Lubaja vajna pryciahvaje sadystaŭ. Kanflikt na Danbasie nie byŭ vyklučeńniem. Siarod inšych, adznačyŭsia tam niejki Alaksiej Milčakoŭ z Sankt-Pieciarburha — kamandzir tak zvanaj dyviersijnaj hrupy «Rusič», jakaja vajavała za «DNR». Na jahonych staronkach u sacyjalnych sietkach źjaŭlalisia fatahrafii ŭkrainskich sałdat z vyrazanymi na tvarach svastykami i adrezanymi vušami. 

Jakoje ž było naša ździŭleńnie, kali my atrymali fotazdymki Milčakova, jaki viadzie zaniatki ź biełaruskimi školnikami ŭ letnim łahiery ŭ Rasii.

Alaksiej Milčakoŭ z aŭtamatam — pasiaredzinie.

Alaksiej Milčakoŭ z aŭtamatam — pasiaredzinie.

Hety čałaviek staŭ viadomym jašče ŭ 2012 hodzie, kali pad ściaham Treciaha Rejchu adrazaŭ sabakam hołavy, pilna fiksujučy ŭvieś praces na fota.

«Sabaki nie tolki siabry čałavieka, ale i vydatny šašłyčok», — pisaŭ na svajoj staroncy Ukantakcie Milčakoŭ i zaklikaŭ zabivać nie tolki žyvioł, ale i bamžoŭ.

Jašče ŭ 2011 hodzie Milčakoŭ fatahrafavaŭsia z nacysckim ściaham. 

Jašče ŭ 2011 hodzie Milčakoŭ fatahrafavaŭsia z nacysckim ściaham. 

Vajna na Danbasie stała vydatnaj mahčymaściu dla samarealizacyi Milčakova.

Užo tam, va Ukrainie, razam sa svaimi adnadumcami-nacystami z «Rusiča», Milčakoŭ adznačyŭsia tym, što prosta na tvarach zabitych ukrainskich žaŭnieraŭ vyrazaŭ vaśmikancovyja svastyki, adrazaŭ im vušy, rabiŭ na fonie trupaŭ «sełfi».

Milčakoŭ pakazvaje žest «kłas» na fonie cieła ŭkrainskaha sałdata (zamalavanaje). 

Milčakoŭ pakazvaje žest «kłas» na fonie cieła ŭkrainskaha sałdata (zamalavanaje). 

Fota ŭsich jahonych «podźvihaŭ» nie nadajucca na publikacyju praź ich biesčałaviečnaść. Ale achvotnym nie składzie ciažkaści adšukać ich u internecie.

Takim ludziam nie pavinna być miesca ŭ cyvilizavanym hramadstvie.

Ale mienavita da ich na vychavańnie voziać biełaruskich (!) dziaciej struktury, jakija i raniej fihuravali ŭ tryvožnych kantekstach.

Voś fota z «Vielikodnych vajenna-patryjatyčnych moładzievych zboraŭ», jakija prajšli pad Maskvoj z 6 pa 9 maja. Pierad hrupaj padletkaŭ u pałasataj cialniašcy staić Milčakoŭ.

Jak pišuć arhanizatary, zbory pryśviačalisia «pačatku Druhoj Suśvietnaj vajny i 100-hodździu brusiłaŭskaha praryvu».

Arhanizavali hetyja zbory Dyviersijnaja hrupa «Rusič» z «DNR», karparacyja bajavikoŭ «DNR» E.N.O.T i «Niekamiercyjnaje partniorstva pa adradžeńni kazactva».

Usie instruktary zboraŭ naležali albo da JENOTaŭ, albo da «Rusiča». Čym jany admietnyja?

«Hałoŭnaja meta — uznaŭleńnie Ruskaha naroda. Dzieści infarmacyjaj, a dzieści «ahniom i miačom» — paŭsiul my robim usio mahčymaje, nikoli nie zastajučysia abyjakavymi», — pišuć pra siabie JENOTy i raźmiaščajuć videa, dzie Hirkin-Strałkoŭ uznaharodžvaje ich za šturm Debalcava.

«My budujem tut ruskuju nacyjanalnuju Čačniu, dzie ŭsio budzie tolki dla ruskaha narodu», — heta ŭžo bajavik «Słavian» z «Rusiča» abaznačaje zadačy svajho ŭdziełu ŭ vajnie na Danbasie.

JENOTy razam z «Rusičami». Pasiaredzinie ŭ sinim Alaksandr Baradaj — kiraŭnik sajuza dabraachvotnikaŭ Danbasa, były namieśnik Zacharčanki, «staršynia savieta ministraŭ DNR».

JENOTy razam z «Rusičami». Pasiaredzinie ŭ sinim Alaksandr Baradaj — kiraŭnik sajuza dabraachvotnikaŭ Danbasa, były namieśnik Zacharčanki, «staršynia savieta ministraŭ DNR».

Kaho jany trenirujuć? Dziaciej, jakija zajmajucca ŭ roznych h.zv. «vajenna-patryjatyčnych» kłubach pa ŭsioj Rasii.

Niekalki razoŭ na hod pravincyjnyja instruktary zvoziać małaletak da prafiesijanałaŭ ź JENOTa i «Rusiča», kab tyja ładzili dla dziaciej majstar-kłasy.

Ich vučać nažavomu, taktyčnamu, rukapašnamu boju, stralbie z roznych vidaŭ zbroi.

Sioleta na hetyja vajennyja zbory pryvieźli taksama małaletnich dziaciej ź Viciebska, Drucka i Tałačyna. 

Voś ahulnaje fota. Źleva čyrvonym paznačanyja bajeviki «Rusiča», u błakitnym bierecie sam Milčakoŭ. A pa centry — małaletnija siabry «vajenna-patryjatyčnych» kłubaŭ pry cerkvach Viciebskaj jeparchii razam sa svaimi kiraŭnikami. 

A kankretna havorka idzie pra Tałačynskaje «Pravasłaŭnaje vajenna-patryjatyčnaje braterstva imia śviatych błahaviernych kniazioŭ Barysa i Hleba prychoda chrama Uviadzieńnia va chram Praśviatoj baharodzicy», «Kazacki» kłub «Varoty Paazierja» (aficyjna aformleny jak «kamanda pałaca tvorčaści dziaciej i moładzi h. Viciebska), Drucki «Pravasłaŭny vajenna-patryjatyčny kłub imia Archanhieła Michaiła», a taksama vajenna-patryjatyčny kłub «Škoła vyžyvańnia» pry viciebskaj arhanizacyi afhancaŭ «Braterstva» (kiraŭnik «Braterstva» — staršy praparščyk zapasu Valeryj Anančanka).

Usimi vyšejnazvanymi «vajenna-patryjatyčnymi» kłubami kiruje adna siamiejnaja para Haŭrylinych — Taćciana i Michaił.

Vychavancy Haŭrylinych na piarednim płanie.

Vychavancy Haŭrylinych na piarednim płanie.

U Druckim kłubie pry prychodzie chrama Rastva śviatoj Baharodzicy Taćciana Haŭrylina — «ataman». 

U afhanskim «Braterstvie» — «člen rady pa rabocie z moładździu».

U rasijskim «partniorstvie pa adradžeńni kazactva» — «sotnik».

Michaił ža paŭsiul vykonvaje funkcyi namieśnika ŭ žonki.

Ciažkaść «patryjatyčnaha» vychavańnia moładzi ź imi dzielać ijerej Tałačynskaha błahačyńnia Aleh Płaksicki i staršy navukovy supracoŭnik instytuta sacyjałohii RAN, kazak Alaksandr Šaŭčenka. 

Voś niekatoryja ź ich na fota razam z vychavancami: źleva Taćciana Haŭrylina, za śpinaj dziaŭčyny muž Taćciany, a sprava Šaŭčenka. 

Voś niekatoryja ź ich na fota razam z vychavancami: źleva Taćciana Haŭrylina, za śpinaj dziaŭčyny muž Taćciany, a sprava Šaŭčenka. 

Heta jany na ekskursii ŭ aršanskich kadetaŭ. Źviarnicie ŭvahu na maleńkaha chłopca ź miedalom u kolerach rasijskaha ściaha.

Voś 10-hadovy navučeniec 9-j viciebskaj himnazii Andrej Kaśjan bujnym płanam. Na levaj nazie ŭ rajonie kalena ŭ chłopca łatka. 

A voś jon ža na zborach u Padmaskoŭi trymaje ŭ ruce pałku. U chłopca toj ža «miedal», taja ž samaja łatka na levaj nazie. 

Pobač stajać taksama biełaruskija dzieci. 

Što za asoby ŭ zialonym kamuflažy?

Śpinaj da kamiery, z šaŭronam «Rusiča», staić rasijski nieanacyst Jan Piatroŭski z pazyŭnym «Słavian».

Voś jon na tych ža zborach sa svaim kamandziram-skurałupam Milčakovym. 

Navat fota dla svajho «instahrama» siabry robiać u adnych miescach i pozach. 

Fota sa staronki jašče adnaho nacysta «UKantakcie».

Fota sa staronki jašče adnaho nacysta «UKantakcie».

Jan uvieś u nakołkach — na hrudziach ŭ jaho nabity «Zonienrad» — emblema dyvizij SS «Nordłand» i «Vikinh».

Inšyja instruktary zboraŭ mała čym adroźnivajucca ad Milčakova i Piatroŭskaha.

A voś što jany raskazvajuć dzieciam! U kožnaj frazie nianaviść da ludziej.

«Pačynajecie stralać źnizu, — Milčakoŭ vučyć dziaciej na papiarednich zborach zabivać «ukraŭ». — Tabie adrazu achranienna tady. Stralajecie pa nahach. U praciŭnika afihienna dupu rvie. Navat kali jon u broniku, jon upadzie. Tamu što niekatoryja viasiołyja ludzi ŭ danieckim aeraporcie ŭmudrylisia vyjści voś tak na ukra, skazać «ni..ia sabie», i ŭ…ać jamu čarhu braniabojna-zapalnaha z kałaša. Ukr zahareŭsia i, ja dumaju, jon padoch, chutčej za ŭsio».

Hałoŭny ideołah zboraŭ — rasijski publicyst Valeryj Šambaraŭ, viadomy takimi tvorami, jak «Akultnyja karani Kastryčnickaj revalucyi», «Jak rusičy pieramahli Daryja i Makiedonskaha» i h.d.

Na videa ź letašnich zboraŭ vidać, jak jon raskazvaje dzieciam, što «banderaŭcaŭ» trenirujuć amierykanskija desantniki, tamu vas, maŭlaŭ, taksama buduć treniravać ludzi z bajavym dośviedam, ale «našy, ruskija».

Pry hetym vitajucca ź dziećmi słovami «Chrystos uvaskros». 

Aŭtamaty, impierskija ściahi — voś dyk patryjatyčnaje vychavańnie dla školnikaŭ-biełarusaŭ. 

Sioleta ŭ sietcy źjaviłasia tolki karocieńkaje videa.

Ale jak tudy zaniesła biełaruskich dziaciej? 

Akazvajecca, čarnasocienski kvartet Płaksickaha, Haŭrylinych i Šaŭčenki zajmajecca «patryjatyčnym» vychavańniem biełaruskich dziaciej z 2013 hoda. 

Haŭrylina sprava pierad svaimi vychavancami.

Haŭrylina sprava pierad svaimi vychavancami.

Pracavać «vajenna-patryjatyčnyja» kłuby adrazu pačali pad kuratarstvam rasijskaj arhanizacyi «Niekamiercyjnaha partniorstva pa spryjańni adradžeńniu kazactva «Kubanskaj kazackaj asacyjacyi «Rasija». 

Pačynajučy z 2013 hodu hetaje «partniorstva» pačało arhanizoŭvać dla dziaciej ź Viciebskaj jeparchii pravasłaŭnyja letniki, dzie razam z relihijnaj prapahandaj ich taksama navučali i… vajennaj padrychtoŭcy. Abstalavańnie dla adpracoŭki taktyčnaha boju davaŭ viciebski łaziertah-kłub «Kolt».

Uvieś praces možna adsačyć na jutub-kanale Aleha Płaksickaha. 

Pravasłaŭny śviatar Aleh Płaksicki raźvivaje suviazi z rasijskim kazactvam.

Pravasłaŭny śviatar Aleh Płaksicki raźvivaje suviazi z rasijskim kazactvam.

Tudy jon zapampoŭvaŭ videaspravazdačy z bolšaści zboraŭ, što arhanizoŭvalisia Tałačynskim błahačyńniem i rasijskim kazackim «partniorstvam».

Voś adna ź pieršych.

Haŭryliny — taksama siabry hetaj «Kubanskaj kazackaj asacyjacyi», jakaja fihuruje napačatku videa. Taćciana — «sotnik», jaje muž — «padcharunžy».

Darečy, Haŭryliny ŭžo źjaŭlalisia ŭ biełaruskich ŚMI — tady my pisali, što ŭ 19-ju aršanskuju škołu ź dziŭnym vizitam pryjechali niejkija kazaki. 

Tady Haŭrylina ŭručała dzieciam «miedali» z rasijskim trykałoram.

Što dumajuć baćki tych dziaciej, jakija pabyvali ŭ łahierach čarnasociencaŭ?

My pahavaryli z baćkami małaletniaha Arsienia Kaśjana i jašče adnaho chłopca, Andreja Talerčyka. Na fota jon u ciomnaj majcy.

«Ja viedała, kudy jany jeduć. Jany jechali z kiraŭnikom, a kiraŭnik užo viedaje, chto tam čym zajmajecca. My ŭžo hod tam zajmajemsia i daviarajem hetaj žančynie. Synu padabajecca — sustrečy dla nas arhanizoŭvali roznyja, i ŭ Oršu my jeździli, sustrakalisia z kadetami. My hramadzianie svajoj krainy i patryjoty. Heta prosta jak dla chłopčyka — vajennaja padrychtoŭka. Ja razhladaju ŭ hetym klučy. Pakul u mianie nijakich padazreńniaŭ nie vyklikaje», — skazała Volha, maci maleńkaha Arsienia.

My pacikavilisia ŭ jaje, jak patryjatyzm spałučajecca z rasijskimi šaŭronami, što jaje syn nosić na svaim kicieli.

«Heta jon mianie paprasiŭ našyć», — skazała žančyna.

«My ŭvohule tudy vypadkova patrapili: muž pa vosieni ŭbačyŭ kala moładzievaha centra dziaciej u kamuflažnaj formie, spytaŭ, što heta ŭ ich tut. Jamu skazali, što kłub. Jon kaža — možna da vas? Nu voś tak było. A za pajezdku hetuju my niadoraha addali — 500 rubloŭ «rasii» [kala 150 tysiač biełaruskimi], — dadała žančyna. 

A voś maci Andreja Talerčyka z žacham skazała, što jana nie viedała, jakija instruktary buduć na «zborach» i pierastała zdymać trubku.

Dazvanilisia my i da staršyni viciebskaj afhanskaj arhanizacyi «Braterstva» Valeryja Anančanki.

Mienavita praz hetuju arhanizacyju ŭ łahier trapiŭ toj samy Talerčyk. 

Anančanka skazaŭ, što jon «ničoha nie viedaje» i abiacaŭ «razabracca». Taksama ad jaho my daviedalisia, što Haŭrylina nie maje dačynieńnia da Afhanskaj vajny — pavodle statuta «Braterstva», dla siabroŭstva nieabchodna tolki być paŭnaletnim i mieć cikavaść da afhanskaj temy.

Darečy, kłuby Haŭrylinych byvajuć i na vajenna-palavych vychadach, što arhanizoŭvajuć psieŭdakazaki «Kazackaha spasu» načale ź Piatrom Šapko.

Raniej «Naša Niva» pisała pra vielmi padobnuju situacyju ŭ Hrodzienskaj jeparchii, dzie pry padtrymcy asobnych śviataroŭ psieŭdakazaki viaduć anałahičnuju aktyŭnaść.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?