U Ministerstvie pa padatkach i zborach patłumačyli, jak buduć viartać zbor na finansavańnie dziaržaŭnych vydatkaŭ, paviedamlaje BIEŁTA.

«U adpaviednaści z rasparadžeńniem prezidenta ad 5 lipienia 2017 «Ab viartańni zboru na finansavańnie dziaržaŭnych vydatkaŭ» hramadzianie, jakija vypłacili zbor na finansavańnie dziaržaŭnych vydatkaŭ za 2015 i (abo) 2016 hady, majuć prava na viartańnie vypłačanaha zboru, kali ŭ 2017 hodzie jany ŭdzielničali ŭ finansavańni dziaržaŭnych raschodaŭ; dasiahnuli ahulnaŭstanoŭlenaha piensijnaha ŭzrostu; pryznanyja niedziejazdolnymi abo invalidami (niezaležna ad hrupy, pryčyny, daty nastupleńnia i terminu invalidnaści)», — rastłumačyli ŭ ministerstvie.

Zbor na finansavańnie dziaržaŭnych vydatkaŭ takim hramadzianam viartajecca na padstavie ich zajaŭ u paradku, ustanoŭlenym zakanadaŭstvam.

Tak, u adpaviednaści z punktam 18.3 pieraliku administracyjnych pracedur, što ažyćciaŭlajucca dziaržaŭnymi orhanami i inšymi arhanizacyjami pa zajavach hramadzian, zalik, viartańnie sum padatkaŭ, zboraŭ (pošlin), pieniaŭ źjaŭlajecca administracyjnaj praceduraj, jakaja vykonvajecca padatkovymi orhanami. Ukazanaja administracyjnaja pracedura ažyćciaŭlajecca na padstavie piśmovaj zajavy zacikaŭlenaj asoby, z pradstaŭleńniem pašparta abo inšaha dakumienta, jaki śviedčyć asobu hramadzianina.

Zajava moža być padadzienaja pradstaŭnikom zacikaŭlenaj asoby, jaki dziejničaje na padstavie davieranaści, aformlenaj u paradku, ustanoŭlenym hramadzianskim zakanadaŭstvam. Forma zajavy zacikaŭlenaj asoby pryviedzienaja ŭ dadatku 19 da pastanovy Ministerstva pa padatkach i zborach №14 ad 26 krasavika 2013 hoda.

Zbor na finansavańnie dziaržaŭnych vydatkaŭ viartajecca adnym z dvuch sposabaŭ, jakija nazyvajucca ŭ zajavie: na rachunak u biełaruskim banku (pry ŭmovie ŭkazańni rekvizitaŭ biahučaha (raźlikovaha) ci inšaha bankaŭskaha rachunku (numar i typ rachunku, najmieńnie banka, kod banka, kod valuty); najaŭnymi hrašovymi srodkami z kasy adasoblenaha (strukturnaha) padraździaleńnia adkrytaha akcyjaniernaha tavarystva «Aščadny bank «Biełarusbank».

Termin ažyćciaŭleńnia administracyjnaj pracedury — 1 miesiac z dnia padačy zajavy.

Z adrasami i režymam pracy padatkovych orhanaŭ možna aznajomicca na aficyjnym sajcie Ministerstva pa padatkach i zborach.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0