Viciebski abłasny sud 3 sakavika abviaściŭ prycud hrupie chłopcaŭ, jakich abvinavačvali ŭ złosnym chulihanstvie i šerahu inšych złačynstvaŭ. Klučavy fihurant spravy — 20-hadovy žychar Viciebska Stanisłaŭ Hančaroŭ, jaki vajavaŭ va Ukrainie na baku ATA i viadomy pa mianušcy Teror-mašyna, atrymaŭ 7 hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu. Razam ź im pa spravie prachodzili jašče siamiora chłopcaŭ va ŭzroście ad 18 da 22 hadoŭ. Ich sud prysudziŭ da roznych terminaŭ — ad 1 hoda abmiežavańnia voli da 6 hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Praces prachodziŭ u zakrytym režymie i doŭžyŭsia amal try miesiacy — ź siaredziny śniežnia minułaha hoda.

Stanisłaŭ Hančaroŭ i jašče troje chłopcaŭ znachodzilisia pad vartaj, čaćviora maładych ludziej - pad padpiskaj ab niavyjeździe.

Hančaroŭ byŭ zatrymany za ździek z padletkaŭ. Na dumku pravaachoŭnych orhanaŭ, pačynajučy z 2012 hoda jon źjaŭlaŭsia niefarmalnym lidaram kalafutbolnych hrupovak, zaklikaŭ svaich adnadumcaŭ da źniavahi i źbićcia ludziej niesłavianskaj źniešnaści i padavaŭ u hetym prykład. Źbivańniam i ździekavańniam padviarhalisia taksama padletki-biełarusy.

Adzin ź ich — paciarpieły 17-hadovy chłopiec, raspavioŭ pra padziei dvuchhadovaj daŭniny, jakija adbylisia ŭ Viciebsku i jakija stali adnym z epizodaŭ na sudovym razhladzie:

— Mnie tady było 15 hadoŭ. Heta adbyłosia na terytoryi kaledža. Pastralali mnie pa nahach ź pnieŭmatyki. Jašče mianie prymušali tancavać, pieradavać pryvitańnie Ukrainie.

U 2013 hodzie Hančaroŭ i futbolnyja fanaty pad pahrozaj hvałtu prymusili dvuch 13-hadovych padletkaŭ adračysia ad antyfašysckaha ruchu i prademanstravać nacysckaje pryvitańnie.

Hančarova aryštavali ŭ krasaviku 2016 hoda, paśla taho jak małady čałaviek viarnuŭsia z Ukrainy dadomu ŭ Viciebsk. Jamu inkryminavali złačynstva pa 4 artykułach KK: złosnaje chulihanstva; raspalvańnie rasavaj, nacyjanalnaj abo relihijnaj varožaści abo roźni; rabavańnie; zachoŭvańnie z metaj raspaŭsiudžvańnia i raspaŭsiudžvańnie pradmietaŭ parnahrafičnaha charaktaru z vykarystańniem internetu.

Vyrab i raspaŭsiudžvańnie pradmietaŭ parnahrafičnaha charaktaru z vykarystańniem internetu, a taksama złosnaje chulihanstva staviłasia jašče adnamu fihurantu spravy.

Niekatorych chłopcaŭ vinavacili i pa inšych artykułach Kryminalnaha kodeksa, u pryvatnaści, za prymus da vykanańnia abaviazacielstvaŭ i ŭciahvańnie niepaŭnaletniaha ŭ ździajśnieńnie złačynstva.

Adnamu z chłopcaŭ abvinavačvańnie ŭ ździajśnieńni asabliva złosnaha chulihanstva pradjavili da dasiahnieńnia 16-hadovaha ŭzrostu.

- Prablemy ŭ majho syna i ŭ astatnich chłopcaŭ pačalisia, kali Stanisłaŭ Hančaroŭ pryjechaŭ z Ukrainy. Adnak syn zaŭsiody stanoŭča adhukaŭsia pra Stanisłava, kazaŭ: «Jon dobry chłopiec». Nakolki ja razumieju, Hančaroŭ byŭ u ich kampanii lidaram: chłopcy za im, jak ščaniuki, chadzili, — dzialiłasia mama adnaho z abvinavačanych chłopcaŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?