Andrej Kavalenka, eks-staršynia Babrujskaha harvykankama, znachodzicca na łavie padsudnych. Jaho vinavaciać u chabarnictvie.

Na łavie padsudnych troje

Razam z čynoŭnikam pa spravie prachodziać jašče dvoje abvinavačanych: Elšad Achundaŭ i jaho syn Artur. Ich padazrajuć u dačy chabaru Kavalenku. Achundaŭ-starejšy znachodzicca pad vartaj, tak jak i čynoŭnik, Achundaŭ-małodšy — pad padpiskaj na voli.

Kavalenku zatrymali 14 listapada minułaha hoda. Pavodle śledstva, jon uziaŭ chabar pamieram 20 tysiač dalaraŭ i 25 miljonaŭ «starych» rubloŭ.

Ciapier 47-hadovamu Kavalenku pahražaje da 15 hadoŭ pazbaŭleńnia voli. Elšadu i Arturu Achundavym — da 7 hadoŭ.

Elšad Achundaŭ

Elšad Achundaŭ

60-hadovy Elšad Achundaŭ — uradženiec Azierbajdžana. U Babrujsku jon žyŭ užo daŭno, słužyŭ tut u vojsku ŭ 1974 hodzie, dy i zastaŭsia. Achundaŭ — vieteran MUS, z 1976 pa 1994 hady pracavaŭ u milicyi.

Na momant zatrymańnia Elšad Achundaŭ pracavaŭ dyrektaram miascovaha restarana TAA «Apšaron». Jon ža i zasnavalnik biznesa.

Jaho syn, 36-hadovy Artur na siońniašni dzień biespracoŭny.

Z kantraloraŭ na zavodzie — u mery

Kavalenka ŭznačalvaŭ babrujski harvykankam sa žniŭnia 2014 hoda. Jon rodam z Rasii — naradziŭsia ŭ siale Razdolle, što ŭ Kalininhradskaj vobłaści.

Pieršym miescam jaho pracy značycca radyjozavod «Sputnik» u Maładziečna, dzie Kavalenka pačaŭ pracoŭny šlach u 1989 hodzie kantraloram. Paśla słužby ŭ vojsku jon pierabraŭsia ŭ Bychaŭ, dzie ŭładkavaŭsia ŭ miascovy žyłkamhas. Paźniej, amal u 31 hod (u 2001 hodzie) jon skončyŭ Homielski techničny ŭniviersitet pa śpiecyjalnaści «ekanomika i kiravańnie na pradpryjemstvie». Zatym Kavalenka pracavaŭ dyrektaram Bychaŭskaha vodakanała, namieśnikam načalnika ŭpraŭleńnia ŽKH Mahiloŭskaha abłvykankama. Akramia taho, u 2006 hodzie Kavalenka paśpieŭ skončyć Akademiju kiravańnia pry prezidencie pa śpiecyjalnaści «finansavy i bankaŭski mieniedžmient».

U 2008 hodzie Kavalenka pierabraŭsia ŭ Babrujsk — tut jon zaniaŭ pasadu pieršaha namieśnika staršyni harvykankama. Z 2010 pa 2014 hod čynoŭnik byŭ kiraŭnikom administracyi Kastryčnickaha rajona Mahilova, ale paśla viarnuŭsia ŭ Babrujsk, dzie zaniaŭ hałoŭnuju haradskuju pasadu.

Vyrašaŭ pytańni za hrošy

Pa viersii śledstva, Kavalenka braŭ chabar faktyčna kožnyja niekalki miesiacaŭ (a časam i niekalki raz na miesiac) z momantu pačatku pracy.

Pryčym, atrymlivać hrošy dapamahali čynoŭniku Achundavy, baćka i syn.

«Dapamohu» Kavalenka akazvaŭ roznuju, i sumy ŭznaharody byli taksama vielmi roznyja. Za toje, što jon dapamoh žančynie zaniać dobruju pasadu ŭ kamunalnaj haspadarcy, uziaŭ 100 dalaraŭ.

Z novaha načalnika inśpiekcyi achovy navakolnaha śvietu (načalnikam jon staŭ z dapamohaj Kavalenki, miarkuje śledstva) mer atrymaŭ tysiaču dalaraŭ. Namieśnik načalnika toj ža inśpiekcyi adździačyŭ za pasadu 4 tysiačami dalaraŭ. Taksama 4 tysiačy kaštavała pasada kiraŭnika babrujskaha hatelu «Turyst».

Dapamahaŭ Andrej Kavalenka i biznesu. Budaŭničaja kampanija «Diedał stroj» atrymała kantrakt ad harvykankama na 190 miljonaŭ rubloŭ «starymi». Padziaka Kavalenku — 13 miljonaŭ, śćviardžaje prakuror. Jašče kantrakt — jašče padziaka, užo 11 miljonaŭ. Dapamoh pryvatnaj firmie atrymać nadzieł ziamli dla budoŭli aŭtamyjki — «zarabiŭ» 6 tysiač dalaraŭ, dapamoh atrymać nadzieł pad paviljon dla handlu kvietkami — «zabraŭ» ad ipešnika 3 tysiačy dalaraŭ.

Apošniaja sprava tyčyłasia pieravodu kvatery ŭ fond niežyłych pamiaškańniaŭ. Mierkavałasia, što Kavalenka atrymaje 6 tysiač dalaraŭ, ale hrošy da jaho nie trapili. Achundavych, jakija dapamahali Kavalenku ź pieradačaj hrošaj, zatrymali.

Nie ŭsie hrošy «dajazdžali»

Prakuratura śćviardžaje, što Achundavy schilili žychara Babrujska Maksima Pranoviča, jakomu treba było pieravieści pamiaškańnie, jakoje naležała jaho maci ŭŭ niežyły fond, kab toj daŭ chabar. Zapeŭnili, što, kali prapłacić, to pytańnie možna vyrašyć.

Toj Pranovič sam vyjšaŭ na Artura Achundava, pytaŭsia, ci nie moža toj dapamahčy ź pieravodam kvatery ŭ niežyły fond. Toj pieradaŭ infarmacyju baćku, Achundaŭ-starejšy — Kavalenku. Čynoŭnik admoviŭsia zajmacca ich spravaj.

Praz paŭhady ŭsio paŭtaryłasia, tolki Pranovič užo byŭ hatovy dać 6 tysiač dalaraŭ za vyrašeńnie pytańnia. Tady ŭžo Kavalenka «vyrašyŭ padumać», zapeŭniŭ Achundaŭ.

Pryčym, Achundaŭ-starejšy papiaredžvaŭ syna — Pra Pranoviča niecharošyja čutki chodziać, nibyta padstaŭny. Ale Artur nie prysłuchaŭsia da baćki.

Andrej Kavalenka pryznaŭ vinu častkova. Pa jaho słovach, u niekalkich epizodach (u tym liku i ŭ historyi z tym Pranovičam), jakija ahučyŭ prakuror, hrošy jon nie atrymlivaŭ. Tam rašeńni prymalisia zhodna z zakanadaŭstvam.

Pa astatnim epizodam čynoŭnik vinu pryznaŭ. Ale sumy byli mienšyja, zapeŭniŭ Kavalenka. Nie 5, a 3 tysiačy. Nie 6, a 5. To bok hrošy jon braŭ, ale sumy adroźnivalisia ad ahučanych prakuroram.

Achundaŭ-małodšy pryznaŭ vinu, ale, pa jaho słovach, pieradać chabar jon dapamahaŭ, ale nie schilaŭ nikoha jaho davać. Jaho baćka, Elšad Achundaŭ, pryznaŭ vinu całkam.

Naviedvaŭ łaźniu ź siabroŭskim vizitam

Z Kavalenkam Elšad Achundaŭ znajomy hadoŭ z 5, raspavioŭ apošni padčas dačy pakazańniaŭ. Sam Elšad nazyvaje ich adnosiny «siabroŭskimi». Niedzie raz na tydzień Kavalenka zajazdžaŭ da Achundava ŭ łaźniu na leciščy.

Sudździa spytaŭ jak časta Kavalenka naviedvaŭ łaźniu Achundava. I čamu?

U łaźniu čynoŭnik pryjazdžaŭ pa ŭłasnym žadańni, prykładna raz na tydzień. Časam jaho zaprašaŭ sam Elšad Achundaŭ: «Pavažany Andrej Viktaravič, nie žadajecie naviedać ź siabroŭskim vizitam łaźniu?»

Heta značyła, što pieradali hrošy, patłumačyŭ Achundaŭ.

Ale adkul takija blizkija znosiny i dapamoha z tym chabaram?

«Kavalenka ŭziaŭ syna [Artura Achundava] na pracu, ja jamu byŭ vinien», - skazaŭ Elšad Achundaŭ padčas dačy pakazańniaŭ.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?