Apošnim hodam na dziaržaŭnyja telekanały pačali zaprašać pradstaŭnikoŭ niezaležnaha hramadstva. Jak praviła, ich hałasy rastvarajucca ŭ mory praŭładnych ekśpiertaŭ. Suadnosiny zusim nie roŭnyja. «Naša Niva» pierahledzieła ŭsie pieradačy «Sprava pryncypu» ź viadučym Vadzimam Hihinym na ANT i «Forum» ź Dźmitryjem Bačkovym na «Biełaruś-1» ad pačatku hoda i padličyła, kaho ž telekanały najčaściej kličuć u studyju. Dla pačatku taki fakt: takija zasłužanyja ludzi, jak Śviatłana Aleksijevič i Uładzimir Arłoŭ, na TB nie vystupali ni razu. A chto ž vystupaŭ?

25. Ryhor Kastusioŭ, namieśnik staršyni Partyi BNF — 4 pieradačy

Spadara Kastusiova taksama niekalki razoŭ klikaŭ u «Kłub redaktaraŭ» staršynia Biełteleradyjokampanii Hienadź Davydźka. Asoba namieśnika staršyni BNF patrebnaja televizijnikam, kab pałochać hledačoŭ radykalnym biełaruskim nacyjanalizmam. A voś Statkieviča, Sieviarynca ci Labiedźku na tok-šou nie kličuć nikoli.

24. Ihar Katlaroŭ, dyrektar Instytuta sacyjałohii — 4 pieradačy

Kiraŭnika Instytuta sacyjałohii zaprašajuć, kab jon vykazaŭ iścinu ŭ apošniaj instancyi, ahučyŭ Vox populi (hołas naroda), ź jakim, maŭlaŭ, spračacca ŭžo biessensoŭna. Katlaroŭ adpaviadaje svajoj zadačy, raskazvaje pra mahutnuju padtrymku kursa dziaržavy, nijakich kramolnych dumak nie dapuskaje. Taksama Katlaroŭ čas ad času vystupaje z krytykaj niedziaržaŭnych sacyjałahičnych instytucyj, jakija nibyta padtasoŭvajuć dadzienyja ŭ kabinietnaj cišy.

23. Dzianis Mieljancoŭ, analityk Biełaruskaha instytuta stratehičnych daśledavańniaŭ (BISS) — 4 pieradačy

Byłoha «maładafrontaŭca» Mieljancova najčaściej kličuć na pieradačy pa mižnarodnaj tematycy, radziej — pa ŭnutrybiełaruskaj. Biełaruskamoŭny ŭ sacyjalnych sietkach, na dziaržaŭnych telekanałach Mieljancoŭ abaviazkova pierachodzić na ruskuju.

U svaich acenkach spadar Mieljancoŭ zajmaje dastatkova pamiarkoŭnuju pazicyju, nie pierachodziačy na krytyku nivodnaha z bakoŭ. Prykładna taki samy padychod u jašče adnaho pradstaŭnika BISS Alaksieja Pikulika.

22. Hryhoryj Iofie, prafiesar Redfardskaha ŭniviersiteta, ZŠA — 4 pieradačy

U tok-šou, asabliva ŭ Vadzima Hihina, vielmi lubiać zaprašać ruskamoŭnych haściej z krain Zachadu. I tut usio prosta: śviedčańnie, što ŭ Jeŭropie i Amierycy «prostyja ludzi» padtrymlivajuć kurs Biełarusi, a voś elity vystupajuć suprać. Hryhoryj Iofie — heta toj čałaviek, jaki napisaŭ knihu intervju z Alaksandram Łukašenkam. Niaredka hościem vystupaje taksama italjanski prapucinski žurnalist Džuljeta Kjeza, jaki hnabiŭ Śviatłanu Aleksijevič paśla atrymańnia Nobieleŭskaj premii.

21. Ihar Marzaluk, deputat parłamienta, historyk — 4 pieradačy

Adzin ź niamnohich biełaruskamoŭnych ekśpiertaŭ, jakija źjaŭlajucca na TB. Spadar Marzaluk usio ž nie z tych deputataŭ, jakija imknucca prasiedzieć cicha-mirna čatyry hady. Słavuty mahiloŭski historyk i archieołah adčuvaje vidavočnaje zadavalnieńnie ad sprečak i dyskusij. Da honaru Marzaluka, nie admaŭlaje jon u intervju i niedziaržaŭnym vydańniam. Što tyčycca pazicyi, to deputat zaŭsiody amal całkam padtrymlivaje kiraŭnika krainy ŭ jaho pačynańniach.

20. Siarhiej Ivanovič, kiraŭnik bajcoŭskaha kłuba «Čynuk» — 5 pieradač

Ivanoviča, naturalna, nie kličuć abmiarkoŭvać palityčnyja padziei. Jon udzielničaje ŭ abmierkavańni bolš bytavych prablem. Svaje razvahi jon hruntuje z pazicyi brutalnaha mužčyny, jaki hatovy vyrašyć pytańni samymi roznymi sposabami. Sami razumiejecie, čaho mohuć kaštavać žarty z bajcami.

19. Nadzieja Cyrkun, psichołah, były deputat Pałaty — 5 pieradač

Abirałasia ŭ Pałatu pradstaŭnikoŭ pa Kołasaŭskaj akruzie Minska. Była členam deputackaj hrupy «Za sajuz Ukrainy, Biełarusi i Rasii». Niejki čas jana była blizkaj da parłamienckaj hrupy «Respublika», kudy ŭvachodzili Skrabiec, Parfianovič i Frałoŭ. Cyrkun u asnoŭnym udzielničaje ŭ pieradačach, pryśviečanych siamji, hvałtu, dzieciam.

18. Mikałaj Ułachovič, kiraŭnik Patryjatyčnaj partyi, deputat Pałaty — 5 pieradač

Pra krasamoŭstva spadara Ułachoviča možna składać bajki. Čaho tolki vartaje abvinavačańnie baptystaŭ, što jany prapahandujuć teror, albo bolš biaskryŭdnaje pra babroŭ, jakija zaminajuć rybakam. Ułachoviča vyciahnuli z zabyćcia ŭ piku prarasijskich kazakoŭ, jakija aktyvizavalisia ŭ našaj krainie. Jon byŭ adnym sa sparynh-partnioraŭ Łukašenki na apošnich vybarach. A ciapier zajaŭlaje, što «ruski śviet» u Biełarusi nikoli nie projdzie.

17. Valeryj Karbalevič, palitołah — 5 pieradač

Karbalevič staŭ vielmi spraktykavanym va ŭdziele ŭ padobnych pieradačach. Jon umieje asadzić prafiesijnych harłapanaŭ, pry hetym sam zaŭsiody trymajecca vielmi spakojna i hodna, nie viadziecca na pravakacyi surazmoŭcaŭ. Jak praviła, Karbalevič karystajecca biełaruskaj movaj.

16. Natali Raše, stylist, viadučaja — 5 pieradač

Jana pracavała stylistam u mnohich rasijskich zorak šou-biza — Łazarava, Biłana, Dubcovaj. Pry hetym Raše pierakananaja, što ŭ samoj Biełarusi śvieckaha žyćcia i śvieckich ilvoŭ niama.

15. Lidzija Jarmošyna, staršynia CVK — 5 pieradač

Tut usio prosta: Jarmošynu kličuć na efir padčas elektaralnych kampanij. Jana redka admaŭlajecca, znachodzicca zaŭsiody ŭ centry ŭvahi viadučych. Idzie ŭ aktyŭnyja sprečki z apanientami, jak było, naprykład, z Alesiem Łahvincom.

14. Valeryj Bajnioŭ, zahadčyk kafiedry inavacyjnaha mieniedžmientu BDU — 5 pieradač

Radykalny prychilnik płanavaj ekanomiki. Na dumku Bajniova, ci nie ŭsie biedy śvieta iduć ad libierałaŭ i rynačnikaŭ.

«Rynačnyja reformy nidzie nie atrymalisia. Paŭsiul, dzie pravodzilisia rynačnyja reformy, my bačym kroŭ, vajnu, inflacyju, hramadzianskija vojny, revalucyi, terakty», — adznačaŭ Bajnioŭ. Niamieččyna, Japonija, Sinhapur i Polšča Bajniovu nie ŭ lik.

Asabliva vostra jon dyskutuje ź libieralnym ekanamistam Jarasłavam Ramančukom. «My nie chočam žyć nie ŭ SSSR», — pierakanany Bajnioŭ.

13. Uładzimir Maksimkaŭ, televiadučy — 6 pieradač

Papularny šoŭmen zajmaje dastatkova demakratyčnuju pazicyju, časta prychodzić na zapis u vyšyvancy. Vystupaje suprać idealizacyi savieckaha minułaha.

12. Andrej Dźmitryjeŭ, kiraŭnik «Havary praŭdu» — 6 pieradač

Ź niadaŭniaha času Andrej Dźmitryjeŭ ćviorda prapisaŭsia na dziaržaŭnych telekanałach. Pradstaŭnik «Havary praŭdu» rezka nie krytykuje ŭładu, nie havoryć pra falsifikacyi vybaraŭ, ale ćviorda paŭtaraje svaju dumku pra nieabchodnaść u krainie mirnych pieramienaŭ. Krychu radziej zaprašajuć Taćcianu Karatkievič. Varta adznačyć, što eks-kandydatka zahartavałasia ŭ efirach i vyhladaje našmat bolš upeŭniena, čym raniej.

11. Uładzimir Jeranasian, rasijski piśmieńnik, šoumen — 6 pieradač

Niekalki hadoŭ tamu hety ŭradženiec rasijskaha Batajska ažaniŭsia ź biełaruskaj, tamu pierajechaŭ u Minsk. U efirach jon šmat krytykuje Jeŭrasajuz. «Tolki Mytny sajuz, tolki mocnaja Rasija pobač — i tady ŭsio budzie dobra», — vučyŭ žyćciu biełarusaŭ spadar Jeranasian. Pra Alimpijadu Jeranasian havaryŭ, što heta była sucelnaja palityka i ckavańnie Rasii.

10. Michaił Kavaloŭ, ekanamist, dacent BDU — 6 pieradač

Jašče adzin prychilnik kamandnaj ekanomiki. Niekalki hadoŭ tamu navukoŭca pradrakaŭ poŭnaje abiasceńvańnie dalara. Kavaloŭ, jak praviła, apraŭdvaje lubyja dziejańni biełaruskich uładaŭ u ekanamičnaj śfiery. Chvalić, jak pravilna byli praviedzienyja devalvacyi, a taksama čas ad času havoryć, što Biełarusi zusim nie patrebnyja zachodnija kredyty.

9. Alaksandr Płaščynski, prarektar MITSO — 7 pieradač

Płaščynski nie robić nijakich adyjoznych zajavaŭ. Vystupaje ŭ asnoŭnym pa temach mižnarodnaj palityki — chvalić kitajski dośvied. Płaščynski akurat navučaŭsia ŭ Centry hłabalnych daśledavańniaŭ Šanchajskaha ŭniviersiteta.

8. Alaksiej Dziermant, redaktar prarasijskaha sajta «Imchakłab» — 7 pieradač

Niekali Alaksiej Dziermant byŭ adnym z najbolš viadomych aktyvistaŭ bałckaha i nieapahanskaha ruchu. Jon vydavaŭ časopisy «Druvis» i «Sivier». Zajmaŭ antykamunistyčnyja pazicyi, mieŭ krajnie pravyja pohlady. Časta zhadvajecca cytata Dziermanta: «Čyrvonaja Vandeja pavinna być źniščana». Adnak apošnija hady Dziermant raptoŭna źmianiŭ svaje pohlady, staŭ padtrymlivać idei jeŭrazijstva. Na pieradačach jon čaściej za ŭsio ckuje pradstaŭnikoŭ apazicyi.

7. Piatro Piatroŭski, kansiervatyŭny centr «Nomas» — 7 pieradač

Paplečnik Dziermanta. Idealizuje dziejačaŭ KPZB — na efir chodzić u bajcy «Siarhiej Prytycki — hieroj Biełarusi». U adroźnieńnie ad Dziermanta, časam vykarystoŭvaje ŭ efirach biełaruskuju movu. U astatnim hetak ža sama ahałcieła krytykuje «apazicyju» i «nacyjanalistaŭ». Niekali Piatroŭski adznačyŭsia frazaj, što ŭsie «palitviaźni — heta darmajedy, jakija nie adpaviadajuć intaresam dziaržavy».

6. Aleh Hajdukievič, namieśnik staršyni ŁDPB — 9 pieradač

Hajdukievič z tych haściej, jakija zdolnyja zakryčać luboha apanienta. Jon redka słuchaje, što kažuć jamu, zatoje hučna kryčyć svajo mierkavańnie. Vykazvajecca vyklučna ahresiŭna.

Hajdukievič-starejšy, kali staŭ sienataram, staŭ redka chadzić na šou, a voś jahony syn staŭ sapraŭdnaj zorkaj TB. Hajdukievičy zaŭsiody paŭtrajuć, što jany apazicyjnyja palityki, kab «razmyć» publiku, jakaja suprać Łukašenki. Na spravie ž kiraŭnictva ŁDPB pieršymi vinšuje kiraŭnika krainy ź pieraabrańniem.

5. Jarasłaŭ Ramančuk, kiraŭnik centra Mizesa, ekanamist — 9 pieradač

Na palityčnaj karjery Jarasłava Ramančuka byŭ pastaŭleny kryž paśla jaho haniebnaj zajavy na nastupny dzień paśla prezidenckich vybaraŭ — 2010. Ramančuka vyklučyli z AHP, zatoje stali aktyŭna klikać na TB.

Ramančuk u svaich pohladach ni na krok nie adyšoŭ ad siabie raniejšaha. Mienavita jon simvalizuje ekanamista-libierała, jaki prapanuje samyja radykalnyja, ale nie zaŭsiody realistyčnyja recepty pa lačeńni našaj ekanomiki.

4. Hieorhij Atamanaŭ, namieśnik kiraŭnika KPB — 9 pieradač

Čałaviek, jaki ŭsio jašče žyvie starymi savieckimi ideałami. Atamanaŭ pradkazalna krytykuje kapitalistaŭ, libierałaŭ, amierykancaŭ. I, naturalna, całkam padtrymlivaje palityku Łukašenki.

3. Alaksiej Bialajeŭ, palitołah — 11 pieradač

Univiersalny hość. Bialajeŭ nie skaža ničoha takoha, što supiarečyła b pazicyi ŭładaŭ. Jahony słovy banalnyja i čakanyja: «Hramadzianie i ŭłada niasuć adkaznaść adzin pierad adnym», «Biełarusy daviarajuć dziejańniam uładaŭ», «Jeŭrasajuz umiešvajecca va ŭnutranyja spravy Biełarusi». Prymityŭny nabor štampaŭ.

2. Vadzim Baravik, palitołah — 13 pieradač

Jašče adzin hość niapeŭnaj prafiesii. Kali słuchać Baravika, to my žyviem u samaj lepšaj krainie ŭ śviecie i ŭsie astatnija krainy nam zajzdrościać. Maniera viadzieńnia dyskusii ŭ Baravika dastatkova chamskaja, adnojčy jamu zaŭvahu pra heta rabiła eks-deputatka Volha Abramava. Baravik źjaŭlajecca śpiecyjalistam ledźvie nie va ŭsich śfierach, jon navat raskazvaŭ, što zajmajecca biznesam i nijakich prablem u jaho nikoli nie ŭźnikała. Zatoje jon moža nie zapnuŭšysia ni razu pieraličyć usie dasiahnieńni biełaruskaj dziaržavy.

1. Dźmitryj Šaŭcoŭ, deputat Pałaty — 15 pieradač

Były doktar u minskaj paliklinicy, ciapier Šaŭcoŭ staŭ deputatam Pałaty pradstaŭnikoŭ. Šaŭcoŭ u efiry vyhladaje vielmi pavažna i spakojna. Jon nie imkniecca pieraŭtvaracca ŭ harłapana, a naadvarot, sprabuje ŭrazić usich svajoj vytrymanaściu. Mabyć, jamu padabajecca vystupać na TB. Zrešty, redaktary «Biełaruś-1» sprabujuć ustavić Šaŭcova ŭ kožnuju dzirku. Za hety hod jon pryjšoŭ na «Forum» 12 (!) razoŭ.

Kaho zaprašajuć jašče?

Kali redaktary ANT imknucca niejak raznastaić haściej pieradačy, nichto nie źjaŭlaŭsia ŭ «Spravie pryncypu» čaściej za piać razoŭ, to na «Biełaruś-1» ekśpiertaŭ zaprašajuć pa nakatanaj i nie šukajuć inšych šlachoŭ. Tamu i vychodzić, što niekatoryja, jak Dźmitryj Šaŭcoŭ ci Hieorhij Atamanaŭ mohuć źjaŭlacca ŭ efiry ledźvie nie praź pieradaču.

Z tych, chto nie trapiŭ u vynikovy top-25, varta adznačyć dvuch zachodnierusistaŭ Lva Kryštapoviča i Ihara Zielankoŭskaha, kožny ź ich pa try razy ŭdzielničaŭ u šou Vadzima Hihina.

Try razy ŭ pieradačach fihuravała jarkaja televiadučaja Hanna Bond, stolki ž kiraŭnik BRSM Andrej Bielakoŭ, deputatka ad TBM Alena Anisim, piśmieńniki Hieorhij Marčuk i Andrej Łazutkin.

Kiraŭnik «Kazačaha spasa» Piatro Šapko źjaŭlaŭsia sioleta na šou dvojčy, takuju ž kolkaść razoŭ błohiery Dzianis Blišč i Iryna Kabasakał.

Źviartaje ŭvahu, što nivodnaha razu ŭ studyi nie paklikali Nobieleŭskuju łaŭreatku Śviatłanu Aleksijevič, pravaabaroncu Alesia Bialackaha, palitykaŭ Mikołu Statkieviča i Anatola Labiedźku. Ludzi, jakija ŭ luboj inšaj krainie byli b žadanymi haściami efiru, dla biełaruskaha telebačańnia — niefarmat.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?