Prezident Litvy Dala Hrybaŭskajcie pajšła va-bank: jana nie tolki ahučyła płany pucinskaj Rasii, ale i abvinavaciła Zachad u niazdolnaści dziejničać.

«Siońnia na Zachadzie niama lidara, jaki ŭ stanie spynić Pucina», — vynosić prysud litoŭski prezident u intervju amierykanskamu vydańniu The Washington Post (žurnalistka Lally Weymouth). U toj ža čas Hrybaŭskajcie śćviardžaje:

«Vajnu va Uschodniaj Ukrainie možna chutka spynić. Heta moža zrabić Zachad, jaki pavinien prademanstravać Pucinu, što taksama hatovy zmahacca za svaje kaštoŭnaści — svabodu i demakratyju». 

Na dumku prezidenta Litvy, situacyja va Ukrainie z kožnym dniom paharšajecca. «Rasijskija vojski ŭsio jašče na terytoryi Ukrainy. Heta aznačaje, što Jeŭropa i śviet dazvalaje Rasii nie tolki zapałochvać svaich susiedziaŭ, ale i ŭžyć vajskovuju siłu suprać ich. Heta toje ž samaje, što mižnarodny teraryzm, toje, što my bačym u Iraku i Siryi.

Va Ukrainie adbyvajecca sapraŭdnaja vajna. Jeŭrapiejski sajuz i bolšaść z suśvietnych lidaraŭ sprabujuć kazać pra heta nie jak pra vajnu, a jak pra niejkuju padtrymku terarystyčnych hrup. My bačyli vypadak z Krymam. Z samaha pačatku tam byli niejkija «zialonyja čałaviečki», ale nieŭzabavie jany vyjavilisia ŭ rasijskaj armii. Ciapier heta adbyvajecca va Uschodniaj Ukrainie. I ja ŭpeŭnienaja, što heta nie apošniaja terytoryja, na jakoj Pucin maje namier prademanstravać svaju siłu», — zajaviła Hrybaŭskajcie.

Jana ŭpeŭnienaja, što, kali sankcyi ŭ dačynieńni da Rasiei buduć miakkimi abo jany nie buduć całkam užytyja, Pucin budzie sprabavać złučyć Uschodniuju Ukrainu z Paŭdniovaj Ukrainaj i Krymam. Uzhadała palityk niadaŭnija słovy rasijskaha prezidenta ab tym, što kali b jon zachacieŭ, to jaho sałdaty za dva dni zaniali b Varšavu, krainy Bałtyi i Bucharest, a heta — adkrytaja pahroza ŭ dačynieńni da susiedziaŭ.

«Kali my dazvolim jamu ŭvajści ŭ Prydniastroŭje, jon budzie iści kudy zaŭhodna. Prablema ŭ tym, što pucinskaja Rasieja hatovaja da vajny i žadaje vajavać. A voś Jeŭropa i Zachad nie hatovyja da vajny. Zaraz u Jeŭropie i ŭ śviecie niama takoha lidara, jaki moh by spynić Pucina. Narešcie, my ŭsio dzivimsia, jak tak atrymałasia, što ŭsio novyja terytoryi i krainy zachoplivajucca. Pramarudžvańnie ŭ rašučych dziejańniach dla spynieńnia ahresara na hetym šlachu akažacca zanadta darahim dla ŭsich, kali naohuł nie stanie zanadta pozna. Kali jaho nichto nie spynić va Ukrainie, jon, biezumoŭna, pojdzie dalej», — adznačyła Dala Hrybaŭskajcie.

Na jaje dumku, piataha artykuła Damovy NATA niedastatkova, kab krainy Bałtyi adčuvali siabie ŭ biaśpiecy.

«Usie zajaŭlajuć, što piaty artykuł Damovy NATA zastajecca ŭ sile. Tym nie mienš, heta nie spynić Pucina ŭ jaho padstupnych płanach, kali jon nie ŭbačyć realnyja dziejańni lidaraŭ Jeŭropy i śvietu. Kali jon nie ŭbačyć, što jany nie prosta havorać. My pavinny jaho spynić va Ukrainie. Da hetaha času niekatoryja hetaha całkam nie razumiejuć. Voś čamu ja kažu, što lidarstva Jeŭropy zaraz znachodzicca ŭ rukach Pucina, a nie Zachadu», — padkreśliła prezident Litvy.

Jana zajaviła, što pahroza Pucina zaraz nie mienšaja, čym «Isłamskaj dziaržavy» ŭ Iraku i Siryi, i što «Isłamskaja dziaržava» i Rasija źjaŭlajucca ŭ adnolkavaj stupieni terarystami.

«Ja dumaju, što Rasieja teraryzuje svaich susiedziaŭ z dapamohaj terarystyčnych mietadaŭ. Praŭda, śviet siońnia bolš zakłapočany «Isłamskaj dziaržavaj». Heta asnoŭnaja meta. Na žal, adnačasova heta dziŭnaja mahčymaść dla Pucina rabić usio, što jamu zamaniecca. Pucin stvaraje pahrozu. Choć by i tak zvanyja mirnyja pieramovy ŭ Minsku, jakija adbyłasia paśla ultymatumu Pucina: u ich Zachad i Jeŭrapiejski Sajuz paddalisia na jaho ŭmovy, na praktycy heta aznačaje padzieł Ukrainy», — zajaviła Hrybaŭskajcie.

Palityk zadajecca pytańniem: čamu ES i ZŠA kłapocicca ab tym, kab nie razzłavać Pucina, jaki sam adpraŭlaje svaich sałdat zabivać i akupavać Ukrainu? Čamu suśvietnaja supolnaść nie źviartaje ŭvahi na pačućci ŭkraincaŭ? Rana ci pozna, ale Pucina ŭsio roŭna nazavuć terarystam i złačyncam.

Ciapierašniaja situacyja nahadvaje prezidentu Litvy Sudety — situacyju napiaredadni Druhoj suśvietnaj vajny, tamu što suśvietnyja lidary adkryta dazvalajuć dzialić Ukrainu.

«Paśla samitu ŭ Uelsie Aljans pračnuŭsia. My atrymali srodki pa pavyšeńni biaśpieki. My pavinny bolš inviestavać u abaronu. Ale kolki ŭ nas času? Sankcyjaŭ suprać Rasii niedastatkova. Moža być, kali Pucin pojdzie dalej, sankcyi buduć bolš žorstkimi», — skazała Dala Hrybaŭskajcie.

«Jeŭrapiejcy i inšyja krainy zapatrabavali, kab prezident Ukrainy Piotr Parašenka pahadziŭsia z usimi ŭmovami, navat z tymi, jakija dla jaho byli nieprymalnymi, bo Ukraina stała padzielenaj dziaržavaj. I heta zroblena z dabrasłaŭleńnia jeŭrapiejskich i inšych lidaraŭ, bo jany zusim nie dapamahli Ukrainie», — zajaviła prezident Litvy.

Pavodle jaje słoŭ, usie susiedzi Rasii ŭ ciapierašni čas pad pahrozaj. U hety čas prezident RF pahražaje i navat žartuje, što hetyja susiednija krainy nie źjaŭlajucca sapraŭdnymi dziaržavami. U toj ža čas śviet moža paźbiehnuć vajny.

«Kali abodva baki nastrojeny na vajnu, vajny nikoli nie budzie. Kali Rasieja poŭnaja rašučaści iści na vajnu, a Zachad budzie sprabavać usialak paźbiehnuć vajennaha kanfliktu, tady Rasieja budzie iści tak daloka, jak my joj dazvolim.

Umovy pieramirja va Ukrainie byli prapanavany Rasiejaj. Zachad nie padtrymlivaje Ukrainu vajennym srodkami. Rasii dazvolena rabić va Ukrainie ŭsio, što zaŭhodna.

Heta hańba, što ŭ XXI stahodździ zachodnija lidary dazvalajuć ahresaru dziejničać u niezaležnaj dziaržavie jak jamu pryjdzie ŭ hałavu.

Ja rada, što Abama narešcie prademanstravaŭ lidarstva ŭ Iraku i Siryi. Spadziajusia, što heta dazvolić jamu pakazać toje ž samaje i ŭ dačynieńni da Ukrainy. Lidarstva prychodzić praz navučańnie. Nichto nie naradžajecca lidaram, ale im možna stać», — skazała Hrybaŭskajcie.

Jana adznačyła taksama, što Litva była akupavanaja na praciahu piacidziesiaci hadoŭ i jany viedajuć, jak treba zmahacca z susiedam-ahresaram. «Ja ździŭlenaja tym, što sutyknucca z Rasijaj bajacca navat tyja krainy, jakija nikoli nie adčuvali rasijskuju ahresiju.

U apošni čas hučna pramaŭlajuć tyja dziaržavy, jakija majuć miažu z Rasiejaj, asabliva Litva i Polšča. Publičnyja zajavy i mužnaść saromić zachodnich lidaraŭ za ich biezadkaznaść pa abaronie svabody, demakratyi i niezaležnaści źjaŭlajecca adnym ź vidaŭ našaj zbroi ŭ baraćbie suprać Rasii»,

— reziumavała palityk.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?