president.gov.by

president.gov.by

Brazhańnie zbrojaj kala biełaruskich rubiažoŭ — daremnaja trata času, zajaviŭ Alaksandr Łukašenka siońnia na ŭračystym schodzie, pryśviečanym Dniu Niezaležnaści Biełarusi.

Jon ličyć, što śviet nie staŭ bolš spakojnym. «Paviedamleńni ab uzbrojenych kanfliktach, terarystyčnych aktach, łakalnych vojnach usio čaściej hučać u štodzionnych navinach. Upieršyniu z času Vialikaj Ajčynnaj iduć bai nie tolki niedzie daloka, ale niepasredna kala našych miežaŭ. Viartańnie chałodnaj vajny stanovicca ŭsio bolš vidavočnym», — adznačyŭ biełaruski lidar.

«U achviaru hieapalityčnym intaresam zvyšdziaržaŭ prynosiacca stabilnaść i dabrabyt vializnych rehijonaŭ płaniety», — skazaŭ jon.

«Uličvajučy horkija ŭroki pieršych miesiacaŭ Vialikaj Ajčynnaj vajny, my pavinny być hatovy adbić lubuju źniešniuju ahresiju. Tamu porach zaŭsiody treba trymać suchim!» — padkreśliŭ Alaksandr Łukašenka.

«Ažyćciaŭlajučy šmatviektarnuju miralubivuju palityku, naša kraina vymušana ŭsiamierna ŭmacoŭvać svaje Uzbrojenyja Siły», — ličyć biełaruski lidar. Pavodle jaho słoŭ, biełaruskaja armija papaŭniajecca novaj technikaj i ŭzbrajeńniami, kamplektujecca kadrami vysokaj kvalifikacyi. U krainie stvorany i dziejničajuć nadziejnyja sistemy pahraničnaj achovy i terytaryjalnaj abarony.

«Tamu mahu peŭna skazać našym niadobrazyčliŭcam, kali jany jašče zastalisia: brazhańnie zbrojaj kala biełaruskich rubiažoŭ - daremnaja trata času», — padkreśliŭ jon.

«My kamuści jak kostka ŭ horle. Voś heta biednaja centralnajeŭrapiejskaja nievialikaja dziaržava, i jany, akazvajecca, jašče da hetaha času žyvuć, jany jašče nie vajujuć! Hetym ludziam chaču skazać: vajny ŭ Biełarusi nie budzie, my svajo ščaście znojdziem mirnym šlacham, jak heta rabili zaŭsiody», — skazaŭ biełaruski lidar.

«My hanarymsia tym, što mir, spakoj i paradak - hałoŭny zdabytak našaj krainy. Bieź ich niemahčyma ni raźvićcio, ni praćvitańnie. Heta toj fundamient, na jakim zasnavana ŭsio - i ekanomika krainy, i materyjalny dastatak kožnaha, i ščaślivaje žyćcio nas i našych dziaciej», — adznačyŭ kiraŭnik dziaržavy.

«Źbierahčy mir, zhodu, paradak - heta nie tolki zadača dziaržavy i ŭłady, kali chočacie, i abaviazak kožnaha čałavieka, chto ščyra lubić svaju ziamlu i svoj rodny dom», — ličyć jon.

Alaksandr Łukašenka adznačyŭ, što apošnim časam šmat havorycca ab niezaležnaści, što heta svaboda, dabrabyt, mir, stabilnaść, prava žyć u svaim domie. «Usio heta pravilna, usio heta tak. Z majho punktu hledžańnia, niezaležnaść — heta mahčymaść. Usio, što my atrymlivajem ad niezaležnaści, samo nie prychodzić. Heta vynik karpatlivaj, ciažkaj pracy pa vykarystańni mahčymaściej, što adkrylisia. Pry hetym treba pomnić — niezaležnaść kaštuje doraha. I taja cana, jakuju zapłaciŭ naš narod, — heta cana, kab być niezaležnym, a kab zachavać niezaležnaść - płacim i budziem płacić šmat. Inšaha nie dadziena, kali my chočam žyć u svajoj krainie, na svajoj ziamli, rabić jaje bolš pryhožaj i zaviaščać svaim dzieciam», — skazaŭ kiraŭnik dziaržavy.

Na dumku kiraŭnika dziaržavy, toje, što Biełaruś stała centram dla ŭrehulavańnia mižnarodnych kanfliktaŭ, pakazvaje, što śviet bačyć ščyraść, sumlennaść i adkrytaść biełaruskaj palityki. «My nikoli nie družym z kimści i suprać kaho b tam ni było. Biełaruś nikoli nie stanie śpiekulavać na miždziaržaŭnych supiarečnaściach. Nikoli nie budzie šukać svaju vyhadu va ŭron kamu b tam ni było», — skazaŭ biełaruski lidar.

«Ale my patrabujem takich ža ščyrych, adkrytych, pavažlivych adnosin i da našaj krainy. My hatovy družyć, dapamahać i supracoŭničać z usimi, ale tolki na prycypach uzajemnaj vyhady i roŭnaści», — padkreśliŭ kiraŭnik dziaržavy.

Jon adznačyŭ, što naviejšaja historyja niezaležnaj Biełarusi jasna pakazała, što lubyja sproby izalacyi dziaržavy kontrpradukcyjnyja.

«Miralubivaja palityka maładoj niezaležnaj dziaržavy vypakutavana ŭsioj historyjaj našaha naroda, jak i jaje niezaležnaść», - adznačyŭ Alaksandr Łukašenka. Pavodle jaho słoŭ, važnym palityčnym vynikam Druhoj suśvietnaj vajny stała pryznańnie mižnarodnaj supolnaściu značnaha ŭkładu biełaruskaha naroda ŭ pieramohu nad fašyzmam. Kraina ŭvajšła ŭ lik zasnavalnikaŭ Arhanizacyi Abjadnanych Nacyj. «Biełaruś pa pravu źjaŭlajecca paŭnacennym subjektam mižnarodnaj palityki. My nie raz vystupali aŭtaram najvažniejšych inicyjatyŭ u Arhanizacyi Abjadnanych Nacyj pa spynieńni mižnarodnaha narkatrafiku, handlu ludźmi, adstojvali tradycyjnyja siamiejnyja kaštoŭnaści», — skazaŭ biełaruski lidar.

Jon źviarnuŭ uvahu na toje, što siońnia Biełaruś enierhična pašyraje hieahrafiju kantaktaŭ, umacoŭvajucca adnosiny z takimi bujnymi dziaržavami, jak Kitaj i Indyja, raźvivajecca ciesnaje supracoŭnictva z krainami Łacinskaj Amieryki, viadziecca pošuk ahulnych padychodaŭ ź dziaržavami Afryki i Paŭdniova-Uschodniaj Azii. Łukašenka adznačyŭ, što Biełaruś užo adčuvaje ad hetaha praktyčny vynik.

Umacavańniu pazicyj Biełarusi na suśvietnaj arenie słužyć udzieł u maštabnych intehracyjnych pracesach. Biełaruś stała inicyjataram stvareńnia takich intehracyjnych struktur na postsavieckaj prastory, jak Sajuznaja dziaržava Biełarusi i Rasii, Mytny sajuz, a zatym i Jeŭrazijski ekanamičny sajuz. Alaksandr Łukašenka adznačyŭ, što maštabny prajekt JEAES achoplivaje niekalki socień miljonaŭ čałaviek i maje vałavy ŭnutrany pradukt $2,2 trłn. Na dumku biełaruskaha lidara, heta mahčymaść sumiesna pieraadolvać kryzis i znachodzić novyja šlachi raźvićcia.

Biełaruś uklučana ŭ hłabalnuju ekanamičnuju inicyjatyvu Kitaja pa stvareńni novaha Šaŭkovaha šlachu, jakaja vydatna dapaŭniaje prajekt Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza, pakolki handlovyja darohi buduć pralahać pa jaho terytoryi, adznačyŭ Łukašenka.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?