Sprečka pra toje, što lepšaje, UKantakcie albo Fejsbuk, daŭno moža być zaniesienaja ŭ kłasičnyja temy dla abmierkavańniaŭ — heta jak Koła i Pepsi, Ajfon i Android, Paźniak i Łukašenka. Adepty kožnaj pazicyi majuć svaje nieprabiŭnyja arhumienty, i prymać pazicyju apanienta ŭ takich razmovach nie pryniata.

«Naša Niva» pasprabavała być maksimalna abjektyŭnaj i razabracca, jakija pieravahi maje kožnaja z sacsietak.

UKantakcie

Muzyka i videakantent

Mienavita hety arhumient možna pačuć čaściej za ŭsio, i heta, pa słovach karystalnikaŭ časta źjaŭlajecca pryčynaj ich znachodžańnia ŭ UK. «Kali muzyku prybiaruć, sychodžu z UK», — tak i kažuć. Pirackija kampazicyi i filmy piermanientna źbirajucca prybrać z prastoraŭ sacsietki, apošni raz takija čutki chadzili pry kancy krasavika, ale ničoha nie źmianiajecca — navat mnohija zamiežniki abirajuć UK u jakaści muzyčnaha płejera.

Paru hod tamu muzyku z UK sprabavali prybrać, i dahetul ličanyja kampazicyi nie prajhrajucca, a filmy pieryjadyčna źnikajuć z dostupu pa zapycie pravaŭładalnikaŭ. Ale pasprabujcie krychu źmianić nazvu, i ŭsio adšukvajecca, a kali pieśni Łany del Rej nie prajhrajucca, viedajcie, jana ŭ UK nazyvajecca jašče i «Vanna bieź dźviarej».

Pošuk pa pastach

Karystalniki Fejsbuka časta skardziacca na toje, što pasty «źnikajuć». I sapraŭdy, adšukać svoj albo čužy stary zapis u amierykanskaj sacsietcy składana. Niama pošuku pa ŭsich zapisach. Cheštehi ratujuć situacyju, ale nie napoŭnicu — kali zapisaŭ pad teham šmat, pošuk pieratvorycca ŭ doŭhi praces.

Naohuł, prahres pa pošuku źviazanych z karystalnikam pastoŭ jość — šukać možna, ale paśladoŭnaść vynikaŭ mnie, naprykład, niezrazumiełaja — ja šukaju pasty, dzie byŭ paznačany, i adlustravanyja vyniki ŭtrymlivajuć i 2009 hod, i 2013, i zapisy apošniaha tydnia.

Va UK ahułam pošuk pa ŭsich zapisach sacsietki zručniejšy — možna paznačać vid paviedamleńniaŭ, šukać tolki pa kamientarach, pa fotazdymkach ci prymacavanych videa, dadavać hieałakacyju, zhadki supołki, šukać tolki pa papularnych zapisach. Isnuje mahčymaść i pošuku pa ŭłasnaj ściency.

Pošuk ludziej

UKantakcie nie prosta daje ŭnikalnyja dla našych šyrotaŭ mahčymaści pa pošuku, naprykład, sasłužyŭcaŭ, ale i jakasna šukaje vašych adnakurśnikaŭ, adnakłaśnikaŭ i žycharoŭ adnaho z vami horada. Filtry ŭklučajuć i poł, i ŭzrost, i najaŭnaść fotazdymka, i navat relihijnyja pierakanańni. Znajści kalehu ci znajomaha ŭ FB našmat składaniej.

Narodnaść

I znachodzić ludziej va UK praściej praź jahonuju masavaść — u Biełarusi kala 4,5 młn karystalnikaŭ UK suprać 900 tysiač zarehistravanych u Fejsbuku. Tut toj samy zahadkavy biełaruski narod, da jakoha časta apielujuć i pytańniami jakoha zadajucca. Tut dasyłajuć adzin adnamu bieł-čyrvona-biełyja ściažki, jość viersija na biełaruskaj taraškievicy, i samy papularny padarunak — hieorhijeŭskaja stužačka. Usio jak jość, praŭda, karystalniki VK krychu maładziejšyja za aŭdytoryju FB.

Pabliki

Va UK praściej viaducca pabliki, publičnyja hrupy. Jany prosta zručniejšyja. Plus, kali kazać pra rekłamu dla Biełarusi, tarhietavańnie aŭdytoryi va UK bolš detalovaje — skažam, u FB niemahčyma pakazvać rekłamu tolki žycharam Salihorska, va UK možna vybrać navat niežanatych salihorskich šachcioraŭ. Nu, a zaprašeńni i aŭtamatyčnaje dadavańnie ŭ niejkija niezrazumiełyja hrupy ŭ FB — zvyčajnaja i pakutnaja praktyka.

Aplikacyja

Jana adna. I jana chutkaja. U FB asobna isnuje mesendžar, prahrama dla viadzieńnia hrup i ŭłasna sam Fejsbuk. Tut usio heta ŭ adnym. Praŭda, apošnija viersii dla ajfonaŭ bolš nie prajhrajuć muzyku — baraćba ź piractvam dla kampanii Apple nie pusty huk.

Facebook

Stužka navin

Va UK naviny adlustroŭvajucca pa časie dadavańnia. Možna, viadoma, abrać bolš papularnyja, ale pryncyp zachoŭvajecca — vyšej adlustroŭvajucca naviny, dadzienyja raniej. Prosta i zrazumieła, ale važnyja zapisy siabroŭ prosta hublajucca, kali vy nie zachodzicie admysłova na ich staronku. Stužka FB zusim nie pakazvaje i nie imkniecca pakazać absalutna ŭsio zapisy, jak heta va UK, ale pakazvaje toje, što kamientujecca i čytajecca. I nie važna, kali dadadzieny zapis — kali da niejkaha staroha pasta albo fatazdymka dadajucca novyja kamienty — jon ź vialikaj vierahodnaściu źjavicca ŭ vašaj stužcy. Darečy, FB daje piersanifikavanuju statystyku — što i kaho vy bačycie ŭ stužcy za tydzień.

Miescy, čekiny i mierkavańnie siabroŭ

Fejsbuk dazvalaje vam nie prosta adznačyć miesca, dzie vy ciapier znachodziciesia, ale i pahladzieć, chto z vašych siabroŭ tam byŭ, što jon pra heta dumaje, što adtul pościŭ i jakija fotazdymki rabiŭ. Plus bary, spartzały i ŭsio, kudy chodziać ludzi, možna acanić, i adznaka i parady vašych siabroŭ ci inšych karystalnikaŭ mohuć realna dapamahčy ŭ vandroŭkach ci prosta ŭ pošuku miesca dla viačery.

Mižnarodnaść

Majučy siabroŭ z Polščy ci Indyi, naŭrad vy abieracie UK jak placoŭku dla kamunikacyi. Plus Fejsbuka ŭ jaho hłabalnaści — na siońnia ŭ sietcy zarehistravana 1,3 młrd karystalnikaŭ z usiaho śvietu.

Elitarnaść

U FB viaducca dyskusii i naohuł, sami karystalniki stvarajuć aryhinalny kantent. Hetaha nie staje siońnia UK — reposty i łajki zamianili inšyja vidy sacyjalnaj aktyŭnaści dla bolšaści karystalnikaŭ. Pahladzicie, tut ceły śpis tych, na kaho varta padpisvacca ŭ FB. Va UK takoha niama.

Biaśpieka

Zasnavalnik UK Pavieł Duraŭ syšoŭ mienavita paśla sprobaŭ rasijskich uładaŭ ustalavać kantrol nad źmieścivam sacyjalnaj sietki. Niepraciahłuju baraćbu jon prajhraŭ, a svoj novy servis Telegram pazicyjanuje jak biaśpiečny srodak kamunikacyi pamiž karystalnikami. U supraćvahu UK. Karystacca hetaj sacsietkaj na terytoryi takich krain, jak Biełaruś, faktyčna aznačaje nie mieć harantyj biaśpieki pryvatnych dadzienych pierad śpiecsłužbami. Da Fejsbuka jość pytańni, ale kampanija sočyć za svaim imidžam, publikuje spravazdačy ab supracy z nacyjanalnymi ŭładami i harantuje dakładna bolš, čym rasijskaja sacsietka.

Fejsbuk dla roznych ludziej

Skažam, adnapołyja pary mohuć paznačyć svoj status. Jak ni dziva, takoha va UK niama.

Albo kožny karystalnik moža dadavać da svajoj bijahrafii značnyja padziei — ci to pieraadolvańnie ałkaholnaj zaležnaści, ci vandroŭka na druhi kantynient. Da taho ž, da kožnaj padziei možna prymacavać smajliki z emocyjami – i, hałoŭnaje, ludziej, ź jakimi vy heta pieražyvajecie. Adpaviedna, heta budzie adlustroŭvajecca ŭ ich stužkach. Va UK takoha niama.

Uspaminy i miłyja roliki

Pakolki my ŭsio bolš pahłyblajemsia ŭ sacsietki, u nas užo źjaŭlajucca ličbavyja ŭspaminy — naprykład, piać hod tamu niejki post sabraŭ sotniu łajkaŭ, ci vy stali siabrami z vašaj siońniašniaj žonkaj. Fejsbuk maje funkcyju ŭspaminaŭ — sacsietka vybiera pamiatnyja padziei z vašaha minułaha «anłajnavaha žyćcia» i budzie pakazvać ich u vyhladzie zhadak.

Plus FB dazvalaje karystalnikam kampilavać ich ułasny kantent da roznych značnych dat u miłyja roliki — budzie heta 10-ci hodździe sacsietki, dzień siabroŭ ci Novy hod. Vychodzić niejak tak.

Padziei

Jak i ź miescami, kudy chodziać karystalniki, FB abychodzić UK pa zručnaści stvareńnia i pošuku padziej — u stužcy bačna, kudy i chto z vašych siabroŭ źbirajecca ŭ bližejšy čas. Nu i dla tych, kaho cikavić, naprykład, kudy pojdzie niejkaja dziaŭčyna na nastupnym tydni — na jaje staroncy źvierchu budzie adlustroŭvacca najbližejšaja padzieja, kudy jana źbirajecca. Zručny servis.

 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?