Ministerstva pa padatkach i zborach Biełarusi prapanuje admianić u 2016 hodzie bolš jak 15 padatkovych ilhot. Ab hetym paviedamiła siońnia žurnalistam pierad pačatkam praktyčnaj kanfierencyi «Aktualnyja pytańni padatkaabkładańnia ŭ śviatle źmianieńniaŭ padatkovaha zakanadaŭstva 2016 hoda» namieśnik ministra pa padatkach i zborach Eła Sialickaja.

«Umoŭna ŭsie novaŭviadzieńni padatkovaha zakanadaŭstva ŭ 2016 hodzie možna raździalić na čatyry błoki.

Adzin z napramkaŭ — pa kansalidacyi dachodaŭ biudžetu, u pieršuju čarhu, za košt admieny padatkovych ilhot. Prapanujecca admianić bolš jak paŭtara dziasiatka padatkovych ilhot», — padkreśliła Eła Sialickaja.

Jana adznačyła, što, pavodle acenki Minfina, za 2014 hod suma padatkovych ilhot była kala Br35 trłn, što składaje 4,5 pracenta ad VUP. «Tamu z ulikam daručeńniaŭ, dadzienych kiraŭnikom dziaržavy na naradzie, jakaja pravodziłasia ŭ biahučym hodzie i pryśviačałasia pytańniam padatkovaj palityki, była praviedziena revizija padatkovych ilhot. I prapanujucca da admieny lhoty, jakija stracili svaju aktualnaść abo nie paćvierdzili svaju efiektyŭnaść», — rastłumačyła namieśnik ministra.

Eła Sialickaja paviedamiła, što da admieny prapanujecca lhota ŭ śfiery ihralnaha biźniesu: jana datyčycca dachodaŭ hramadzian, jakija atrymlivajuć vyjhryšy ad arhanizataraŭ azartnych hulniaŭ — tatalizataraŭ, kazino, bukmiekierskich kantor. Takija dachody buduć abkładacca padatkam z nastupnaha hoda pa staŭcy 4 pracenty. Akramia taho, prapanujecca admianić ilhoty pa PDV adnosna pasłuh enierhazabieśpiačalnych i hazazabieśpiačalnych arhanizacyj dla nasielnictva.

Jašče adnym napramkam raboty pa ŭdaskanaleńni padatkaabkładańnia ŭ nastupnym hodzie stanie stymulavańnie asobnych katehoryj płacielščykaŭ. «Razmova idzie ab rezidentach svabodnych ekanamičnych zon, jakim pradastaŭlajucca dadatkovyja lhoty pa padatkach na prybytak i na nieruchomuju majomaść. Akramia taho, ubivajucca asobnyja lhoty dla navukovych arhanizacyj, navukova-technałahičnych parkaŭ. Dla płacielščykaŭ ekałahičnaha padatku praduhledžana dalejšaje spraščeńnie miechanizmaŭ jaho spahnańnia», — raskazała jana.

Trecim napramkam, jak adznačyła namieśnik ministra, stanie ŭzmacnieńnie mier padatkovaha administravańnia. «I tut važna adznačyć ukaranieńnie novaha miechanizma pa kantroli za vypłataj padatku na dabaŭlenuju vartaść. Budzie ŭkaraniacca miechanizm elektronnych rachunkaŭ-faktur. Płanujecca ŭvieści jaho ŭ dziejańnie nie z 1 studzienia, a z 1 lipienia 2016 hoda. Novy miechanizm administravańnia PDV daść mahčymaść padatkovym orhanam apieratyŭna adsočvać usie padatkaabkładajemyja ździełki, što ažyćciaŭlajucca našymi płacielščykami», — kanstatavała jana. Heta zrobić praces bolš prazrystym i skarekciruje pavodziny padatkapłacielščykaŭ.

Charaktaryzujučy čaćviorty błok, Eła Sialickaja skazała: «My pracujem nad stvareńniem takich miechanizmaŭ, jakija daduć mahčymaść zrabić našu padatkovuju sistemu bolš spraviadlivaj i tym samym zabiaśpiečać peŭnuju pieravahu dla dobrasumlennych padatkapłacielščykaŭ.

Z nastupnaha hoda płanujem uzmacnić kantrol za ździełkami, jakija buduć ažyćciaŭlać biełaruskija płacielščyki z uzajemazaležnymi asobami, a taksama z rezidentami afšornych zon.

I kali budzie ŭstanoŭlena, što jany robiać ździełki, jakija nakiravany na ŭchileńnie ad vypłaty padatkaŭ, tady padatkovyja orhany buduć danaličvać takim asobam niepasredna padatak na prybytak».

Zakon ab uniasieńni karektyŭ u Padatkovy kodeks u bližejšy čas pastupić na razhlad u parłamient.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?