Siońnia — druhi paŭfinał «Jeŭrabačańnia-2017» u Kijevie. Biełaruski hurt Naviband i jašče 17 udzielnikaŭ paspaborničajuć za vychad u finał.

Pa vynikach pieršaha paŭfinału dalej prajšli Šviecyja, Armienija, Partuhalija, Azierbajdžan, Hrecyja, Aŭstralija, Małdova, Kipr, Polšča i Bielhija. Acanicie kankurentaŭ Biełarusi i napišycie ŭ kamientarach svoj top-3 vykanaŭcaŭ.

Sierbija. Tijana Bogićević — In Too Deep

Cijana pačynała svaju karjeru na bek-vakale ŭ muzyki Ułada Hieorhijeva. Paralelna śpiavačka pačynała i solnuju karjeru — udzielničała ŭ niekalkich televizijnych šou, zapisvała duety ź inšymi vykanaŭcami. U Sierbii pilna sočać za «Jeŭrabačańniem», tamu Cijana raźličvaje na pieramohu. U pieśni śpiavačka raspaviadaje pra padzieńnie ŭ biezdań pačućciaŭ.

Aŭstryja. Nathan Trent — Running On Air

Pop i R'n'b-śpiavak Natan pačynajučy z troch hod braŭ uroki pa skrypcy i fartepijana. Paralelna z hetym jon vystupaŭ u dziaržaŭnym teatry. Papularnaść jon zajmieŭ dziakujučy ŭdziełu ŭ šou talentaŭ u Hiermanii i Aŭstryi. Pieršyja svaje pieśni Natan napisaŭ u 11 hadoŭ. Pieśnia, ź jakoj jon budzie vystupać, taksama častkova napisana śpievakom.

Makiedonija. Jana Burčeska — Dance Alone

Jana ŭpieršyniu padniałasia da słavy ŭ Makiedonii ŭ 2011 hodzie, kali źjaviłasia na pieršym i adzinym siezonie makiedonskaha šou «Idał». Śpiavačka vielmi lubić zajmacca dabračynnaściu — uziała ŭdzieł u bolš čym 60 mierapryjemstvach u padtrymku niebarakaŭ z 2011 hoda, u tym ža hodzie stała pasłom JUNISIEF. Jana pieramahła ŭ nacyjanalnym adbory z 4-ha razu. Paśla pieramohi jana skazała: «Majo serca joknuła, kali daviedałasia pra pieramohu, i ja praciahvaju pastajanna ŭśmichacca z taho času».

Malta. Claudia Faniello — Breathlessly

Sama Kłaŭdzija ŭ ankiecie apisała siabie tak: «Unikalny hołas, miljon emocyj. Udzień ja — dziaŭčynka z susiedniaha padjezda, a ŭnačy — hłamurnaja dziva z zapałam da muzyki i žyćcia». Luboŭ da muzyki sfarmiravałasia ŭ śpiavački dziakujučy italjanskamu pachodžańniu. Dziaŭčyna prajšła praz šmatlikija konkursy, sprabavała siabie na nacyjanalnym adbory jašče ŭ 2012 hodzie, ale ŭdača pryjšła sioleta. Akramia svajoj muzyčnaj karjery, dziaŭčyna dapamahaje dzieciam z asablivaściami raźvićcia.

Rumynija. Ilinca ft. Alex Florea — Yodel It!

Hety duet — adziny hurt u Rumynii, jaki śpiavaje ŭ jodlinh-styli. Akramia hetaha, hurt vykarystoŭvaje rok i rep-aranžyroŭki, kab, pa ich słovach, pakazać, nakolki jany lubiać muzyku. Ilinka śpiavała ŭ opiery, tamu ź lohkaściu moža śpiavać falcetam, a Aleks — akcior, tamu ź lohkaściu ŭvachodzić u roznyja vobrazy ŭ zaležnaści ad žanru. Niahledziačy na toje, što duet prezientuje Rumyniju, adčuvajucca niejkija irłandskija matyvy, vam tak nie padajecca?

Niderłandy. OG3NE — Lights and Shadows

Dziavočy hurt, jaki składajecca z troch siaścior: Lizy, Emi i Šeli. U 2007 hodzie jany prezientavali Niderłandy na dziciačym konkursie pieśni «Jeŭrabačańnie» i zaniali tam 11-je miesca. Ich pieśnia napisana baćkam, kab addać daninu maci, jakaja ciažka chvareła. «My zrobim usio, što ŭ našych siłach, kab naša kraina hanaryłasia nami. My chočam bačyć horduju ŭśmiešku na tvary našaj maci. Heta naš sposab skazać dziakuj za ŭsio, što jana dała nam, i za toje, što jana značyć dla nas».

Vienhryja. Joci Pápai — Origo

Vienhierski śpiavak, repier i hitaryst cyhanskaha pachodžańnia. Joci —iašče adzin vykanaŭca, jaki budzie vykonvać pieśniu na svaich movach — vienhierskaj i cyhanskaj. Publičny debiut Papai adbyŭsia ŭ 2005 hodzie, kali jon byŭ udzielnikam miascovych šou talentaŭ. A jašče śpiavak na siońnia maje až 6 albomaŭ. U ankiecie Joci adznačyŭ, što jahonaja pieśnia — reziume ŭsiaho jahonaha žyćcia.

Danija. Anja — Where I Am

21-hadovaja Ania naradziłasia i vyrasła ŭ Aŭstralii, ale aboje jaje baćki datčanie. Jašče ŭ 2014 hodzie sa svajoj pieśniaj «Where I Am» jana pieramahła na aŭstralijskim konkursie. Pryčym Ania prymała niepasredny ŭdzieł u napisańni pieśni. Śpievami dziaŭčyna zajmałasia z samaha dziacinstva, a svaje pośpiechi vykładvała na Jutubie.

Irłandyja. Brendan Murray — Dying to Try

Brendan pačynaŭ svaju karjeru, zarablajučy śpievami na vulicy i miascovych konkursach. Jon śpiavaŭ u tak zvanym bojz-bendzie. U 2014 hodzie sinhł hurtu byŭ adnym z samych pradavanych u krainie. Tamu pra śpievaka viedajuć dosyć šmat — ich hurt hastralavaŭ u Irłandyi i Vialikabrytanii. Pieśnia Brendana pryśviačajecca šancam na kachańnie.

San-Maryna. Valentina Monetta and Jimmie Wilson — Spirit of the Night

Valancina viadoma svaimi šmatlikimi vystupami na Jeŭrabačańni. U 4-y raz jana budzie vystupać u duecie z Džymi Uiłsanam. Džymi lubić muzyčnyja parodyi, niekali jon prasłaviŭsia svaimi vystupami ŭ roli Majkła Džeksana i Baraka Abamy. Džymi — amierykaniec. Pahladzim, što zmoža pakazać nam mižnarodny duet.

Charvatyja. Jacques Houdek — My Friend

Charvat Žak umieje pryciahvać da siabie ŭvahu, na videadziońnikach Jeŭrabačańnia jon źjaŭlaŭsia ŭžo nie raz. Na radzimie jon adna z samych papularnych pop-zorak. Bahataja dyskahrafija Žaka naličvaje 13 albomaŭ. Žak zajmajecca dabračynnaściu, dzie dapamahaje asobam z abmiežavanymi mahčymaściami i dzieciam. Svaju pieśniu jon budzie vykonvać pa-anhlijsku i italjansku. Dla śpievaka pieśnia — himn, dzie žyćcio paraŭnoŭvajecca z cudam, pieśnia, jakaja padachvočvaje nas žyć kožny dzień u poŭnaj miery i być tym, kim my pavinny być u žyćci.

Narviehija. JOWST — Grab The Moment

Adzin z samych cikava aformlenych vystupaŭ. Hurt prajšoŭ vialiki šlach da vialikaj sceny — ad pracy hukarežysiorami i nastaŭnikami ŭ muzyčnych škołach da ŭdziełu ŭ topavych konkursach Narviehii. Padčas napisańnia pieśni chłopcy stvaryli zakryty čat u fejsbuku, dzie atrymlivali advarotnuju suviaź ad fanataŭ. Ci dapamoža im heta, kab vyjści ŭ finał konkursu? Pabačym.

Šviejcaryja. Timebelle — Apollo

Šviejcarskaje trya vyrašyli ŭrazić usich svajoj baładaj. Miruna Manesku — salistka, muzyka i akciorka z Rumynii. Emanuel Denieł Endrysku hraje na fartepijana. Treci ŭdzielnik hurtu — udarnik Semiueł Forster. Svaju pieśniu trya acharaktaryzavała tak: «Jana maje vielmi hłyboki sens — kab trymacca vašaj mary, kab jany ździajśnialisia ŭ čałavieka, u mastactvie, na pracy i ŭ krainie».

Biełaruś. Naviband — Historyja majho žyćcia

Napeŭna, užo nie varta pradstaŭlać hurt, jaki budzie śpiavać za našu krainu. Naviband užo dahrukalisia da sercaŭ biełarusaŭ svaim «Hey-hey-hayayayayo». Upieršyniu na scenie mižnarodnaha piesiennaha konkursu prahučyć biełaruskaja mova. Pośpiechaŭ Arciomu i Ksienii!

Bałharyja. Kristian Kostov — Beautiful Mess

Krystyjan Kostaŭ ličycca favarytam konkursu. Jon naradziŭsia ŭ Maskvie, jahonaja maci kazaška, a baćka — bałharyn. Jaho buduć viedać tyja, chto sačyŭ za im na šou «Hołas. Dzieci». Akramia hetaha, śpiavak zaniaŭ 2-je miesca ŭ bałharskim prajekcie «Ch-faktar». U 2012 hodzie śpiavak śpiavaŭ za Bałharyju na «Novaj chvali», dzie zaniaŭ siomaje miesca. Jak vy zrazumieli, pasłužny śpis u hetaha chłopca dastatkova vialiki. Pry hetym jon samy małady vykanaŭca na sioletnim Jeŭrabačańni.

Litva. Fusedmarc — Rain Of Revolution

Elektra-hurt ź Vilni. U 2005 hodzie jany byli nazvanyja praryvam litoŭskaj alternatyŭnaj sceny, a ŭ 2007-m pryznanyja najlepšym ekśpierymientalnym muzyčnym hurtam. Za apošniaje dziesiacihodździe Fusedmarc byli hałoŭnym pradstaŭnikom litoŭskaj sučasnaj muzyki za miažoj. Hurt maje ułasny elektronny styl, voś i nazva pieśni, ź jakoj Fusedmarc budzie vystupać, jana maje ahresiŭny charaktar.

Estonija. Koit Toome & Laura — Verona

Kojt i Łaŭra ŭžo vystupali na Jeŭrabačańni, ale na dziciačym dy paasobku. Aboje vykanaŭcaŭ stali adnymi z samych pracavitych artystaŭ u muzyčnaj scenie Estonii. Łaŭra źjaŭlajecca ciapierašnim kiraŭnikom Estonskaha džaz-sajuza, u toj čas jak Kojt zavajoŭvaje słavu ŭ śviecie muzyčnaha teatra. Mahčyma z takim dośviedam duet zmoža pryciahnuć hałasy fanataŭ Jeŭrabačańnia.

Izrail. IMRI — I Feel Alive

Zakryje druhi paŭfinał taksama nie pačatkoviec. Imry ŭdzielničaŭ u konkursie u 2015 i 2016 hadach, ale na bek-vakale. Ź dziacinstva Imry ŭmieje śpiavać na anhlijskaj i ispanskaj movach, siarod instrumientaŭ hraje na hitary i pijanina, vyvučaŭ akciorskaje majsterstva i navat ahučvaŭ niekalki rolaŭ u multsieryjałach. U pieśni śpiavak raspaviadaje pra svoj šlach da pośpiechu, sprabujučy nikoli nie zdavacca.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?