Praz kanfliktnuju situacyju pamiž Rasijaj i Turcyjaj, jakaja paŭstała paśla taho, jak tureckija VPS źbili rasijski bambavik Su-24, pieršaj achviaraj staŭ mižnarodny turyzm. Turapieratary rezka prypynili prodaž turaŭ z Rasii na tureckim kirunku. Što treba viedać biełarusam, jakija nie chočuć zastacca biez mora i sonca i adpačyć na papularnych kurortach?

1. Čamu rasijskija turapieratary prypynili prodažu turaŭ?

Paśla taho, jak źbili rasijski bambavik Su-24, rasijskaje fiederalnaje ahienctva pa turyźmie «Rasturyzm» zabaraniła prodaž turaŭ u Turcyju. Pry hetym źviarnuła ŭvahu, što, kali tur jašče nie pačaŭsia, turyst moža pretendavać na 100%-nuju kampiensacyju koštu pucioŭki.

24 listapada ŭsie turapieratary prypynili prodažy turaŭ u Turcyju z Rasii.

Čartarnyja prahramy z rasijskich aeraportaŭ na tureckija kurorty zakančvajucca ŭ pačatku śniežnia. Nadvorje tam nie zusim aptymalnaje dla plažnaha adpačynku. Naprykład, ciapier u Antalji dniom + 17 … + 19 hradusaŭ, Marmarysie — + 19 … + 20 hradusaŭ, u Kušadasie — + 17 … + 20 hradusaŭ.

Ale ŭ toj ža čas užo pačałosia rańniaje braniravańnie turaŭ u Turcyju na siezon 2016 hoda. Heta značyć, faktyčna prypynieńnie prodažaŭ u asnoŭnym zakranuła hety pradukt.

— Prypyniŭšy prodažy, turapieratary, mahčyma, paćvierdzili svaje patryjatyčnyja pazicyi, — analizuje situacyju redaktar vydańnia «Turyzm i adpačynak» Lilija Kobzik. — Moža być, dla taho, kab dziaržava łajalniej staviłasia da turyzmu. Tamu što dla rasijskaha turbiźniesu ŭsio raźvivajecca pa vielmi dramatyčnym scenary. U hetym sensie jany viartajucca ŭ kaniec 80-ch hadoŭ.

Pry hetym avijaznosiny Rasii z Turcyjaj nie spynieny.

2. Ci pradajuć tury ŭ Turcyju z vyletam ź Biełarusi?

Tak. Siońnia turapieratary i turahienctva ŭ Biełarusi pradajuć tury ŭ Turcyju. Pa-pieršaje, heta adpačynak pa rańnim braniravańni ŭ 2016 hodzie. Pa-druhoje, ekskursijnyja tury ŭ Stambuł. Ale, jak adznačajuć u minskich ofisach turapieratara «Natali Turs» i turahienctva «Top-Tur», popyt na ekskursii ŭ najbujniejšy turecki horad z boku biełarusaŭ nizki.

Čartary na tureckija kurorty z našaj krainy ŭ hetym hodzie skončyli lotać jašče ŭ kastryčniku ŭ suviazi sa skančeńniem plažnaha siezonu. Heta značyć, z rejsaŭ u Turcyju ź Biełarusi ŭ hetym hodzie zastalisia tolki rehularnyja ŭ Stambuł.

Niahledziačy na abvastreńnie adnosin pamiž Turcyjaj i Rasijaj, Biełaruś i Turcyja praciahnuć supracoŭnictva ŭ turystyčnaj śfiery. 27 listapada 2015 u Stambule projdzie sustreča ŭ farmacie V2V, u jakoj voźmuć udzieł biełaruskija i tureckija turapieratary. Płanujecca, što na joj padpišuć pahadnieńnie ab uzajemnym supracoŭnictvie pamiž Nacahientstvami pa turyźmie dźviuch krain.

3. Kolki ŭ Turcyi biełarusaŭ, jakija vylatali z Rasiei?

U minskim pradstaŭnictvie turapieratara Pegas Touristic takija dadzienyja nazvać nie zmahli. Sa svajho boku ŭ Tez Tour prakamientavali, što pa linii ich rasijskaha turapieratara ŭ Turcyi ciapier adpačyvajuć kala 28 biełarusaŭ.

4. Što rabić tym, chto zabraniravaŭ tury z vyletam z Rasiei?

Jany mohuć raźličvać na 100%-naje viartańnie koštu tura.

— Turysty, jakija zabraniavali svoj adpačynak u Turcyi z vyletam z Rasii — a heta kala 10 hramadzian Biełarusi, — zmohuć źviarnucca z zajavaj u ahienctva i ŭ poŭnym abjomie viarnuć srodki, vypłačanyja za tur, albo abrać alternatyŭnyja varyjanty adpačynku, — paćvierdzili ŭ minskim pradstaŭnictvie turapieratara Tez Tour.

5. Ci papularnaja Turcyja ŭ biełarusaŭ u listapadzie i śniežni?

Nie. Ź listapada pa sakavik kirunak nie ličycca papularnym.

Na tureckich kurortach tempieratura ŭ listapadzie varjirujecca ad 17 da 20 hradusaŭ ciapła. Turysty, jakija pryjazdžajuć, u asnoŭnym adpačyvajuć la basiejnaŭ. Biełarusy, jakija addajuć pieravahu plažnamu adpačynku, u kancy vosieni — pačatku zimy, jak praviła, adpačyvajuć u Jehipcie abo na kurortach azijackich kirunkaŭ.

6. Kali źbili vajenny samalot, ci mohuć źbić pasažyrski?

Kali heta nie teraryzm, to takaja situacyja niemahčymaja. Paloty pasažyrskich samalotaŭ vykonvajuć pa papiarednich zajaŭkach, jakija ŭzhadniajuć ŭsie dziaržavy, nad jakimi jany laciać. Kali dziaržava pa niejkaj pryčynie piarečyć, to rejs nie vykonvajuć abo vykonvajuć u abychod hetaj krainy.

— Pasažyrskija samaloty lotajuć pa peŭnych trasach, jakija zahadzia ahavorvajucca i viadomyja ŭ punktach dyśpietčarskaha kiravańnia luboj krainy, — tłumačyć Uładzimir Kościn, dyrektar Departamienta pa avijacyi Ministerstva transpartu i kamunikacyj Biełarusi. — U bazach dadzienych hramadzianskaj avijacyi možna pahladzieć, pa jakoj trasie lacić samalot, u jaki čas, jakaja avijakampanija vykonvaje rejs. Našy hramadzianskija samaloty lotajuć pa tych ža trasach, pa jakich i samaloty inšych krain. Heta datyčycca i rehularnych, i čartarnych rejsaŭ.

U toj čas jak vajennyja samaloty lotajuć pa svaich praviłach: jany vykonvajuć bajavuju zadaču i padparadkoŭvajucca Ministerstvu abarony.

7. Ci mohuć rasiejcy kupić tury ŭ biełaruskich turahienctvach?

Mohuć. Rańniaje braniravańnie na tury 2016 užo pačałosia, i košty ciapier nižejšyja, čym pry kupli ŭ siezon. Źnižka na pražyvańnie moža dachodzić da 30%.

8. Ci źmienicca košt turaŭ?

U minskim pradstaŭnictvie turapieratara Tez Tour adznačajuć tendencyju da źnižeńnia koštu na tury ŭ Turcyju. Naprykład, ceny pry rańnim braniravańni na 10—15% mienšyja, čym byli pry takich ža ŭmovach u minułym hodzie. I heta ŭličvajučy toj fakt, što samo rańniaje braniravańnie dazvalaje aformić tur tańniej, čym pry kupli ŭ siezon.

Sa svajho boku ŭ turahienctvie «Top-Tur» prahnazujuć, što ceny na adpačynak u Turcyi jak minimum zastanucca suraźmiernyja ŭzroŭniu hetaha hoda.

9. Dzie adpačyvać biełarusu, kab paźbiehnuć niestabilnych źjaŭ?

Na dumku Lilii Kobzik, u situacyi, jakaja skłałasia, najbolš stabilna vyhladajuć tury z vyletam ź Minska:

— Što b ni adbyvałasia ŭ Rasii, my psichałahična ad ich dobra dystancyjavalisia. U nas absalutna pa-inšamu iduć spravy na rynku: niama havorki pra toje, kab spynić palotnyja prahramy ŭ Jehipiet i Turcyju. I ŭ apošnija hady ceny na vylety ź Minska i Maskvy nie mocna adroźnivalisia. Roźnica jość, ale z ulikam bankructva «Transaero» — pieravozčyka, jaki davaŭ mahčymaść latać z Maskvy tanna, — jana nievialikaja.

Akramia Minska, na dumku ekśpierta, pieralot u tym liku možna płanavać z aeraportaŭ Litvy i Ukrainy.

Turystyčnyja napramki, jakija vyhladajuć stabilna: Ispanija, Hrecyja, Čarnahoryja, Bałharyja…

— Mahčyma, źjavicca taki kirunak, jak Ałbanija. Pa atmaśfiery heta budzie niešta pamiž adpačynkam u Čarnahoryi, kali kirunak adkryvaŭsia, i Rumynii, — zaŭvažaje Lilija Kobzik.

Pavodle jaje zdahadak, u siezonie 2016 hoda ŭ Ałbaniju ź Biełarusi mohuć pačać lotać čartary.

Ekśpiert taksama źviartaje ŭvahu, što ad tureckaha napramku ŭ Biełarusi nichto nie admaŭlajecca:

— Toje, što adbyvajecca ciapier na hetym napramku, nakładzie adbitak, ale da pačatku siezona jašče amal paŭhoda. Zaraz razvažać, što tam budzie, — jak tykać palcam u nieba.

10. Ci čakajecca masavaja płyń rasijskich turystaŭ u Biełaruś?

Nie.

Maryna Kandrašova, dyrektar turystyčnaj kampanii «Vakoł śvietu» — adnaho ź viadučych apierataraŭ pa pryjomie zamiežnych turystaŭ, — kaža, što rasiejcy jeździać da nas užo značna radziej, čym raniej, z-za vysokich dla ich koštaŭ. I niestabilnaja situacyja na jehipieckim i tureckim kirunkach nijak nie pavialičyć hety popyt. U toj čas jak turystyčnaja cikavaść rasijskaha turysta pieraraźmierkavałasia na ŭnutrany rynak.

— U hetym hodzie ŭsie našy rasijskija partniory kažuć pra toje, što ŭ ich pačaŭ aktyŭna raźvivacca ŭnutrany turyzm, — bolš detalova raspaviadaje jana. — Vyrasła kolkaść braniravańnia ŭ tradycyjna ekskursijnych haradach: Maskvie, Sankt-Pieciarburhu, Pskovie, Nižnim Noŭharadzie, a taksama pa Załatym kalcy. Pry hetym z-za ekanamičnych sankcyj z boku Jeŭrasajuza niekatoryja rasiejcy, u jakich jość hrošy tudy jeździć, nie chočuć hetaha rabić pryncypova. Akramia taho, u hetym siezonie ŭ Rasii padtrymali adpačynak u Krymie i abaviazali dziaržpradpryjemstvy kampiensavać častku vydatkaŭ na adpačynak tym, chto jedzie tudy adpačyvać.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?