Z nahody vychadu novaha filma «Misija nievykanalnaja», dzie padčas adnaho z zadańniaŭ dziejańni adbyvajucca na terytoryi Biełarusi, «Naša Niva» zrabiła padborku kinastužak i sieryjałaŭ, dzie zhadvałasia Biełaruś.

Film «Vyklik»

Film zdymaŭsia ŭ Litvie, choć dziejańni karciny adbyvajucca ŭ Biełarusi. Ale heta adzin z samych biełaruskich halivudskich filmaŭ. Try braty Bielskija padčas nacysckaj akupacyi stvarajuć pad Navahrudkam jaŭrejski partyzanski atrad.

Trejler:

Sieryjał «Siabry»

Dziejańnie sieryjała «Siabry» praktyčna ŭvieś čas adbyvajecca na Manchetenie, sučasnym centry Ńju-Jorka. Sieryjał pryśviečany žyćciu šaściarych hałoŭnych hierojaŭ, jakija pastupova robiacca z zvyčajnych siabroŭ sapraŭdnaj siamjoj. Navat u hetym, adnym z samych znakamitych sieryjałaŭ, znajšłosia miesca dla Biełarusi.

Pa historyi zakachany ŭ Fibi, Devid — vučony, u dalejšym źjechaŭ u praciahłuju kamandziroŭku ŭ Minsk. U pieršy raz źjaŭlajecca ŭ 10-j sieryi 1-ha siezona.

Darečy, rolu Fibi hraje Liza Kudroŭ, babula jakoj pachodzić ź Ilji Vilejskaha rajona. Niadaŭna Liza naviedała svaju radzimu, pahutaryła sa starymi ludźmi, naviedała mohiłki zakatavanych u vajnu jaŭrejaŭ. Pra heta źniaty dakumientalny film.

Momant pra Minsk:

Film «Terminał»

Stužka 2004 hoda raspaviadaje pra historyju Viktara Navarski, jaki adpraviŭsia ŭ Ńju-Jork z Uschodniaj Jeŭropy. Pakul Viktar lacieŭ u samalocie, na jaho radzimie adbyŭsia dziaržaŭny pieravarot. Apynuŭšysia ŭ mižnarodnym aeraporcie imia Džona Kieniedzi z pašpartam niadkul, jon nie maje prava pryjechać u Złučanyja Štaty i pavinien bavić svaje dni i nočy na łaŭkach la vychadu 67, pakul vajna ŭ jaho rodnaj krainie nie skončycca.

Užo peŭna šmat chto bačyŭ fota Chenksa na biełaruskim paśviedčańni kiroŭcy. Kali nie, to abaviazkova pahladzicie film.

Trejler:

Multsieryjał «Simpsany»

Chaj i nie zusim padrabiazna, ale i ŭ hetym znakamitym mulsieryjale jość ŭzhadvańnie našaj krainy. U pryvatnaści ŭ 9 sieryi 20 siezonu. Maleńkaja dziaŭčynka ŭ vyšyvancy pradstaŭlaje Biełaruś na simulacyi AAN.

Pahladzieć sieryju całkam možna tut.

Sieryjał «Šerłak»

Brytanskaja teleradyjokampanija BBC taksama nie abyjšła bokam Biełaruś. Užo ŭ 1 siezonie 3 sieryi sieryjał pačynajecca ŭ Minsku, Šerłak siadzić na fonie čyrvona-zialonaha ściaha i dapytvaje padazravanaha ŭ zabojstvie žančyny. Treba adznačyć, jak u sieryi adździalili Biełaruś ad Rasii. U Łondanie na rospyty doktara Uotsana ab «toj ruskaj spravie» Šerłak udakładniaje: «Heta ŭ Biełarusi. Ničoha vartaha, zvyčajnaje bytavoje zabojstva»

Całkam sieryju možna pahladzieć tut.

Film «Parol «Ryba-mieč»

Charyzmatyčny Hebryeł Šyr pracavaŭ kaliści na CRU, a ciapier staŭ hienijalnym złačyncam. Jon zadumvaje skraści 9 miljardaŭ dalaraŭ ź nielehalnych uradavych fondaŭ. Dla hetaha jon znachodzić supierchakiera. Ale ŭsio pajšło nie zusim tak, jak jany chacieli.

Hieroj Džona Travołty ŭ filmie «Parol Ryba-mieč» pryznajecca, što moh by kupić jadziernyja bojehałoŭki ŭ Minsku.

— Viedaješ, ja mahu kupić jadziernyja bojehałoŭki ŭ Minsku za 40 miljonaŭ dalaraŭ. Čort, kali ja kuplu paŭtuzina, to jany mnie navat źnižku daduć.

Momant pra Minsk:

Multsieryjał «Saŭs-park»

«Paŭdniovy Park» — papularny va ŭsim śviecie multsieryjał. Sieryjał vyśmiejvaje zahany amierykanskaj kultury i padziei ŭ śviecie, a taksama krytykuje ahulnapryniatyja pohlady i zabarony z dapamohaj parodyi, satyry i čornaha humaru.

13-sieryja 16-ha siezona South Park padymaje prablemu. «Viedaješ, što sumna? Što mienavita heta važna dla ludziej. I nichto nie pamiataje pra fiermiera ź Biełarusi. Ty chočaš skazać, što fiermiery ź Biełarusi — heta fihnia?» — skardzicca Sten svajmu siabru Kajłu. U kancy epizodu Isus źjaŭlajecca ŭ Biełarusi, kab urehulavać kanflikt.

Pahladzieć całkam sieryju možna tut. Abmiažoŭvańnie ŭzrostu — 16 hadoŭ.

Sieryjał «Skarpijon»

Pieramovy kiraŭnikoŭ Łatvii, Litvy i Biełarusi ŭ sieryjale «Skarpijon», prezident Biełarusi za stałom sprava.

Pieramovy kiraŭnikoŭ Łatvii, Litvy i Biełarusi ŭ sieryjale «Skarpijon», prezident Biełarusi za stałom sprava.

Moładzievy špijonski sieryjał u adnym z epizodaŭ raspaviadaje pra daŭni pamiežny kanflikt Biełarusi, Litvy i Łatvii, abvastreńnie jakoha moža pryvieści da Treciaj suśvietnaj vajny. Śviet ratuje kamanda vunderkindaŭ, im daviadziecca vykryć, chto atruciŭ adnoha z prezidentaŭ.

U «Skarpijonie» možna pabačyć novaha prezidenta Biełarusi, Barysa Sakoviča. Jon razmaŭlaje pa-biełarusku navat z bałtyjskimi kalehami, a važnyja rašeńni prymaje pad miedavuchu.

Padrabiaźniej pra epizod my pisali tut.

Sieryjał «Zvyšnaturalnaje»

Sieryjał raspaviadaje pra pryhody bratoŭ Sema i Dyna, jakija padarožničajuć u Złučanych Štatach na čornym aŭtamabili Chevrolet Impala 1967 hoda, rasśledujuć paranarmalnyja źjavy, mnohija ź jakich zasnavanyja na amierykanskich haradskich lehiendach i falkłory, i zmahajucca z sparadžeńniami zła, takimi jak demany i pryvidy.

Ratujučy bratoŭ vinčestaraŭ, Kastyel zakidvaje ich u Biełaruś. U načnym lesie Kas prapanuje Dzinu i Semu zabić Los.

— Dzie my?

— Biełaruś.

Momant ź sieryjału:

Sieryjał «Ahienty Š.Č.Y.T»

Dziejańni sieryjała razhortvajucca paśla padziej filma «Mściŭcy». Ahient Fił Kołsan viartajecca ŭ pravaachoŭnuju arhanizacyju pad nazvaj Š.Č.Y.T., sabraŭšy nievialikuju kamandu prafiesijanałaŭ, jon pačynaje pracu nad novymi spravami, jakija časam byvajuć vielmi dziŭnymi.

Biełaruś zhadvajecca ŭ 4 sieryi 1 siezona, kali hrupa apieratyŭnikaŭ ščyta vymušana vykonvać zadańnie ŭ biełaruskim horadzie.

Sieryju pra Biełaruś całkam možna zirnuć tut.

Film «Turyst»

Amierykanski turyst Frenk pryjazdžaje ŭ Italiju, kab zahaić dušeŭnuju ranu. U Vieniecyi jon znajomicca ź niezvyčajnaj žančynaj pa imieni Eliza. Paranienaje serca, padobna, hatova zdacca novaj kachanaj. Adnak płany Frenka i Elizy najhrubiejšym čynam parušaje vir intryh i niebiaśpieki.

Hieroi Andželiny Džoli i Džoni Depa ŭ novym filmie «Turyst» supraćstajać biełaruskaj mafii. U joj złydni razmaŭlajuć pamiž saboj pa-biełarusku.

Momant ź biełaruskimi hanhstarami:

* * *

Kali vy viedajecie jašče filmy, dzie ŭzhadvajecca naša kraina — pišycie ŭ kamientach.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?