Praktyčna kožnuju partyju tavaru imparciory zaraz pavinny addavać na sanitarna-hihijeničnuju ekśpiertyzu. Takoje patrabavańnie praduhledžana pastanovaj Saŭmina №666 ad 6 žniŭnia, jakoje ŭstupiła ŭ siłu z 27 žniŭnia. Dakumient tyčycca takich hrup tavaraŭ, jak pradukty charčavańnia, tavary dla dziaciej, tavary bytavoj chimii, kaśmietyka, bytavaja technika, aŭtamabilnyja tavary dy mnohaje inšaje.

fota Ihara Maćviejeva, Tut.by

fota Ihara Maćviejeva, Tut.by

«Pa sutnaści, dakumient uvodzić dadatkovyja miery nietaryfnaha rehulavańnia. I heta pry tym, što ŭ dziejsnyja techničnyja rehłamienty Mytnaha sajuza ŭžo ŭklučany adzinyja sanitarna-epidemijałahičnyja i hihijeničnyja patrabavańni da pradukcyi», — kamientujuć novaŭviadzieńnie imparciory. Pa ich słovach, bolšaść kampanij byli niehatovymi da takich źmienaŭ.

Jak było raniej

«Da 27 žniŭnia my paćviardžali adpaviednaść pradukcyi dziejučym techničnym rehłamientam da ŭvozu na terytoryju Biełarusi. Dla pradukcyi sieryjnaj vytvorčaści nie treba było pravodzić vyprabavańni dla kožnaj partyi tavaru», — raspaviali pradstaŭniki kampanii — imparciora kaśmietyki. Praściej kažučy, imparciory pavinny byli mieć na rukach nieabchodnyja dakumienty, kab uvozić i realizoŭvać tavary.

Što mianiajecca

Novaja pastanova Saŭmina nakiravana na zabieśpiačeńnie sanitarna-epidemijałahičnaha dabrabytu nasielnictva. Usio, što było ŭvieziena ŭ krainu da 27 žniŭnia, moža być pradadziena pa starych praviłach.

— Dakumient tyčycca ŭsioj ŭviezienaj z 28 žniŭnia ŭ Biełaruś bytavoj techniki, aŭtamabilnych kampanientaŭ (łakafarbavaja pradukcyja, masła, tarmaznyja vadkaści i inš.), A taksama chimičnaj i naftachimičnaj pradukcyi vytvorčaha pryznačeńnia, tavaraŭ bytavoj chimii, łakafarbavych, palimiernych, sintetyčnych materyjałaŭ, ź jakich zroblenyja mebla, adzieńnie, abutak i mnohaje inšaje, — tłumačyć pastanovu Saŭmina staršynia Biełaruskaj aŭtamabilnaj asacyjacyi Siarhiej Michnievič. — Pavodle dadzienaha zakanadaŭčaha akta, pravodzić praceduru rehistracyi nieabchodna na kožnuju partyju tavaru, jaki traplaje ŭ Biełaruś.

Jak patłumačyli ŭ adnoj z kampanij-imparcioraŭ, pry praviadzieńni paŭtornaj ekśpiertyzy anałahičnych tavaraŭ dla łabaratornych vyprabavańniaŭ buduć adbirać nie mienš za 30% z partyi.

Što heta značyć dla imparcioraŭ

Biźnies kaža, što praca ŭ novych umovach adnaznačna ŭskładnicca.

«Naprykład, ciapier pry ŭvozie partyi z 300—400 najmieńniaŭ tavaru nam spatrebicca minimum miesiac dla padrychtoŭki dakumientaŭ i atrymańnia zaklučeńnia, — raspaviadaje pradstaŭnik kampanii, jakaja zajmajecca impartam kaśmietyki. — Heta značyć, što partyja tavaru prosta budzie «zamarožana».

Pa słovach supracoŭnika kampanii-imparciora, firma zapytała nieabchodnyja dakumienty ŭ vytvorcy pradukcyi i nakiravała list u Ministerstva achovy zdaroŭja z pytańniami pa prymianieńni novaha dakumienta.

«Načalstva tolki što dało ŭkazańnie zahruzić pa maksimumie bujnyja kramy, bo nastupnyja pastaŭki buduć praz try tydni, nie raniej», — raspavioŭ handlovy pradstaŭnik imparciora bytavoj chimii.

Što heta značyć dla pakupnikoŭ

U pieršuju čarhu, havorka idzie ab mahčymym deficycie tavaraŭ. Jak kaža Siarhiej Michnievič, novyja patrabavańni pavialičvajuć termin trapleńnia tavaraŭ na palicy mahazinaŭ. Praŭda, u dziaržorhanach ŭpeŭnienyja, što zapasaŭ u imparcioraŭ dastatkova, kab praciahvać handal.

Druhoje nastupstva pastanovy — rost cenaŭ

«Kab pravieści ekśpiertyzu tolki adnaho najmieńnia, nam treba vypłacić kala 600 tysiač rubloŭ za łabaratornyja vyprabavańni. Plus vydatki na padrychtoŭku astatnich dakumientaŭ, — kaža pradstaŭnik pastaŭščyka kaśmietyki. — Mnie składana padličyć, na kolki padymiecca cana pa kankretnych pazicyjach, adnak treba razumieć, što ŭsie hetyja vydatki lahuć na kančatkovaha spažyŭca».

Što kažuć čynoŭniki

Aficyjnych kamientaroŭ ni Saŭmin, ni sanitarnyja słužby pa dziejańni novaj pastanovy pakul nie davali. Pavodle infarmacyi finance.tut.by, tłumačeńni zacikaŭlenych orhanaŭ pavinny źjavicca da kanca hetaha tydnia.

Jak užo zmahalisia ź impartam i čym heta skončyłasia

Pastanova z «pryhožym» numaram 666 nie pieršy dakumient, jaki zakranuŭ pracu imparcioraŭ.

— Samaj hučnaj była, mabyć, pastanova Saŭmina za numaram 991, jakaja źjaviłasia ŭ 2009 hodzie. Pa joj tavary možna było kuplać ci niepasredna ŭ vytvorcaŭ, abo ŭ aficyjnych handlovych pradstaŭnikoŭ. Pa sutnaści, dakumient zabaraniŭ pasiarednikaŭ. Niekalki dzion biznes byŭ paralizavany, ale potym skandalnuju pastanovu admianili, a prezident nazvaŭ jaje źjaŭleńnie «hałavaciapstvam».

— U 2014 hodzie była ahučana tak zvanaja «formuła Miaśnikoviča». Tady Michaił Uładzimiravič, jaki ŭznačalvaŭ urad, zajaviŭ, što suadnosiny biełaruskaj i impartnaj pradukcyi na pryłaŭkach u kramach pavinna być 85 da 15. Praŭda, dakumienta pra toje, jak pracavać pa hetaj «formule», nie źjaviłasia.

— Z 1 krasavika hetaha hoda pavinien byŭ zapracavać ukaz prezidenta pa siertyfikatach na tavary lohkaj pramysłovaści, jakija ŭvoziać IP. Z hetaj daty im źbiralisia zabaranić prodaž adzieńnia biez dakumientaŭ, adnak ipešniki zajavili, što nie paśpieli raspradać reštki, i normu pieranieśli na 1 studzienia 2016 hoda.

— Kab pamienšyć spažyviecki impart, ułady (u asobie ŭsio taho ž Michaiła Miaśnikoviča, ale ŭžo na pasadzie staršyni savieta respubliki) prapanavali ŭvieści zbor na pakupki biełarusaŭ u zamiežnych internet-kramach.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?