Uletku miažu z Ukrainaj pierajšoŭ staršy lejtenant pamiežnaj słužby FSB Rasii Illa Bahdanaŭ.

Jon ustupiŭ u šerahi adnaho z dobraachvotnickich bataljonaŭ i ŭdzielničaŭ u bajach suprać uzbrojenych sił DNR. U intervju Illa Bahdanaŭ raspavioŭ pra staŭleńnie da Rasii i Pucina i pra toje, čaho na spravie vartaje zaklučanaje ŭ pačatku vieraśnia pieramirje.

— Kali vy pierajšli miažu?

— Miažu ja pierajšoŭ u pačatku lipienia. U mianie jak raz pačaŭsia adpačynak. Ja pryjšoŭ z kamandziroŭki, byŭ 36 sutak u mory. Ja pracavaŭ dziaržinśpiektaram pa dziaržaŭnym kantroli ŭ śfiery achovy marskich bijałahičnych resursaŭ. Jašče zimoj ja chacieŭ pajechać u Kijeŭ i ŭdzielničać u padziejach na Majdanie Niezaležnaści, ale nie dazvalała dziaržaŭnaja słužba i najaŭnaść dziaŭčyny na toj momant. Da Maskvy ja dalacieŭ za košt dziaržavy, pa voinskich pieravozačnych dakumientach (jany kampiensujuć prajezd, kali jedzieš u adpačynak), a dalej ciahnikom u bok miažy. Miažu ja pierasiok lehalna i pajechaŭ u Kijeŭ. Mianie nichto nie sustrakaŭ i znajomych va Ukrainie nie było, tamu ŭ Kijevie ja źniaŭ kvateru na sutki i pajšoŭ šukać štab bataljona «Azoŭ». Jaho ja abraŭ, tamu što ultrapravy bataljon, svaja kampanija. Ja jaho nie znajšoŭ, kantaktny telefon, jaki ja adšukaŭ, nie adkazvaŭ.

— Jak znajšli punkt zapisu dobraachvotnikaŭ?

— Ja pryjšoŭ na Majdan, prachodziŭ tam paŭdnia ŭ pošukach da kaho padyści, ale tam byŭ kantynhient vyklučna z končanych marhinałaŭ. U vyniku ŭsio-tki padyšoŭ da pałatki z nadpisam «štab». Tam adbyłasia razmova ź niejkimi psieŭdalidarami, u ich chapiła mazhoŭ vyklikać SBU. Mianie zabrali i pravieryli ščyraść. U SBU hutarki prajšli narmalna, spakojna. Zatym ja ŭsio-taki znajšoŭ štab «Azova», za mianie paručylisia z Rasii pravyja, Raman Žalaznoŭ, jaki taksama ciapier va Ukrainie, ale ŭsio roŭna mianie nie ŭziali. Ja pajšoŭ u inšy bataljon słužyć, nieaficyjna.

— Bataljony — heta prafiesijnyja vajskoŭcy?

— U bataljonach hetych jość prafiesijanały, ale ŭ asnoŭnym dobraachvotniki. Ja tut bačyŭ šmat mužykoŭ, jakija z hramadzianki prajšli padrychtoŭku, abkatanyja ŭ bajach i ciapier daduć foru prafiesijnym vajskoŭcam tym ža, kali jany biez bajavoha vopytu. Ni kapiejki za słužbu ja nie atrymaŭ. Apranucca mnie dapamahli vałanciory. Ciahnu na adpusknych z Rasii. Ź ježaj usio narm, chapaje. Ciapier mianie naohuł pieraviali ŭ vajskovyja padraździaleńni. Mianie tut adnavili ŭ zvańni. Ja hetak ža našu starlejskije pahony.

— Vy paśpieli paŭdzielničać u bajavych dziejańniach?

— U bai byŭ, uražańni jak i raniej. Heta majo, mnie heta padabajecca. Pry ATA zapomniłasia, jak vyvieźli z Novakaciarynaŭki i Kamsamolskaha čałaviek 170 vajskoŭcaŭ, jakija adychodzili kupkami z-pad Iłavajska. Kali jeździli pa nas minamioty, i my navat da Novakaciarynaŭki nie mahli zajechać. Zapomniłasia biazhramatnaja Nachvardyja ŭ Kamsamolskim — hetyja vajaki, što kidajuć zbroju, techniku i formu, biahuć chto kudy. U akružeńni nie byŭ, vielmi chacieŭ tudy trapić, ja naohuł imknusia ŭ luby … patrapić, ale nie los. A voś pałon niepažadany, tamu jak heta prynižeńnie i ŭsio takoje. Lepš śmierć. Śmierć — lepšaja daradčyca, matyvatar žyćcia i naohuł narmalny praces. Pamior u svoj termin i pajšoŭ dalej raźvivacca ŭ kosmasie. Ja vieru, što ŭsio adbyvajecca svoječasova, i śmierci nie bajusia.

— Nakolki baki kanfliktu vykonvajuć pieramirje?

— Pieramirje nie vykonvajecca absalutna. Chutka znoŭ pačniecca aktyŭnaja faza bajoŭ, ja dumaju, moj bataljon budzie abaraniać Dnieprapiatroŭsk praz paru tydniaŭ u kastryčniku

— Mnohija kazali, što ich prymusiła pajechać vajavać za DNR i ŁNR historyja ŭ Adesie, a što prymusiła vas?

— Historyja ŭ Adesie mianie asabliva nie kranaje, spalili šavak i zasłužana. Ale voś majo atačeńnie, navat moj samy blizki lepšy siabar, vajujuć zaraz za DNR. Ščyra kažučy, paśla jaho paviedamleńniaŭ u mienia dach kančatkova i sarvała, i ja ŭžo na 100% zrazumieŭ, što pajedu va Ukrainu. Ja zrazumieŭ, što heta šlach majho serca. A tak heta ich vybar, ja nikoha nie asudžaju, prosta zaraz my nie majem znosinaŭ.

— A chto mienavita vajuje ŭ DNR z Uładzivastoka?

— Moj lepšy siabar Fiedzia i Aleh, ź jakim ja taksama mieŭ znosiny z červienia, vajujuć za sieparatystaŭ. My siabravali z 14 hadoŭ. Razam maryli ab revalucyi. Chaciełasia b ź imi sustrecca, choć viedaju, što razmovy nie vyjdzie, a buduć trupy. Choć jašče miesiac tamu mahli telefanavać. Jašče tam ža vajavaŭ toj chłopiec, jaki mianie ŭ «dźvižuchu» pryvioŭ. Jon vielmi rasčaravaŭsia. Ciapier viarnuŭsia, ja jaho klikaŭ sa mnoj jechać, ale jon z kazakami pajechaŭ, jany jamu i prajezd apłacili.

— Vas nie biantežyć pierśpiektyva zabivać svaich ziemlakoŭ?

— Pierśpiektyva zabivać ziemlakoŭ-idyjotaŭ mianie pryciahvaje bolš, čym sieparatystaŭ z Ukrainy, pakolki najmity z Rasii bolš uśviedamlajuć svoj vybar i niasuć bolšaje zło.

— Čym vy zajmalisia da Ukrainy?

— Ja vučyŭsia. Potym słužyŭ opierupaŭnavažanym u Respublicy Dahiestan i dziaržaŭnym inśpiektaram u Prymorskim krai. U Dahiestanie zajmaŭsia apieratyŭnaj pracaj, chadziŭ u pamiežnyja narady, na błokpastach starejšym zastupaŭ, u roznych śpiecuchach prymaŭ udzieł z uzajemadziejnymi orhanami i śpiecnazam. Ja słužyŭ na bajavoj zastavie ŭ harach. Udzielničaŭ u KTO. U mianie jość paśviedčańnie ŭdzielnika bajavych dziejańniaŭ. Potym budavaŭ karjeru. Pracavaŭ dziaržinśpiektaram RF pa dziaržaŭnym kantroli ŭ śfiery achovy marskich bijałahičnych resursaŭ uładzivastockaj śpiecyjalizavanaj inśpiekcyi. Ja skončyŭ Chabaraŭski pahraničny instytut fiederalnaj słužby biaśpieki RF. Pa śpiecyjalnaści ja apieratyŭnik FSB, prosta kali pa suviaziach pieravioŭsia ŭ Prymorje, pamianiaŭ pasadu pa svaim žadańni.

— Jak vy staviciesia da Pucina i da Rasii?

— Pucin — antynarodny carok, a Rasija maja lubimaja kraina, Radzima. Ale na dadzieny momant jana vialiki kavałak bieskarysnaj terytoryi. Ruskija — narod ź vialikim patencyjałam, jakija dziejničajuć ad serca, ale znoŭ ža na dadzieny momant heta vielmi zambavanaja, dehradujučaja masa.

— Čaho čakajecie ad kanfliktu va Ukrainie?

— Toje, što Ukraina pieramoža, ja ŭpeŭnieny, heta fakt. Ad hetaha kanfliktu ja čakaju zaradžeńnia novaj dziaržavy i zhurtavańnia nacyi, u ahulnym — pazityvu i raźvićcia. Vajna va Ukrainie — heta daloka idučy praces, heta zaradžeńnie čahości novaha, čaho jašče nie było ŭ historyi. Paśla vajny chaču siamju, dom, dziaciej zamucić, usio naładzić i dalej vajavać. Hieahrafija kanfliktaŭ šyrokaja, ale najlepš, viadoma, suprać saŭkovaj Raški. Nie dumaju, što tut usio skončyłasia. Majdan byŭ lutaŭskaj revalucyjaj, napieradzie kastryčnik.

— Vy ličycie, što vy zdradzili prysiazie?

— Plavać ja na jaje chacieŭ. Ja i davać jaje nie chacieŭ. Ja ŭ 2005 hodzie vielmi vierujučym čałaviekam byŭ. Mianie navat «klanusia» biantežyła. Paśla taho jak ja źjechaŭ, rodnych vyklikali ŭ vajennuju prakuraturu i FSB. Pieratrusaŭ nie było, ale ŭ ich pazabirali maje rečy, paśviedčańnie zabrali.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?