Što značyć «upłyŭ» u biełaruskich umovach? Heta, jak i va ŭsim śviecie, ułada, abo resursy, abo simvaličny kapitał. Dziakujučy apošniamu, Śviatłana Aleksijevič zaniała ŭ rejtynhu rekordna vysokaje dla asoby biez statusa čynoŭnika ci multymiljaniera 15-je miesca. Tamu što kali jana niešta skaža — da jaje mnohija prysłuchajucca ŭnutry krainy i za jaje miežami.

Cikava, što ekśpierty sioleta ŭklučyli ŭ śpis Źmitra Daškieviča. Rejtynh składaŭsia zadoŭha da «spravy patryjotaŭ», pa jakoj cieślara-palityka aryštavali. Ale ekśpierty ŭžo adčuvali toje, što Daškievič vyjšaŭ na pieršyja pazicyi ŭ apazicyi.

A voś pieršaja dziasiatka ŭ paraŭnańni sa śpisam dvuchhadovaj daŭniny źmianiła ŭsiaho adnu postać. Zvolnieny z Administracyi prezidenta Alaksandr Kosiniec vylecieŭ za miežy sotni, zatoje tryumfalna viarnuŭsia ŭ skład «palitbiuro» Michaił Miaśnikovič.

Možna skazać, što bal u krainie praviać siłaviki. U pieršaj dvaccatcy až dzieviaciarych možna tak achryścić. Ludzi ŭ pahonach majuć vializnuju ŭładu. Pryčym bolšaść ekśpiertaŭ dasłała svaje rejtynhi jašče ŭ lutym. Kali b my składali rejtynh ciapier, to nieviadoma, ci nie ŭźniaŭsia b jašče vyšej ministr unutranych spravaŭ Ihar Šunievič.

1 (1) Alaksandr Łukašenka, kiraŭnik Biełarusi

2 (2) Valeryj Vakulčyk, staršynia KDB

3 (4) Viktar Łukašenka, pamočnik prezidenta pa pytańniach biaśpieki

4 (5) Andrej Kabiakoŭ, premjer-ministr

5 (6) Uładzimir Makiej, ministr zamiežnych spravaŭ

6 (12) Michaił Miaśnikovič, śpikier Savieta Respubliki

7 (7) Ihar Šunievič, ministr unutranych spravaŭ

8 (10) Viktar Šejman, kiraŭnik spravami prezidenta

9 (8) Pavieł Kałaŭr, staršynia praŭleńnia Nacbanka

10 (9) Uładzimir Siamaška, vice-premjer

11 (15) Leanid Anfimaŭ, staršynia KDK

12 (18) Alaksandr Kaniuk, hienieralny prakuror

13 (-) Stanisłaŭ Zaś, dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki

14 (24) Andrej Raŭkoŭ, ministr abarony

15 (60) Śviatłana Aleksijevič, piśmieńnica, łaŭreat Nobieleŭskaj premii

16 (14) Mikałaj Snapkoŭ, namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta

17 (23) Pavieł Jakubovič, hałoŭny redaktar haziety «SB. Biełaruś siehodnia»

18 (27) Siamion Šapira, staršynia Minskaha abłvykankama

19 (82) Natalla Kačanava, kiraŭnica Administracyi prezidenta

20 (-) Ivan Naskievič, kiraŭnik Śledčaha kamiteta

21 (-) Natalla Ejsmant, pres-sakratar kiraŭnika krainy

22 (21) Siarhiej Špiahun, kiraŭnik Apieratyŭna-analityčnaha centra

23 (22) Vasil Maciušeŭski, pieršy vice-premjer

24 (-) Andrej Paŭlučenka, kiraŭnik słužby achovy Łukašenki

25 (25) Lidzija Jarmošyna, staršynia CVK

26 (26) Dźmitryj Łukašenka, kiraŭnik prezidenckaha spartyŭnaha kłuba

27 (86) Maksim Ryžankoŭ, pieršy namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta

28 (69) Vasil Žarko, vice-premjer

29 (31) Andrej Šorac, staršynia Minharvykankama

30 (64) Siarhiej Michałok, muzyka, lidar hurtu Brutto

31 (38) Uładzimir Amaryn, ministr finansaŭ

32 (30) Andrej Uciuryn, pieršy namieśnik dziaržaŭnaha sakratara Rady biaśpieki

33 (19) Alaksandr Šakucin, staršynia rady dyrektaroŭ AAT «Amkador»

34 (28) Usievaład Jančeŭski, dyrektar Parka vysokich technałohij

35 (32) Hienadź Davydźka, staršynia Biełteleradyjokampanii

36 (41) Juryj Zisier, zasnavalnik tut.by

37 (36) Alaksandr Mašenski, ułaśnik kampanij «Santa-Bremar» i «Savuškaŭ pradukt»

38 (39) Siarhiej Rumas, staršynia praŭleńnia Banka raźvićcia

39 (-) Anatol Łapo, staršynia Pamiežnaha kamiteta

40 (-) Mikałaj Korbut, pamočnik prezidenta

41 (42) Mikałaj Łukašenka, małodšy syn kiraŭnika krainy

42 (35) Siarhiej Huruloŭ, staršynia Vajskova-pramysłovaha kamiteta

43 (40) Mitrapalit Pavieł, pradstajaciel BPC, mitrapalit Minski i Zasłaŭski

44 (-) Ihar Maršałaŭ, kiraŭnik Departamienta finansavych raśledavańniaŭ

45 (79) Ivan Hałavaty, hienieralny dyrektar «Biełaruśkalija»

46 (81) Viktar Kisły, zasnavalnik anłajn hulni «Śviet tankaŭ»

47 (66) Uładzimir Dvornik, staršynia Homielskaha abłvykankama

48 (80) Arkadź Dobkin, Staršynia rady dyrektaraŭ EPAM Systems

49 (45) Mikałaj Statkievič, palityk, były palitviazień

50 (47) Pavieł Tapuzidzis, ułaśnik «Tytuń-Inviest» i «Karony»

51 (70) Valancin Sukała, staršynia Viarchoŭnaha suda

52 (52) Uładzimir Andrejčanka, śpikier Pałaty pradstaŭnikoŭ

53 (37) Michaił Rusy, vice-premjer

54 (34) Leanid Malcaŭ, były kiraŭnik Pamiežnaha kamiteta

55 (59) Viktoryja Azaranka, tenisistka

56 (67) Uładzimir Damanieŭski, staršynia Mahiloŭskaha abłvykankama

57 (54) Tadevuš Kandrusievič, katalicki Mitrapalit Minska-Mahiloŭski, arcybiskup

58 (-) Lavon Volski, muzyka

59 (-) Uładzimir Patupčyk, ministr enierhietyki

60 (92) Mikałaj Šarstnioŭ, staršynia Viciebskaha abłvykankama

61 (43) Ryhor Kisiel, były kiraŭnik ANT

62 (44) Uładzimir Zinoŭski, ministr ekanomiki

63 (51) Anatol Kalinin, vice-premjer

64 (68) Siarhiej Litvin, Uładzimir Vasilka, ułaśniki «Jeŭraopta»

65 (58) Uładzimir Kanaploŭ, kiraŭnik Biełaruskaj fiederacyi handboła

66 (-) Siarhiej Nalivajka, ministr pa padatkach i zborach

67 (78) Kirył Rudy, pasoł Biełarusi ŭ Kitai

68 (98) Juryj Karajeŭ, namieśnik ministra ŭnutranych spravaŭ

69 (89) Uładzimir Kraŭcoŭ, staršynia Hrodzienskaha abłvykankama

70 (97) Vital Voŭk, ministr pramysłovaści

71 (48) Aleh Chusajenaŭ, ułaśnik kampanii «Zubr-kapitał»

72 (53) Siarhiej Ciacieryn, były tenisny trenier Łukašenki

73 (55) Anatol Kapski, hienieralny dyrektar BATE

74 (73) Iryna Abielskaja, hałoŭnaja doktarka Lečkamisii

75 (50) Alaksiej Dzierbin, dyrektar Infarmacyjna-analityčnaha centra pry Administracyi

76 (99) Darja Domračava, alimpijski čempijon, Hieroj Biełarusi

77 (90) Anatol Lis, staršynia Bresckaha abłvykankama

78 (-) Viktar Prakapienia, AAT «Banuba Dieviełapmient»

79 (20) Lilija Ananič, ministr infarmacyi

80 (61) Siarhiej Kaściučenka, staršynia praŭleńnia «Pryjorbanka»

81 (88) Michaił Zacharaŭ, hałoŭny trenier chakiejnaha «Junactva»

82 (71) Leanid Zajac, ministr sielskaj haspadarki i charčavańnia

83 (-) Aleh Biełakonieŭ, namieśnik ministra abarony, kiraŭnik Hienieralnaha štaba

84 (75) Śviatłana Kalinkina, žurnalistka, «Biełaruski partyzan»

85 (-) Źmicier Daškievič, palitviazień, kiraŭnik «Maładoha fronta»

86 (74) Piatro Mikłaševič, kiraŭnik Kanstytucyjnaha suda

87 (94) Ihar Lašenka, staršynia «Biełnaftachima»

88 (-) Aleh Śližeŭski, ministr justycyi

89 (49) Valeryj Mickievič, namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta

90 (-) Vadzim Hihin, dekan fiłasofskaha fakulteta, televiadučy

91 (75) Iosif Siaredzič, hałoŭny redaktar haziety «Narodnaja vola»

92 (-) Ivan Sierhiajenka, pieršy namieśnik kiraŭnika KDB

93 (-) Pavieł Cichanaŭ, načalnik Hałoŭnaha vyviedvalnaha ŭpraŭleńnia Hienštaba

94 (76) Anatol Labiedźka, staršynia AHP

95 (-) Uładzimir Kałtovič, ministr handlu

96 (-) Aleh Rumo, lekar

97 (57) Uładzimir Piefcijeŭ, biznesoviec, były ŭłaśnik «Biełtechekspartu»

98 (96) Siarhiej Sidorski, były premjer-ministr

99 (-) Ihar Marzaluk, deputat Pałaty pradstaŭnikoŭ

100 (-) Juryj Hurski, IT-pradprymalnik, MAPS.ME, MSQRD, Prisma

U dužkach ukazvajecca rejtynh čałavieka ŭ 2015 hodzie

Źviartaje ŭvahu, nakolki krochkija pazicyi ŭ rejtynhu ŭ biznesmienaŭ.

Jašče čatyry hady tamu Juryj Čyž i Uładzimir Piefcijeŭ byli ŭ hałavie śpisa. Paśpiachovyja, bahatyja, prapuskali praź siabie miljony. Paśla aryštu i vyzvaleńnia Čyža ŭvohule nie nazvaŭ nivodzin ekśpiert. Piefcijeŭ ža placiecca ŭ samym-samym kancy sotni.

Zatoje važnym padajecca ŭźlot ajcišnikaŭ. Viktar Kisły i Arkadź Dobkin upieršyniu trapili ŭ top-50, a Viktar Prakapienia i Juryj Hurski — u top-100. I možna prahnazavać, što ŭ nastupnyja hady hetaja ličba moža navat uzraści.

***

1 (1). Alaksandr Łukašenka — kiraŭnik krainy

Ułada Łukašenki ničym nie abmiežavanaja. Možna źviarnuć uvahu, što kožny z hetaha rejtynhu tak ci inakš źviazany z Łukašenkam. I choć jon sam siabie nazyvaje asobaj «sychodziačaj», hetyja słovy vyhladajuć taktyčnaj chitraściu. Łukašenka hatovy žorstka zmahacca za svaju ŭładu i padaŭlać lubyja vykliki joj.

Lutaŭska­-sakavickija pratesty byli samymi mahutnymi ad Płoščy­-2010. U vyniku kala paŭtysiačy čałaviek akazałasia na sutkach. A zatrymanych na Dzień Voli było pad tysiaču.

U Łukašenki składanaja mižnarodnaja situacyja. Jeŭrasajuz trymaje jaho na adlehłaści. Adnosiny z Rasijaj taksama niestabilnyja. Apošnija hady ŭschodniaja susiedka źmianšała abjomy pastaŭlenaj nafty, ad čaho zaležyć napaŭnieńnie biudžetu Biełarusi. Kiraŭnik abiacaje ŭžo sioleta zarobak u 500 dalaraŭ, ale adkul uziać hrošaj pry hetaj sistemie? Tolki prasić ad Rasii źnižak na naftu i haz. Ludzi złyja i niezadavolenyja, ale represiŭny aparat usio jašče pracuje spraŭna.

«Svaboda i niezaležnaść daražejšyja za lubuju naftu» (studzień 2017).

Abjektyŭka

Nar. u 1954 u Kopysi (Aršanski rajon) u maci-adzinočki. Hadavaŭsia ŭ vioscy Aleksandryja (Škłoŭski rajon). Skončyŭ Mahiloŭski piedinstytut (1975) i Horackuju sielhasakademiju (1985). Słužyŭ u pamiežnych vojskach KDB SSSR (1975—1977). Sakratar kamiteta kamsamoła Mahiloŭskaha harcharčhandlu (1977—1978), adkazny sakratar Škłoŭskaj rajarhanizacyi «Viedy» (1978—1980), palitruk u vojsku (1980—1982), namieśnik dyrektara kałhasa «Udarnik» na Škłoŭščynie (1982—1983), namieśnik dyrektara kambinata budmateryjałaŭ u Škłovie (1983—1985), sakratar partkama kałhasa imia Lenina Škłoŭskaha rajona (1985—1987), dyrektar saŭhasa «Haradziec» Škłoŭskaha rajona (1987—1990). Deputat Viarchoŭnaha Savieta (1990—1994), kiraŭnik Biełarusi (z 1994).

2 (2). Valeryj Vakulčyk — staršynia KDB

Fota: sputnik.by

Fota: sputnik.by

Hety niahučny čałaviek trymaje ruku na pulsie šmatlikich spraŭ.

Ekanomika? Usie klučavyja kryminalnyja spravy prachodziać asabista praz KDB i Vakulčyka. Tak było z zatrymańniem biznesmienaŭ Juryja Čyža i Uładzimira Japryncava, «spravaj siamnaccaci», kali byłyja supracoŭniki siłavych viedamstvaŭ raskrucili handal narkotykami.

Palityka? Pierad letašnimi parłamienckimi vybarami mienavita staršynia KDB rabiŭ spravazdaču pierad kiraŭnikom krainy pa chodzie kampanii. U pryvatnaści, sihnalizavaŭ, što ŭ apazicyi zbor podpisaŭ idzie zusim słaba. Ciapier jahonaje viedamstva razhortvaje tak zvanuju «spravu «Biełaha lehijona», pa jakoj amal try dziasiatki biełaruskamoŭnych patryjotaŭ apynulisia ŭ turmie. Valeryj Vakulčyk intelektualna macniejšy za svaich papiarednikaŭ — Sucharenku, Žadobina, Zajcava. Heta i dazvalaje jamu dastatkova doŭhi čas biez zaŭvažnych dla kiraŭnika krainy kasiakoŭ zastavacca na pasadzie.

 «Kali ty trapiŭ na fota z prezidentam, abaviazany być kryštalna čysty pierad zakonam» (sakavik 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1964 u vioscy Radastava (Drahičynski rajon). Skončyŭ Charkaŭskaje hvardziejskaje vyšejšaje tankavaje kamandnaje vučylišča, Vyšejšyja kursy vajskovaj kontrvyviedki KDB SSSR, Akademiju kiravańnia. Słužyŭ va Uzbrojenych siłach (1985—1991), u orhanach dziaržaŭnaj biaśpieki (1991—2008). Pracavaŭ načalnikam Apieratyŭna­-analityčnaha centra pry prezidencie (2008—2011), staršynioj Śledčaha kamiteta (2011—2012). Staršynia KDB (z 2012).

3 (4). Viktar Łukašenka — pamočnik prezidenta pa pytańniach biaśpieki

Fota Siarhieja Hudzilina

Fota Siarhieja Hudzilina

Paŭnamoctvy starejšaha syna Łukašenki nichto pa­-za kołam ułady dakładna nie viedaje. Kažuć, što mienavita jon kuryruje pracu ŭsich siłavych viedamstvaŭ krainy, jamu spravazdačacca Vakulčyk, Šunievič, Špiahun i ŭsie astatnija. Na spravie ž trochu nie zrazumieła, čamu 40-hadovy Viktar usio jašče zastajecca čałaviekam z pasadaj, jakaja nie vypraboŭvaje adkaznaściu. Raniej čas ad času ŭźnikali čutki, što Viktar moža ŭznačalić Bresckuju vobłaść ci Pahraničny kamitet. Heta realnaja praca, dzie čałaviek byŭ by lepš bačny ludziam, dzie ludzi mahli b realna acanić jahonyja zdolnaści. Pakul ža Viktar ličyć za lepšaje nie davać intervju i nie śviacicca pierad telekamierami. Tolki zredku jahonaje imia vypłyvaje ŭ chronicy, kali pamočnik prezidenta naviedvaje arabskija krainy, «Formułu-1» ci raśsiakaje na bajku ŭ centry Minska.

Paŭnočnaja Kareja, Siryja, Azierbajdžan, Kuba — prykłady krain, dzie ŭłada pierachodzić ad baćki da syna, choć farmalna jana «vybarnaja» i «demakratyčnaja».

«U mianie starejšy syn čarnamazy taki, kažuć, da kaŭkazca padobny» (Alaksandr Łukašenka pra syna, listapad 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1975 na Mahiloŭščynie. Skončyŭ fakultet mižnarodnych adnosinaŭ BDU (1999). Słužyŭ u śpiecpadraździaleńni pamiežnych vojskaŭ ASAM, byŭ trecim sakratarom, daradcam u adździele Zachodniaj Jeŭropy ŭ MZS (2003—2005), pracavaŭ načalnikam adździeła zamiežna­ekanamičnych suviaziaŭ NDI srodkaŭ aŭtamatyzacyi (2003—2005). Ad 2005 — pamočnik prezidenta pa nacyjanalnaj biaśpiecy.

4 (5). Andrej Kabiakoŭ — premjer-ministr

Ujavim situacyju, što Alaksandr Łukašenka ź niejkaj pryčyny nie zmoža kiravać krainaj. Kamu ŭ takim vypadku piarojdzie ŭłada? Farmalna nie Viktaru, nie Vakulčyku i nie Makieju. Vykanaŭcam abaviazkaŭ prezidenta stanie Andrej Kabiakoŭ. Mahčyma, u hetym i kryjecca hałoŭny adkaz, čamu ŭśmiešlivaha premjer-ministra ekśpierty pastavili nastolki vysoka ŭ našym rejtynhu. Hałoŭnaja zadača premjera ŭ biełaruskich umovach — zachavańnie ekanamičnaj stabilnaści. Ludzi žyvuć nie vielmi dobra, ale tatalnaha abvału, jak było ŭ časy Miaśnikoviča­-Prakapoviča, pakul nie zdaryłasia.

Kabiakoŭ mała kaho razdražniaje, ale heta nie značyć, što ŭ vypadku čaho z premjera nie zrobiać «achviarnaha kazła». Kabiakoŭ nie padtrymlivaje ni zamšełych prychilnikaŭ płanavaj ekanomiki, ni libierałaŭ. Chacia na adnym z apošnich pasiadžeńniaŭ rezka asadziŭ Prakapoviča, jaki prapanoŭvaŭ viarnucca da starych paradkaŭ.

Emisijnaje drukavańnie hrošaj — minuły etap» (luty 2017)

Abjektyŭka

Naradziŭsia ŭ 1960 u Maskvie. Skončyŭ Maskoŭski avijacyjny instytut (1983), Narhas (1991). Pracavaŭ na zavodzie «Dyjaprajektar» (1985—1995). Namieśnik načalnika Słužby dziaržkantrolu (1995—1998). Staršynia KDK (1998—2000). Vice­-premjer (2000—2002, 2003—2008). Ministr ekanomiki (2002—2003). Namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta (2008—2010). Pasoł Biełarusi ŭ Rasii (2011—2012). Kiraŭnik Administracyi prezidenta (2012—2014), premjer­-ministr (ad 2014).

5 (6). Uładzimir Makiej — ministr zamiežnych spraŭ

Ź jaho imiem źviazvajuć dźvie apošnija adlihi ŭ dačynieńniach Biełarusi i Jeŭrasajuza. Ministr byŭ tym, chto prałabiravaŭ piacidzionny biaźvizavy režym dla jeŭrapiejcaŭ i amierykancaŭ u Biełarusi. Heta vializny praryŭ dla našaj krainy. Makieja prymajuć u jeŭrapiejskich stalicach, jon hodna hladzicca na fonie kaleh ź inšych krain.

Za praryŭ na zachodnim kirunku Makieja nie ŭsie lubiać na ŭschodzie. Rasijskija čarnasociency raspaŭsiudžvajuć bzduru, što ministr zamiežnych spraŭ rychtuje revalucyju. Na heta byŭ vymušany adreahavać navat Alaksandr Łukašenka na apošniaj vialikaj pres­-kanfierencyi.

Na raniejšaj pasadzie Makiej ažyćciaviŭ šerah efiektyŭnych reformaŭ, naprykład uvioŭ sistemu «adno akno» ŭ dziaržaŭnych pasłuhach nasielnictvu.

Unutry MZS Makiej padabraŭ cikavuju kamandu z maładych, adukavanych ludziej.

Niadaŭna mienavita Makiej byŭ vymušany ŭłahodžvać skandał, źviazany z departacyjaj ukrainskaha piśmieńnika Siarhieja Žadana.

U toj ža čas pra Makieja kažuć, što heta čałaviek, dla jakoha pierakanańni ničoha nie značać, kali jon «pry vykanańni». Idealny vykanaŭca luboj palityki.

«My prosta abaviazanyja zrabić tak, kab biełaruskaja historyja była napisanaja abjektyŭna, kab bačyli, što karani biełaruskaj dziaržavy siahajuć daloka ŭ minułaje i što nam jość čym hanarycca» (studzień 2017).

Abjektyŭka

Nar. u 1958 u vioscy Niekraševičy Karelickaha rajona. Skončyŭ Minski dziaržaŭny instytut zamiežnych moŭ (1980), słužyŭ u savieckaj raźviedcy (1980—1992), pałkoŭnik zapasu. Pieravučvaŭsia ŭ Dypłamatyčnaj akademii MZS Aŭstryi (1992—1993). Znachodziŭsia na dypłamatyčnaj słužbie (1993—2000), pracavaŭ pamočnikam prezidenta (2000—2008), kiraŭnikom Administracyi prezidenta (2008—2012). Ad žniŭnia 2012 — ministr zamiežnych spraŭ. Maje dvuch synoŭ ad roznych šlubaŭ. Druhaja žonka — aktrysa i televiadučaja.

6 (12). Michaił Miaśnikovič — śpikier savieta respubliki

Zdavałasia b, Miaśnikoviča ŭžo śpisali z rachunkaŭ. Ale ŭ hetym rejtynhu adbyłosia jahonaje tryumfalnaje viartańnie ŭ dziasiatku. Patłumačyć možna tym, što jahonaje imia va ŭsich na słychu paśla ŭstupleńnia ŭ siłu Dekreta №3. Mienavita Miaśnikovič byŭ adnym ź pieršych, chto prapanavaŭ karać darmajedaŭ. Miaśnikoviču zhadvajuć taksama ŭviadzieńnie inšych padatkaŭ, naprykład, darožnaha. I heta ludzi zabylisia ab devalvacyjach, što adbyvalisia za čas jaho premjerstva. Miaśnikovič stanovicca hierojem narodnaj tvorčaści, jaho abličča źjaŭlajecca na ścienach haradoŭ. I ŭ palityčnym płanie śpikier vierchniaj pałaty niešta jašče značyć: jon dazvalaje sabie rezka krytykavać dziejnych uradoŭcaŭ, toj ža Andrejčanka ni na što padobnaje nikoli nie advažvajecca.

«Kali našy pradpryjemstvy zakryty na Rasiju, sudziciesia, a nie na BT raskazvajcie» (śniežań 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1950 u vioscy Novy Snoŭ Niaśvižskaha rajona. Zakončyŭ Brescki inžynierna­-budaŭničy instytut (1972), Minskuju Vyšejšuju partyjnuju škołu (1989). Doktar ekanamičnych navuk. Inžynier «Minskvodakanała» (1973—1977), hałoŭny inžynier, kiraŭnik upraŭleńnia pradpryjemstvaŭ kamunalnaha absłuhoŭvańnia Minharvykankama (1977—1983). Pracavaŭ u kiraŭnictvie minskaha Savieta narodnych deputataŭ (1983—1985), byŭ sakratarom Minskaha harkama KPB (1985—1986). Ministr ŽKH BSSR (1986—1990), staršynia Dziaržkamiteta pa ekanomicy i płanavańni (1990—1991). Vice-­premjer (1990—1995), kiraŭnik Administracyi prezidenta (1995—2001), kiraŭnik Akademii navuk (2001—2010), premjer­-ministr (2010—2014). Z 2015 — staršynia savieta respubliki. Žanaty, maje syna i dačku.

7 (7). Ihar Šunievič — ministr unutranych spraŭ

Uvasableńnie hard power u biełaruskim isteblišmiencie. Žorstki, upeŭnieny ŭ sabie kiraŭnik. Zadušeńniem pratestaŭ zajmalisia i papiaredniki Šunieviča — Navumaŭ i Kulašoŭ, — adnak ciapierašni ministr navat pieraŭzyšoŭ ich. Były kadebist Šunievič upieršyniu ŭspłyŭ, kali prychodziŭ asabista z dopytami da aryštavanych paśla pratestaŭ 2010—2011 hadoŭ. Voś i cikava, što jaho padšturchnuła da takoha kroku.

U narodzie źjaviŭsia navat navatvor, jaki tyčycca asob u cyvilnym, jakija zatrymlivajuć i źbivajuć ludziej za palityčnyja pohlady, — «šuniaŭki».

Mnohija palityčnyja siły vystupili z zajavaj, što kiraŭnik MUS musić syści ŭ adstaŭku. Ale abureńnie ludziej, zdajecca, tolki ŭmacoŭvaje jaho pazicyju.

«Ja hanarusia, što ŭ mianie jość forma NKVD» (sakavik 2017)

Abjektyŭka

Nar. u 1967 va Ukrainie (Łuhanskaja vobłaść). U 1992 skončyŭ Akademiju milicyi MUS Biełarusi, słužyŭ u milicyi. Pracavaŭ u KDB (2007—2012). U studzieni 2012 pryznačany pieršym namieśnikam ministra ŭnutranych spraŭ, u mai taho ž hoda — ministram.

8 (10). Viktar Šejman — kiraŭnik spraŭ prezidenta

Hady iduć, ludzi ŭ kałodzie źmianiajucca, chtości zabyvajecca nazaŭždy, i tolki Šejman zastajecca raniejšym.

Paśla terakta 2008 hoda Šejman byŭ demanstratyŭna adpraŭleny ŭ adstaŭku. Potym jamu prydumvali novyja pasady. Ciapier Tyhr, jak niekatoryja nazyvajuć Šejmana, razbudoŭvaje mahutnuju biznes­-impieryju pry kiraŭnictvie spraŭ prezidenta. Šejmana ŭsio jašče adpraŭlajuć u dalokija turne — Zimbabvie, Kuba, Vieniesueła. Cikava, heta ŭžo finalny punkt karjery kaliści ŭsiomahutnaha čynoŭnika ci jaho jašče čakajuć novyja ŭźloty?

«Sproby padfarbavać sapraŭdnaje stanovišča spraŭ u sacyjalna­-ekanamičnym raźvićci niedapuščalnyja» (lipień 2015)

Abjektyŭka

Nar. u 1958 u vioscy Sałtaniški (Voranaŭski rajon). Słužyŭ u Savieckaj Armii, u tym liku ŭ Afhanistanie. Deputat Viarchoŭnaha Savieta ad Bresta (1990—1995). Byŭ razam z Łukašenkam u aŭtamabili, kali adbyŭsia «streł pad Loznam». Dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki (1994—2000 i 2006—2008), hienieralny prakuror (2000—2004), kiraŭnik Administracyi prezidenta (2004—2006). Uznačalvaŭ pieradvybarny štab Łukašenki na prezidenckich vybarach. Byŭ pamočnikam pa asablivych daručeńniach. Ad studzienia 2013 — kiraŭnik spraŭ prezidenta.

9 (8). Pavieł Kałaŭr — staršynia praŭleńnia Nacbanka

Za apošni hod adbyłasia denaminacyja biełaruskaha rubla, pravodzić jakuju jakraz i davieryli Kałaŭru. Mnohija kazali, što maniety źniknuć užo praz paru miesiacaŭ, ale Nacbanku ŭdałosia stabilizavać nacyjanalnuju valutu na ŭzroŭni kala dvuch rubloŭ za dalar.

Nacbank viadzie ciažkija pieramovy z MVF ab vydzialeńni novaha kredytu. U padnačalenyja Kałaŭr padabraŭ dastatkova ambicyjnuju i libieralnuju kamandu. Praŭda, u biełaruskich umovach palityka nie zaležyć ad rašeńniaŭ Nacbanka.

«Biełarusi patrebnyja zołatavalutnyja reziervy kala $10 miljardaŭ» (maj 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1962 u vioscy Biełavuša na Stolinščynie. Skončyŭ Pinski ŭlikova­kredytny technikum (1980), Biełaruski dziaržaŭny instytut narodnaj haspadarki imia Kujbyšava (1985). Kandydat ekanamičnych navuk (2001). Pracavaŭ u Staŭbcoŭskim, Biarezinskim, Vałožynskim adździaleńniach Dziaržbanka SSSR (1985—1987), uznačalvaŭ Vałožynskaje adździaleńnie Ahraprambanka SSSR (paśla — «Biełahraprambanka») (1988—1993). Pracavaŭ u sistemie Nacbanka (1993—2010), spačatku namieśnikam staršyni praŭleńnia, z 1999 — pieršym namieśnikam. Staršynia praŭleńnia banka «BiełVEB» (2010—2014). Staršynia praŭleńnia Nacbanka (z 2014).

10 (9). Uładzimir Siamaška — vice-premjer

 «Jon jak buldoh u pieramovach, nikomu ničoha nie sastupić», — tak niekali acharaktaryzavaŭ Siamašku Alaksandr Łukašenka. A inšy raz skazaŭ, što takoha składanaha charaktaru, jak u Siamaški, niama ni ŭ kaho z čynoŭnikaŭ.

Siamaška hladzić na čałavieka surjozna i krychu drapiežna. Niezdarma ŭžo bolš za dziasiatak hadoŭ mienavita jaho adpraŭlajuć na pieramovy ab enierhanośbitach u Maskvu. Byvała takoje, što i pad boj kurantaŭ zaklučali pahadnieńni.

Inšaj važnaj misijaj Siamaški źjaŭlajecca budaŭnictva Astravieckaj AES, taksama šmat u čym losavyznačalny prajekt.

Siamaška ŭžo nie małady chłopčyk, daŭno piensijanier, ale zamianić jaho ŭ hałoŭnaj kałodzie ŭsio jašče nie bačać kim. Buldohaŭ nie vyhaduješ štučna.

«Nam nie patrebny tanny haz ad vas, my pajšli ŭ Jeŭrazijski sajuz dla taho, kab mieć haz i enierharesursy pa cenach, blizkich da vašych» (červień 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1949 u Kalinkavičach. Zakončyŭ BNTU (1972). Pracavaŭ na «Intehrale» (1974—1996). Hiendyrektar «Haryzonta» (1996—2001). Ministr enierhietyki (2001—2003). Pieršy vice-­premjer Biełarusi (2003—2014), vice-­premjer (ad 2014).

11 (15). Leanid Anfimaŭ — staršynia Kamiteta dziaržaŭnaha kantrolu

Fota: spurnik.by

Fota: spurnik.by

Viedamstva Anfimava nadzielenaje vielmi šyrokimi paŭnamoctvami, praviaraje zakonnaść asvajeńnia hrošaj na bujnych prajektach: Astravieckaja AES, reforma ŽKH i šmat usiaho inšaha. Cikavyja zihzahi losu: u 1993 hodzie małady deputat Alaksandr Łukašenka abvinavačvaŭ u karupcyi načalnika ŭpraŭleńnia pa ekanamičnaj reformie i rynkavych adnosinach Minharvykankama Leanida Anfimava… Praŭda, u tyja hady Anfimaŭ i Łukašenka byli pa roznyja baki. Pieršy ŭ toj čas uvachodziŭ u skład Hrama­dzianskaj partyi, jakaja była pradvieśnicaj AHP.

Staršynia dziaržkantrolu ŭpeŭnieny, što čynoŭnik pavinien žyć vyklučna na zarpłatu i ŭ miežach jaje ličyć siabie bahatym ci biednym čałaviekam. Razam z tym Anfimaŭ razumieje, što pravierki časta zaminajuć biznesu narmalna pracavać, pra što nieadnarazova havaryŭ.

«Ja nie skažu, što my lutujem. Kali čałaviek pracuje ŭ ramkach pravavoha pola, my da jaho nikoli nie pryjdziem» (krasavik 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1954 u siale Sima Jurjeŭ-­Polskaha rajona Uładzimirskaj vobłaści Rasii. Skončyŭ Biełaruski politechničny instytut (1977), Narhas (1988). Pracavaŭ instruktaram pramysłova­-transpartnaha adździeła Zavodskaha rajkama KPB, hienieralnym dyrektaram vytvorčaha abjadnańnia «Dyzajn». Ad 1991 da 2001 pracavaŭ u Minharvykankamie. Potym sychodziŭ u KDK, paśla čaho znoŭ viartaŭsia ŭ Minharvykankam. Z krasavika 2006 — namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta. U śniežni 2010 staŭ namieśnikam staršyni KDK. Ad kastryčnika 2014 — staršynia KDK.

12 (18). Alaksandr Kaniuk — hienieralny prakuror

U prakuraturu rajać pisać usim, chto sutykajecca ź niespraviadlivaściu. Zakliki pisać u prakuraturu byli i padčas źbićcia i zatrymańniaŭ demanstrantaŭ. Ale darma: Kaniuk ni razu nikoli nie ŭstaŭ na bok, naprykład, čałavieka, asudžanaha za pratest suprać ułady. Chutčej, naadvarot, jon acaniŭ całkam adekvatnym razhon Dnia Voli i admovu Minharvykankama dać dazvoł na akcyju. A jašče Kaniuk prapanavaŭ štrafavać ŚMI za niepraŭdzivuju infarmacyju.

Heta čałaviek niaprostaha losu, kaliści ŭ jaho zahinuŭ syn.

«Sistemie vykanańnia pakarańniaŭ patrebna surjoznaja karekciroŭka» (žnivień 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1960 u Hrodnie. Skončyŭ BDU (1982). Paśla pastupiŭ u rasparadžeńnie kamandzira vajskovaj čaści ŭ Barysavie. Dva hady byŭ kamandziram uzvoda. Potym pastupiŭ u rasparadžeńnie Upraŭleńnia vajskovych trybunałaŭ u Maskvie. Ad 1993 — sudździa Biełaruskaha vajskovaha suda. Ad 1997 — sudździa i staršynia Minskaha mižharnizonnaha vajskovaha suda. Ad 2006 — sudździa i staršynia Biełaruskaha vajskovaha suda. Ad 2009 hoda — namieśnik staršyni, staršynia vajskovaj kalehii Viarchoŭnaha suda. Ad vieraśnia 2011 — hienieralny prakuror. Hienierał-­major justycyi.

13 (-). Stanisłaŭ Zaś — dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki

Adna z klučavych pasad u krainie. Zaś vielmi časta znachodzicca na fota pobač z kiraŭnikom krainy.

Pad kiraŭnictvam Zasia była raspracavanaja novaja Vajennaja daktryna Biełarusi. Viadoma ž, raspracoŭvałasia jana z ulikam mahčymaj vajny. Dla Zasia hetaja tema nie novaja, niekali mienavita pa hibrydnaj vajnie jon abaraniaŭsia va ŭniviersitecie. Druhaja ideja, jakuju prasoŭvaje Zaś, — heta terytaryjalnaja abarona krainy, a taksama aptymizacyja kolkaści siłavych viedamstvaŭ. Zaś — redki intelektuał siarod siłavikoŭ. Pry hetym jon pa staroj savieckaj zvyčcy hanić zachodniaje hramadstva, ličyć jaho amaralnym. Hetaksama ad jaho dastajecca nacyjanalistam — i biełaruskim, i ruskim.

«Hałoŭnaje dasiahnieńnie Biełarusi — toje, što jana raźvivajecca ŭ mirnych umovach» (lipień 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1964 hodzie ŭ Čarnihaŭskaj vobłaści Ukrainy. Skončyŭ Bakinskuju vyšejšuju ahulna-vajskovuju kamandnuju vučelniu, Vajskovuju akademiju Biełarusi, Vajskovuju akademiju Hienštaba Uzbrojenych siłaŭ Rasii. Słužyŭ va Uzbrojenych siłach, MUS, KDB, pamiežnych vojskach. Z 2008 — namieśnik hiensakratara Rady biaśpieki Biełarusi. Ad listapada 2015 — dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki.

14 (24). Andrej Raŭkoŭ — ministr abarony

Da vojska paśla padziejaŭ va Ukrainie ŭvaha pavyšanaja. Ci budzie jano zdolnym u vypadku kanfliktu abaranić miežy našaj krainy?

«My aktyŭna vyvučajem dośvied uzbrojenych siłaŭ Ukrainy, jaki jany atrymlivajuć na svajoj terytoryi», — kazaŭ Raŭkoŭ. Kali pytajucca pra kantraktnaje vojska, to Raŭkoŭ taksama zmachvaje na Ukrainu: maŭlaŭ, pryjšła vajna — i znoŭ viarnulisia da abaviazkovaj słužby.

Rasijskaja vajskovaja baza pad Babrujskam tak i nie źjaviłasia, zatoje źjaviłasia za hety čas novaja vajennaja daktryna našaj krainy. Kali adzin rasijski palitołah ukinuŭ u infarmacyjnuju prastoru, što bolšaść aficeraŭ biełaruskaha vojska hatovaja da abjadnańnia z Rasijaj, to adkaz Raŭkova byŭ imhnienny i, što niemałavažna, pa-­biełarusku: «Vykazanyja sumnieńni nakont addanaści biełaruskich aficeraŭ svajoj Radzimie biespadstaŭnyja. Takija sumnieńni va ŭłasnaj armii nie słužać spravie harantavańnia biaśpieki suvierennaj niezaležnaj Biełarusi».

 Ja nie toje što sa stracham, a sa škadavańniem hladzieŭ na tych aficeraŭ, jakija sychodzili ź biełaruskaha vojska ŭ Rasiju, va Ukrainu i inšyja krainy. Ščyra kažučy, było nie pa sabie» (luty 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1967 u vioscy Raviaki Biešankovickaha rajona. Skončyŭ Minskaje suvoraŭskaje vajskovaje vučylišča (1984), Maskoŭskaje vyšejšaje ahulna-vajskovaje kamandnaje vučylišča (1988), kamandna­-štabny fakultet Vajskovaj akademii Biełarusi (1999), vajskovuju akademiju Hienieralnaha štaba Uzbrojenych sił Rasii (2005). Ad 2005 da 2012 zajmaŭ pasady kamandzira asobnaj mabilnaj bryhady, načalnika apieratyŭnaha adździeła — namieśnika načalnika štaba apieratyŭnaha kamandavańnia, načalnika štaba — pieršaha namieśnika kamandujučaha vojskami apieratyŭnaha kamandavańnia. Ad listapada 2014 — ministr abarony.

15 (60). Śviatłana Aleksijevič — piśmieńnica

Pieršaja łaŭreatka Nobieleŭskaj premii ad Biełarusi. Paviedamleńnie pra ŭznaharodu pryjšło za paru dzion da prezidenckich vybaraŭ 2015 hoda. Pres­-kanfierencyju Aleksijevič davała ŭ maleńkaj redakcyi «Našaj Nivy».

Za krytyku Łukašenki joj admaŭlajuć u pamiaškańniach, nie vydajuć na radzimie. Aleksijevič śmiajałasia, maŭlaŭ, maje ŭznaharody z usiaho śvietu, a voś biełaruskaj niama nivodnaj. «Ja — čałaviek biełaruskaha śvietu», — adkazała Aleksijevič krytykam, jaki dakarajuć jaje za pisańnie pa­-rusku. A svaimi nastaŭnikami nazvała Alesia Adamoviča i Vasila Bykava.

Aleksijevič salidaryzavałasia z abaroncami Kurapataŭ, u asobie źniavolenaha Źmitra Daškieviča łaŭreatka bačyć budučyniu dla našaj krainy.

Aleksijevič vałodaje nie finansavymi i nie siłavymi resursami dla ŭpłyvu na hramadstva, jaje ŭpłyŭ vymiarajecca słovam.

«Daj boh nam acaleć u hetym ruskim nacyjanaliźmie» (žnivień 2015)

Abjektyŭka

Nar. u 1948 u Ivana-­Frankoŭsku (Ukraina) u siamji biełarusa i ŭkrainki. Vyvučała žurnalistyku ŭ Minsku (Biełdziaržuniviersitet). Pracavała nastaŭnicaj i žurnalistkaj. Suśvietnuju viadomaść atrymali jaje tvory «U vajny nie žanočaje abličča», «Čarnobylskaja malitva», «Cynkavyja chłopčyki», «Čas sekand-­chend» («Kaniec čyrvonaha čałavieka»). U 2015­-m atrymała Nobieleŭskuju premiju.

16 (14). Mikałaj Snapkoŭ — namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta

Snapkoŭ — adzin ź niamnohich, chto pieražyŭ apošni kadravy pieratrus u Administracyi prezidenta. Hety vychadziec z Mahiloŭščyny maje reputacyju libierała.

Na Kastryčnickim ekanamičnym forumie letaś Snapkoŭ havaryŭ pra nieabchodnaść adychodu ad siońniašnich pryncypaŭ kiravańnia ekanomikaj. I Snapkoŭ, i były pamočnik Łukašenki ŭ pytańniach ekanomiki Kirył Rudy, choć i prapanujuć reformy, ale ich padychod u tym, što jany pavinny być evalucyjnymi, a nie revalucyjnymi.

«Meta pavinna być adzinaj. Naprykład, stvareńnie novych pracoŭnych miescaŭ» (kastryčnik 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1969 u Mahilovie. Zakončyŭ Biełaruskuju sielhasakademiju (1991), Akademiju kiravańnia (2001). Pracavaŭ ekanamistam, staršym ekanamistam, buchhałtaram u kałhasach Mahiloŭščyny i Hrodzienščyny, u sistemie «Biełahraprambanka». Namieśnik staršyni Horackaha rajvykankama (1996—2000), načalnik finansavaha ŭpraŭleńnia, a paśla namieśnik staršyni Mahiloŭskaha abłvykankama (2000—2009). Namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta (u 2009 i z 2014). Ministr ekanomiki (2009—2014).

17 (23). Pavieł Jakubovič — hałoŭny redaktar haziety «SB. Biełaruś siehodnia»

Jakubovič nikoli nie skatvaŭsia da chadulnaj prapahandy, jak niekatoryja jahonyja kalehi z BT. Heta adzin z najmacniejšych intelektuałaŭ, što vybraŭ pracu na siońniašniuju ŭładu. U Jakuboviča vializnyja suviazi, pryčym jon prymaje ludziej roznych pohladaŭ i pasadaŭ.

U «Kłubie redaktaraŭ» jon vybraŭ sabie ampłua «pamiarkoŭnaha», jaki sprabuje supakoić Hienadzia Davydźku, što zaklikaje da raspravy ź niepažadanymi. A jašče Jakubovič inicyjavaŭ kruhły stoł pa Kurapatach — tema stalinskich represij dla jaho maje asabistaje vymiareńnie, bo jahony baćka tolki vypadkova paźbiehnuŭ rasstrełu ŭ 1938-­m.

«Nichto nie maje prava abražać biełaruski narod i stavić pad sumnieŭ suvierenitet Biełarusi» (śniežań 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1946 va Uniečy (Branskaja vobłaść, Rasija). Zakončyŭ Vyšejšuju vajskovuju vučelniu MUS i fakultet žurnalistyki BDU (1973). Pracavaŭ u «Znamieni junosti», «Krynicy», «Narodnaj haziecie». Hałoŭny redaktar haziety «SB. Biełaruś siehodnia» (z 1995).

18 (27). Siamion Šapira — staršynia Minskaha abłvykankama

Adbyłasia b ciapier adstaŭka premjer­-ministra, to lepš za Šapiru na hetuju pasadu naŭrad ci chto b padyšoŭ. Šapira daśviedčany, dasiahaje pośpiechaŭ na ŭsich pasadach, za jakija biarecca. A jašče Šapira — jaŭrej, što zaŭsiody padkreślivaje Łukašenka na naradach, dzie prysutničaje «hubiernatar» Minščyny. «Šapira ŭ sinahozie maliŭsia. Tolki ŭ Minskaj vobłaści doždž. Małojca, Siamion Barysavič!» — žart ad Łukašenki.

Niekali jon ličyŭsia libierałam. «Ličyŭsia» — pakul jaho nie abaviazali pazvalniać niezaležnych vykładčykaŭ u Hrodzienskim univiersitecie.

«Staršyni rajvykankamaŭ zapłaciać za ramont aŭto, jakija trapili ŭ avaryi na niepačyščanych darohach» (listapad 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1961 ŭ vioscy Rečań na Lubanščynie ŭ siamji navukoŭca-ahrarnika. Zakončyŭ Biełaruski dziaržaŭny instytut narodnaj haspadarki. Pracavaŭ u kałhasach Dziaržynskaha rajona, paśla ŭ struktury Ministerstva sielskaj haspadarki (1999—2004). Hienieralny dyrektar ahrakambinata «Dziaržynski» (2004—2008), ministr sielskaj haspadarki (2008—2010), staršynia Hrodzienskaha abłvykankama (2010—2013), staršynia Minskaha abłvykankama (z 2013). Žanaty, maje dačku.

19 (82). Natalla Kačanava — kiraŭnica Administracyi prezidenta

Nizkaje miesca Kačanavaj u minułym śpisie tłumačycca tym, što jana tolki­-tolki pierajšła na novuju pasadu ź vice-­premjeraŭ. Ekśpierty nie viedali, ci zmoža jana dać rady novym abaviazkam.

U stalicy navapołackaja valejbalistka nie razhubiłasia. «Kačanavu pryznačyli za absalutnuju łajalnaść i biaźlitasnaść», — upeŭnieny analityk Andrej Parotnikaŭ.

Ludskuju niezadavolenaść Kačanava nieadnarazova adčuvała paśla zajavaŭ pra zarobki. Naprykład, što 1,3 miljona dla dziciačaha treniera — heta całkam narmalna. Ironija ŭ tym, što muž Kačanavaj da pierajezdu ŭ Minsk sam pracavaŭ trenieram. Ci što 280 dalaraŭ dla nastaŭnikaŭ — vydatny ŭzrovień. U łukašenkaŭskaj sistemie tak časta zdarajecca, što mienavita žančyny robiać najbolš adyjoznyja zajavy (zhadajem Ščotkinu ci Jarmošynu).

«Z Rasijaj byli i budziem blizkimi partniorami, chaj nie nahniatajuć» (studzień 2017)

Abjektyŭka

Nar. u 1960 u Połacku. Skončyła Navapołacki politechničny instytut (ciapier Połacki dziaržaŭny ŭniviersitet) i pačała pracavać na połackim «Vodakanale». Z 1995 hoda pa 2002 pracavała na pradpryjemstvie «Žyllova­-kamunalnaja haspadarka Połacka». Paśla da 2007 hoda pracavała ŭ Połackim harvykankamie na pasadach načalnika adździeła žyllova­-kamunalnaj haspadarki i namieśnika staršyni pa kapitalnym budaŭnictvie i ŽKH. U 2007 stała staršynioj Navapołackaha harvykankama, jaki ŭznačalvała da kanca 2014. 27 śniežnia 2014 hoda była pryznačanaja namieśnikam prem`ier­-ministra Biełarusi. Ad śniežnia 2016 — kiraŭnica Administracyi prezidenta.

20 (-). Ivan Naskievič — staršynia Śledčaha kamiteta

Łukašenka, pryznačajučy Naskieviča, zaŭvažyŭ, što była dapuščanaja pamyłka pry abrańni minułaha staršyni. Hetak žorstka jon raskrytykavaŭ Valancina Šajeva.

Pry stolincu Ivanu Naskieviču Śledčy kamitet pa­raniejšamu zastajecca najbolš adkrytaj i hatovaj da supracoŭnictva siłavoj strukturaj. Praz hetuju ŭstanovu pracho­dziać amal usie hučnyja kryminalnyja spravy, što zdarajucca ŭ krainie. Śledčy kamitet zavioŭ kryminalnyja spravy na aŭtaraŭ šavinistyčnych rasijskich sajtaŭ — Alimkina, Paŭłaŭca i Šyptenku.

Cikavy fakt, što Ivan Naskievič, jaki vučyŭsia va Ukrainie, kali razvalvaŭsia SSSR, zmoh atrymać biełaruski pašpart tolki ŭ 1995 hodzie.

«Varta vyrazna razumieć, što palityka — asobna, Śledčy kamitet — asobna» (śniežań 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1970 hodzie ŭ vioscy Cierabličy Stolinskaha rajona. Z 1995 hoda — na słužbie ŭ orhanach prakuratury Bresckaj vobłaści na śledčaj pracy. U žniŭni 2012 hoda byŭ pryznačany prakuroram Bieraściejščyny. Ad listapada 2015 — staršynia Śledčaha kamiteta.

21 (-). Natalla Ejsmant — pres-sakratarka Łukašenki

Za dva apošnija hady hetaja maładaja žančyna stała adnoj z samych zaŭvažnych postaciaŭ u atačeńni kiraŭnika krainy. Ciapier jana nie prosta ahučvaje aficyjnuju pazicyju kiraŭnictva, ale maje mahčymaści farmiravać paradak dzion na svoj hust.

Kažuć, mienavita Ejsmant zrežysavała studzieński «Vialiki dyjałoh», dzie ŭpieršyniu niezaležnyja ŚMI nie atrymali słova.

Łukašenka skasavaŭ pasady namieśnika kiraŭnika Administracyi prezidenta pa ideałohii i pamočnika pa ideałohii. Paŭnamoctvy Buzoŭskaha i Jančeŭskaha pierajšli mienavita da Ejsmant. A jašče Ejsmant stała niepasrednaj načalnicaj ministra infarmacyi, a taksama redaktaraŭ dziaržaŭnych ŚMI. Heta značyć, akurat padčas płaniorak ź joj vydańni buduć atrymlivać rekamiendacyi, jak i što pisać.

«Naturalna, pryznačeńnie i prapanova takoha ŭzroŭniu — pra jaho nie dumaješ. Heta składanaje pytańnie: niečakana — heta pieršaja reakcyja. Ale potym razumieješ, što ŭ hetym jość niejki sens» (listapad 2014)

Abjektyŭka

Nar. u 1984 hodzie, skončyła minskuju muzyčnuju vučelniu, Biełaruskuju dziaržaŭnuju akademiju mastactvaŭ. U minskim Teatry muzkamiedyi vykonvała dziciačyja roli. Z 2006 pracavała ŭ Nacyjanalnaj dziaržaŭnaj teleradyjokampanii pad psieŭdanimam Natalla Kirsanava. Viała vypuski navin, prahramu «Panarama».

22 (21). Siarhiej Špiahun — kiraŭnik Apieratyŭna-analityčnaha centra

U pačatku 2017-ha Špiahun atrymaŭ zadańnie prasačyć za tym, jak dziaržaŭnyja čynoŭniki pracaŭładkujuć da 1 krasavika ŭsich svaich žonak, kachanak, mužoŭ, rodnych i blizkich. Dahetul apošniaja viestka pra hetaha čałavieka na sajcie BiełTA datavałasia až 2014 hodam.

Špiahun — samy zakryty biełaruski siłavik. Čaściej za ŭsio na naradach jon siadzić pobač ź Viktaram Łukašenkam. Adzinaje, što viadoma, — Špiahun pachodzić ź Bieraściejščyny.

Jahonaje viedamstva zajmajecca rehulavańniem internetu. Naprykład, mienavita AAC na niejki čas pazbaŭlaŭ damiennaha imia papularny sajt «Anłajnier». A voś pieršy namieśnik Špiehuna Rabavołaŭ niadaŭna pierajšoŭ na pracu ŭ Ministerstva infarmacyi.

Abjektyŭka

Bijahrafija ŭ adkrytych krynicach adsutničaje.

23 (22). Vasil Maciušeŭski — pieršy vice-premjer

Fota: sputnik.by

Fota: sputnik.by

Ad Maciušeŭskaha čakali reformaŭ. Dumałasia, što hety top­mieniedžar, jaki nosić modnyja pinžaki i tufli, budzie adpaviadać eposie nie tolki ŭ adzieńni, ale i pamknieńniami. Na spravie ž Maciušeŭskamu zusim nie da reform, jahony hałoŭny abaviazak zaklučaŭsia ŭ tym, kab šukać kredyty. Pieramaŭlacca z MVF, puskać tam pył u vočy, što Biełaruś hatovaja da sistemnych pieraŭtvareńniaŭ, a na spravie prosta šukać hrošy, jakija mohuć załatać dzirki ŭ ekanomicy.

 «Struktura ŭrada pavinna mianiacca» (maj 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1969 u Oršy. Skončyŭ ekanamičny fakultet BDU (1991), aśpiranturu Instytuta ekanomiki Akademii navuk (1994), Łondanskuju škołu biznesu (2012). Kandydat ekanamičnych navuk. Pracavaŭ načalnikam adździeła ŭ NPA «Fieniks» (1991—1992), navukovym supracoŭnikam NDI ekanomiki Dziaržekanampłana (1992), trecim sakratarom MZS (1992—1994), u sistemie Nacbanka — ad hałoŭnaha ekanamista da namieśnika staršyni (1994—1997, 1998—2010), daradcam ministra finansaŭ (1997—1998), staršynioj praŭleńnia «BPS­Śbierbanka» (2010—2014). Z 2014 — pieršy vice­-premjer. Žanaty, maje syna.

24 (-). Andrej Paŭlučenka — načalnik słužby achovy prezidenta

Łukašenka dastatkova časta mianiaje svaich ciełaachoŭnikaŭ. Paŭlučenka staŭ užo dvanaccatym. Tolki Andrej Uciuryn zmoh pratrymacca na pasadzie doŭha. Papiarednik Paŭlučenki Šynkievič adpracavaŭ kiraŭnikom Słužby achovy tolki dva hady. Paŭlučenka — heta toj čałaviek, jaki supravadžaje kiraŭnika krainy i ŭ pajezdkach pa rehijonach, i za miažu. Słužba achovy prezidenta — šmatlikaja i razhalinavanaja struktura. Aficyjnaja bijahrafija Paŭlučenki nidzie nie drukavałasia — u hetym adroźnieńnie jaho ad papiarednikaŭ, jon nie daje intervju.

«Paŭlučenka — čałaviek daśviedčany, jamu ŭłaścivaja vysokaja vykanalnaść» (Alaksandr Łukašenka, śniežań 2016)

Abjektyŭka

Da pryznačeńnia na hetuju pasadu byŭ načalnikam upraŭleńnia Słužby biaśpieki prezidenta.

25 (25). Lidzija Jarmošyna — staršynia CVK

Nastupnyja vybary jašče niachutka, tamu na niejki čas Jarmošyna adyšła ŭ cień. Dumali, što apošnija parłamienckija vybary buduć apošnimi dla babrujskaj jurystki, ale nie, Łukašenka ŭsio jašče nie maje joj zamieny. Za apošnija hady staršyńka CVK realizavała svaje mary — naviedała Rym i Paryž. Jana lubić i ŭmieje vystupać na telebačańni, hatovaja da rezkich pytańniaŭ i adkazaŭ. A voś pamočnik Jarmošynaj pa CVK Mikałaj Łazavik letaś pamior paśla chutkaciečnaj ankałohii.

«Ja zanadta maładaja dušoj, kab viazać škarpetki» (śniežań 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1953 u Słucku. Skončyła jurfak Kalininhradskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta (1975). Pracavała jurkansultantam u Kalininhradzie i Babrujsku (1975—1987), pamočnikam rajonnaha prakurora ŭ Kalininhradzie (1987—1988). Kiraŭnik jurydyčnaj słužby Babrujskaha harvykankama (1988—1996). Siabra CVK (1992—1996), staršynia CVK (z 1996). Raźviedzienaja, maje syna.

26 (26). Dźmitryj Łukašenka — siaredni syn kiraŭnika Biełarusi

Fota: sputnik.by

Fota: sputnik.by

Kali abmiarkoŭvajecca pytańnie pierajemnaści, to nichto nikoli nie zhadvaje Dźmitryja Łukašenku. Jon viadzie dastatkova cichaje žyćcio, uznačalvajučy Prezidencki spartyŭny kłub. Ale śpisvać z rachunkaŭ luboha člena siamji kiraŭnika krainy nie vypadaje. Dźmitryj u svoj čas byŭ blizki da apalnaha biznesmiena Juryja Čyža, jany razam jeździli pradavać biełaruskuju techniku ŭ Rasiju. Ciapier Dźmitryj čaściej za ŭsio źjaŭlajecca na publicy razam ź siamjoj padčas navahodnich śviataŭ. Jahonyja dočki — Darja i Nastaśsia — byli pieramožcami konkursu sačynieńniaŭ na biełaruskaj movie.

 «Niazdolnych dziaciej nie byvaje. Prosta nie ŭsie siabie znachodziać» (śniežań 2014)

Abjektyŭka

Nar. u 1980. Vyras pad Škłovam. Skončyŭ fakultet mižnarodnych adnosin BDU, abaraniŭšy dypłom pa temie «Vystupy biełaruskich spartoŭcaŭ na mižnarodnaj arenie». Kiraŭnik prezidenckaha spartovaha kłuba. Žanaty, maje troch dziaciej.

27 (86). Maksim Ryžankoŭ — pieršy namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta

Syn byłoha ministra sporta spačatku rabiŭ karjeru na dypłamatyčnaj arenie. Potym jamu prapanavali niečakanuju pasadu pamočnika prezidenta pa sporcie. Kaža, što zhadzicca treba było za sutki. Ryžankoŭ pahadziŭsia.

Hałoŭnym dasiahnieńniem u sporcie stała atrymańnie Biełaruśsiu II Jeŭrapiejskich hulniaŭ. Niderłandy admovilisia ad ich, bo vielmi doraha. Dyj sam Ryžankoŭ kazaŭ, što pa finansach paciahnuć takoje spabornictva vielmi ciažka. Adnak kali Łukašenka pryniaŭ rašeńnie, što takija hulni nam patrebnyja, to i Ryžankoŭ źmianiŭ punkt hledžańnia. Ryžankoŭ viadzie tvitar, dzie časam dazvalaje sabie dastatkova biaźlitasnuju krytyku spartsmienaŭ, jakija sumniajucca ŭ rašeńniach ułady. Ciapier samy vysoki (rostam) biełaruski čynoŭnik pajšoŭ na pavyšeńnie. U kamandzie z Natallaj Kačanavaj jany pryjšli ŭ administracyju.

«Nichto nie ŭzhadaje mianie jak «tatavaha synka» (listapad 2015)

Abjektyŭka

Nar. u 1972 hodzie ŭ Minsku. Skončyŭ jurfak BDU (1994), Akademiju kiravańnia pry prezidencie (2003). Pracavaŭ u Centralnym aparacie Ministerstva zamiežnych spraŭ (1994—1996), paźniej byŭ supracoŭnikam ambasady Biełarusi ŭ Izraili (1996—2000). Z 2000 pa 2003 — načalnik adździeła ABSIE i Rady Jeŭropy MZS Biełarusi. U 2003—2005 — daradca ambasady ŭ Polščy. Dalej na hod staŭ načalnikam upraŭleńnia Amieryki MZS Biełarusi. Z 2006 pa 2012 — načalnik upraŭleńnia zamiežnaj palityki administracyi Łukašenki. Z 2012 — pamočnik Łukašenki ŭ pytańniach fizkultury, sportu i raźvićcia turyzmu. Ad śniežnia 2016 — pieršy namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta.

28 (69). Vasil Žarko — vice-premjer

Fota: sputnik.by

Fota: sputnik.by

Bolš za dziesiać hadoŭ Vasil Žarko zajmaŭ pasadu ministra achovy zdaroŭja. Va ŭniviersitet Žarko pastupiŭ z druhoj sproby. Karjeru pačaŭ budavać pa kamsamolskaj linii. Losavyznačalnaj dla Žarko była praca ŭ Bresckaj dziciačaj balnicy ź Ludmiłaj Pastajałka, budučaj ministarkaj achovy zdaroŭja. Potym jana i vyciahnuła Žarko ŭ Minsk. Mnohich aburyła infarmacyja, što Žarko buduje za Nacyjanalnaj biblijatekaj u Minsku šykoŭny katedž, u toj čas jak zarobki ŭ śfiery miedycyny składajuć 400 dalaraŭ. Zrešty, heta nie stała pieraškodaj dla budučaha karjernaha ŭzvyšeńnia, ciapier Žarko kuryruje ŭvieś sacyjalny błok va ŭradzie.

«Maja vam parada: ni ŭ jakim vypadku vy nie pavinny być dobrym dziadźkam dla kahości» (Alaksandr Łukašenka pra Žarko, śniežań 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1956 hodzie ŭ vioscy Leśniki Drahičynskaha rajona. U 1984 hodzie skončyŭ Minski dziaržaŭny miedycynski instytut. U 2008­m — Akademiju kiravańnia pry prezidencie. Miedyčnuju karjeru pačaŭ u 1984 hodzie jak doktar­-intern Bresckaj abłasnoj dziciačaj balnicy, potym byŭ doktaram­-terapieŭtam, rajonnym piedyjatram, zahadčykam adździaleńnia Drahičynskaj rajonnaj balnicy. Potym zrabiŭ karjeru ŭ viedamstvie i ŭ mai 2006 hoda staŭ ministram achovy zdaroŭja. Ad śniežnia 2016 — vice­-premjer.

29 (31). Andrej Šorac — staršynia Minharvykankama

Minsk — toje miesca, kuda ściakajucca ludzi i hrošy z usioj krainy. Kiravać stalicaj pačesna i składana. Ścipłaha čynoŭnika ź Viciebska Šorca pryznačali ŭ Minharvynkam paśla adnosna ŭdałaj reformy, jakuju jamu ŭdałosia pravieści padčas pracy ŭ Ministerstvie ŽKH. Praŭda, apošnim časam imia haradskoha načalnika ŭsio čaściej traplaje ŭ ŚMI z nahody skandałaŭ. Naprykład, niemahčymaść znajści ŭciamnaha rašeńnia pa budaŭnictvie biznes-­centra kala Kurapataŭ. Šorac nie advažvaŭsia skazać ni tak, ni nie. Niešta padobnaje było i ŭ čas zmahańnia ludziej suprać vysiečki parka Kotaŭka. Šorcu brakuje voli na pryniaćcie važnych rašeńniaŭ, ale, moža, taki čałaviek i patrebien na pasadzie staršyni staličnaha vykankama?

«Kali vam soramna za Mikałaja Łukašenku ŭ AAN — źjazdžajcie ź Biełarusi» (kastryčnik 2015)

Abjektyŭka

Nar. u 1973 u Viciebsku. Skončyŭ Viciebski dziaržaŭny technałahičny ŭniviersitet (1995) i Akademiju kiravańnia (1999). Pracavaŭ na Viciebskim pryborabudaŭničym zavodzie (1995—1997), u Biełaruskim patryjatyčnym sajuzie moładzi (1997—1998), u Viciebskim abłspažyŭsajuzie (1999—2002), u Viciebskim abłvykankamie (2002—2010). Namieśnik ministra žyllova­kamunalnaj haspadarki (2010—2011), ministr ŽKH (2011—2014). Staršynia Minharvykankama (z 2014).

30 (64). Siarhiej Michałok — śpiavak, lidar hurta Brutto

Fota Iryny Arachoŭskaj

Fota Iryny Arachoŭskaj

Jaho pieśni śpiavajuć kampanii ŭ dvarach pad hitaru, a taksama vuličnyja muzyki. Pieśni «Lapisa», a ciapier užo i Brutto stali kłasikaj. Na siońnia nichto siarod muzykaŭ nie maje takoha ŭpłyvu na publiku, jak Michałok. Ni Lavon Volski, ni Maks Korž. Michałok pierastaŭ razmaŭlać pra palityku, davać žorstkija intervju, ale zamiest jaho havorać teksty. Jakija słovy patrebnyja, kali «Minsk­-Arena» stanovicca na kaleni padčas vykanańnia pieśni «Hary», niefarmalnaha himna abaroncaŭ niezaležnaści Ukrainy.

Michałku paśla doŭhaha pierapynku znoŭ dazvolili hrać kancerty ŭ Biełarusi, i jon hetym karystajecca napoŭnicu. Jamu ŭdałosia sabrać u Brutto cikavy kalektyŭ — čaho varty chacia b šmatrazovy čempijon śvietu pa tajskim boksie Vital Hurkoŭ.

«Mianie, Zielu i Makara zaprasili viarnucca na radzimu i razam budavać novuju demakratyčnuju jeŭrapiejskuju Biełaruś. My prajšli pravierku ŭsich siłavych struktur i viedamstvaŭ, pravierku tekstaŭ i ideałohij, i — o cud! — da Brutto niama pretenzij, Brutto — čysty dyjamient» (luty 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1972 u Drezdenie (Niamieččyna) u siamji biełarusa, jaki tam słužyŭ u savieckaj armii. Śpiavak, aŭtar muzyki i tekstaŭ; da 2014 hodu vakalist i hałoŭny ideołah hurtu «Lapis Trubiackoj». Ź vieraśnia 2014 hoda — vakalist Brutto.

31 (38). Uładzimir Amaryn — ministr finansaŭ

Fota: sputnik.by

Fota: sputnik.by

Dziarždoŭh, farmiravańnie biudžetu, pieramovy z zamiežnymi inviestarami pa novych kredytach — heta toje, što ŭvachodzić u niepasrednyja abaviazki kiraŭnictva Minfina. Heta ŭsio niaprosty adrezak. Charakterna, što papiaredniki Amaryna (Korbut i Charkaviec) sychodzili z pasady pa stanie zdaroŭja. Amaryn — heta nie samy charyzmatyčny čynoŭnik z kirujučaj elity.

«Pieramovy z MVF usio jašče praciahvajucca» (kastryčnik 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1961 u Minsku. Skončyŭ Biełaruski dziaržaŭny instytut narodnaj haspadarki (1983) i Akademiju kiravańnia (2006). Z 1983 pracuje ŭ finansavaj sistemie Biełarusi. Pieršy namieśnik ministra finansaŭ (2008—2014), ministr finansaŭ (z 2014).

32 (30). Andrej Uciuryn — pieršy namieśnik dziaržsakratara Rady biaśpieki

Čałaviek, jaki najdaŭžej adpracavaŭ na pasadzie hałoŭnaha achoŭnika Łukašenki. A heta značyć mnohaje. U kamandzie Łukašenki jon užo bolš za 20 hadoŭ — ad 1995-­ha. Vykonvać rolu zvyčajnaha ciełaachoŭnika dla Uciuryna nie było zadačaj usiaho žyćcia. Ciapier jon namieśnik Stanisłava Zasia. I heta dobry płacdarm dla dalejšaha rostu. Praŭda, z publičnaj prastory Uciuryn źnik za časam achovy zusim (jaho možna było pabačyć chacia b padčas zamiežnych vizitaŭ Łukašenki).

Uciuryn choć i naradziŭsia nie ŭ Biełarusi, ale hadavaŭsia mienavita tut.

«24 hadziny ŭ sutki siem dzion u tydzień ty zabiaśpiečvaješ biaśpieku prezidenta, inšych asob i abjektaŭ. Mabyć, samaje składanaje ŭ rabocie kiraŭnika — pryniać rašeńnie, ad jakoha mohuć zaležać žyćci» (kastryčnik 2014)

Abjektyŭka

Nar. u 1971 u Pienzie. U 1992 skončyŭ Sarataŭskaje vyšejšaje vajskovaje kamandnaje vučylišča MUS Rasii, a ŭ 2002 — Akademiju MUS Biełarusi. Ad 1995 — u słužbie achovy Łukašenki. Uznaharodžany ordenami «Za biezdakornuju słužbu» i «Za słužbu Radzimie». Kiraŭnik Słužby achovy ad 2007 hoda. Ad 2014 — namieśnik dziaržsakratara Rady biaśpieki.

33 (19). Alaksandr Šakucin — staršynia rady dyrektaraŭ AAT «Amkador»

Samy nabližany da Łukašenki biznesoviec. Šakucin ad pieršych svaich krokaŭ u biznesie pastanaviŭ być jak maha bližej da ŭłady. Zrešty, usio heta vielmi adnosna. Juryj Čyž taksama kapaŭ bulbu i źbiraŭ kavuny razam z kiraŭnictvam krainy, a ŭ vyniku akazaŭsia ŭ SIZA KDB. Darečy, sam Šakucin vychvalaŭsia, što pravierak suprać jaho było ŭ dziesiać razoŭ bolej, čym u Čyža, ale nichto nie znajšoŭ da čaho prydziercisia.

Admietny fakt, što Šakucin bolš nie źjaŭlajecca členam Savieta Respubliki. Raniej padčas zvarotu Łukašenki da naroda i parłamienta mienavita miljanier Šakucin zadavaŭ samyja kamplimientarnyja pytańni. Admietna taksama, što ŭ śpisie samych upłyvovych biznesoŭcaŭ krainy ad «Ježiednievnika» Šakucin apuściŭsia na vośmaje miesca.

«U mianie było imknieńnie stvarać novyja pradukty, zavody, tady ja atrymlivaju nadzvyčaj vialikaje zadavalnieńnie, atrymlivaju toj kajf, jaki patrebien čałavieku, kab dobra siabie adčuvać. Nikoli nikudy bolš nie pajdu, ani ŭ deputaty, ani ŭ inšyja…» (červień 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1959 u vioscy Vialikaje Babina Aršanskaha rajona. Zakončyŭ Biełaruski dziaržaŭny miedycynski ŭniviersitet pa śpiecyjalnaści «chirurhija». Pracavaŭ zahadčykam chirurhičnaha adździaleńnia 10­j minskaj balnicy, dyrektaram miedcentra MTZ. U jakaści prezidenta pradpryjemstva «Prammiedinviest» zajmaŭsia pastaŭkami miedycynskaha abstalavańnia. Staršynia rady dyrektaraŭ AAT «Amkador» (z 2005), člen Savieta Respubliki (z 2008), staršynia Biełaruskaj tenisnaj fiederacyi (z 2012).

34 (28). Usievaład Jančeŭski — dyrektar Parka vysokich technałohij

Ideałohii ŭ Administracyi prezidenta nie zastałosia — pasady stracili i Buzoŭski, i Jančeŭski. Apošni pad hety šumok zmoh znajści vielmi navat cikavuju pracu. Stvaralnik «Akavity» Chviedar Karalenka z hetaj nahody adpisaŭsia, što nie treba nahniatać situacyju: «Jančeŭski — daloka nie durań, jak mnohija čamuści dumajuć, i raźbirajecca ŭ temie».

Źviartaje ŭvahu, što asabistuju padziaku Jančeŭskamu ŭ svajoj knizie «Finansavaja dyjeta» pakinuŭ Kiryła Rudy. Jančeŭskaha jon nazvaŭ svaim adnadumcam.

Admietna, što Usievaład byŭ u kamandzie Łukašenki jašče na vybarach 1994 hoda. Tady jaho nazyvali karjerystam z karjerystaŭ. Ciapier jaho apisvajuć jak adnaho z najbolš prahresiŭnych i aściarožnych čynoŭnikaŭ.

«U nas jość usie pieradumovy dla taho, kab stać IT-krainaj» (sakavik 2017)

Abjektyŭka

Nar. u 1976 u Barysavie. Skončyŭ jurydyčny fakultet BDU (1988). Byŭ aktyŭnym siabram štaba Stanisłava Šuškieviča padčas vybaraŭ u Viarchoŭny Saviet CHIII sklikańnia. U siaredzinie 1990­-ch uznačaliŭ prałukašenkaŭskuju arhanizacyju moładzi «Pramoje dziejańnie», jakaja pierarasła ŭ Biełaruski patryjatyčny sajuz moładzi, jaki potym źliŭsia ź Biełaruskim sajuzam moładzi ŭ BRSM. Byŭ deputatam pałaty pradstaŭnikoŭ (1996—2000). Adzin z najmaładziejšych čynoŭnikaŭ najvyšejšaha ešałona.

35 (22). Hienadź Davydźka — staršynia Biełteleradyjokampanii

Upłyŭ pradpryjemstva, jakoje ŭznačalvaje Hienadź Branisłavavič, padaje z kožnym hodam — BT nie moža kankuravać z rasijskimi telekanałami. Zamiest prafiesijanałaŭ na telebačańnie biaruć ludziej ideałahična vyvieranych. Voś i pradukt atrymlivajecca adpaviedny. U chod znoŭ pajšli prapahandysckija filmy, jak u časy Azaronka. A sam Davydźka štotydzień u «Kłubie redaktaraŭ» hnabić inšadumcaŭ.

«Prezident skazaŭ, što treba pavykałupvać z bułki razynki, to bok tych, chto nie choča dyjałohu. Mnie nie spadabałasia paraŭnańnie z razynkami. Ja dumaju, z bułki tarakanaŭ treba vykałupvać. Tamu što hety miły vobraz razynak nu nijak nie padychodzić da voś hetych miarzotnikaŭ» (sakavik 2017)

Abjektyŭka

Nar. u 1955 u vioscy Papoŭka Sieńnienskaha rajona. Skončyŭ Dalokaŭschodni piedahahičny instytut mastactvaŭ (1977), Biełaruskuju akademiju mastactvaŭ (1991). Hraŭ u Arenburhskim i Mahiloŭskim abłasnych dramteatrach, u Teatry imia Janki Kupały. Dyrektar Teatra imia Janki Kupały (1997—2004), deputat Pałaty pradstaŭnikoŭ (2004—2012). Staršynia Biełteleradyjokampanii (z 2010). Žanaty, maje dačku.

36 (41). Juryj Zisier — zasnavalnik tut.by

Tut.by — camy mahutny resurs u biełaruskim internecie. Dziaržaŭnyja ŚMI majuć kudy bolšyja srodki i mahčymaści, ale nie mohuć paraŭnacca z tut.by, jon zastajecca fłahmanam, być padobnym da jaho chočuć vielmi mnohija. I razdražniaje jon nie mienšuju kolkaść ludziej, zajzdrośniki kryčać: «Treba nacyjanalizavać tut.by!» A heta jakraz i jość vyšejšaja adznaka ŭ pracy sajta.

«Pa-­mojmu, dyskredytacyja luboha čałavieka, pradpryjemstva, dziaržaŭnaha orhana pačynajecca z publičnaj admovy pryznavać svaje pamyłki i baraćboj z tymi, chto na ich pakazvaje. A revalucyi, kalarovyja abo čorna-­biełyja, adbyvajucca tady, kali narodu heta nadakučvaje» (śniežań 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1960 u Lvovie. Skončyŭ Paŭnočna­-Zachodni politechničny instytut u Pieciarburhu. Pracavaŭ inžynieram-prahramistam u Lvovie (1982—1986), inžynieram u NDI ankałohii i miedycynskaj radyjałohii ŭ Minsku (1986—1990), u kaapieratyvie ŭ Rasii (1990—1991). Hienieralny dyrektar i ŭłaśnik UP «Nadziejnyja prahramy» (z 1992).

37 (36) Alaksandr Mašenski — ułaśnik kampanij «Santa-Bremar» i «Savuškaŭ pradukt»

Hety biznesmien usio čaściej źjaŭlajecca ŭ kampanii Alaksandra Łukašenki, navat razam byli padčas adpačynku kiraŭnika dziaržavy ŭ Sočy. Ułaśnik «Santa-­Bremar» — hałoŭny biznesmien Brestčyny, stvaraje tam rabočyja miescy. Mašenski byŭ siarod davieranych asob Łukašenki na apošnich prezidenckich vybarach, jon zaŭsiody sprabuje zaručycca padtrymkaj papularnych ludziej. U volny ad asnoŭnaj pracy čas Alaksandr Mašenski kiruje fiederacyjaj viesłavańnia.

«Naŭrad ci Jeŭrasajuz budzie dla nas klučavym rynkam zbytu» (lipień 2012)

Abjektyŭka

Nar. u 1970 u Breście. Skončyŭ miechanika­-matematyčny fakultet BDU. Ułaśnik kampanij «Santa­-Bremar» i «Savuškaŭ pradukt». Staršynia Biełaruskaj fiederacyi viesłavańnia. Hanarovy konsuł Isłandyi ŭ Biełarusi. Žanaty, maje dźviuch dačok.

38 (39). Siarhiej Rumas — staršynia praŭleńnia Banka raźvićcia

Ružavaščoki šmatdzietny baćka Siarhiej Rumas vyklikaŭ stanoŭčyja emocyi, kali pracavaŭ va ŭradzie. Rumas niekalki razoŭ advažvaŭsia kazać toje, što dumaje. Nastojvaŭ na rynačnych reformach. Z takimi aksakałami, jak Prakapovič, u toj momant ciahacca jamu było niemahčyma. U vyniku Rumasa adpravili ŭ vysyłku ŭ Bank raźvićcia. Zdajecca, tam čynoŭnik pačuvaje siabie dastatkova kamfortna. Jon pierastaŭ publična zmahacca ź vietrakami. Ciapier Rumas bolš zasiarodžany na futbolnych spravach, ale bieź vialikaha pośpiechu. Zbornaja Biełarusi prabivaje dno, nie atrymaŭšy nivodnaj pieramohi ŭ piaci matčach adboru da čempijanatu śvietu — 2018, usio mieniej ludziej idzie na stadyjony, i navat BATE nie zmoh vyjści ŭ hrupavy etap jeŭrakubkaŭ.

«Fanaty? U navinach ža nie pišuć, što kramu abrabavaŭ, skažam, člen BRSM ci były milicyjanier» (śniežań 2015)

Abjektyŭka

Nar. u 1969 u Homieli. Skončyŭ Jarasłaŭskaje vyšejšaje vajskovaje finansavaje vučylišča (1990) i Akademiju kiravańnia (1995). Pracavaŭ u Dziaržbanku SSSR, kamiercyjnych bankach Biełarusi. Namieśnik staršyni praŭleńnia «Biełarusbanka» (2002—2005), staršynia praŭleńnia «Biełahraprambanka» (2005—2010), vice-­premjer (2010—2012), staršynia praŭleńnia Banka raźvićcia (z 2012). Staršynia Biełaruskaj fiederacyi futboła. Žanaty, čaćviora synoŭ.

39 (-). Anatol Łapo — staršynia Pamiežnaha kamiteta

Leanid Malcaŭ, jaki doŭhi čas byŭ čałaviekam, hatovym zakryć saboj samyja roznyja pasady, syšoŭ na piensiju. Jaho źmianiŭ Anatol Łapo — prafiesijny pahraničnik, jaki zrabiŭ karjeru na Smarhonskaj zastavie. Pamiežny kamitet — heta toje viedamstva, jakoje maje vielmi mała narakańniaŭ. Pahraničnikaŭ namuštravali pracavać vietliva i chutka.

Zrešty, i jany častka sistemy — jak u vypadku z toj mašynaj, što nibyta sprabavała źbić pahraničnyja słupy na ŭkrainska­biełaruskaj miažy. Potym pamiežnikam daviałosia pryznać, što mašyna heta nie jechała z terytoryi Ukrainy. Ale pad tuju karcinku ŭ turmy pasadzili inšych, nievinavatych ludziej.

«Biełaruś budzie nadziejnym harantam pamiežnaj biaśpieki ŭ rehijonie» (sakavik 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1963 u vioscy Kułakoŭka Białynickaha rajona Mahiloŭskaj vobłaści. U 1986 skončyŭ Halicynskaje Vyšejšaje pahraničnaje vajenna­-palityčnaje vučylišča KDB SSSR i ŭ 2001— Akademiju Fiederalnaj pahraničnaj słužby Rasii. Ad 2004 da 2008 kiravaŭ Smarhonskim pahraničnym atradam. Ad 29 žniŭnia 2008 byŭ pryznačany na pasadu namieśnika staršyni Dziaržaŭnaha pahraničnaha kamiteta — načalnika hałoŭnaha ŭpraŭleńnia materyjalna-­techničnaha zabieśpiačeńnia. Ad śniežnia 2016 — kiraŭnik Pamiežnaha kamiteta.

40 (-). Mikałaj Korbut — pamočnik prezidenta

Nazva pasady hučyć nie nadta pretencyjozna, ale ŭsie pamočniki «majuć dostup da cieła», a heta pry aŭtakratyi značyć mnoha.

Korbut — heta čałaviek, jaki adčyniaje dźviercy mašyny Łukašenki, kali toj pryjazdžaje niekudy ź vizitam. Korbut uznačalvaje kancylaryju kiraŭnika Biełarusi. Možna skazać, što jon maje štodzionny dostup da asoby numar №1 u krainie. Jany razam kapali bulbu, sustrakali Styviena Sihała.

Da hetaha Korbut doŭhi čas uznačalvaŭ Kiraŭnictva spraŭ prezidenta, inšymi słovami, byŭ «zaŭhaspam». Nad im visieła pahroza kryminalnaj spravy, ale Korbut zmoh biez nastupstvaŭ dla siabie vypłyści z hetaj situacyi. U śniežni Łukašenka pašyryŭ paŭnamoctvy Korbuta.

«Kožnaje dzicio pavinna być akružanaje ŭvahaj i kłopatam» (śniežań 2011).

Abjektyŭka

Nar. u 1963 u vioscy Uža Kapylskaha rajona. U 1988 skončyŭ Narhas. Pracavaŭ instruktaram, viadučym śpiecyjalistam Minskaha rajkama prafsajuza rabotnikaŭ APK, hałoŭnym ekanamistam finansava-­ekanamičnaha adździeła Kamiteta pa ziamielnaj reformie i ziemleŭparadkavańni pry Saviecie Ministraŭ. U 1994—2001 — načalnik upraŭleńnia pa absłuhoŭvańni dypłamatyčnaha korpusa i aficyjnych delehacyj «Dypservis» Kiraŭnictva spravaŭ prezidenta. U 2001—2009 — pieršy namieśnik kiraŭnika spraŭ prezidenta. U 2009—2013 — kiraŭnik spraŭ prezidenta.

41 (42). Mikałaj Łukašenka — małodšy syn kiraŭnika krainy

Chłopčyku sioleta budzie 13 hadoŭ. Heta ŭžo nie toj uzrost, u jakim kiraŭnik krainy moža vadzić za ruku mienšaha syna. Adpaviedna, Mikałaj staŭ radziej źjaŭlacca na telekanałach. Viadoma, što Kola jeździŭ niadaŭna z baćkam u Jehipiet i Sudan, hladzieŭ na piramidy ŭ dalinie Hiza, ale ŭ aficyjnyja chroniki nie traplaŭ. Nie było jaho i padčas paradu na Dzień Respubliki. Zatoje Kola ŭsio čaściej vychodzić u infarmacyjnuju prastoru samastojna. To jon pieradaje ŭ dom sastarełych kavuny, to daje pieršaje vialikaje intervju, u jakim pakazvaje, jak hraje na fartepijana, kormić koniej, katajecca na łyžach.

«Moža być, staŭ by doktaram: heta dobra — dapamahać ludziam» (studzień 2017)

Abjektyŭka

Nar. u 2004. Vučycca ŭ elitnaj škole ŭ Astrašyckim Haradku.

42 (35). Siarhiej Huruloŭ — staršynia Vajskova­-pramysłovaha kamiteta

Sistemy rakietna­-załpavaha ahniu «Pałanez», raspracavanyja sumiesna z kitajcami, — hałoŭnaje dasiahnieńnie biełaruskaha VPK. Pieršyja bajavyja puski prajšli letaś. Rasiejcy nie daviarajuć biełarusam svaje vajskovyja technałohii, na što niekalki razoŭ narakaŭ Alaksandr Łukašenka, a voś kitajcy pajšli na supracu. Źviartaje ŭvahu, što ŭ Piekin z kiraŭnikom krainy latali mienavita Raŭkoŭ i Huruloŭ. U hetym hodzie dalokaść dziejańnia «Pałanezaŭ» daviaduć da 300 kiłamietraŭ. Taksama ŭžo sioleta ŭ vytvorčaść pavinny pajści biełaruskija hranatamioty. Raniej usio kiraŭnictva VPK składali nie ŭradžency Biełarusi, ciapier ža ŭ namieśnikach Hurulova tolki biełarusy.

«Asnoŭnymi našymi partniorami zastanucca Rasija i Kitaj» studzień 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1953 u h.p. Ałavianaja Čycinskaj vobłaści (Rasija). Hienierał-­lejtenant (2001). Skončyŭ Błahavieščanskaje vyšejšaje tankavaje kamandnaje vučylišča imia Mierackova (1974), Vajskovuju akademiju braniatankavych vojskaŭ imia Malinoŭskaha, Vajskovuju akademiju Hienštaba Uzbrojenych sił Rasii (1999). Z 1986 u Biełaruskaj vajskovaj akruzie. Z 1997 načalnik štaba — namieśnik kamandzira, z 2000 kamandzir 28­ha armiejskaha korpusa. U 2001 byŭ načalnikam Hałoŭnaha štaba, z kanca 2001 — načalnik Hienieralnaha štaba Uzbrojenych sił — pieršy namieśnik ministra abarony Biełarusi. Ad 2009 — staršynia Vajskova­-pramysłovaha kamiteta.

43 (40). Mitrapalit Pavieł — pradstajaciel BPC, mitrapalit Minski i Zasłaŭski

Na kvołaj nadziei ab samakiravanaści Biełaruskaj pravasłaŭnaj carkvy pastaŭleny kryž. Pryčym ad momantu ŭźniknieńnia idei da jaje poŭnaha zabyćcia prajšło nie bolš za miesiac. BPC maje mienšuju samastojnaść navat za zusim małalikija pravasłaŭnyja cerkvy Łatvii, Čechii ci Polščy. Ale kiraŭnika carkvy, jakoha da nas dasłali z Razani, takaja situacyja zadavalniaje. Chacia vyrastaje ŭsio bolej śviataroŭ, jakija nie atajasamlivajuć siabie z Rasijaj, rola carkvy z kožnym hodam padaje. BPC pa-­raniejšamu vałodaje vialikaj impieryjaj, ale pastva ad hetaha nie raście.

«Kali my kažam i patryjarch kaža pra «russkij mir», to tut niama nijakaj palityki» (studzień 2017)

Abjektyŭka

Nar. u 1952 u Karahandzie ŭ siamji rabočych. Adsłužyŭ u armii, trochi papracavaŭ ślesaram. U 1973—1976 vučyŭsia ŭ Maskoŭskaj duchoŭnaj sieminaryi. Ad 1979 pracavaŭ, jak i Fiłaret, u Adździele zamiežnych carkoŭnych znosinaŭ, pryčym na asabliva važnym kirunku — u Izraili. Ad 1992 da 1999 byŭ jepiskapam Zarajskim, jaki kiravaŭ patryjaršymi prychodami ŭ ZŠA i časova ŭ Kanadzie. U 1999 pryznačany jepiskapam Vienskim i Aŭstryjskim. U 2001 hodzie ŭźviedzieny ŭ san archijepiskapa z tytułam Vienski i Budapiešcki. U 2011 staŭ mitrapalitam Razanskim. U śniežni 2013 pieraviedzieny pradstajacielem BPC.

44 (-). Ihar Maršałaŭ — kiraŭnik Departamienta finansavych rasśledavańniaŭ

Dziejnaść DFR — adna ź vialikich krynic papaŭnieńnia biudžetu. Zadača viedamstva — vyjaŭleńnie łžepradprymalnikaŭ, machlaroŭ, niepłacielščykaŭ padatkaŭ. Maršałaŭ chvalicca, što praktyčna ŭsie pravierki DFR akazvajucca vynikovymi. Ale pry hetym jon nazyvaje ličbu, što tolki 1,5% pravierak u krainie ad ahulnaj kolkaści pravodzić KDK. Što tyčycca samoha Maršałava, to jamu 45 hadoŭ, jon sa Škłova, ziamlak Łukašenki.

«U baraćbie ź iłžepradprymalnictvam vykarystoŭvajucca ŭsie srodki i mietady» (lipień 2015)

Abjektyŭka

Nar. u 1972 u Škłovie. Skončyŭ Vałynskaje vajskovaje vučylišča (1993), Biełaruski kamiercyjny ŭniviersitet kiravańnia (1998). Słužbu pačaŭ u 1993 inśpiektaram adździeła padatkovych rasśledavańniaŭ pa Mazyry. Prachodziŭ słužbu na roznych pasadach u Dziaržaŭnym kamitecie finansavych rasśledavańniaŭ pa Homielskaj vobłaści, upraŭleńni Departamienta finansavych rasśledavańniaŭ KDK pa Homielskaj vobłaści, Departamiencie finansavych rasśledavańniaŭ Kamiteta dziaržaŭnaha kantrolu. DFR uznačaliŭ u žniŭni 2013.

45 (79) Ivan Hałavaty — hienieralny dyrektar «Biełaruśkalija»

«Biełaruśkalij» — adzin z kamianioŭ, na jakich staić biełaruski dziaržbiudžet. Bolš za 90% zdabytaha idzie na ekspart. Dzie jašče Biełaruś moža pachvalicca takimi vynikami? Što tyčycca Ivana Hałavataha, to jon u favory ŭ kiraŭnictva krainy. Byŭ adnym z tryccaci, chto ŭvajšoŭ u davieranyja asoby Alaksandra Łukašenki na apošnich vybarach. Letaś jaho pryznačyli ŭ Saviet Respubliki.

U «Biełaruśkalii» kruciacca vializnyja hrošy.

Cikava, što letaś Hałavaty razam z kiraŭničkaj «Biełaruskaj kalijnaj kampanii» Alenaj Kudraviec naviedvali ZŠA, byli ŭ tamtejšych Sienacie i Pałacie pradstaŭnikoŭ. Pa źviestkach z adkrytych krynic, biełaruskija kalijščyki patracili bolš za paŭmiljona dalaraŭ na łabiravańnie svaich intaresaŭ u ZŠA.

«Z metaj utrymańnia lidarskich pazicyj jak adnaho z najbujniejšych vytvorcaŭ kaliju ŭ śviecie naša pradpryjemstva realizuje bolš za vosiem dziasiatkaŭ budaŭničych prajektaŭ».

Abjektyŭka

Nar. 15 červienia 1976 hoda ŭ miastečku Pahost Salihorskaha rajona. Skončyŭ Dziaržaŭny horny instytut imia H.V.Plachanava (techničny ŭniviersitet) u h. Sankt­Pieciarburhu. Pracavaŭ načalnikam hornaha adździeła RUP «VA Biełaruśkalij», namieśnikam hienieralnaha dyrektara pa materyjalna­-techničnym zabieśpiačeńni — načalnikam upraŭleńnia materyjalna-­techničnaha zabieśpiačeńnia, hałoŭnym inžynieram AAT «Biełaruśkalij». Hienieralny dyrektar AAT «Biełaruśkalij».

46 (81) Viktar Kisły — zasnavalnik anłajn­-hulni «Śviet tankaŭ»

Pieršy biełaruski dalaravy miljarder druhi hod zapar uznačalvaje śpis samych bahatych biełaruskich biznesoŭcaŭ. Kisły byŭ entuzijastam, jaki ŭkładvaŭsia ŭ kampjutarnyja hulni, kali nichto nie vieryŭ, što jany buduć prynosić nastolki vializnyja hrošy. Vyručka Wargaming za 2015 hod skłała bolš za paŭmiljarda dalaraŭ!

Kampanija aktyŭna prasoŭvaje svoj pradukt na rynki Amieryki, Azii, Jeŭropy. Pry hetym hałoŭny ofis kampanii ŭsio ž zarehistravany na Kipry, a nie ŭ Biełarusi.

Pakazalna, što samym bahatym čałaviekam krainy staŭ nie toj, kamu davali dostup da handlu naftaj, da budaŭnictva, hipiermarkietaŭ, a čałaviek sa śfiery, jakaja jašče zusim niadaŭna ličylisia zabaŭkaj.

Łukašenka pryznavaŭsia, što navat jahony syn Kola zavisaŭ u «tančykach».

«Ja lublu «tančyki» ŭsioj dušoj. Na maim asabistym rachunku 10 000 bajoŭ. Ja čałaviek nie azartny, ale World of Tanks mianie zaciahvaje. U siarednim ja pravodžu ŭ tankavych batalijach pa 50 hadzin na miesiac» (luty 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1976 u Minsku. U 1999 skončyŭ fizičny fakultet Biełaruskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta pa śpiecyjalnaści «fizik-­łazierščyk». U 1998 hodzie zasnavaŭ kampaniju Wargaming.

47 (66). Uładzimir Dvornik — staršynia Homielskaha abłvykankama

Čamu Dvornik akazaŭsia ŭ rejtynhu vyšej za kaleh z astatnich abłaściej, kali nie ličyć Šapiru? Bo najdaŭžej zachoŭvaje svaju pasadu — užo siem hadoŭ.

Pry jaho «hubiernatarstvie» ŭ Homieli chapała karupcyjnych skandałaŭ, aryštoŭvali staršyniu Homielskaha harvykankama Viktara Pilipca.

Homielskaja vobłaść — heta nie samy prosty rehijon krainy, asabliva ŭskładnieny Čarnobylem. Ale sam horad Homiel — druhi pa mahutnaści ŭ krainie paśla Minska.

Nie tak daŭno čynoŭnik atrymaŭ z ruk Łukašenki orden Ajčyny III stupieni.

«Dla pavyšeńnia dabrabytu našych ludziej treba zasiarodzicca na pracy realnaha siektara ekanomiki» (lipień 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1963 u vioscy Rovienskaja Słabada Rečyckaha rajona. Zakončyŭ Viciebski vieterynarny instytut. Pracavaŭ traktarystam, vieterynaram, namieśnikam staršyni kałhasa, dyrektaram saŭhasa, staršynioj Mazyrskaha rajvykankama. Staršynia Homielskaha abłvykankama (ad 2010).

48 (80). Arkadź Dobkin — staršynia rady dyrektaraŭ EPAM Systems

Uźlot IT­šnikaŭ. Upieršyniu adrazu dvoje pradstaŭnikoŭ hetaj haliny trapili ŭ top­-50 našaha rejtynhu.

Mienavita Dobkin niekali na paru z Capkałam byŭ siarod tych, chto łabiravaŭ ideju stvareńnia Parka vysokich technałohij u Minsku — adnaho z najbolš udałych prajektaŭ u našaj krainie za apošnija dziesiacihodździ. Siońnia EPAM Dobkina maje miljonnyja abaroty. «Kab hety ciahnik nie spyniaŭsia, jamu nie treba pieraškadžać», — kazaŭ Dobkin.

«U krainie siaredni zarobak užo mienšy za 400 dalaraŭ, a ŭ nas — bolšy ŭ 4—5 razoŭ» (vierasień 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1960 hodzie ŭ Minsku. Vučyŭsia ŭ škole № 50 z matematyčnym uchiłam. U 1983 skončyŭ Biełaruski nacyjanalny techničny ŭniviersitet pa śpiecyjalnaści «inžynier elektratechniki». U 1991 hodzie emihravaŭ u ZŠA. U 1993 hodzie zasnavaŭ EPAM Systems.

49 (45). Mikałaj Statkievič — palityk, były palitviazień

U 2015 hodzie Statkieviča byli vymušanyja vyzvalić z turmy, ale tak i nie prymusili napisać prašeńnie ab pamiłavańni. Jon byŭ hatovy siadzieć za svaje pierakanańni, kolki spatrebicca. U źniavoleńni aŭtarytet Statkieviča tolki ros, ale i na voli jon jaho nie razhubiŭ, mienavita na jaho BT robić paklopnickija repartažy. Eks­kandydat u prezidenty pieršaj spravaj pačaŭ arhanizoŭvać akcyi pratestu ŭ centry Minska, naadrez admaŭlaŭsia chadzić na Banhałor. Statkievič maje charaktar, jon tak i nie zdoleŭ zbudavać kaalicyju ź inšymi apazicyjnymi palitykami, zastajecca adzinočkaj. U adzinočku jon braŭ na siabie adkaznaść za Dzień Voli, ale napiaredadni jaho źmiaścili na troje sutak u SIZA KDB. 

«U mianie jość pačućcio adkaznaści za los našaj nacyi, i heta adzin z samych mocnych matyvaŭ va ŭsim, što ja rablu» (žnivień 2016)

Abjektyŭka

Nar. u 1956 u vioscy Ladna Słuckaha rajona, naležyć da staradaŭniaha pravasłaŭnaha šlachieckaha rodu. Skončyŭ Minskaje vyšejšaje inžyniernaje zienitna-­rakietnaje vučylišča (MVIZRV) SPA. Abaraniŭ kandydackuju dysiertacyju i vykładaŭ u MVIZRV. Kandydat techničnych navuk, padpałkoŭnik zapasu. 20 žniŭnia 1991 publična vystupiŭ suprać putču ŭ Maskvie. Tady ž abviaściŭ ab stvareńni Biełaruskaha zhurtavańnia vajskoŭcaŭ. Mikałaj Statkievič byŭ adnym z kandydataŭ u prezidenty na vybarach u 2010. Jaho aryštavali ŭ dzień Płoščy — 19 śniežnia 2010. Asudžany na 5,5 hoda źniavoleńnia. U adroźnieńnie ad niekatorych inšych kandydataŭ, nie padpisaŭ prašeńnia ab vyzvaleńni.

50 (47). Pavieł Tapuzidzis — ułaśnik «Tytuń­Inviest» i «Karony»

 Biznesoŭca ličać adnym z samych bahatych ludziej krainy. Svaju impieryju jon pabudavaŭ na vyrabie cyharet — dzialancy, kudy «čužych» nie dapuskajuć. A što ž Tapuzidzis? Kožnyja vybary jon uznačalvaje ŭčastak dla hałasavańnia ŭ minskim mikrarajonie Sucharava.

«Maja zadača — zrabić usio, kab dziasiatki tysiač rabotnikaŭ pracavali spakojna, atrymlivali dva razy na miesiac zarpłatu» (kastryčnik 2015)

Abjektyŭka

Nar. u 1956 u Hruzii. Maje hrečaskija karani. Pačaŭ biznes na vytvorčaści cacačnych samalocikaŭ. U Biełarusi arhanizavaŭ kaapieratyŭ pa vypusku pachavalnych viankoŭ, paśla zaniaŭsia vytvorčaściu cyharet. Ułaśnik kampanii «Tytuń­Inviest», sietak hipiermarkietaŭ «Karona» i «Karona-­Techna», hatela «Robinsan Kłab». Žanaty, maje syna.

***

Druhaja paŭsotnia: Kalinkina i Marzaluk

Pieršaja 50-ka rejtynhu składajecca amal sucelna z najvyšejšych dziaržaŭnych asob, siłavikoŭ i blizkich da ŭłady multymiljanieraŭ. Tolki 6 asobaŭ składajuć vyklučeńnie z hetaha praviła: vybitnyja dziejačy kultury Aleksijevič i Michałok, stvaralnik unikalnaha partała Zisier, biznesoŭcy z hłabalizavanaj IT-śfiery Kisły j Dobkin dy apazicyjny palityk Statkievič.

U druhoj paŭsotni tradycyjna sustrakajecca bolš ludziej z roznych siehmientaŭ hramadstva.

Frustracyja na vybarach 2015 hoda pryviała da taho, što z apazicyjnych palitykaŭ, aproč Statkieviča, u śpis zmoh patrapić tolki Anatol Labiedźka (№94), a taksama ciaślar Źmicier Daškievič (№85). Rejtynh pačynali składvać jašče da chvali pratestu, što prakaciłasia pa krainie ŭ sakaviku. Tamu tearetyčna niechta jašče ź niazhodnych z uładaj moh być tut pradstaŭleny.

Źmicier Daškievič. Fota Antona Matolki

Źmicier Daškievič. Fota Antona Matolki

Iosif Siaredzič i Śviatłana Kalinkina ŭ minułym rejtynhu išli ŭ źviazcy pa «Narodnaj Voli». Za hety čas Kalinkina pakinuła hazietu, zaniałasia internet-prajektami, a taksama aŭtarskaj prahramaj na «Biełsacie». Na žal, heta niehatyŭna paŭpłyvała na pazicyi abaich pradstaŭnikoŭ žurnalisckaha cechu.

Darečy, źviartaje ŭvahu, što sioleta nichto nie ŭklučyŭ u svaje śpisy redaktarku sajta «Chartyja-97» Natallu Radzinu, chacia minuły raz jana ŭvachodziła ŭ pieršuju pałovu rejtynhu. Mahčyma, adbiłasia padzieńnie ŭpłyvu partała. Źviartaje ŭvahu i absalutnaja adsutnaść Zianona Paźniaka, chacia papiarednija hady jon zhadvaŭsia.

U druhoj pałovie pradstaŭleny ceły rossyp ludziej, jakich možna nazyvać blizkimi da Alaksandra Łukašenki: siabar junactva, a paśla staršynia Pałaty pradstaŭnikoŭ Uładzimir Kanaploŭ (№65), trenier pa tenisie Siarhiej Ciacieryn (№72), kiraŭnica lečkamisii Iryna Abielskaja (№74), chakiejny trenier Michaił Zacharaŭ (№81).

Čamuści sioleta było litaralna dźvie zhadki kiraŭnika Biełaruskaj fiederacyi chakieja Ihara Račkoŭskaha — i hety čałaviek, jakomu raniej šmat chto pradkazvaŭ važnyja pasady, vypaŭ śpisu.

U sotniu prajšoŭ jašče adzin muzyka — Lavon Volski (№58), jaki niadaŭna zapisaŭ adzin z najbolš celnych albomaŭ za čas tvorčaści.

Da žanočaha abličča biełaruskaha sportu ŭžo nie treba zvykacca — heta brend. Viktoryja Azaranka na 55-m radku (u jaje bolš papularny ŭ śviecie sport), a Darja Domračava — 76-ja. A voś adzinaha našaha alimpijskaha čempijona Rya Uładzisłava Hančarova ekśpierty praihnaravali.

Darja Domračava ź siamjoj. 

Darja Domračava ź siamjoj. 

Asobna varta adznačyć, što, niahledziačy na adstaŭki, pakul jašče zastalisia ŭ sotni Leanid Malcaŭ (№54) i Ryhor Kisiel (№61). Ale vyhladaje, što heta ŭžo ichniaja lebiadzinaja pieśnia, i ŭ top-100 praz dva hady jany ŭžo nie zastanucca. Zatoje pa staroj pamiaci ŭsio jašče ŭklučajuć u śpisy Siarhieja Sidorskaha (№98). Kolki ŭžo hadoŭ eks-premjer nie pry spravach, a jaho nie zabyvajuć.

Leanid Malcaŭ. 

Leanid Malcaŭ. 

Krychu niečakanym było, što ŭ top tak i nie trapili deputatki pałaty ad niezaležnaha hramadstva — Alena Anisim i Hanna Kanapackaja. A voś Ihar Marzaluk, jaki prymilhaŭsia pa TB, siarod tych, chto zamykaje śpis.

Rejtynh składali:

Maksim Bierazinski, šef-redaktar sajta by.tribuna.com.

Vital Valaniuk, kiraŭnik partała «Pra biznes», były palityčny ahladalnik «Sovietskoj Biełoruśsii»

Ihar Hubarevič, staršy analityk Centra Astrahorskaha, były supracoŭnik Ministerstva zamiežnych spraŭ

Alaksandr Zajac, kiraŭnik ekanamičnaha adździeła tut.by

Alaksandr Zimoŭski, miedyjakansultant, były staršynia Biełteleradyjokampanii

Śviatłana Kalinkina, žurnalistka

Źmicier Pankaviec, namieśnik hałoŭnaha redaktara «Našaj Nivy»

Andrej Parotnikaŭ, palitołah, były supracoŭnik Ministerstva ŭnutranych spraŭ, kiraŭnik analityčnaha centra Belarus Security Blog

Jaŭhien Prejhierman, ekanamist, kiraŭnik «Libieralnaha kłuba»

Alaksandr Čubryk, dyrektar daśledčaha centra IPM

N, dziaržsłužačy, jaki paprasiŭ nie nazyvać imia

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?