Maładaja mama Vijaleta Kułakova płača, kali pakazvaje fatahrafiju svajoj pamierłaj u mai hetaha hoda čatyrochmiesiačnaj dački. Nie moža strymać śloz i babula dziaŭčynki. Paśla płanavaj vakcynacyi dzicia, zdavałasia, pačuvałasia dobra, ale pamierła mienš čym praz sutki. U sudmiedekśpiertyzie śpiecyjalisty pryjduć da vysnovy, što vakcynacyja nijak nie źviazanaja z trahiedyjaj u siamji, a dzicia pamierła ad sindromu raptoŭnaj śmierci hrudnych dziaciej.

Paśla vypadku ŭ Hancavickim rajonie siamja Kułakova vyrašyła raspavieści ab svajoj trahiedyi i damahčysia rasśledavańnia.

«Adrazu paśla pryščepak usio było dobra, ale potym dzicia pamierła»

Vitalina naradziłasia ŭ śniežni 2017 hoda. Heta druhoje dzicia ŭ siamji Kułakovych, starejšaj dziaŭčyncy zaraz 1 hod i 7 miesiacaŭ. U sakaviku 2018-ha Vitalinie płanava praviali pieršasnuju vakcynacyju ŭ miascovaj paliklinicy, dzie ŭviali dźvie vakcyny — «Eŭpienta» i IPV suprać polijamijelitu. Nijakaj reakcyi na vakcynacyju nie było, usio było ŭ poŭnym paradku.

8 maja dziaŭčynku prynieśli na druhuju vakcynacyju hetymi ž vakcynami. Dziaŭčyncy było bolš za čatyry miesiacy, dzicia ahledzieŭ piedyjatr, pryjšoŭ da vysnovy, što małaja zdarovaja, joj zrabili pryščepki, paśla ich jašče 30 chvilin dziaŭčynka znachodziłasia ŭ paliklinicy — i nijakich niepažadanych reakcyj taksama nie było.

Dniom siamja pajechała na lecišča ŭ Fanipal, heta krychu bolš za 20 km ad Minska. Pa słovach Vijalety Kułakovaj, u mašynie było horača i ŭ dziaŭčynki byŭ žar, jana trochi spatnieła, ale hety stan baćki nie źviazali z pryščepkami. Na leciščy dzicia pačuvałasia dobra. Prykładna ŭ 20.30 viečara jaje pakłali spać.

— U dzieviać hadzin viečara jana pračnułasia, ja jaje pakarmiła, i jana dalej spała, — raspaviadaje mama dziaŭčynki. — U hety čas my pakłali spać starejšuju dačku, a sami z mužam pajšli spać prykładna ŭ 23.00.

Starejšaja dziaŭčynka spała ŭ asobnym łožku, a małodšaja — razam z baćkami. Prykładna ŭ 5-5.30 hadzin ranicy Vijaleta pračnułasia i ŭbačyła, što małaja nie varušycca.

— Ja joj: «Vitalina, Vitalina!». Pasprabavała zrabić štučnaje dychańnie, ale jana nie dychała. My vyklikali chutkuju, śledam pryjechała milicyja i śpiecyjalisty sa Śledčaha kamiteta.

Ekśpierty: pryčyna trahiedyi — sindrom raptoŭnaj śmierci niemaŭlataŭ

U kancy červienia Kułakovym addali vyniki sudmiedekśpiertyzy. Śpiecyjalisty pryjšli da vysnovy, što dzicia pamierła ad sindromu raptoŭnaj śmierci hrudnych dziaciej.

Napiaredadni śmierci Vitalinie Kułakovaj rabili pryščepki, ale nijakaj suviazi ź imi ekśpierty nie vyjavili

Napiaredadni śmierci Vitalinie Kułakovaj rabili pryščepki, ale nijakaj suviazi ź imi ekśpierty nie vyjavili

«Pavodle vyvučanaj miedycynskaj dakumientacyi Kułakova V.P. naradziłasia zdarovym dziciem i raźvivałasia zhodna z uzrostam. 08.05.2018 nazirałasia doktaram-piedyjatram, pravodziłasia vakcynacyja zhodna z kalendarom pryščepak vakcynami «Eŭpienta» (ad hiemafilnaj infiekcyi, virusnaha hiepatytu V, koklušu, dyfteryi, słupniaka) i vakcynaj «IPV» (ad polijamijelitu), pry hetym uskładnieńniaŭ paśla praviedzienaj vakcynacyi nie adznačana», - havorycca ŭ vysnovach sudmiedekśpiertyzy.

U dakumiencie taksama ŭkazana, što marfałahičnych prykmiet jakich-niebudź ciažkich zachvorvańniaŭ, zahanaŭ raźvićcia, cialesnych paškodžańniaŭ u dziaŭčynki nie było. U kryvi i ŭnutranych orhanach prykmiet etyłavaha śpirtu i atrutnych rečyvaŭ taksama nie vyjavili. Na łbie ŭ małoj byŭ ŭčastak źmienienaj skury bledna-siniušnaha koleru, ale, pa dadzienych histałahičnych daśledavańniaŭ, jon nie źjaŭlajecca cialesnym paškodžańniem.

«Na padstavie vyšejpadadzienaha, uličvajučy raptoŭny charaktar śmierci niemaŭla padčas snu (pavodle materyjałaŭ pravierki), pryčynaj śmierci Kułakovaj V.P. byŭ sindrom raptoŭnaj śmierci niemaŭlataŭ», — paznačana ŭ ekśpiertyzie.

Pry hetym śpiecyjalisty vykazali zdahadku, što śmierć dziciaci, cieła jakoha ahladali ŭ 9.55 ranicy 9 maja, nastupiła 6-12 hadzin tamu.

Ekśpierty taksama adznačyli, što, uličvajučy ŭsie daśledavańni, padstaŭ mierkavać, što śmierć nastupiła ŭ vyniku vakcynacyi, niama.

— Kali b nie było pryščepki, my b pavieryli ŭ sindrom raptoŭnaj śmierci, bo takoje byvaje, asabliva ź dziećmi va ŭzroście da 6 miesiacaŭ, - kaža babula dziaŭčynki Volha Jankoŭskaja.

Paśla vypadku ŭ Hancavickim rajonie siamja spadziajecca na rasśledavańnie i svajoj trahiedyi.

Advakat: siamja moža paprasić SK pravieści pravierku

Hałoŭny doktar 7-j haradskoj dziciačaj palikliniki Minska Volha Akinšava ŭ razmovie z TUT.BY zaŭvažyła, što jana nie maje prava kamientavać situacyju, bo pravierku pa fakcie śmierci dziaŭčynki pravodziŭ Śledčy kamitet.

- Jany davali acenku dadzienym dziejańniam i pravodzili ekśpiertyzu, u tym liku na suviaź taho, što adbyłosia z vakcynami, - zaŭvažyła hałoŭny ŭrač.

Pavodle jaje słoŭ, raz takaja suviaź nie była ŭstalavanaja, vakcynacyju ŭ paliklinicy jany nie prypyniali.

Kaciaryna Hamzunova, advakat Minskaj haradskoj kalehii advakataŭ, raspaviała: niahledziačy na toje što dzicia pamierła ŭ mai, u baćkoŭ jość prava źviarnucca ŭ SK z prośbaj pravieści pravierku pa fakcie śmierci dziciaci, z bolš detalovym daśledavańniem pytańnia jakaści ŭviedzienaj vakcyny.

- Prymajučy da ŭvahi ekśpiertnaje zaklučeńnie ab tym, što pryčynaj śmierci byŭ nazvany sindrom raptoŭnaj dziciačaj śmierci, z ulikam raniej pastaŭlenych, a taksama situacyi, jakaja skłałasia na siońniašni dzień vakoł vakcynacyi, SK, moža, paličyć nieabchodnym pravieści dadatkovuju pravierku. Viadoma, heta budzie zrabić bolš składana pa skančeńni času, ale ŭ kožnaj vakcyny jość sieryja vytvorčaści, i mahčyma, jość jašče šaniec, što vakcyna jakuju ŭvodzili ŭ mai, jašče moža być u najaŭnaści i jaje možna pravieryć, - kaža advakat.

Nahadajem, trahiedyja ŭ Hancavickim rajonie adbyłasia 13 žniŭnia. Baćki prynieśli dzicia na płanavuju vakcynacyju. Paśla ŭviadzieńnia niekalkich pryščepak dzicia stała zadychacca i była špitalizavana bryhadaj chutkaj dapamohi. Na žal, vyratavać małoha nie ŭdałosia. Dziciaci ŭvodzili dźvie vakcyny - «Eŭpienta» (vytvorčaść LG Chem. Ltd, Paŭdniovaja Kareja) i «Imavaks Polia» (vytvorčaść Sanofi Pasteur, Francyja). Na dadzieny momant prypyniena prymianieńnie dźviuch sieryj nazvanych vakcyn da momantu vykanańnia ŭsich nieabchodnych rasśledavańniaŭ.

Jak vyśvietliłasia paźniej, paŭdniovakarejskaja vakcyna nie była zaniesiena ŭ Rejestr lekavych srodkaŭ Biełarusi. Vakcynu «Eŭpienta» stali vykarystoŭvać zamiest AKDS, jaje zakupili ŭ 2017 hodzie. Ministerstva achovy zdaroŭja paviedamiła, što ŭ 2016 hodzie vytvorca vakcyny AKDS z Rasii, što doŭhi čas zabiaśpiečvaŭ imunabijałahičnyja preparaty na terytoryju Biełarusi, nie zmoh svoječasova zabiaśpiečyć pastaŭku vakcyny naležnaj jakaści.

Ź inšaha boku, pradstaŭnik SAAZ u Biełarusi adznačyŭ, što ŭ vakcyny «Eŭpienta» jość pieradkvalifikacyja SAAZ i heta paćviardžeńnie taho, što jana biaśpiečnaja, jakasnaja i efiektyŭnaja.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?