Heta praduhledžana ŭkazam numar 460, jaki padpisaŭ siońnia Alaksandr Łukašenka, paviedamili ŭ pres-słužbie biełaruskaha lidara.

Praduhledžvajecca kompleksnaja karekciroŭka ŭkazaŭ ad 6 studzienia 2012 hoda numar 13 «Ab niekatorych pytańniach pradastaŭleńnia hramadzianam dziaržaŭnaj padtrymki pry budaŭnictvie (rekanstrukcyi) abo nabyćci žyłych pamiaškańniaŭ» i ad 16 śniežnia 2013 hoda numar 563 «Ab niekatorych pytańniach pravavoha rehulavańnia žyllovych adnosin».

Normy ŭkaza numar 460 udaskanalvajuć paradak zabieśpiačeńnia žyllom dziaciej-sirot i dziaciej, jakija zastalisia biez apieki baćkoŭ. Tak, im buduć pradastaŭlacca žyłyja pamiaškańni sacyjalnaha karystańnia biez uliku členaŭ ich siemjaŭ i terminam na 5 hadoŭ. Paśla jaho zakančeńnia žyllo pa rašeńni miascovych vykanaŭčych i rasparadčych orhanaŭ budzie ŭklučacca ŭ skład žyłych pamiaškańniaŭ kamiercyjnaha vykarystańnia. Pry hetym dzieciam-sirotam i dzieciam, jakija zastalisia biez apieki baćkoŭ, na praciahu dziejańnia terminovaha dahavora najmu žyłoha pamiaškańnia sacyjalnaha karystańnia pradastaŭlajecca prava na lhotny kredyt, u tym liku ŭ pazačarhovym paradku i biez adniasieńnia da katehoryi małazabiaśpiečanych. Ilhotnyja kredyty prapanujecca vydzialać na termin da 40 hadoŭ, a pracenty za karystańnie imi ŭstanavić u pamiery 1 pracenta hadavych pa anałohii sa šmatdzietnymi siemjami.

Akramia taho, ukaz praduhledžvaje aptymizacyju katehoryj hramadzian, jakija majuć prava na atrymańnie dziaržaŭnaj padtrymki, źmianšeńnie pamieru finansavaj dapamohi šmatdzietnym i maładym siemjam u pahašeńni zapazyčanaści pa lhotnych kredytach pry admienie ŭsynaŭleńnia (udačareńnia) dziaciej. Minbudarchitektury, zhodna z ukazam, stvoryć i budzie vieści adzinuju bazu danych hramadzian - atrymalnikaŭ dziaržaŭnaj padtrymki dla zabieśpiačeńnia realizacyi pryncypu adnarazovaści atrymańnia lhotnych kredytaŭ. Pamier ilhotnaha kredytu kredytaatrymalniku budzie raźličvacca z ulikam niepracazdolnych dziaciej starejšych za 23 hady — invalidaŭ I, II hrup.

Ukaz taksama pradastaŭlaje dziaržaŭnym orhanam i arhanizacyjam prava źmianić pryznačeńnie budynka internata na šmatkvaterny žyły dom, kali žyłyja pamiaškańni tam adpaviadajuć patrabavańniam, što pradjaŭlajucca da kvater. Takija pamiaškańni pry hetym buduć uklučacca ŭ skład žylla kamiercyjnaha vykarystańnia.

Srodki, atrymanyja ad płaty za karystańnie kamiercyjnym žyllom, u adpaviednaści z ukazam buduć iści nie tolki na budaŭnictva (rekanstrukcyju) abo nabyćcio žyłych pamiaškańniaŭ, ale i na ich biahučy ramont u pamiery, jaki nie pieravyšaje 10 pracentaŭ ahulnaha abjomu.

Ukaz adnosić da liku hramadzian, jakija majuć pieršačarhovaje prava na kamiercyjnaje žyllo ŭ suviazi z charaktaram pracoŭnych adnosin, asob, jakija nakiroŭvajucca na rabotu ŭ arhanizacyi ŭ adpaviednaści z dahavorami ab padrychtoŭcy navukovaha rabotnika vyšejšaj kvalifikacyi za košt srodkaŭ respublikanskaha biudžetu abo na płatnaj asnovie. Pry hetym prapanujecca prava na zabieśpiačeńnie kamiercyjnym žyllom u Minsku pradastaŭlać tolki hramadzianam, jakija nie zabiaśpiečany žyllom u stalicy i ŭ Minskim rajonie.

Źmianiajecca paradak spahnańnia płaty za karystańnie žyllom kamiercyjnaha vykarystańnia, jakoje pradastaŭlajecca hramadzianam ź pieršačarhovym pravam na jaho atrymańnie. Takim čynam na ŭmovach dahavora najmu na termin pracoŭnych adnosin (akramia adnapakajovych kvater) u miežach 20 kv.m płoščy na adnaho čałavieka treba budzie płacić z ulikam panižajučych kaeficyjentaŭ, za astatniuju płošču — bieź ich uliku. Ciapier za ŭsiu płošču apłata ŭnosicca z panižajučym kaeficyjentam.

Dakumient uvodzić zabaronu na pastanoŭku na ŭlik majučych patrebu ŭ palapšeńni žyllovych umoŭ hramadzian, jakija majuć va ŭłasnaści ŭ nasielenym punkcie pa miescy pryniaćcia na ŭlik žyłyja pamiaškańni, pryznanyja nie adpaviednymi ŭstanoŭlenym dla pražyvańnia sanitarnym i techničnym patrabavańniam, nieprydatnymi dla pražyvańnia, nabytyja šlacham zaklučeńnia dahavora kupli-prodažu, dareńnia, abmienu paśla pryniaćcia va ŭstanoŭlenym paradku rašeńnia ab pryznańni takoha žylla nieprydatnym.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?