(zarobak USD 1,000-1,300)

Zajaŭniki pavinny być hramadzianami Biełarusi i pavinny padavać zajaŭki na anhlijskaj movie da 26 listapada 2017 hoda. Adkrytaja vakansija pamočnika pa piersanału, asistenta pa ICT i pamočnika pa administracyjnych pytańniach. Usie kandydaty pavinny svabodna vałodać anhlijskaj i rasijskaj movami, pieradavymi navykami raspracoŭki i spravazdačnaści, vydatnymi kamunikatyŭnymi, analityčnymi i mižasobasnymi navykami. Štomiesiačny čysty akład (biez padatkaŭ) dla dadzienych pazicyj USD 1,000-1,300 i nadbaŭki (u zaležnaści ad uzroŭniu).

Pamočnik pa piersanału, uzrovień GS6

U metach sadziejničańnia efiektyŭnamu naboru i raźmiaščeńni piersanału i inšych supracoŭnikaŭ JUNISIEF, kaardynacyi dziejnaści pa navučańni i raźvićciu i pytańniach, źviazanych z kiravańniem efiektyŭnaściu, JUNISIEF u Biełarusi šukaje pamočnika pa kadrach.

Kali vy addanyja, papieradžalny i dobra pracujecie ź ludźmi, majecie siaredniuju adukacyju (pažadana, dapoŭnienaje techničnymi abo ŭniviersiteckimi kursami ŭ halinie kiravańnia ludskimi resursami), i jak minimum šeść hadoŭ zapar adkaznaha dośviedu pracy ź piersanałam, kali łaska, razhledzicie zajaŭku.

Asistent pa ICT / technałohii dla raźvićcia, uzrovień GS6

Dla padtrymki našaj pracy dla dziaciej Biełarusi z bolš efiektyŭnymi / inavacyjnymi technałahičnymi / IT-rašeńniami dla raboty Ŭpraŭleńnia i Prahramy JUNISIEF u Biełarusi šukaje pamočnika pa ICT / technałohii dla raźvićcia (T4D).

Asistent budzie kansultavać JUNISIEF u ofisie Biełarusi pa vykarystańni IT-praduktaŭ i pasłuh, dapamahajučy vyjaŭlać i padtrymlivać mahčymaści palapšeńnia i farmulavać dziełavyja spravy dla T4D i inavacyjnyja prajekty ŭ klučavych prahramnych abłaściach.

Pamočnik pa administracyjnych pytańniach, uzrovień GS5

Dla vykanańnia roznych administracyjnych zadač i sadziejničańnia efiektyŭnamu kiravańniu pajezdkami i mierapryjemstvami JUNISIEF u Biełarusi šukaje pamočnika pa administracyjnych pytańniach.

Patrabavańni da kandydataŭ i kandydatak:

  • Vopyt pracy ŭ sistemie AAN / JUNISIEF ci inšaj mižnarodnaj arhanizacyi raźvićcia.
  • Vopyt pracy i praktyčnyja viedy sistemy resursaŭ pradpryjemstvy (SAP).
  • Pryjarytet vopytu i viedaŭ u dačynieńni da palityki, pracedur i kirujučych pryncypaŭ sistemy AAN/JUNISIEF.
  • Rabočyja viedy pracy z pakietami Microsoft Suite (uklučajučy MS Word, MS Excel i MS PowerPoint).
Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна