Zhodna z dadzienymi Nacyjanalnaha statystyčnaha kamiteta Biełarusi, čakanaja praciahłaść žyćcia pry naradžeńni ŭ Biełarusi z 1995 pa 2015 hod uzrasła z 68,6 da 73,9 hadoŭ (na 5,3 hadoŭ). Pavieličeńnie praciahłaści žyćcia moža śviedčyć pra palapšeńnie jakaści žyćcia, miedycynskaha absłuhoŭvańnia, bolš daskanałuju dyjahnostyku chvarob, źmianieńnie zvyčak hramadstva i inšyja pryčyny.

Cikava paraŭnać hetyja ličby z suśvietnymi: jak za 20 hadoŭ źmianiałasia praciahłaść žyćcia ŭ śviecie, u tym liku ŭ krainach-lidarach i krainach-aŭtsajdarach. Dla paraŭnańnia ličbaŭ my vykarystoŭvali źviestki Suśvietnaha banka (SB).

Čakanaja praciahłaść žyćcia va ŭsim śviecie

Zhodna z dadzienymi SB, čakanaja praciahłaść žyćcia va ŭsim śviecie z 1995 pa 2015 pavialičyłasia z 66,3 da 71,9 hoda (na 5,6 hoda). Amal va ŭsich krainach śvietu hety važny pakazčyk uzros, akramia takich krain, jak Lesota i Siryja, jakija stali achviarami surjoznych vajskovych kanfliktaŭ abo epidemii ŚNIDa.

Suśvietny bank zajmajecca padlikam čakanaj praciahłaści žyćcia nie tolki pa asobnych krainach, ale i pa hieahrafičnych zonach, ekanamičnych sajuzach i hrupach krain u zaležnaści ad uzroŭniu ich dabrabytu.

Vidavočna, što krainy z samym vysokim uzroŭniem dachodu majuć i samuju vysokuju praciahłaść žyćcia.

Cikava toje, što ŭ biednych krainach praciahłaść žyćcia vyrasła bolš, čym u zamožnych. Heta nie dziŭna, tamu što praciahłaść žyćcia ŭ biednych krainach była nizkaj u pieršuju čarhu z-za vysokaj dziciačaj śmiarotnaści i prablemaj z dostupam da čystaj pitnoj vady. Navat častkovaje vyrašeńnie hetych prablem dazvoliła istotna pavialičyć praciahłaść žyćcia ŭ samych biednych krainach.

 

1995

2015

+

Krainy ź nizkim dachodam

50,6

62,0

11,4

Krainy z dachodam, nižejšym za siaredni

61,2

67,7

6,5

Krainy ź siarednim dachodam

65,3

71,1

5,8

Krainy z dachodam, vyšejšym za siaredni

69,4

75,1

5,7

Krainy z vysokim dachodam

76,3

80,7

4,4

Chto ŭ aŭtsajdarach?

Jak u 1995, tak i ŭ 2015 hadach siarod aŭtsajdaraŭ pa čakanaj praciahłaści žyćcia — krainy «čornaj» Afryki.

Top-5 aŭtsajdaraŭ na 1995 hod vyhladaŭ tak:

 1. Ruanda: 1995 hod — 32, 2015 — 66,6
 2. Śjera-Leone: 1995 — 35,7, 2015 — 51,4
 3. Anhoła: 1995 — 43,1, 2015 — 61,2
 4. Zambija: 1995 — 43,2, 2015 — 61,3
 5. Uhanda: 1995 hod — 44,3, 2015 — 59,5

Dla ŭsich hetych krain charakterny adnolkavyja prablemy: biednaść, zrujnavanaja vojnami i pieravarotami ekanomika, palityčnaja niestabilnaść, prablemy z dostupam da čystaj pitnoj vady, niedachop vakcyn i inšych miedykamientaŭ.

Za 2015 hod top aŭtsajdaraŭ vyhladaje inakš, ale ŭsio roŭna tam znachodziacca tolki krainy «čornaj» Afryki.

 1. Centralna-Afrykanskaja respublika (51,4)
 2. Śjera-Leone (51,4)
 3. Čad (52,6)
 4. Nihieryja (53)
 5. Kot-dJIvuar (53,1)

A chto ŭ lidarach?

Siarod krain-lidaraŭ nijakich źmien za 20 hadoŭ amal nie adbyłosia.

U 1995 hodzie pieršaja piaciorka vyhladała tak:

 1. Japonija (79,5)
 2. Makaa (78,8)
 3. Šviecyja (78,7)
 4. Hankonh (78,8)
 5. Šviejcaryja (78,4)

A tak vyhladaje top-5 za 2015 hod:

 1. Hankonh (84,3)
 2. Japonija (83,8)
 3. Makaa (83,6)
 4. Italija (83,5)
 5. Ispanija (83,4)

Usie hetyja krainy abjadnoŭvaje vysoki ŭzrovień ekanamičnaha raźvićcia, miedycyny, jany znachodziacca va ŭmieranych i subtrapičnych klimatyčnych pajasach i ŭsie (akramia Šviejcaryi) majuć vychad da mora. Niahledziačy na vysokuju praciahłaść žyćcia ŭ hetych krainach užo ŭ 1995 hodzie, za 20 hadoŭ hetyja krainy zdoleli pavialičyć čakanuju praciahłaść žyćcia na 4—5 hadoŭ.

Jak źmianiałasia čakanaja praciahłaść žyćcia ŭ krainach-susiedkach? 

 

1995

2015

+

Polšča

71,9

78,2

6,3

Litva

69,0

75,1

6,1

Łatvija

66,4

74,1

7,7

Biełaruś

68,6

73,9

5,3

Ukraina

67,1

71,2

4,1

Rasija

64,7

70,9

6,2

Va ŭsich krainach-susiedkach (za vyklučeńniem Ukrainy) čakanaja praciahłaść žyćcia pavialičyłasia bolš, čym u Biełarusi. Siarod krain-susiedak samy vialiki rost pakazała Łatvija, dzie čakanaja praciahłaść žyćcia pavialičyłasia ažno na 7,7 hoda, a bolš za ŭsio adstała Ukraina, dzie praciahłaść žyćcia ŭzrasła tolki na 4,1 hoda.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?