Apošnija dni śniežnia 2015 hoda, Hrodna, Skidzielski rynak. Indyvidualnyja pradprymalniki raspradajuć reštki tavaru, ale canu mocna nie skidvajuć.

«Heta ŭ vas jakija pančochi, tureckija? — udakładniaje žančyna. — A čaho jany takija darahija? Biełaruskija ž tańniejšyja i bolš jakasnyja». — «A što, usim ciapier tolki «Konte» pradavać?»— adkazvaje pytańniem na pytańnie pradavačka.

Ad pačatku studzienia tureckija pančochi na rynku bolš nie pradajuć. Pradprymalniki mlava čakajuć łaski z boku dziaržavy, ale čynoŭniki raniej užo davali im niekalki adterminovak. Ciapier usio surjozna. Haspadar «Konte» Valancin Bajko moža śviatkavać pieramohu nad turkami.

Bajko — najbahaciejšy hrodzienski pradprymalnik i adzin z samych upłyvovych biznesoŭcaŭ krainy. Jaho imia spažyŭcy mohuć i nie viedać, zatoje pradukcyjaj «Konte Spa» karystajecca absalutnaja bolšaść žančyn krainy.

Ukrainskija markietołahi acanili košt brenda na $50 miljonaŭ! I heta tolki nazva, biez pramysłovych mahutnaściaŭ. Siarod pryvatnych kampanij Biełarusi «Konte Spa» zajmaje druhoje miesca pa prybytkovaści, napieradzie tolki «Jeŭraopt».

«Naša Niva» raskazvaje, jak stvarałasia biznes-impieryja siamji Bajko.

«Kali b u škole narmalna płacili, nie pajšoŭ by ŭ biznes»

20-ja škoła Hrodna — adna ź niamnohich navučalnych ustanoŭ, jakija majuć ułasny muziej. Na ścienach raźviešanyja stendy sa zdymkami słavutych navučencaŭ. Najčaściej sustrakajucca fota biznesoŭcaŭ Valancina Bajko i Andreja Paŭłoŭskaha — vypusknikoŭ, jakija stali asnoŭnymi fundatarami muzieja.

Jakim vučniem byŭ budučy miljanier? Vydatnikam nie byŭ, ale i na druhi hod nie pakidali… Nastaŭniki, jakija vykładali ŭ jaho, užo na piensii. Tamu rabotniki škoły rajać źviarnucca da palittechnołaha i litaraturaznaŭcy Alaksandra Fiaduty, jaki ŭ svoj čas nastaŭničaŭ u 20-j škole.

U knizie «Maleńki Paryž», napisanaj Fiadutam pra Hrodna, «Valik Bajko» niekalki razoŭ zhadvajecca jak vychavaciel u padletkavym łahiery «Navuka» dla pieramožcaŭ rajonnych alimpijad.

«Valik byŭ niešmatsłoŭnym, zasiarodžvaŭsia na pracy. Karystaŭsia kožnaj mahčymaściu, kab sumlenna zarabić. Jeździŭ pracavać u letniki, ihraŭ na viasiellach», — raskazvaje Fiaduta.

«Ja pa adukacyi nastaŭnik pačatkovych kłasaŭ i muzyki. I kali b u škole narmalna płacili, ja b nie pajšoŭ u biznes», — uzhadvaŭ Bajko ŭ intervju «Kamsamolskaj praŭdzie».

Ad bananaŭ da pančoch

U pačatku 1990-ch mnohija žychary zachodniaj Biełarusi zarablali prymiežnym handlem, i siamja Bajko nie była vyklučeńniem. Siamja — heta baćka, Valancin Bajko-starejšy, jaki nadaŭ biznesu pieršasnaje paskareńnie, i jaho dva syny.

Valancina Bajko-małodšaha nazyvajuć ahulnym kiraŭnikom spravy, a Dźmitryj zajmajecca budaŭničymi prajektami. Na pančochach i kałhotkach spynilisia nie adrazu. Siamiejnyja lehiendy raskazvajuć navat pra sproby handlu bananami. A dla startu biznesu daviałosia pradać aŭtamabil.

Pieršyja dva viazalnyja stanki brali ŭ niemcaŭ u košt doŭha. Na biełaruskim rynku pančochi nie vypuskalisia, tamu pradprymalnikam udałosia zaniać svabodnuju nišu.

«Konte Spa» źjaviłasia ŭ 1997 hodzie, partnioram siamji Bajko byŭ hrodzienski biznesmien Ryčard Šeral. Jon i ciapier pracuje top- mieniedžaram u struktury kampanii.

Pančochi pajšli na ekspart, što dazvoliła atrymać valutu dla dalejšaha raźvićcia vytvorčaści. Sakret pośpiechu «Konte» byŭ u aryjentacyi na zamiežža. Dahetul bolš za pałovu pradukcyi idzie na susiednija rynki, pieradusim Rasii i Ukrainy. U hetych krainach «Konte» viadzie aktyŭnuju rekłamnuju kampaniju. Naprykład, na majdanie Niezaležnaści ŭ Kijevie navat u časie revalucyi visieła hihanckaja raściažka biełaruskaj kampanii.

U apošni čas «Konte» zarablała dziasiatki miljonaŭ dalaraŭ štohod (hladzi ŭrezku). Kampanija navučyłasia apieratyŭna reahavać na zapyty spažyŭca. Heta daŭno ŭžo nie tolki pančochi z kałhotkami.

Štany, kambiniezony, škarpetki? Lohka. Majtki, šapki? Kali łaska. Trykatažnaja pradukcyja pradajecca pad brendam Esli, a mužčynskija tavary nazvali DiWaRi.

U asartymiencie źjavilisia i drobnyja aksiesuary nakštałt zakołak dla vałasoŭ. Ich vypuskajuć u Kitai, a paśla impartujuć u Biełaruś.

Kali «Konte» tolki źjaŭlałasia na rynku pančoch, kankurencyja była nievialikaj. Ale rynak adzieńnia našmat bolš nasyčany. Pašyrajučy vytvorčaść, Bajko musiŭ łabiravać intaresy svaich kampanij.

fota Probusiness.by

fota Probusiness.by

Prałabiravanaja reforma

Fiłasofija biznesoŭca supała z ekanamičnym śvietapohladam Alaksandra Łukašenki. Čym vypusk škarpetak i kupalnikaŭ nie impartazamiaščeńnie?

«Biellehpram» i raniej vioŭ mlavuju baraćbu suprać zamiežnych tavaraŭ, ale «Śvitanak» z «Kupalinkaj» znachodzilisia pad małaefiektyŭnym dziaržaŭnym kiraŭnictvam i nie demanstravali pośpiechaŭ.

Valancin Bajko pastajanna davodziŭ, što indyvidualnyja pradprymalniki majuć nieabhruntavanyja lhoty. Adstojvaŭ jon svaju pazicyju i na naradach va ŭradzie.

«Mnohija hady było ŭzakoniena, što ludzi, jakija handlujuć na bazarach, nie mieli dakumientaŭ, jakija paćviardžajuć nabyćcio tavaru. Takaja pastanoŭka pytańnia źjaŭlajecca dziŭnaj i niełahičnaj u cyvilizavanym śviecie. U kožnaha čałavieka, jaki maje dom, mašynu, adzieńnie, jość dakumienty. A tut cełaja armija pradprymalnikaŭ u niejkich ilhotnych umovach. Heta faktyčna ŭzakonieny kanał zbytu nielehalnych tavaraŭ z Kitaja i Kyrhyzstana!» — letaś davodziŭ svaju pazicyju Bajko ŭ efiry «Biełaruś-1».

Uviadzieńnie siertyfikacyi pieradzielić rynak. Ipešniki buduć ź jaho vymytyja, i najbolšuju vyhadu atrymajuć biełaruskija vytvorcy.

«Nišy buduć zaniatyja subjektami haspadarańnia, nie tolki vytvorcami, ale i imparciorami, jakija ŭ stanie pryvozić pradukt z narmalnymi dakumientami», — sprahnazavaŭ Bajko. Jahony «Konte» traplaje ŭ abiedźvie katehoryi.

Sam biznesoviec zapeŭnivaje, što dbaje pra roŭnyja ŭmovy pracy: «Kali pradprymalnik na rynku nie maje dakumientaŭ, toj, chto zakupić lehalny tavar i spłacić z hetaha bolšy padatak, stanie nie- kankurentazdolnym. Ciapier, kali ŭsie buduć u roŭnych umovach, usie buduć abaviazanyja pierastroicca. Ci iści na zavod pracavać, ci stać mastakami i muzykantami, ci pradprymalnikami».

Dziaržava z naściarohaj stavicca da pośpiechaŭ pryvatnikaŭ. Druhoje i treciaje miescy rejtynhu hrodzienskich biznesoŭcaŭ — zhadany vyšej sienatar Andrej Paŭłoŭski (sielskahaspadarčaja kampanija «Bijakom») i siamja Zuchavickich (mebla «ZOV»), — pad śledstvam.

A «Konte Spa» tym časam uvajšło ŭ skład «Biellehprama». Letam 2015 hoda staršynia kancerna zajaviŭ, što paśpiachovaje pradpryjemstva samo paprasiłasia pad dziaržaŭnaje kryło.

Handlovyja centry, kramy, kłuby

Małodšy z bratoŭ, Dźmitryj, kuryruje budaŭničy biznes. Siamja Bajko ŭščylnuju zaniałasia handlovymi centrami.

Uvosień 2015 hoda na vulicy Dubko ŭ Hrodnie adkryŭsia centr Old City («Stary horad») z hipiermarkietam «Hipa». Na pieršym paviersie budynka ŭźviali impravizavany zamak sa staroj cehły, sabranaj u polskich vioskach.

Pry dapamozie palakaŭ siamja Bajko źbirajecca budavać u Hrodnie jašče adzin handlovy centr, na rahu praśpiektaŭ Klackova i Janki Kupały. Košt «Trynici» («Trojca») aceńvajecca na 66 miljonaŭ jeŭra. Prajekt praduhledžvaje bolš za 60 tysiač m2 handlovych płoščaŭ i moža stać najbujniejšym handlovym centram u krainie.

Taksama Bajko vałodaje kłubami i restaranami ŭ Hrodnie, a taksama sietkaj kramaŭ kaśmietyki i bytavoj chimii «Optyma».

Rezidencyi siamji Bajko

Hrodna — horad z karaleŭskim minułym i rekardsmien krainy pa pryroście nasielnictva. Na ŭskrajku horada razbudoŭvajucca panelnyja spalnyja rajony, i tym daražejšaj stanovicca ziamla ŭ histaryčnym centry i kala vady.

Uzdoŭž kručastych bierahoŭ Niomana, jaki razrazaje Hrodna nadvoje, znachodziacca niekalki parkaŭ. Budaŭnictva tut faktyčna nie viadziecca. Adnak paru hadoŭ tamu ŭ parku Łasosna paŭstaŭ kompleks ź niekalkich katedžaŭ. Niekalki draŭlanych viaskovych chatak tut stajali i raniej. Ale ciapier jany stali chlavami pobač z sučasnymi damami. U Łasośnie ŭźviała svaje katedžy biznes-elita Hrodna.

«Ruch zabaronieny» — taki znak sustrakaje niaprošanych haściej. Pieršym za šłahbaumam staić dom Stanisłava Siamaški, ułaśnika budaŭničych kampanij i hatela, nazvanaha ŭ honar siabie. Heta toj dziejač polskaha ruchu, jaki padtrymaŭ Alaksandra Łukašenku i ŭ kancy 2000-ch uznačaliŭ «aficyjny» Sajuz palakaŭ Biełarusi.

Pobač z domam Siamaški — ścipły katedž siamji Bajko. Kali być dakładnym, Valancina Bajko-starejšaha.

A voś sam haspadar biznesu, kažuć, atabaryŭsia ŭ Kałbasinie. Kaliści heta była vioska ŭ pryharadzie Hrodna, adnak ź ciaham času Kałbasina ŭvajšło ŭ skład abłasnoha centra.

Rezidencyja Bajko raskinułasia amal na 30 sotkach ziamli. Za kamiennym płotam, vystaŭlenym jełačkaj, dva budynki. U dvary staić mikraaŭtobus z dypłamatyčnymi numarami. Niezdarma ž Valancin Bajko-małodšy — hanarovy konsuł Ukrainy ŭ Hrodnie.

Miljanier-viehietaryjaniec

Razbahacieŭšy, mnohija biznesoŭcy źmianiajuć ład žyćcia. Valancin Bajko nie staŭ vyklučeńniem. Jon zachapiŭsia ekałohijaj.

«Miasa ja nie jem. Rybu apošni raz jeŭ paŭhoda tamu, vyrašyŭ, što bolš nie budu i ŭžo nie chaču, — raskazvaŭ jon «Kamsamolskaj praŭdzie». — Ja išoŭ da zdarovaha ładu žyćcia pastupova. Ja nikoli raniej nie dumaŭ, što frukty i jahady — heta nie desiert, a paŭnavartasnaja ježa. Niama ničoha smačniejšaha na śniadanak. Siońnia heta byli apielsiny, hruša, banan, troški areškaŭ, kivi. A biełaruskija hrušy, jabłyki i ślivy sa svajho sadu ŭ žniŭni — samyja smačnyja ŭ śviecie!»

Niekalki hadoŭ tamu na «Konte Spa» chacieli «paviesić» stratny kałhas. Ideja tak i nie była realizavanaja, adnak intares da sielskaj haspadarki Bajko zajmieŭ i navat zarehistravaŭ ułasnuju fiermierskuju haspadarku.

«Ja ŭbačyŭ mahčymaść žyć na pryrodzie. Ludzi ź viosak źjazdžajuć u harady, a ja chaču žyć u vioscy. Mašyna novaja, kašula čystaja — patrebnyja, ale naohuł šmat hrošaj dla žyćcia nie treba. Treba, kab blizkija byli zdarovyja, kab u chacie dobraja atmaśfiera, enierhietyka była».

U siamji Valancina Bajko troje dziaciej — starejšaja dačka-studentka i dvoje synoŭ-školnikaŭ.

* * *

Prybytkovaść «Konte Spa»*

2015 — $13 miljonaŭ (źviestki 3-ha kvartała)
2014 — $42 miljony (źviestki 1—3 kvartałaŭ)
2013 — $22 miljony
2012 — $56 miljonaŭ
2011 — $85 miljonaŭ
2010 — $53 miljony
Ahułam — bolš za $270 miljonaŭ

*dadzienyja Ministerstva finansaŭ

* * *

Samyja paśpiachovyja i ŭpłyvovyja biznesoŭcy rehijonaŭ*

Brestčyna — Alaksandr Mašenski («Savuškaŭ», «Santa Bremar»; №5**)
Mahiloŭščyna — Jaŭhien Baskin («Siervaluks», №6)
Hrodzienščyna — Valancin Bajko («Konte Spa», №10)
Viciebščyna — Mikałaj Martynaŭ («Marka», №15)
Minščyna — Anatol Kapski (BATE, №32)
Homielščyna — Dźmitryj Pachomaŭ («Ałkapak», №55)

*pa viersii «Ježiednievnika» **miesca ŭ ahulnabiełaruskim rejtynhu

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?