Nacyjanalny bank Biełarusi stvaryŭ na asnovie technałohii błokčejn infarmacyjnuju sietku, jakaja moža vykarystoŭvacca dla rašeńnia šyrokaha śpiektru sučasnych i pierśpiektyŭnych bankaŭskich i niabankaŭskich zadač. Pra heta paviedamili va ŭpraŭleńni infarmacyi i hramadskich suviaziaŭ Nacyjanalnaha banka Biełarusi.

Na pieršym etapie sietka błokčejn budzie praktyčna ŭkaranionaja ŭ ramkach bankaŭskaj sistemy krainy. Uładalnikam vuzła sietki błokčejn moža stać luby bank abo niabankaŭskaja kredytna-finansavaja arhanizacyja Biełarusi. Administrataram sietki błokčejn u bankaŭskaj sistemie Biełarusi pryznačany Raźlikovy centr Nacyjanalnaha banka. U cełym stvorany samarehulavalny miechanizm kiravańnia i raźvićcia biełaruskaha siehmienta sietki błokčejn z vykarystańniem Savieta nodaŭ (uładalnikaŭ vuzłoŭ), členy jakoha majuć roŭnyja pravy.

Pieršym prykładam praktyčnaha vykarystańnia sietki błokčejn u bankaŭskaj sistemie Biełarusi stała mahčymaść pieradačy infarmacyi ab vydadzienaj bankaŭskaj harantyi i niepasredna samoj bankaŭskaj harantyi. Biełaruskija banki ŭ bližejšy čas zmohuć skarystacca takoj mahčymaściu ŭ adpaviednaści z pastanovaj praŭleńnia Nacyjanalnaha banka ad 11 lipienia 2017 hoda №279, jakaja ŭstupiła ŭ dziejańnie z 15 lipienia i praduhledžvaje ŭklučeńnie technałohii błokčejn u miechanizm pieradačy infarmacyi ab bankaŭskich harantyjach. Novy miechanizm viadzieńnia rejestraŭ bankaŭskich harantyj budzie spryjać zabieśpiačeńniu ŭzajemnaha dostupu subjektaŭ haspadarańnia dziaržaŭ — členaŭ Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza (JEAES) da pracedur dziaržaŭnych zakupak tavaraŭ (rabot, pasłuh).

Płanujecca, što nastupnym etapam stanie ŭkaranieńnie technałohii błokčejn na rynku kaštoŭnych papier. AAT «Biełaruskaja valutna-fondavaja birža» płanuje vykarystoŭvać błokčejn dla viadzieńnia rejestra apieracyj z kaštoŭnymi papierami na biržavym i pazabiržavym rynkach. Realizacyja prajekta daść mahčymaść farmavać dadzieny rejestr na jakasna novym uzroŭni, što stvoryć umovy dla pavyšeńnia prazrystaści i dalejšaha raźvićcia fondavaha rynku ŭ Biełarusi.

Vykarystańnie sietki błokčejn u Biełarusi ŭ ciapierašni čas nie praduhledžvaje ździełak ź virtualnymi valutami. Pry hetym kanceptualna nie isnuje jakich-niebudź abmiežavańniaŭ na vobłaści prymianieńnia błokčejna ŭ śfiery infarmacyjnych technałohij.

U pierśpiektyvie technałohija moža być vykarystanaja jak u bankaŭskaj sistemie, tak i za jaje miežami dla vyrašeńnia lubych inšych zadač, u tym liku, naprykład, arhanizacyi pracy z «razumnymi kantraktami». Pry zakanadaŭčym zabieśpiačeńni zavieranaja z dapamohaj sietki błokčejn infarmacyja ŭ dalejšym moža vykarystoŭvacca ŭ raznastajnych vidach dziejnaści, jakija patrabujuć infarmacyjnaha zabieśpiačeńnia: biznesie, spravavodstvie, miedycynie, finansavaj śfiery, pravavoj padtrymcy i mnohich inšych śfierach.

Infarmacyjnaja technałohija błokčejn atrymała šyrokaje raspaŭsiudžvańnie z 2008 hoda. Jaje admietnaj asablivaściu źjaŭlajecca decentralizavanaja struktura zachavańnia identyčnych va ŭsioj sietcy błokaŭ infarmacyi, što zabiaśpiečvaje ubudavanuju ŭstojlivaść da pamyłak, adsutnaść centralizavanaha kantrolu i punktaŭ admovy. Infarmacyja, jakaja zachoŭvajecca ŭ sietcy błokčejn, prazrystaja, bo ahulnaja baza danych adnačasova isnuje na ŭsich kampjutarach, jakija ŭvachodziać u sietku. Zapisy, jakija zachoŭvajucca ŭ joj, publičnyja i lohka praviarajucca. Sietka błokčejn nie moža być razburanaja, bo źmianieńnie navat adzinki infarmacyi patrabuje nieabchodnaści padmieny infarmacyi va ŭsioj sietcy.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна