Vitańni

Marcin — lubaje naša miedźviedzianiatka! Vinšujem ciabie z 10 Dniom narodzinaŭ, praciahvaj radavać nas! Tata i mama

Alciečka‑soniejka! Dziakuj tabie za Marcika!

21 studzienia Dzień narodzinaŭ u Paŭła Batujeva (1982 h.n.), našaha kalehi i bajavoha siabra z Salihorsku. Pavinšujem Paŭła!!!

Kvatera

Zdajecca adnapakajovaja kvatera ŭ rajonie Ŭručča prystojnymi biełaruskamoŭnymi haspadarami. T.: (029) 630‑63‑26. Vałodzia

Maładaja biełaruskamoŭnaja siamja ź dziciom 6 hadoŭ zdymie adnosna tannaje prystojnaje žytło ŭ Miensku albo pad Mienskam (kab časta chadzili elektryčka ci aŭtobus). Razhladajucca ŬSIE varyjanty. T.:(029) 198‑32‑51

Pradam za 53 t. cahlany dom płoščaj 100 kv.m. (zrobleny na 70%) z učastkam (6 sotak), pobač ź mienskaj kalcavoj. Jość elektryčnaść, vada , padvodzicca haz. T. (029) 576‑74‑29

Vaš rod

Dapamožam pravieryć šlachietnaść Vašaha rodu. Dašlicie Vašaje proźvišča. [email protected]

Knihi

Prapanuju knihi z seryi «Kniharnia «Našaj Nivy», «Biełaruski knihazbor» (u tym liku Maldzis), knihi pa hienealohii (mnoha), časopisy ARCHE, «Frahmenty», tvory maładych aŭtaraŭ, mnoha inšaha, dašlu śpis prapanovaŭ. T.: (029) 753‑91‑96. [email protected]

Prapanuju knihi: Łastoŭski «Rasiejska‑kryŭski (biełaruski) słoŭnik» 1924 h., «Teŭtonski orden», «Naša Niva» 1906—1908 hh.», «Naša Dola» 1905 h.», Taraškievič «Hramatyka biełaruskaj movy» 1929 h., «Biełaruski knihazbor»: Letapisy i chroniki, Hienijuš, Barščeŭski, Čačot dy inš., bahaty vybar. T.: (029) 753‑70‑05

Spačuvańni

Hłyboka spačuvajem spadaryni Tamary Mackievič u jaje vialikim hory — śmierci baćki. nastaunik.info, Centar «Supolnaść», kalehi‑nastaŭniki, siabry

Spačuvańni praz sajt vykazali Juraś Ziankovič, Telman Maślukoŭ, Vasil Mackievič, Siaržuk Sałaš, Andrej Cieraškoŭ, Źmicier Vinahradaŭ, Alona Andrejeva, Aleś Kapucki, Aleś i Natalla, Aleś Stralcoŭ‑Karvacki, Siaržuk Bachun, Mikałaj Toŭścik.

Tamara Mackievič adkazała: Dziakuj vialiki, maje darahija! Trymajusia i mamu trymaju. Tolki škaduju, što nia ŭsich svaich siabroŭ paśpieła paznajomić z baćkam — sapraŭdnym Biełarusam.

Siabroŭskija padarožžy

Zaprašajem u padarožža 27 studzienia (niadziela): Dudy—Iŭje—Subotniki—Lipniški—Žamysłavy—Hieraniony—Łazduny—Traby. 1—4 lutaha: Katyń—Smalensk i vakolicy. T.: (029) 292‑54‑58, (029) 622‑57‑20, (029) 509‑12‑16, (029) 110‑19‑28

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна