U Jeŭrapiejskim humanitarnym univiersitecie (EHU) u Vilni skončyŭsia pieršy etap pryjomnaj kampanii. Papiarednija vyniki śviedčać pra stabilny rost zacikaŭlenaści da adukacyjnych prahram EHU i značnaje pavyšeńnie ahulnaj akademičnaj padrychtoŭki abituryjentaŭ univiersiteta.

U miežach pryjomnaj kampanii 2016 hoda EHU atrymaŭ 251 zajaŭku na pastupleńnie na bakałaŭrskija prahramy. Heta na 30% bolš, čym u 2015 hodzie. Najbolš pryvabnymi dla abituryjentaŭ stali prahramy «Vizualny dyzajn i miedyja» (74 studenty), «Miedyja i kamunikacyja» (72 studenty) i «Mižnarodnaje prava i prava Jeŭrapiejskaha sajuza» (51 student). Bolšaść abituryjentaŭ – heta hramadzianie ci stałyja rezidenty Biełarusi. Tym nie mienš zaŭvažna pavieličeńnie kolkaści zamiežnych abituryjentaŭ – kala 10% studentaŭ pieršaha kursa pryjeduć na vučobu ŭ Vilniu z Ukrainy, Litvy, Rasii, Kazachstana i Turkmienistana.

U kastryčniku studenty bakałaŭryjata pačnuć navučańnie ŭ miežach niadaŭna zaćvierdžanaj kapcepcyi Ahulnaŭniviersiteckaj padrychtoŭki (anhł. Core Curriculum), jaki ŭklučaje pahłyblenaje vyvučeńnie zamiežnych moŭ i daje fundamientalnyja viedy pa humanitarnych dyscyplinach i ŭ miežach adukacyjnaj tradyci libieralnych mastactvaŭ (anhł. Liberal Arts). U hetym hodzie ŭpieršyniu da studentaŭ-pieršakurśnikaŭ dałučacca słuchačy prahramy Padrychtoŭčaha hoda, jakija napraciahu dvuch siemietraŭ navučańnia ŭ Vilni i ŭ Minsku prajšli 800-hadzinny kurs padrychtoŭki da pastupleńnia ŭ EHU. Padrychtoŭčy hod EHU uklučaje zaniatki pa anhlijskaj movie, vyvučeńnie asnoŭ humanitarnych viedaŭ, a taksama padrychtoŭku da ispytaŭ pa ese i kampazicyi.

Uličvajučy, što pryjom ankiet u miežach pieršaha tura Ahulnaha pryjoma ŭ vyšejšyja škoły Litvy (LAMA BPO) praciahvajecca pa 19 lipienia, univiersitet taksama čakaje rost kolkaści abituryjentaŭ ź Litvy.

Asablivaściu Pryjomnaj kampanii 2016 h. na mahistarskija prahramy EHU staŭ istotny rost akademičnaha rejtynhu i adznak za daśledčyja prajekty abituryjentaŭ. Rejtynh nie tolki vyznačaje finansavyja ŭmovy navučańnia studenta, ale i śviedčyć pra ŭzrovień ahulnaj akademičnaj padrychtoŭki. Sioleta siaredni rejtynh abituryjentaŭ mahistarskich prahram skłaŭ 8,77, a siaredni bał za daśledčyja prajekty – 8,75, što śviedčyć pra rost uzroŭnia akademičnaj padrychtoŭki budučych mahistrantaŭ.

Štohod EHU ładzić Konkurs navukova-daśledčych prajektaŭ. Jaho pieramožcy atrymlivajuć dadatkovyja bały i źnižki na navučańnie ŭ mahistratury. U hetym hodzie pryzavyja miescy zaniali Anastasija Radzivonava (prajekt «Haradskija placoŭki Minska jak centry transfarmacyi ŭzrostavych kanstruktaŭ»), Dźmitryj Hłotaŭ (prajekt «Pierśpiektyvy raźvićcia zakanadaŭstva Biełarusi, Rasii i Ukrainy ŭ śfiery praduchileńnia i baraćby z dyskryminacyjaj i złačynstvami na hlebie nianaviści pa matyvach hiendarnaj identyčnaści i seksualnaj aryjentacyi») i Volha Strykunova (prajekt «Problem of suicide behavior in the social group of young people (18—25 years old) in Belarus»).

Pa słovach Prezidenta EHU akademika Anatola Michajłava: «Vyniki Pryjomnaj kampanii EHU 2016 hoda śviedčać, što cikavaść da našaha prajekta zachoŭvajecca ŭ Biełarusi i ŭ rehijonie, i jakaść viedaŭ studentaŭ, jakija da nas pastupajuć, raście. My rasceńvajem heta, jak dalejšaje ŭmacavańnie misii našaha ŭniviersiteta, nakiravanaj na farmavańnie navykaŭ tvorčaha myśleńnia i farmavańnie hramadzianskaj supolnaści Biełarusi i ŭsiaho rehijona. Za 10 hod našaj pracy ŭ Vilni vypusknikami EHU stali kala 2000 čałaviek. Rost kolkaści abituryjentaŭ u hetym hodzie źjaŭlajecca śviedčańniem aktualnaści i adkrytaści prajekta našaha ŭniviersiteta».

Tradycyjna ŭ EHU ustalavany raniejšyja, za ŭniviersitety Biełarusi i rehijona, terminy Pryjomnaj kampanii. Na padstavie ŭłasnaj misii, nieparyŭna źviazanaj z budučyniaj Biełarusi i Uschodniaj Jeŭropy, a taksama z tym faktam, što navučańnie ŭ EHU stała jašče bolš dastupnym, univiersitet namahajecca być jašče bolš adkrytym dla abituryjentaŭ ź Biełarusi. Mienavita tamu z 25 lipienia pa 12 žniŭnia budzie adkryty dadatkovy nabor na bakałaŭrskija prahramy dzionnaj i dystancyjnaj form navučańnia «Mižnarodnaje prava i prava Jeŭrapiejskaha sajuza», «Miedyja i kamunikacyja», «Suśvietnaja palityka i ekanomika», a taksama «Kulturnaja spadčyna i turyzm» dystancyjnaj formy navučańnia i na mahistarskija prahramy «Kulturnyja daśledvańni», «Publičnaja palityka», «Mižnarodnaje prava i prava Jeŭrapiejskaha sajuza». Adnačasova praciahvajecca pieravod studentaŭ ź inšych univiersitetaŭ u EHU i praces adnaŭleńnia ŭ šerahi studentaŭ EHU tych asob, chto z toj ci inšaj padstavy byŭ vymušany prypynić navučańnie.

Zajaŭki na prahramu Padrychtoŭčaha hoda ŭ Vilni i Minsku prymajucca pa 9 vieraśnia.

Nabor u daktaranturu pa nakirunku «Fiłasofija» prachodzić pa 26 vieraśnia.

Novy akademičny hod u EHU pačniecca 3 kastryčnika.

Kantaktnaja asoba: Maksimas Miłta, maksimas.milta @ ehu.lt, +370 602 65149

 

Jeŭrapiejski humanitarny ŭniviersitet - pryvatny, niekamiercyjny ŭniviersitet, zasnavany ŭ Minsku ŭ 1992 hodzie. Paśla hvałtoŭnaha zakryćcia biełaruskimi ŭładami ŭ 2004 hodzie EHU praciahnuŭ svaju pracu ŭ Vilni. Źjaŭlajučysia adzinym biełaruskim univiersitetam, jaki funkcyjanuje ŭ atmaśfiery akademičnych volnaściaŭ, za dziesiać hadoŭ pracy ŭ Vilni vypusknikami EHU stali 1953 čałavieki, absalutnaja bolšaść ź ich – biełarusy. EHU prapanuje mahčymaści navučańnia na bakałaŭrskich, mahistarskich i doktarskich prahramach, spryjaje prasoŭvańniu navukovaj dziejnaści ŭ halinie humanitarnych i sacyjalnych navuk.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0