Redakcyja časopisa «Arche» abviaščaje akcyju, u ramkach jakoj šerah vydańniaŭ možna nabyć usiaho za 2 rubli.

Niekatoryja z vystaŭlenych papiarovych vypuskaŭ zastalisia ŭ ličanych asobnikach.

Taksama ŭ ramkach akcyi prapanoŭvajem cikavyja elektronnyja publikacyi ŭ farmatach PDF i EPUB.

Rasprodaž dziejničaje ad 3 da 9 krasavika.

Siarod papiarovych vydańniaŭ:

ARCHE № 4 (149) — 2016. Biełaruskaja humanistyka paśla postmadernu. Papiarovaje vydańnie (240 staronak)

Asnovu numaru składaje manahrafija fiłosafa Piotry Rudkoŭskaha «Biełaruskaja humanistyka paśla postmadernu: dyjahnaz i pierśpiektyvy». Taksama ŭ numary Piotra Sadoŭski vostra krytykuje pierakłady ź niamieckaj na biełaruskuju mastackaj litaratury, vykananyja maścitymi pierakładčykami i apublikavanyja reśpiektabielnymi vydaviectvami. Historyk ŭ Polščy Jaanna Hieroŭska-Kałaŭr na materyjałach dziońnikavych zapisaŭ Michała Romera aśviatlaje idei rańniaha biełaruskaha nacyjanalizmu, jak jany ŭsprymalisia prychilna nastrojenymi intelektuałami ź inšych krain našaha rehijonu.Pamianiony traktat Piotry Rudkoŭskaha — heta vialikaja kniha (amal na 200 staronak), jakaja składajecca z 3 častak u 7 raździełach. Voś pieralik tematyčnych linij hetaj nieštodzionnaj pracy:— Histaryjahrafija: razvod z navukaj i flirt ź mifałohijaj («Demifałahizacyja navuki» Hienadzia Sahanoviča, dyskusija ŭ «Sovietskoj Biełoruśsii»nakont roli i funkcyj histaryčnaj navuki i h.d.— Što takoje «biełaruskaja fiłasofija»? (Instytucyjnaje vymiareńnie, najbolš chadavyja idei ŭ biełaruskaj fiłasofii (Dumać Biełaruś, Śmierć fiłasofii, postmietafizika, postmadernizm),mietadałahičny anarchizm, dahmatyzacyja aŭtarytetaŭ, dyktatura abstrakcyj, złoŭžyvańnie paetyčnaj ekspresijaj i hłabalnymi kanstatacyjami— Intelektualnaja spadčyna savieckaj humanistyki (hiehieljanska-mistyčnyja karani marksizmu, Lenin — «pieršy hiehieljanski myślar XX st.», što supolnaha pamiž marksizmam i (niea)pazityvizmam),— Zachodniejeŭrapiejskija karani biełaruskaj humanistyki (zachodni marksizm: bolš Hiehiela, mienš Lenina, Fuko i krytyčny analiz dyskursu, postkałanijalizm — dziecišča kanstruktyvizmu i krytyčnaj teoryi).

ARCHE №10 (131) — 2014. Radzima. Papiarovaje vydańnie (476 staronak) 

U hetym numary drukujecca frahmient ramanu Fłaryjana Čarnyševiča «Nadbiarezincy». Aryhinalnaje vydańnie na polskaj movie vyjšła ŭ 1942 h. u Buenas-Ajresie.Hałoŭnyja padziei ŭ ramanie adbyvalisia la Biareziny ŭ adlehłaści 20—25 km ad Babrujska, peryferyjnaja prastora hetych padziejaŭ dakranałasia Białynič i Mahilova. Aŭtar, uradženiec Babrujsku, adlustravaŭ u ramanie kanflikty pamiž katalickaj šlachtaj i pravasłaŭnym sialanstvam. Miascovy hraf mieŭ mała karyści z taho, što vałodaŭ lesam, tamu addaŭ jaho na vyrubku. Z hetaha skarystała siamja šlachciča Biełaševiča. Ale miascovyja sialanie byli rezka suprać hetaha: jany honiać statak paśvić na lasnuju sienažać, kab tym samym prahnać Biełaševičaŭ z haspadarki. Jak piša aŭtar: «Napieradzie jšli redka pa dvuch, pa troch, kryčačy j machajučy kałami zadziraki — … u biełych zrebnych kašulach pa-biełarusku navypusk, prybranych na kaŭniary j hrudziach zialona—čyrvonaj vyšyvankaj, padpierazaŭšysia piarestaj, plecienaj ušyrki na paŭviarška tasiemkaju ź visiačymi na levym baku kutasami, u biełych nahavicach i łapciach sarakavuškach».Aŭtar apisvaje padziei pačatku XX st., kali kala Babrujsku i Białynič polskaja mova i šlachieckaja kultura mieła peŭnyja pazicyi. Hetak jon piša: «Paznaŭ pa adziežy j polskaj movie, što nie zaŭsiody sustrakałasia navat u šlachieckich zaścienkach», «U šlachieckaj miascovaści Vakolica ŭsie hutaryli pa-biełarusku», «Taksama šlachta z-pad Białynič. Častka šlachty nat nie lubić polskaje movy: šlachcič svat pytaje maładoha, taksama šlachciča: «Nu, ci spadabałasia ž tabie dziaŭčyna?» — «Adnym słovam, dzieŭka! Ale voś ščabieča pa-polsku», — adkazaŭ toj». Kali maładaja nie choča siadać na dziažy, dyk svaćcia šlachcianka kaža: «Značyć, vinavata — baišsia! Značyć, ty ŭ chacie pa-polsku pniešsia, a za vuhłami z chłopcami trešsia! Hetkaja ž ź ciabie Palačka?! — padniali kryk białynickija baby», «Jany ž — białynickija šlachcianki — piajuć na viasielli biełaruskija pieśni»).Krytyki paraŭnoŭvajuć raman Fłaryjana Čarnyševiča «Nadbiarezincy» z «Vajnoj i miram» Lva Tałstoha i «Cichim Donam» Michaiła Šołachava.

ARCHE №5 (116) — 2012. Humanitarny ahlad III. Papiarovaje vydańnie (284 staronki) 

U numary:Kazakoŭ, Alaksandr. Palavańnie na «Aršanski mif» // Vydańnie, jakoje recenzujecca ŭ publikacyi: Łobin Aleksiej. Bitva pod Oršiej 8 sientiabria 1514 hoda. SPb., 2011.Smalančuk, Aleś. Čytajučy Tymaci Snajdera… Razvažańni biełaruskaha historyka // Vydańnie, jakoje recenzujecca ŭ publikacyi: Snyder Timothy. Skrwawione ziemie. Europa pomiędzy Hitlerem a Stalinem. Warszawa, 2011.Katlarčuk, Andrej. Druhaja suśvietnaja vajna i novaja histaryčnaja navuka Skandynavii (Ahlad najnoŭšych publikacyj) Łatyšonak, Aleh. Kryžovyja pachody na Bałtyku i ich miesca ŭ papskaj palitycy.Vićko, Dźmitryj. Sapiehi i Radziviły: supiernictva mahnackich hrupovak u siaredzinie XVII st. 

ARCHE №4 (115) — 2012. Humanitarny ahlad II. Papiarovaje vydańnie (308 staronak) 

U numary: Voranaŭ, Raman. Histaryčnaja palityka na postsavieckaj prastory: aktyŭny — značyć zaŭvažny // Vydańnie, jakoje recenzujecca ŭ publikacyi: Bordiuhov H. A. «Vojny pamiati» na postsovietskom prostranstvie. Moskva: AIRO XXI, 2011. 256 s.Rodevald, Štefan. Zachodni front uschodniaj carkvy ŭ XVIII st. // Vydańnie, jakoje recenzujecca ŭ publikacyi: Skinner, Barbara. The Western front of the Eastern church. Uniate and Orthodox Conflict in 18th-Century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia. DeKalb: Northern Illinois Univ. Press, 2009. 274 r.Pahareły, Alaksandr. Sajuz viedy i ŭłady: antrapołahi i balšavickaja viersija madernaści // Vydańnie, jakoje recenzujecca ŭ publikacyi: Hirsch, Francine. Empire of Nations. Ethnographic Knowledge & the Making of the Soviet Union. Ithaca and London: Cornell University Press, 2005. XX+367 pp.Akudovič, Cimafiej. Karol jak padarunak // Vydańnie, jakoje recenzujecca ŭ publikacyi: Nieściarčuk Ł. Stanisłaŭ Aŭhust Paniatoŭski: manarch, aśvietnik, miecenat. Brest: AAT «Bresckaja drukarnia», 2011. 300 s.

ARCHE №4 (55) — 2007. Papiarovaje vydańnie (240 staronak) 

U numary:Vaškievič, Andrej. Našy ściahi nad Zachodniaj Kazakievič, Andrej. Palityčnaja hieahrafija BiełarusiSkiner, Barbara. Hramadzkija kaštoŭnaści Ŭnijackaj carkvy ŭ XVIII st. Jofe, Hryhory. Biełaruś: dziaržava, ale jašče nia nacyja 

ARCHE №2 (31) — 2004. Papiarovaje vydańnie (240 staronak) 

U numary:Silicki, Vital. Histaryčny vybar Łukašenki // № 2 (31) — 2004. S. 5—15. Biblijahr. u zaŭvahach paśla tekstu. Vydańnie, jakoje ahladajecca ŭ artykule: Aleksandr Hrihoŕjevič Łukašienko. Istoričieskij vybor Biełarusi. Lekcii, pročitannyje v vysšich učiebnych zaviedienijach h. Minska. Minsk: Akadiemija upravlenija pri Priezidientie Riespubliki Biełaruś, 2003. Nadsan, Alaksandar. Daviedniki — nie paezija // № 2 (31) — 2004. S. 27—37. Vydańni, jakija ahladajucca ŭ artykule: 1) Harbinski Ju. Biełaruskija relihijnyja dziejačy XX stahodździa. Žyćciapisy, martyrałohija, uspaminy. Miensk-Miunchien: Nacyjanalny navukova-aśvietny centr imia Francyska Skaryny, 1999. 722 s. ił. 2) Garbiński J., Turonek J. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku. Słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, 2003. LXXX, 519 s. II.Frydman, Alaksandr. Nieviadomy hienacyd: zniščeńnie biełaruskich cyhanoŭ u 1941—1944 // № 2 (31) — 2004. S. 130—142.

ARCHE №4 (18) — 2001. Papiarovaje vydańnie (124 staronki) 

U numary:Rehame, Amandzina. Alaksandr Łukašenka i biełarusy ŭ lusterku aniekdotaŭ // Z francuskaj movy pierakłaŭ Andrej Dyńko pavodle: Amandine Regamey. Alexandre Loukachenka et les Biélorussiens au miroir des histoires drôles. — L'Harmattan, 2001. Bavua, Daniel. Palityka vs Historyja miž Uschodam i Zachadam // Z ukrainskaj movy pierakłała Nasta Bakšanskaja pavodle: Bovua, Danijel. Politika vs Istorija miž Schodom i Zachodom // «Kritika», № 4 (42), 2001.Kancevič, Julija, Smatryčenka, Siarhiej. Letarhija biełaruskaj linhvistyki // Vydańnie, jakoje razhladajecca ŭ artykule: Tipołohija dvujazyčija i mnohojazyčija v Biełarusi. NAN RB, In-t jazykoznanija im. Jakuba Kołasa, Bieł. riesp. fond fundamient. isśled. Pod ried. A. Bułyko, Ł. Krysina. — Miensk: Biełaruskaja navuka, 1999.Šymaniec, Viržynija. Aŭtarytarnyja kultury // Pierakłaŭ z francuzskaj ź niaznačnymi skaračeńniami V. R. pavodle: Chroniques sur la Biélorussie contemporaine. L'Harmattan, 2001.

ARCHE №1 (15) — 2001. Papiarovaje vydańnie (108 staronak) 

U numary:Łaŭryk, Jury. Najbolšaje intelektualnaje ašukanstva // Vydańnie, jakoje ahladajecca ŭ artykule: Alena Jaskievič. Abrańnie viečnaści: univiersalizm tradycyi i histaryzm sučasnaści. — Miensk: Mastackaja litaratura, 1999.Bułhakaŭ, Valerka. Idealohija łukašenkaŭskaha režymu. Ad rytoryki bratniaha jadnańnia da rytoryki miždziaržaŭnaj intehracyi Dyńko, Andrej. Resistant culture 

ARCHE №8 (13) — 2000. Skaryna. Papiarovaje vydańnie (76 staronak) 

U numary:Jekadumaŭ, Andrej. Miortvyja siarod žyvych. Staŭleńnie da śmierci ŭ postsavieckaj Biełarusi.Andruchovič, Jury. Małaja intymnaja urbanistyka // № 8 (13) — 2000. S. 26—33. Z ukrainskaj pierakłaŭ Andrej Skurko pavodle časopisa «Krytyka» 4/2000 h.Pajps, Ryčard. Što Rasii ŭziać u XXI stahodździe i što pakinuć u minułym? Vystup u Maskoŭskaj škole palityčnych daśledavańniaŭ // Drukujecca pavodle: Index on Censorship. — 9/1999.

ARCHE №6 (11) — 2000. Papiarovaje vydańnie (84 staronki) 

U numary:Dyńko, Andrej. Najnoŭšaja historyja jaćviahaŭ Lalman, Žan-Šarl. Intehracyjnaja stratehija Łukašenki // Drukujecca ŭ skaročanym pierakładzie z francuskaj pavodle: Nouveaux Mondes: Les confins de l'OTAN.— Ženeva: CRES, 1999, № 9 z łaskavaj zhody aŭtara i vydańnia.Cychun, Hienadź. Krealizavany pradukt. Trasianka jak abjekt linhvistyčnaha daśledavańnia Skurko, Andrej. Čyrvony kazurkajed. Pa staronkach časopisa «Vožyk»

ARCHE №4 (9) — 2000. Skaryna. Papiarovaje vydańnie (82 staronki) 

U numary:Roŭda, Uładzimier. Rasija i svaboda // № 4 (9) — 2000. S. 32—50.Bułhakaŭ, Valerka. Deklasavanaja elita. «Biełaruskaja dumka» i biełaruskaja realnaść kanca stahodździa // Vydańnie, jakoje ahladajecca ŭ artykule: Biełaruskaja dumka/Biełorusskaja mysl. Štomiesiačny navukova-tearetyčny i hramadska-publicystyčny časopis. № 1. Studzień 2000.Hardzijenka, Aleh. Historyk, jaki pierajhraŭ historyju // Vydańni, jakija ahladajucca ŭ artykule: Mikałaj Ułaščyk. «Krajaznaŭstva». Natatki pra badziańni ŭ 1924—1929 hh. Miensk. Piejto, 2000; Chronika: [Aŭtabijahr. natatki M.Ułaščyka] // Skarynič: Lit.-navuk. hadavik. Miensk, 1991. — Vyp. 1; Chronika (II): [Aŭtabijahr. natatki M.Ułaščyka] // Skarynič: Lit.-navuk. hadavik. Miensk, 1993. — Vyp. 2; Navalnica: [Aŭtabijahr. natatki M.Ułaščyka] // Skarynič: Lit.-navuk. hadavik. Miensk, 1999.

Hieapalityčnaje miesca Biełarusi ŭ Eŭropie i śviecie. Papiarovaje vydańnie (242 staronki) 

U knizie:— Vital Silicki. Biełaruś: anatomija preventyŭnaha aŭtarytaryzmu — Endru Ŭiłsan. Biełaruś pamiž «kalarovaj revalucyjaj» i «kontrrevalucyjnaj technalohijaj» — Andrej Kazakievič. Rehijanalnyja adroznaści ŭ kantekście vynikaŭ prezydenckich vybaraŭ 1994, 2001, 2006— Aleh Łatyšonak. Moj rejtynh eŭrapiejskich nacyjaŭ na pačatku XXI stahodździa

Miascovyja vybary ŭ najnoŭšaj palityčnaj historyi Biełarusi. Papiarovaje vydańnie (298 staronak) 

U knizie:— Vital Silicki. Režym Łukašenki pamiž dźviuma vybarčymi kampanijami: vonkavyja i ŭnutranyja faktary (de)lehitymizacyi— Vital Silicki. Kryzys apazycyi paśla prezydenckich vybaraŭ 2001 hodu— Andrej Lachovič. Unutranaja palityka režymu Łukašenki: vierasień 2001— luty 2003 hh.

Siarod elektronnych vydańniaŭ: 

Alhiebra savieckaj ułady. Cyrkulacyja elit u Biełaruskaj Savieckaj Sacyjalistyčnaj Respublicy (1966—1986) (PDF) 

Kniha amierykanskaha daśledčyka Majkła Urbana pryśviečana palityčnamu raźvićciu Biełarusi ŭ 1960-1980-ch hadach. Na asnovie šyrokaha faktyčnaha materyjału aŭtar apisvaje składanyja ŭzajemaadnosiny pamiž roznymi hrupami biełaruskaj savieckaj elity, a taksama pakazvaje vyniki i nastupstvy palityčnaj baraćby dla raźvićcia BSSR va ŭmovach chutkaj industryjalizacyi i urbanizacyi.

Miensk, 1941 hod (PDF | EPUB) 

Pierakład na biełaruskuju movu manaharfii polskaha historyka na temu zachopu terytoryi BSSR niamieckim vermachtam letam 1941 h. Novyja ideałahičnyja akcenty i interpretacyi viadomych u Biełarusi faktaŭ.

Supracoŭnictva ŭ źniščalnaj vajnie. Ajnzachrupa V i 322-hi palicejski bataljon u Biełarusi ŭ 1941—1942 hh. (PDF | EPUB) 

Pierakład na biełaruskuju movu adzinaha kompleksnaha daśledavańnia na niamieckaj movie pryśviečanaha dziejnaści ajzachrupy V ŭ Biełarusi ŭ 1941—1942 hh. Tematyčnyja nervy knihi:— Niamieckaje administracyjnaje kiravańnie ŭ Biełarusi ŭ 1941 h., ajnzajhrupy i palicejskija bataljony ŭ pačatku apieracyi «Barbarosa»— Ajnzachrupa V. (Farmavańnie ajnzachrupy V, Načalnik i štab ajnzachrupy V i kamandziry ajnzac- i zonderkamandaŭ, Artur Nebe: kiraŭnik V viedamstva (kryminalnaja palicyja) i pieršy kamandzir ajnzachrupy V., Franc Alfred Ziks: kiraŭnik VII upraŭleńnia (raźviedka praciŭnika) i kamandzir pieradavoj kamandy «Maskva», Šarahovy skład)— Ajnzachrupa V u Biełarusi ŭ 1941—1942 hh.: zadačy i akcyi, 322-hi palicejsk i bataljon, farmavańnie 322-ha palicejskaha bataljona, struktura 322-ha palicejskaha bataljona, asabovy skład 322-ha palicejskaha bataljona — Supracoŭnictva ajnzachrupy V z 322-m palicejsk im bataljonam (padtrymka ajnzackamandaŭ z boku palicejskaha bataljona, dziejańni ŭ Minsku, Mahilovie i Panskim jak prykład źmienienaha koła zadač)

Ad biełych rusinaŭ da biełarusaŭ: la vytokaŭ biełaruskaj nacyjanalnaj idei (PDF)  

«Ad biełych rusinaŭ da biełarusaŭ: la vytokaŭ biełaruskaj nacyjanalnaj idei» — pierakład na biełaruskuju movu doktarskaj (habilitacyjnaj) dysertacyi Aleha Łatyšonka, jakaja vyjšła drukam pa-polsku ŭ 2007 hodzie ŭ vydaviectvie Torunskaha ŭniversyteta. Praca zabiaśpiečana kartami. Tematyčnyja linii knihi:— Siaredniaviečnyja zhadki pra «Biełuju Ruś» i «biełych rusinaŭ» (pieršyja zhadki pra «Biełuju Ruś» i «biełych rusinaŭ» u «Apisańni ziemlaŭ» i «Žyćci śv. Kinhi», «Ziamla biełych rusinaŭ» u Dubnickaj chronicy, «Biełyja rusiny» ŭ vieršach Petera Zuchenvirta, «Čornyja rusiny» i «biełyja rusiny» ŭ chronikach Hienrycha ź Miuhielnu, «Biełaja Ruś» u chronicy Jana z Čarnkava, pieršaja ruskaja tryjada: «sapraŭdnyja, biełyja i čyrvonyja rusiny» ŭ chronicy Kanstanckaha saboru Ulrycha Rychientala, klasyčnaja kalarovaja tryjada — «Biełaja Ruś», «Čornaja» i «Čyrvonaja» — na mapie śvietu Fra Maŭra)— Ad «Litvy i Rusi» da «Litvy i Biełaj Rusi» (hieahrafična—histaryčnyja rehijony Vialikaha Kniastva Litoŭskaha ŭ vačach tubylcaŭ u ChVI — pačatku ChVII st.)— «Biełaja Ruś», «Małaja Ruś» i «Vialikaja Ruś» («Biełaja Ruś» i «biełaruscy» ŭ maskoŭskim piśmienstvie, «Małaja Ruś», ci «Małaja Rasija», Biełaja Ruś padčas paŭstańnia Chmialnickaha)— Čas biełaruskich pałkoŭnikaŭ 1654—1667 (Biełaruski pałkoŭnik Kanstancin Pakłonski, aficyjnaje pryniaćcie carom tytułu «hasudara Biełaj Rasii» i palityčnyja vyniki hetaha kroku, Biełaruskija pałkoŭniki Ivan Niačaj i Dzianis Muraška, «Biełaja Ruś» u peryjad Maskoŭskaj vajny i švedzkaha «patopu»)

Horad Miensk pad niamieckaj akupacyjaj (1941-1944) (PDF) 

 Pierakład pracy niamieckaha historyka pra Miensk pad niamieckaj akupacyjaj (1941—1944) ŭ aśpiekcie historyi akupacyjnaj štodzionnaści.

Biełaruskaja kniha ŭ mižvajennaj Polščy (1921—1939) (PDF)  

Poŭnaje daśledavańnie Juryja Turonka knihaviedavieckaj dziejnaści na biełaruskaj movie ŭ mižvajennaj Polščy (razhladajucca tematyčnaja struktura, abjom i nakłady, kanfiskacyi, čytačy, dajecca biblijahrafičny śpis usich knih na biełaruskaj movie, vydadzienych u mižvajennaj Polščy).

Biełaruś pad niamieckaj akupacyjaj (PDF) 

— kłasičnaja praca Juryja Turonka na adnajmiennuju temu. Asnoŭnyja tematyčnyja linii:— Savieckaja evakuacyja ź Biełarusi (leta 1941)— Biełaruś pad niamieckaj vajskovaj administracyjaj (červień—žnivień 1941)— Pačatki akupacyjnaj cyvilnaj administracyi (vierasień—śniežań 1941)— Ad Maskvy da Kursku — biełaruski kalejdaskop supiarečnaściaŭ i kanfliktaŭ (śniežań 1941 — vierasień 1943)— Dźvie linii berlinskaj uschodniaj palityki— Metady akupacyi na Biełarusi— Staŭka Kube na biełaruski nacyjanalizm— Karnyja akcyi i kanflikt Kube z SS— Revanš Kube i raźviazka kanfliktu— Apošni etap akupacyi (vierasień 1943 — lipień 1944), dziejnaść BCR u Niamieččynie.

Unijackaja carkva i padzieły Polščy: samazachavańnie kanfesii ŭ viek aśviečanaha absalutyzmu (PDF)  

Hłybokaje daśledavańnie amierykanskaha historyka Vulfa Łary pra dziejnaść unijackaj carkvy ŭ Biełarusi ŭ 18-19 st.

Pačatki Vialikaha Kniastva Litoŭskaha: Padziei i asoby (PDF) 

Praca mienskaha historyka Viačasłava Nasieviča, jakaja prapanuje navukovuju kancepcyju ŭtvareńnia VKŁ.

Stenahrama narady vyšejšaha kiraŭnictva Hieneralnaj akruhi Biełaruś (Miensk, 8—10 krasavika 1943 hodu) (PDF | EPUB)

Z pradmovy Siarhieja Žumara:Stenahrama narady vyšejšaha kiraŭnictva Hienieralnaj akruhi Biełaruś, jakaja adbyłasia ŭ krasaviku 1943 h., daŭno viadomaja historykam Druhoj suśvietnaj vajny jak adna z najvažniejšych histaryčnych krynic u šerahu prablem akupacyjnaj palityki, jakaja ažyćciaŭlałasia nacystami, praktyki realizacyi režymu akupacyi, ekanamičnaj ekspłuatacyi zachoplenych terytoryj, baraćby z partyzanskim rucham. Kaštoŭnaść hetaj krynicy pierš za ŭsio ŭ jaje kompleksnaści, u mahčymaści na padstavie adnaho dakumienta atrymać svojeasablivy zrez ahulnaj situacyi, jakaja skłałasia ŭ Biełarusi da viasny 1943 h., daśledavać adnačasova vykazanyja mierkavańni najvyšejšych čynoŭnikaŭ cyvilnaj administracyi, SS i palicyi adnosna biahučaj situacyi, jaje asobnych aśpiektaŭ, pieršačarhovych zadačaŭ i pierśpiektyvaŭ.

Strajavy vajskovy statut Biełaruskaj Samaachovy (PDF | EPUB) 

Cikavy dakument času. Budzie cikavy jak prykład vykarystańnia biełaruskaj movy ŭ nieŭłaścivaj joj siońnia funkcyjanalnaj śfiery — vajskovaj słužby.

Savieckaje chvalšavańnie historyi Biełarusi (PDF) 

Žorstkaja krytyka z nacyjanalistyčnych pazycyj ad Jana Stankieviča ŭstanovak paślavajennaj savieckaj histaryjahrafii ab biełaruskaj historyi. Aryhinalnaje vydańnie vyjšła ŭ Miunchienie ŭ 1958 hodzie.

Pabačyć poŭny śpis vydańniaŭ i daviedacca, jak ich atrymać, možna na staroncy časopisa Arche.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна