Papraŭki ŭ zakon «Ab srodkach masavaj infarmacyi» razhledzieli siońnia ŭ Pałacie pradstaŭnikoŭ. Za ich pryniaćcie prahałasavali 103 deputaty. Papraŭki datyčacca rehulavańnia pracy internet-ŚMI.

«Z ulikam hłabalnych hieapalityčnych źmianieńniaŭ, novych ekanamičnych i technałahičnych realij naśpieła nieabchodnaść uniasieńnia źmianieńniaŭ i dapaŭnieńniaŭ u dziejučaje zakanadaŭstva ab ŚMI», — padkreśliła ministr infarmacyi Lilija Ananič, jakaja vystupiła pierad deputatami.

Pa słovach Lilii Ananič, z ulikam dynamiki raźvićcia novych infarmacyjnych technałohij śfiera masavaj infarmacyi i kamunikacyj źviedała kardynalnyja źmieny, dastupnaść internetu šyrokaj aŭdytoryi vyvieła hłabalnuju sietku ŭ razrad viadučych krynic infarmacyi. Tak, u śviecie naličvajecca amal 3 młrd karystalnikaŭ internetu, u Biełarusi — bolš za 5 młn. «Virtualnaje asiarodździe źjaŭlajecca najmahutnym faktaram upłyvu na nasielnictva, pry hetym daloka nie zaŭsiody internet słužyć raźvićciu hramadstva i dziaržavy. U suviazi z hetym internet, z dapamohaj jakoha raspaŭsiudžvajecca pradukcyja ŚMI, źjaŭlajecca de-fakta srodkam masavaj infarmacyi i patrabuje adekvatnaha zakanadaŭčaha rehulavańnia», — ličyć kiraŭnik viedamstva.

Dziejučy zakon ab ŚMI praduhledžvaŭ raspracoŭku i zaćviardžeńnie ŭradam paradku rehistracyi ŚMI, jakija raspaŭsiudžvajucca praź internet. «Zakonaprajekt prapanuje raspaŭsiudžvać dziejańnie zakona ab ŚMI na infarmacyjnyja resursy i ich składovyja častki, raźmieščanyja ŭ internecie i ažyćciaŭlajuć raspaŭsiud infarmacyi ŚMI, za vyklučeńniem patrabavańniaŭ ab dziaržaŭnaj rehistracyi», — adznačyła Lilija Ananič.

Za ŭładalnikami infarmacyjnych resursaŭ i ich sastaŭnych častak płanujecca zamacavać abaviazak nie dapuskać vykarystańnia ich infarmacyjnymi resursami dla raspaŭsiudžvańnia infarmacyi, źmiest jakoj supiarečyć patrabavańniam zakona.

Što tyčycca abviaržeńnia infarmacyi, raspaŭsiudžanaj u internecie, to jaje prapanujecca ažyćciaŭlać na tym ža infarmacyjnym resursie, z dapamohaj jakoha była raspaŭsiudžanaja niedakładnaja infarmacyja, nie paźniej za dzień, jaki idzie za dniom vyniasieńnia patrabavańnia pra abviaržeńnie. Pry hetym abvieržanaje infarmacyjnaje paviedamleńnie abo materyjały padlahajuć vydaleńniu.

Zakonaprajekt taksama praduhledžvaje abmiežavańnie dostupu da pradukcyi ŚMI, jakaja raspaŭsiudžvajecca z dapamohaj infarmacyjnaha resursu, raźmieščanaha ŭ Internecie. Jak patłumačyła Lilija Ananič, takoje abmiežavańnie praduhledžvajecca ŭvodzić pa rašeńni Mininfarma ŭ vypadku vyniasieńnia ŭładalniku infarmacyjnaha resursu ŭ internecie na praciahu hoda dvuch i bolš piśmovych papiaredžańniaŭ raspaŭsiudžvańnia infarmacyjnych paviedamleńniaŭ i materyjałaŭ, zabaronienych abo abmiežavanych da raspaŭsiudžvańnia ŭ adpaviednaści z zakanadaŭstvam Biełarusi.

Paradak takoha abmiežavańnia budzie ŭstanoŭleny śpiecyjalna ŭpaŭnavažanym dziaržaŭnym orhanaŭ u śfiery biaśpieki vykarystańnia nacyjanalnaha siehmienta sietki internet sumiesna ź Ministerstvam suviazi i infarmatyzacyi Biełarusi.

«Prapanavanyja źmieny ŭ častcy internetu stanuć dziejsnym instrumientam realizacyi dziaržaŭnaj infarmacyjnaj palityki», — ličyć ministr.

Taksama Lilija Ananič adznačyła, što pryniaćcie hetaha prajekta dakumienta aktualna ŭ suviazi ź nieabchodnaściu harmanizacyi zakanadaŭstva Biełarusi z zakanadaŭstvam krain - partnioraŭ pa JEAES. Pry raspracoŭcy zakonaprajekta vykarystany mižnarodny vopyt rehulavańnia miedyjaśfiery.

Akramia taho, Lilija Ananič paviedamiła, što siońnia ŭ krainie zarehistravana 1578 drukavanych ŚMI, 266 elektronnych ŚMI, 9 infarmacyjnych ahienctvaŭ. Dźvie traciny ź ich — niedziaržaŭnyja. «Biełaruskaje infarmacyjnaja prastora intehravana ŭ suśvietnuju, tak u nas raspaŭsiudžvajecca bolš za 4 tys. Zamiežnych haziet i časopisaŭ, 180 zamiežnych telekanałaŭ», - dadała ministr.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?