U Minsku ŭniesienyja źmianieńni ŭ rabotu haradskoha pasažyrskaha transpartu 9 maja ŭ suviazi z praviadzieńniem śviatočnych mierapryjemstvaŭ, pryśviečanych 70-hodździu Pieramohi savieckaha naroda ŭ Vialikaj Ajčynnaj vajnie. Pra heta paviedamili ŭ DU «Staličny transpart i suviaź».

Tak, u suviazi z uskładańniem viankoŭ da manumienta Pieramohi (pł. Pieramohi) z 7.00 da zakančeńnia mierapryjemstva (pryblizna ŭ 10.00) buduć źmienieny trasy nastupnych maršrutaŭ: numaroŭ 100, 115E, 300E, 1063-TK, 1064-TK, 1076-TK, 1112-TK, 1151-TK, 1152-TK, 1155-TK, 1280-TK, 1400-TK pa prasp. Niezaležnaści, vuł. Śviardłova, vuł. Uljanaŭskaj, vuł. Pieršamajskaj, vuł. Ź.Biaduli, vuł. Kazłova, prasp. Niezaležnaści ŭ pramym i zvarotnym napramkach; numar 57 pa vuł. Pulichava, vuł. Pieršamajskaj, vuł. Uljanaŭskaj, vuł. Babrujskaj, vuł. K.Cetkin, prasp. Dziaržynskaha ŭ pramym i zvarotnym napramkach z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Leninhradskaja» i «Vakzał»; numary 1, 69 z 7.00 da 8.30 pa prasp. Niezaležnaści, vuł. Haradski Vał, vuł. Niamiha, pr. Pieramožcaŭ u pramym i zvarotnym napramkach. Dla pajazdoŭ pieršaj linii mietrapalitena pryblizna z 8.30 da 9.30 budzie vyklučana vykanańnie prypynku pa stancyi «Pł. Pieramohi».

U suviazi z praviadzieńniem parada vojskaŭ Minskaha harnizona i spartyŭna-maładziožnaha šeścia «Našy pieramohi — tabie, Biełaruś!», z prachodžańniem techniki hramadzianskaha pryznačeńnia pa prasp. Mašerava kala abieliska «Minsk — horad-hieroj» z 8.30 da zakančeńnia mierapryjemstvaŭ (pryblizna da 13.00) buduć źmienieny trasy nastupnych aŭtobusnych maršrutaŭ: numary 1, 69, 119S, 1056-TK pa prasp. Niezaležnaści, vuł. Haradski Vał, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Cimirazieva, vuł. Sapioraŭ, prasp. Pieramožcaŭ u abodvuch napramkach z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Radyjatarny zavod», «Cimirazieva», «st.m. Frunzienskaja», «Haradski Vał», «prasp. Niezaležnaści» ŭ pramym napramku, «Ramanaŭskaja Słabada», «st.m. Frunzienskaja», «Cimirazieva», «Radyjatarny zavod» u zvarotnym napramku; numar 73 pa vuł. Cimirazieva, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Niamiha ŭ pramym napramku z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Cimirazieva», «st.m. Frunzienskaja» i pa pł. Miaśnikova, vuł. K.Cetkin, vuł. Cimirazieva ŭ zvarotnym napramku z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Muzyčny teatr», «Cimirazieva»; numar 1073-TK pa prasp. Pieramožcaŭ, vuł. Sapioraŭ, vuł. Cimirazieva, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Niamiha ŭ pramym napramku i pa pł. Miaśnikova, vuł. K.Cetkin, vuł. Cimirazieva, vuł. Sapioraŭ, prasp. Pieramožcaŭ u zvarotnym napramku; numar 91 pa prasp. Pieramožcaŭ, vuł. Sapioraŭ, vuł. Cimirazieva, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Niamiha ŭ abodvuch napramkach z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Ramanaŭskaja Słabada», «st.m. Frunzienskaja», «Cimirazieva», «Radyjatarny zavod» u pramym napramku i «Radyjatarny zavod», «Cimirazieva», «st.m. Frunzienskaja» ŭ zvarotnym napramku; numar 163 pa vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Niamiha ŭ pramym napramku z vykanańniem prypynačnaha punkta «st.m. Frunzienskaja» i pa pł. Miaśnikova, vuł. K.Cetkin, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Prytyckaha ŭ zvarotnym napramku z vykanańniem prypynačnaha punkta «Muzyčny teatr».

U pryjad z 5.30 i da zakančeńnia mierapryjemstvaŭ (pryblizna da 13.00) buduć uniesieny źmianieńni ŭ trasy aŭtobusnych maršrutaŭ numaroŭ 29, 44, 136, 1051-TK z arhanizacyjaj ruchu pa vuł. Arłoŭskaj, Staravilenskim trakcie, vuł. V.Charužaj z vykanańniem prypynačnaha punkta «Vystavačny kompleks» u abodvuch napramkach; numary 18, 26 z arhanizacyjaj ruchu da 10.00 pa vuł. Čarviakova, vuł. V.Charužaj, vuł. Čyrvonaj, prasp. Mašerava, vuł. Kazłova, vuł. Biaduli, vuł. Pieršamajskaj, vuł. Zacharava ŭ abodvuch napramkach z vykanańniem usich prypynačnych punktaŭ na źmienienym učastku. Z 10.00 da 13.00 — pa vuł. Zacharava, vuł. Kisialova, vuł. M.Bahdanoviča, vuł. V.Charužaj, vuł. Čarviakova ŭ pramym napramku; vuł. Čarviakova, vuł. V.Charužaj, vuł. Kujbyšava, vuł. Kisialova, vuł. Zacharava ŭ zvarotnym napramku z vykanańniem usich prypynačnych punktaŭ na źmienienym učastku. Admianiajecca rabota tralejbusnaha maršrutu numar 22 «DS Karastajanavaj — st.m. pł. Ja.Kołasa». Admianiajecca tramvajny ruch na ŭčastku ad DS «Voziera» da vuł. Čyrvonaj. Uzamien budzie arhanizavana rabota časovaha aŭtobusnaha maršrutu numar 903 «DS Voziera — Z. Biaduli» z rucham pa Staravilenskim trakcie, vuł. Ščadryna, vuł. Navavilenskaja, vuł. Arłoŭskaj, Staravilenskim trakcie, vuł. V.Charužaj, vuł. Čyrvonaj, prasp. Mašerava, vuł. Kazłova ŭ pramym napramku, vuł. Kazłova, vuł. Płatonava, vuł. Čapajeva, vuł. Ź.Biaduli, prasp. Mašerava, vuł. Čyrvonaja, vuł. V.Charužaj, Staravilenskim trakcie ŭ zvarotnym napramku.

U suviazi z praviadzieńniem śviatočnaha salutu pa prasp. Mašerava (rajon abieliska «Minsk — horad-hieroj») u vypadku pierakryćcia ruchu (pryblizna z 21.30 da zakančeńnia mierapryjemstvaŭ) praduhledžana źmianieńnie tras nastupnych aŭtobusnych maršrutaŭ: numary 1, 69, 119S pa prasp. Niezaležnaści, vuł. Haradski Vał, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Cimirazieva, vuł. Sapioraŭ, prasp. Pieramožcaŭ u abodvuch napramkach z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Radyjatarny zavod», «Cimirazieva», «st.m. Frunzienskaja», «Haradski Vał», «prasp. Niezaležnaści» ŭ pramym napramku i «Ramanaŭskaja Słabada», «st.m. Frunzienskaja», «Cimirazieva», «Radyjatarny zavod» u zvarotnym napramku; numar 73 pa vuł. Cimirazieva, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Niamiha ŭ pramym napramku z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Cimirazieva», «st.m. Frunzienskaja» i pa pł. Miaśnikova, vuł. K.Cetkin, vuł. Cimirazieva ŭ zvarotnym napramku z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Muzyčny teatr», «Cimirazieva»; numar 1073-TK pa prasp. Pieramožcaŭ, vuł. Sapioraŭ, vuł. Cimirazieva, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Niamiha ŭ pramym napramku i pa pł. Miaśnikova, vuł. K.Cetkin, vuł. Cimirazieva, vuł. Sapioraŭ u zvarotnym napramku; numar 91 pa prasp. Pieramožcaŭ, vuł. Sapioraŭ, vuł. Cimirazieva, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Niamiha ŭ abodvuch napramkach z vykanańniem prypynačnych punktaŭ «Ramanaŭskaja Słabada», «st.m. Frunzienskaja», «Cimirazieva», «Radyjatarny zavod» u pramym napramku i «Radyjatarny zavod», «Cimirazieva», «st.m. Frunzienskaja» ŭ zvarotnym napramku; numar 163 pa vuł. Prytyckaha, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Ramanaŭskaja Słabada, vuł. Niamiha ŭ pramym napramku z vykanańniem prypynačnaha punkta «st.m. Frunzienskaja» i pa pł. Miaśnikova, vuł. K.Cetkin, vuł. Kalvaryjskaj, vuł. Prytyckaha ŭ zvarotnym napramku z vykanańniem prypynačnaha punkta «Muzyčny teatr»; numary 29, 44, 136 pa vuł. Arłoŭskaj, Staravilenskim trakcie, vuł. Daŭmana, prasp. Mašerava z vykanańniem prypynačnaha punkta «Vystavačny kompleks» u abodvuch napramkach.

9 maja budzie padoŭžana rabota da 1.30 nastupnych maršrutaŭ haradskoha pasažyrskaha transpartu z zachavańniem viačernich intervałaŭ ruchu: aŭtobusnych — numary 1, 9d, 17, 18, 24, 29, 42, 43d, 73, 74S, 75, 99, 112S, 113S, 147, 149, 159, 921; tralejbusnych — numary 6, 16, 20, 25, 27, 29, 37, 40, 53, 60; tramvajnych — numary 3, 6.

Rabota Minskaha mietrapalitena budzie padoŭžana da 1.30. Intervał ruchu pajazdoŭ na 1-j i 2-j linijach mietrapalitena z 20.00 da 24.00 składzie 3 chviliny, paśla 24.00 — 12 chvilin.

U DU «Staličny transpart i suviaź» źviartajuć uvahu pasažyraŭ na toje, što bližejšymi prypynačnymi punktami hramadskaha transpartu, raźmieščanymi ŭ rajonie miesc praviadzieńnia masavych mierapryjemstvaŭ, źjaŭlajucca «St.m. Niamiha», «St.m. Frunzienskaja», «Respublikanski centr tenisa» pa pr. Pieramožcaŭ i vuł. Sapioraŭ, «Cimirazieva» pa vuł. Cimirazieva.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?