časoŭ Uładzimira Hančaryka chodzić papularnaje mierkavańnie, što apazicyi dla pieramohi patrebny prafsajuzny lidar. Ambicyjny Alaksandr Jarašuk užo sprabavaŭ bałatavacca ŭ prezidenty (2001), ale ničym dobrym heta nie skončyłasia. Nie tak daŭno ŭ intervju radyjo «Svaboda» jon zajaviŭ: «Kali b ja zachacieŭ pieramahčy na vybarach, to pieramoh by». Mabyć, čas jašče nie nadyšoŭ i pačućci nie saśpieli. Viadoma, adnak, što ŭ Jarašuka sapsavanyja adnosiny nie tolki z apazicyjnymi lidarami, ale i z mnohimi žurnalistami.

Jarašuku 63 hady, jon rodam z Kamianieckaha rajona Bresckaj vobłaści.

Hienadź Fiadynič, staršynia Prafsajuza radyjoelektronnaj pramysłovaści, mienš viadomaja asoba. Fiadyniču 57 hadoŭ, rodam z Žabinkaŭskaha rajona. Fiadynič — dabradušny čałaviek, taki rabaciaha. Byŭ adnym z arhanizataraŭ pravalenaha Narodnaha schodu ŭ 2012-m.

Alaksandr Kazulin

Fota Radyjo Svaboda

Fota Radyjo Svaboda

Jašče zimoj u kalapalityčnych kołach aktyŭna tyražavalisia čutki, što voś-voś z novaj palityčnaj kampanijaj startanie Alaksandr Kazulin. Viasna prajšła, pačałosia leta. Ale nijakaj aktyŭnaści ad byłoha rektara BDU i palitviaźnia nie nazirajecca. Kažuć, što Kazulin mocna ŭraziŭsia padziejami va Ukrainie. Maŭlaŭ, patrebny inšy płan dla prychodu da ŭłady, a nie Płošča. Chacia nie vyklučajecca, što 59-hadovy Kazulin usio ž advažycca ŭstupić u prezidenckuju kampaniju.

Mikoła Statkievič

Fota Radyjo Svaboda

Fota Radyjo Svaboda

Aficer-rakietčyk u adstaŭcy Mikoła Statkievič čaćviorty hod znachodzicca za kratami. Užo ŭsie viaźni Płoščy-2010 vyjšli, a Statkievič siadzić. Jon tysiaču razoŭ užo dakazaŭ svaju niepachisnaść i mužnaść, admaŭlajučysia pisać prašeńnie na imia Łukašenki. Isnuje varyjant, što apazicyja vyłučaje Statkieviča ŭ jakaści adzinaha kandydata. Chočacie — hulajem pa sumlennych praviłach. Nie chočacie — pravodźcie vybary ŭ kampanii Hajdukievičaŭ i Laŭkovičaŭ. Taki krok byŭ by mocny.

Pavieł Sieviaryniec

Pavieł Sieviaryniec z pryčyny sudzimaści bałatavacca nie moža. Dy i žadańnia pakul što asablivaha nie maje.

U takoj situacyja Biełaruskaja chryścijanskaja demakratyja (BCHD) moža padtrymać roznyja scenary.

Ź Labiedźkam u Sieviarynca adnosiny narmalnyja. Darma što libierał, pa svaich siamiejnych i nacyjanalnych kaštoŭnaściach Labiedźka jak najlepš adpaviadaje kansiervatyŭnamu i chryścijanskamu ideału.

Nacyjanalnyja pazicyi musili b zbližać BCHD ź Milinkievičam i Partyjaj BNF, ale ich adnosiny zaŭždy byli, miakka kažučy, naciahnutymi. Za hetym staić subjektyŭny čyńnik.

Šarahoŭcy BCHD byli b radyja ideałahična čystamu varyjantu vyłučeńnia Statkieviča ci bajkotu, ale partyjnyja lidary razumiejuć značeńnie adzinaha frontu i tamu buduć schilnyja padtrymać supolnuju stratehiju apazicyi ci supolnaha kandydata, kim by jon ni byŭ.

Bajkot

Kali bajkot padtrymlivajuć usie palityčnyja siły, heta taksama mocnaja stratehija. Ale ci realna heta? Mnohija ŭ apazicyi vierać u karyść sieparatnaj hulni.

Najchutčej, što taktyku bajkotu abiaruć koły, blizkija da «Chartyi-97» i KCHP-BNF — i Sańnikaŭ, i Paźniak zastajucca ŭ emihracyi.

Naprykład, paŭdzielničać u vybarach choča hienierał Valeryj Frałoŭ, choć užo ŭ 2006 hodzie jon nie zdoleŭ naźbirać podpisaŭ. A tady ž i jon byŭ maładziejšy, i situacyja była praściejšaja.

Pavieličeńniu kolkaści kandydataŭ ad apazicyi mohuć paspryjać i ŭłady. Alaksandru Łukašenku nie vyhadna, kab suprać jaho išoŭ adziny kandydat. Tamu jahonyja ludzi zrobiać usio, kab spakusić u pachod na vybary i žuka i žabu.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?