Aksana Sierazietdzinava — recydyvistka, jakoj udałosia zakružyć hałavu śledčaj Marynie Amaravaj.

Aksana Sierazietdzinava — recydyvistka, jakoj udałosia zakružyć hałavu śledčaj Marynie Amaravaj.

U Čelabinsku vyniesieny prysud pa hučnaj spravie bandy ašukancaŭ, jakija za paru hadoŭ padmanuli dziasiatak hramadzian na ahulnuju sumu 17 młn rasijskich rubloŭ. Pačaŭšy z afieraŭ z prodažam kvater, udzielniki hrupy pastupova pierajšli da padmanu ludziej, jakija majuć prablemy z zakonam. Niadziŭna: uvieś čas im dapamahała śledčaja palicyi, jakaja dziela adnoj z afierystak navat kinuła ŭłasnaha muža.

Infarmacyja pra vyniasieńnie prysudu Aksanie Mieścier, Siarhieju Choładavu i adchilenaj na siońnia ad spraŭ śledčaha adździeła palicyi Leninskaha rajona Čelabinska Marynie Amaravaj źjaviłasia na minułym tydni. Adnak na samaj spravie intryha niezvyčajnaj spravy zaviazałasia jašče ŭ 2007—2010 hadach, kali kapitan palicyi Amarava trapiła pad čary adnoj z padślednych.

«Nasamreč Aksana i Volha Mieścier nijakija nie Mieścier, — raskazvaje apieratyŭny supracoŭnik ABEZ, ciapier supracoŭnik abłasnoha ŭpraŭleńnia kryminalnaha vyšuku Alena Ramanava. — Aksana była viadomaja supracoŭnikam milicyi pad proźviščam Sierazietdzinava, a Volha — pad proźviščam Piersieva. Ahulnaje proźvišča afierystki ŭziali, chutčej za ŭsio, prosta kab zabłytać pravaachoŭnyja orhany».

Aksana i Volha paznajomilisia ŭ miescach pazbaŭleńnie voli padčas adbyćcia čarhovaha terminu pakarańnia. Volha — machlarka sa stažam, a voś jaje małodšaja siabroŭka Aksana — z «nizavoha» źviana złačyncaŭ: da tych časoŭ jana zajmałasia padmanam piensijanierak, «razvodkaj» na hrošy samych naiŭnych hramadzian. Vyjšaŭšy čarhovy raz z zony, jany pačali žyć razam, razam zadumali čarhovuju sieryju złačynstvaŭ.

Sa słovaŭ supracoŭnika kryminalnaha vyšuku Aleny Ramanavaj, znoŭ u pole zroku palicyi Leninskaha rajona abiedźvie žančyny patrapili ŭ 2007 hodzie, kali z zajavaj ab złačynstvie ŭ adździeł źviarnuŭsia vajskovy piensijanier, były lotčyk. Jamu napałam z byłoj žonkaj naležała kvatera-paŭtaračka. Machlarki, pradstaviŭšysia zasnavalnicami cahielni ŭ Jekaciarynburhu, uhavaryli adstaŭnika «pašyryć» žyłpłošču — kupić partyju cehły pad zakład jaho kvatery. Kvatera była paśpiachova pradadzienaja, a na niaŭdačlivaha aficera paviesili jašče i aŭtakredyt — na jaho Aksana Sierazietdzinava nabyła čorny aŭtamabil «Chamier», jaki ŭ budučyni budzie pastajanna traplać u zvodku apieratyŭnaj infarmacyi palicyi.

U vyniku apieratyŭnych mierapryjemstvaŭ udałosia dakazać skład machlarstva i raspačać kryminalnuju spravu. Jak maje być — pa častcy 4 artykuła 159 KK RF «Machlarstva ŭ asabliva bujnym pamiery». Sprava była raśpisana śledčamu Marynie Amaravaj.

Śledčy Maryna Amarava była na dobrym rachunku

Śledčy Maryna Amarava była na dobrym rachunku

«Vielmi pracazdolnaja, pierśpiektyŭnaja śpiecyjalistka, — charaktaryzujuć Amaravu byłyja kalehi. — Rehularna pracavała ŭ vychodnyja, rvałasia dakazać, što jana ŭjaŭlaje ź siabie niešta jak śledčy, u jaje ŭdavałasia». Alena Ramanava taksama kaža: była ŭpeŭnienaja, što ŭžo vidavočnaje machlarstva Maryna Amarava zmoža rasśledavać biez zatrymki.

«Zdaŭšy joj materyjały, ja źjechała ź siamjoj u adpačynak u Anapu, ale rehularna Marynie telefanavała, — uspaminaje Ramanava. — Tak, adkazvaje: sprava ruchajecca, pieratrus pravodzim, budziem vystaŭlać dadatkovyja epizody — nie adnaho lotčyka paśpieli padmanuć Volha i Aksana! Ale kali viarnułasia z adpačynku, da mianie źjaviłasia byłaja žonka našaha lotčyka, jakaja ŭžo mieła status paciarpiełaj, i paskardziłasia: Alena Ryhoraŭna, adbyvajecca niešta nie tak, śledčy pačaŭ pieraapytvać śviedak, jana hulaje na baku žulikaŭ».

Alena Ramanava praciahvaje: «Spačatku ja nie pavieryła: nu jak tak, pierśpiektyŭny śledčy… nie moža być! Pačała zastupacca za Amaravu, paciarpiełaja, viadoma, pakryŭdziłasia — maŭlaŭ, usie mianty zaadno! Ale ja ž była ŭpeŭnienaja ŭ zakonnaści dziejańniaŭ kalehi».

Miž tym, za śledčym Marynaj Amaravaj stali zaŭvažacca dzivactvy. Spačatku kalehi vyjavili ŭ jaje ŭ kabiniecie vielizarny bukiet punsovych ruž. Na pytańni zaintryhavanych palicejskich Amarava nievyrazna adkazvała: voś, maŭlaŭ, padaryŭ adzin sobraviec (supracoŭnik śpiecyjalnaha atrada chutkaha reahavańnia, SOBR). Praz tydzień — jašče adzin bukiet, užo biełych ruž. A heta adkul? A heta znajomy amapaviec.

Aksana Sierazietdzinava źmianiła proźvišča na Mieścier, kab zabłytać śledstva

Aksana Sierazietdzinava źmianiła proźvišča na Mieścier, kab zabłytać śledstva

«Jašče praz tydzień ja daviedałasia, što spravu Piersievaj i Sierazietdzinavaj śledčy Amarava spyniaje, — praciahvaje Alena Ramanava. — Za adsutnaściu składu złačynstva. I jana mnie taksama kaža — niama składu! A kvietki adkul? Dy słužba dastaŭki! Ja sieła za kampjutar i abtelefanavała ŭsie słužby Čelabinska, jakija zajmajucca dastaŭkaj kvietak. Nie było zakazaŭ na Nachimava, 1, dzie raźmiaščaŭsia naš adździeł. Ja ŭ dziažurnuju častku: adkul Amaravaj kvietki pryvoziać? Nichto nie viedaje. I tolki adzin chłopiec z unutranych vojskaŭ, z chłopcaŭ, jakija siadziać na ŭvachodzie ŭ adździeł palicyi, raspaviadaje: dyk heta ž śledčamu prynosić adzin chłopčyk. Ja pakazvaju zdymki Sierazietdzinavaj — jon upeŭniena adkazvaje, što, maŭlaŭ, tak, heta jon. Nu, Aksana sapraŭdy padobnaja da chłopčyka, typ «inženiu». Achoŭnik jaje i paznaŭ, dadaŭ jašče, što jeździć «chłopčyk» na vialikaj čornaj mašynie».

Aŭtamabil «Chamier» kančatkova ŭmacavaŭ Ramanavu ŭ padazreńni adnosna kalehi-śledčaj. Tym bolš što nieŭzabavie kala budynka palicejskaha abłasnoha kamiteta na vulicy Jelkina ŭ Čelabinsku Ramanava ŭbačyła Marynu Amaravu, kali jana vychodiła sa znajomaha čornaha džypa.

Ramanava zaniałasia «nie svajoj» spravaj surjozna i nieŭzabavie vyśvietliła: duet Piersievaj i Sierazietdzinavaj vyjšaŭ na novy ŭzrovień. Aksana šukała ludziej, u jakich uźnikli prablemy z zakonam, i, karystajučysia suviaziami sa śledčym, abiacała dapamahčy — zrazumieła, nie biaspłatna.

Dalej — bolej. Prakuror viarnuŭ spravu Sierazietdzinavaj-Mieścier na dadatkovuju pravierku. Kali materyjały trapili da Ramanavaj, taja pierakanałasia ŭ viernaści svaich padazreńniaŭ: jaje raniejšyja raparty ŭ spravie adsutničali, usio śviedki i paciarpiełyja byli apytanyja paŭtorna. Chtości (nu a chto, akramia Maryny Amaravaj?) upeŭniena vioŭ kryminalnuju spravu da zakryćcia.

Maryna Amarava z zadavalnieńniem raspaviadała NTV pra svajo niaščasnaje kachańnie

Maryna Amarava z zadavalnieńniem raspaviadała NTV pra svajo niaščasnaje kachańnie

«Ja i vieru, i nie vieru: nu jak ja pajdu «stukać» na svaju kalehu? — razvodzić rukami Ramanava. — Apošniaj kroplaj staŭ jašče adzin vypadak. Mnie treba było ŭručyć Aksanie Sierazietdzinavaj — ci ŭžo Mieścier — pozvu, dy tolki nijak jaje nie ŭdavałasia znajści. Pakul u čarhovy raz ja nie pabačyła hety «Chamier» na stajancy la našaha ŭpraŭleńnia. Padychodžu, adčyniaju dźviery — a tam Maryna i Aksana siadziać i abdymajucca! Ja była ŭ šoku! Maryna zamužam, u jaje muž! Bačačy hetuju situacyju, ja litaralna zdranćvieła. Kažu Amaravaj: «Pieradajcie, Maryna Ivanaŭna, svajoj siabroŭcy vašu ž pozvu». I čuju ŭ adkaz: «Začyni dźviery, ty mianie dastała ŭžo». Ja kažu: «Tak biez prablem, tolki pozvu vaźmicie i raśpišyciesia ŭ joj». I tut Maryna kaža Sierazietdzinavaj: «Aksan, źviazi mianie kudy-niebudź ad jaje». A taja spakojna tak pytajecca: «Nu, kudy ciabie — na masaž abo pa kramach?» I ŭsio heta pry mnie».

«Jany źjazdžajuć, ja ŭ stanie razhublenaści, — praciahvaje Alena Ramanava. — Prychodžu da načalnika, apisvaju situacyju. Jon taksama nie vieryć: nu bo kazka niejkaja! Śledčaja! Z machlarkaj-recydyvistkaj! Zanialisia spravaj surjozna, pačali pravodzić apieratyŭnyja mierapryjemstvy. I što jany pakazvajuć? Amarava pajšła ad svajho muža, jany ź Sierazietdzinavaj źniali kvateru, potym kupili jaje — i sužycielstvujuć. Pa Amaravaj pracavać ja, zrazumieła, nie mahła — usio ž jana supracoŭnicapalicyi. Mierapryjemstvy tyčylisia Aksany Sierazietdzinavaj-Miestier. Ale vyśvietliłasia ŭsio roŭna šmat roznaha brudu. Amarava rehularna telefanavała Sierazietdzinavaj, jany abmiarkoŭvali načalnika adździeła, Aksana raiła niešta Marynie, Maryna — Aksanie… Litaralna až da taho, jak «admazacca» ad čarhovaha narada».

Uvohule, u Leninskim śledčym adździele z asobna ŭziatymi śledčym dziejalisia cudy. I pry hetym palicejskaja i jaje novaje kachańnie pačali ŭ dadatak da ŭsiaho «razvodzić» siabroŭku Sierazietdzinavaj — Volhu Piersievu. Volha da apošniaha nie viedała, što jany ŭžo ŭzdviuch, Aksana kazała joj, što jeździć u palicyju prosta «vyrašać pytańni», a sama ŭ hety čas atrymlivała ad Amaravaj infarmacyju pad hryfam «DSK».

A śpis achviar padmanu Sierazietdzinavaj i Amaravaj šyryŭsia. U Jekaciarynburhu, naprykład, byli ašukanyja dva členy znakamitaj AZH «Urałmaš». Pryčym «razvodzili» ich, vykarystoŭvajučy imiony rabotnikaŭ akruhovaha ŭpraŭleńnia MUS. Da 2009 hoda Amarava stała sama pracavać z usimi hetymi patencyjnymi asudžanymi, pradstaŭlajučysia «starejšym śledčym pa asabliva važnych spravach adździeła ekanamičnaj kontrvyviedki UFSB pa Čelabinskaj vobłaści Ivanovaj». Ni takoha śledčaha, ni padraździaleńnia va Južnaŭralskim UFSB, zrazumieła, nikoli nie isnavała. Ad imia hetaha nieisnujučaj Ivanovaj Maryna Amarava razdrukoŭvała niejkija papiery, zapyty.

Schiema pracy była prostaja: znachodzić Amarava niejkaha machlara, jaki arhanizavaŭ u 2007—2008 hadach złačynnuju hrupu, drukuje pastanovu ab zaviadzieńni kryminalnaj spravy, pieradaje Sierazietdzinavaj, Aksana pačynaje joj machać, jak bajavym ściaham. Byłomu deputatu Čelabinskaj hardumy Andreju Lekanavu (u sakaviku 2009 hoda jon byŭ asudžany na try hady za machlarstva, sprava suprać jaho była zaviedziena jašče ŭ 2007 hodzie abłasnoj prakuraturaj) Było prapanavana «ŭsiaho» za niekalki miljonaŭ pazbavicca ad kryminalnaha pieraśledu. Było i šmat inšych epizodaŭ…

«Vynik taki. Volha Piersieva, nie padazrajučy, što jaje «razvodziać», jedzie ź Sierazietdzinavaj u Jekaciarynburh, dzie jany paśpiachova «kidajuć» na bujnuju sumu adnaho jurysta. Adrazu paśla hetaha abiedźvie byli zatrymanyja siłami Čelabinskaj i akruhovaj palicyi. Abiedźvie akazvajucca ŭ SIZA Jekaciarynburha. Amarava z Čelabinska imčycca ŭ Jekaciarynburh šukać Aksanu. Jana abjechała ŭsie izalatary, naniała Aksanie za svoj košt advakataŭ. Na toj momant užo padklučylisia da spravy našy supracoŭniki ŭpraŭleńnia ŭłasnaj biaśpieki. I sa ździŭleńniem nazirali, jak śledčaja vozić padazravanaj u SIZA bahatyja padarunki, pryvodzić da jaje daktaroŭ, kab tyja abhruntavali nieabchodnaść źmieny miery strymańnia Aksanie z aryštu na štości miakčejšaje. Ale ŭžo byli sabranyja dokazy złačynnaj dziejnaści samoje śledčaj. Volha i Aksana praviali ŭ SIZA biez małoha hadzinu. Ich urešcie vypuścili. A voś Amaravu zamknuli», — raskazvaje Alena Ramanava.

Hałoŭnaje, na čym prakałołasia śledčaja Maryna Amarava, — kali pravierku pa čarhovaj afiery z kvateraj Sierazietdzinavaj pravodziŭ ABEZ Mietałurhičnaha rajona Čelabinska, jana asabista pryjazdžała da kalehi, jaki vioŭ spravu, i prapanoŭvała jamu chabar. Palicejski, ździŭleny ŭdziełam śledčaha ŭ losie padazravanaj, paviedamiŭ pra heta «esbešnikam». Z taho momantu Amarava ŭžo žyła «pad kaŭpakom».

«Amarava była mozham arhanizavanaj złačynnaj hrupy, — paźniej raskaža žurnalistam starejšy śledčy pa rasśledavańni asabliva važnych spraŭ śledčaha ŭpraŭleńnia SK RF pa Čelabinskaj vobłaści Jaŭhien Babič. — Jana davała kansultacyi svaim chaŭruśnicam. Hrošy ŭ ich lilisia rakoj».

I na samaj spravie, tolki dakazanych złačynnych epizodaŭ u spravie Amaravaj i Sierazietdzinavaj-Miestier naličvajecca kala dziasiatka. Ale sapraŭdnaja mieładrama pačałasia ŭžo paśla. Z aryštam palicejskaj «kachańnie», ułasna, skončyłasia. Aksana Sierazietdzinava naviedała aryštavanuju Marynu Amaravu ŭ izalatary ŭsiaho paru razoŭ i zabyłasia pra jaje isnavańnie. A jany ž paśpieli kupić niezadoŭha da aryštu Amaravaj elitnuju kvateru ŭ Čelabinsku, abstavić jaje. Kvateru Aksana paśpiachova pradała. Zapadozryŭšy kiepskaje, Amarava ź SIZA pačała pisać na svaju eks-kachanuju zajavy — pra toje, što i skrała słužbovaje paśviedčańnie, dypłom, formiennuju vopratku. Ničoha nie dapamahło. Sierazietdzinava kinuła Amaravu, ale chutka znajšła sabie novaje kachańnie ź liku siłavikoŭ — byłuju supracoŭnicu DUFSIN pa Čelabinskaj vobłaści. Taja taksama kinuła svajho muža i syšła žyć da Aksany. Darečy, muž Amaravaj praz hod sustreŭ Marynu na vychadzie ź izalatara, zabraŭ da siabie…

«Śledstva viałosia doŭha, — zakančvaje Ramanava, — Maryna Amarava, padkavany juryst, pisała skarhi na kožnaje dziejańnie śledčaha. Mnie zadavali pytańnie: chto byŭ arhanizataram hrupy? Ja pa łohicy rečaŭ praduhledžvała: arhanizatar — Volha Piersieva, samaja daśviedčanaja afierystka. Ale i jana taksama akazałasia ašukanaj. Piersieva doŭha nie vieryła śledčamu SK. Ale kali, u rešcie rešt, sutyknułasia z tym, što na «rašeńnie pytańniaŭ» z Amaravaj Sierazietdzinava vyciahnuła ŭ jaje ŭsie hrošy, kali zrazumieła, što jaje, machlarku sa stažam, samu «kinuli»… Piersieva padpisała pahadnieńnie sa śledstvam, atrymała prysud i adbyvaje ciapier svoj termin u Kurhanskaj vobłaści. Užo chutka vyjdzie».

Hety čorny «Chamier» stali časta zaŭvažać kala palicyi. Tak historyja vyjšła navierch.

Hety čorny «Chamier» stali časta zaŭvažać kala palicyi. Tak historyja vyjšła navierch.

Maryna Amarava, viadoma, z pačatku śledstva ad svajoj pasady była adchilenaja. Vyjšaŭšy ź izalatara, jana ŭładkavałasia na pracu ŭ cyrulniu. U hety čas Aksana Sierazietdzinava paśpieła nabyć dźvie elitnyja kvatery, potym svajoj novaj sužycielcy — «Aŭdzi A6», potym — «Porše Kajen». Bolš za toje, Aksana ŭ chodzie śledstva prymudrałasia viartać niejkija hrošy paciarpiełym, jana pastaviła spravu tak, što paciarpiełyja pačali kazać: «Tak jana narmalnaja, jana ž viartaje hrošy». Ale adkul u jaje źjavilisia hrošy? Voś hetaj infarmacyi pakul u śledstva niama.

U vyniku Leninski rajonny sud Čelabinska Marynu Amaravu prysudziŭ da vaśmi hadoŭ pazbaŭleńnia voli ŭ kałonii ahulnaha režymu, a jaje vialikamu kachańniu Aksanie Sierazietdzinavaj-Mieścier dali tolki šeść hadoŭ. Bukiet złačynstvaŭ šyroki: častki 3,4 artykuła 159 KK RF (machlarstva), častka 1 artykuła 286 KK RF (pieravyšeńnie słužbovych paŭnamoctvaŭ), častka 2 artykuła 291 KK RF (dača chabaru), artykuł 300 KK RF (niezakonnaje vyzvaleńnie ad kryminalnaj adkaznaści). Paralelna svajo pakarańnie atrymaŭ i niechta Dźmitryj Choładaŭ, ale jon nikoli ŭpłyvovym čalcom hrupy i nie byŭ — prosta zajmaŭsia pošukam ludziej adnačasova z hrašyma i prablemami z zakonam.

«Ja paŭtara hoda pracavała z hetaj spravaj, i ŭvieś čas mianie nie pakidała adčuvańnie, što hladžu niejki film, — pryznajecca Alena Ramanava. — Bo film sapraŭdy byŭ źniaty! Viasnoj 2013 hoda pra spravu daviedalisia na kanale NTV, u Čelabinsk pryjazdžała zdymačnaja hrupa, kantaktavała z Marynaj Amaravaj — užo paśla taho, jak jaje adpuścili ź izalatara. Mieładrama pra kinutuju śledčaj siamju dziela machlarki vyjšła jašče taja… Amarava ź vielizarnym zadavalnieńniem źniałasia ŭ hałoŭnaj roli, arhanizavała asabista zdymki i padrabiazna na ŭsiu Rasiju raspaviała pra svajo kachańnie da nieadnarazova sudzimaj machlarki».

U pres-słužbie palicejskaha hałoŭnaha kiravańnia Paŭdniovaha Urała ŭdakładniajuć: Maryna Amarava — u ciapierašni čas adchilena ad pasady kapitana milicyi (jaje aryštavali da reformy MUS, atestacyju jana nie prachodziła i zvańnie kapitana palicyi nie atrymlivała), a z ustupleńniem prysudu ŭ siłu budzie zvolnienaja z orhanaŭ. A jaje byłaja kachanka, mabyć, užo šukaje čarhovuju achviaru ŭ pahonach.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?