Minskim rajonnym adździełam Śledčaha kamiteta zavieršanaje rasśledavańnie pa kryminalnaj spravie ŭ dačynieńni da hrupy asob, jakija zajmalisia viarboŭkaj dziaŭčat dla prastytucyi za miažoj. 

Jak paviedamiła aficyjny pradstaŭnik upraŭleńnia SK pa Minskaj vobłaści Taćciana Biełanoh, abvinavačańni vystaŭlenyja dvum žycharam Viciebska 1992 i 1994 hadoŭ naradžeńnia. Ustanoŭlena, što maładyja ludzi ź listapada 2014 hoda pa luty 2015-ha pavodle papiaredniaj zmovy ažyćciaŭlali padbor i pryciahnieńnie dziaŭčat dla ich sieksualnaj ekspłuatacyi za miežami krainy. Pry znosinach ź dziaŭčatami praz sacyjalnyja sietki fihuranty prapanavali im pracu ź vialikimi dachodami i svabodnym hrafikam. 

U miežach realizacyi apieratyŭna-vyšukovych mierapryjemstvaŭ viciablanie byli zatrymanyja supracoŭnikami narkakantrolu Minabłvykankama pry sprobie vyvieźci dźviuch žycharak Minskaj vobłaści ŭ Sankt-Pieciarburh dla prastytucyi. 

Padčas vobyskaŭ u abvinavačanych kanfiskavanyja kampjutarnaja technika, mabilnyja telefony. Da materyjałaŭ kryminalnaj spravy dałučanyja vyniki daśledavańniaŭ, u tym liku radyjoelektronnych pryład, kampjutarna-techničnaj, fanaskapičnaj ekśpiertyz, jakija pravodziać ekśpierty ŭpraŭleńnia Dziaržaŭnaha kamiteta sudovych ekśpiertyz pa Minskaj vobłaści. 

Pavodle vynikaŭ rasśledavańnia dziejańni abvinavačanych kvalifikavanyja jak zamach na vykarystańnie prastytucyi inšaj asobaj, spałučanaje z vyvazam za miežy dziaržavy asoby dla prastytucyi. Miera strymańnia z momantu ich zatrymańnia nie źmianiałasia — jany ŭziatyja pad vartu. 

Kryminalnaja sprava pieradadzienaja ŭ prakuraturu dla nakiravańnia ŭ sud.

label.reaction.like
label.reaction.facepalm
label.reaction.smile
label.reaction.omg
label.reaction.sad
label.reaction.anger

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?