Nacyjanalny centr kultury abjaŭlaje konkurs na atrymańnie stypiendyi na šaścimiesiačny kurs navučańnia ŭ Polščy ŭ ramkach stypiendyjalnaj prahramy Ministra kultury i nacyjanalnaj spadčyny Respubliki Polšča «Gaude Polonia». Prahrama «Gaude Polonia» pryznačana dla maładych dziejačoŭ kultury i pierakładčykaŭ z krain Centralnaj i Uschodniaj Jeŭropy.

Kurs navučańnia ŭ Polščy pačniecca 1 lutaha i budzie praciahvacca da 31 lipienia 2018 hoda. Nabor udzielnikaŭ ažyćciaŭlajecca na konkursnaj asnovie. Kandydaty pavinny vałodać polskaj movaj minimum na bazavym uzroŭni.

Zajaŭki prymajucca da 15 kastryčnika 2017 hoda.

Padrabiaznuju infarmacyju ab Prahramie i błanki ankiet možna atrymać na internet-staroncy prahramy i ŭ Nacyjanalnym centry kultury ŭ Varšavie (teł. +48-22-350-95-30, e-mail: [email protected]), a taksama ŭ Polskim Instytucie ŭ Minsku (Minsk, vuł. Vaładarskaha, 6; teł. +375(8017) 200-63-78, +375(17) 2009581).

Kandydaty

Stypiendyjalnaja prahrama pryznačana dla nastupnych tvorčych asiarodkaŭ:
- mastaki,
- litaraturaznaŭcy,
- pierakładčyki z polskaj movy,
- muzyki,
- kiniematahrafisty,
- mastactvaznaŭcy,
- litaraturaznaŭcy,
- śpiecyjalisty, jakija zajmajucca achovaj pomnikaŭ,
- muziejnyja supracoŭniki.

Śfiery dziejnaści:
- litaratura,
- pierakład,
- litaraturaznaŭstva,
- muzyka,
- vyjaŭlenčaje mastactva,
- kino,
- fatahrafija,
- achova kulturnaj spadčyny,
- teatr.

Pieravaha addajecca:

- kandydatam va ŭzroście da 40 hadoŭ (u vyklučnych vypadkach — da 45 hadoŭ),
- kandydatam, što majuć značnyja dasiahnieńni ŭ svajoj halinie tvorčaści. 

Farmalnyja krytery:

- hramadzianstva i miesca stałaha pražyvańnia ŭ Biełarusi,
- skončanaja vyšejšaja adukacyja,
- vałodańnie polskaj movaj na bazavym uzroŭni.

Finansavyja i arhanizacyjnyja ŭmovy:

• Stypiendyjat atrymoŭvaje miesiačnuju stypiendyju ŭ pamiery 3.500 złotych biez uliku padatkaŭ.
• Stypiendyjatu budzie harantavana miesca pražyvańnia na čas stažyroŭki.
• Stypiendyjat na čas stažyroŭki budzie mieć mastackaha kiraŭnika.
• Stypiendyja moža prachodzić tolki na terytoryi Respubliki Polšča.
• Kurs navučańnia praciahvajecca ŭ pieryjad z 1 lutaha da 31 lipienia kožnaha hoda.
• Stypiendyjat abaviazany nabyć miedycynskuju strachoŭku na čas znachodžańnia ŭ Polščy.
• Stypiendyjat samastojna apłačvaje košty prajezdu.

PADAČA ZAJAVY

Umovy adboru: Praviły ŭdziełu u stypiendyjalnaj prahramie: REGULAMIN.

• Adbor kandydataŭ adbyvajecca na konkursnaj asnovie,
• vybar lepšych kandydataŭ adbyvajecca ŭ 3 etapy:1 etap — acenka vykanańni farmalnych umoŭ, 2 etap — acenka stypiendyjalnych prajektaŭ kandydataŭ, 3 etap — kančatkovy adbor.

Nieabchodnyja dakumienty:

• adzin asobnik zapoŭnienaj zajaŭki ŭ papiarovym varyjancie, padpisanaj zajaŭnikom (forma zajaŭki);
• aryhinały minimum 2-ch rekamiendacyj ad viadomych u svajoj halinie dziejnaści tvorcaŭ, napisanyja ŭ hod pastupleńnia zajaŭki na polskaj movie, abo na biełaruskaj/ruskaj ź pierakładam na polskuju (uzor rekamiendacyi),
• partfolia ŭ papiarovym vyhladzie abo na CD / DVD.

Zajavy kandydataŭ:

• kandydaty na atrymańnie stypiendyi «Gaude Po­lo­nia» pavinny padavać zajavy asabista albo vysłać pa pošcie na adzin z adrasoŭ:

Polski Instytut u Minsku
vuł. Vaładarskaha, 6
220030, h. Minsk
abo
Narodowe Centrum Kultury 
Program «Gaude Polonia» Ul. Płocka 13 01-231 Warszawa

Terminy padačy zajaŭ:

Termin pryjomu zajaŭ zakančvajecca 15 kastryčnika 2017 h. 
Zajavy, dasłanyja paźniej za vyznačany termin, da razhladu nie prymajucca. 

Polski instytut u Minsku UNP 101184926

Publikujecca na pravach rekłamy

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна