«Nie daj boh vajna, my razdadzim ciem miljonaŭ kulamiotaŭ i aŭtamataŭ kožnamu darosłamu biełarusu» — zajaviŭ Alaksandr Łukašenka 5 kastryčnika padčas naviedvańnia adnaho z vajskovych palihonaŭ Bresckaj vobłaści, paviedamili ŭ prahramie Naviny «24 hadziny» na STB.

Dla Biełarusi najbolš prymalnaja schiema — heta rehularnaja i kampaktnaja armija, prafiesijny instytut u abarončaj śfiery i 7 miljonaŭ padrychtavanych da boju z voraham žycharoŭ krainy. Trymać u rukach aŭtamat pavinien umieć kožny biełarus. Pra heta i zajaviŭ Alaksandr Łukašenka:

«Pistalety, aŭtamaty, strałkovaja zbroja dla našaj Biełarusi. Ja nie žartam kazaŭ, što kali ŭ nas budzie dastatkova strałkovaj zbroi — aŭtamaty, pistalety, kulamioty i bojeprypasy da ich — nie daj boh vajna, my razdadzim u kožnuju siamju. I my budziem abaraniać svaju terytoryju ŭsie razam (nu, dziaciej davajcie vyviedziem). Staryja i navat žančyny: 7 miljonaŭ čałaviek — 7 miljonaŭ atrymajuć zbroju, kab jany mahli abaraniacca».

Na palihonie prajšła demanstracyja najlepšych uzoraŭ ŭzbrajeńnia, stvoranych pa daručeńni kiraŭnika dziaržavy.

Havorka zajšła ab tankavym bijatłonie, dzie my stali trecimi, našych tankistaŭ abyšli tolki bujnyja suśvietnyja dziaržavy. Ale Łukašenka, razmaŭlajučy z ekipažam, papravak nie prymaje. Kažuć, što spružyna padviała.

— Kali b nie hetaja spružyna, vy byli b pieršymi?

— Ci byli b blizkimi da Rasijskaj Fiederacyi.

— Nakolki vy adstali?

— Ad Rasijskaj Fiederacyi adstali na 2,5 chviliny. Heta drobiaź dla bijatłona.

— Nu tak, drobiaź — dźvie z pałovaj chviliny!

— Absalutnaja drobiaź, tavaryš prezident.

— A kitajcy?

— 42 siekundy.

— Heta značyć kitajcaŭ vy mahli b abyści?

— Kitajcaŭ my abychodzili pa trasie da pieradapošniaha kruha. Išli try ekipažy ŭ estafiecie, adčuvali siabie naohuł užo ŭpeŭniena, kali b nie spružyna napaŭaŭtamatyki…

Kali b ekipaž vystupaŭ na hetaj madernizavanaj 72-j, to vynik moh być jašče lepšym. Budaŭniki tankaŭ 140-ha ramontnaha zavoda ŭ kaapieracyi sa śpiecyjalistami z «Pielenhu» značna palepšyli ahniavuju moc techniki na husienicach. Ciapier śpiecyjalnyja technałohii karektujuć ahoń navat z papraŭkaj na viecier i tempieraturu pavietra.

T-72 — asnoŭny ŭdarny tank suchaputnych sił, staić na ŭzbrajeńni mnohich krain śvietu. A paśla madernizacyi praktyčna nie sastupaje bolš darahomu T-90. Pieršaje — my navučylisia mocnuju savieckuju techniku madernizavać da ŭzroŭniu sučasnaha ŭzbrajeńnia, druhoje — rabić heta jakasna i chutka.

«Kaliści, hadoŭ, napeŭna, 15 tamu nazad, kali pačałasia hetaja vałtuźnia na Uschodzie, dy i nie tolki (pieršy raz heta było tady, kali my stali suvierennymi i niezaležnymi), nam treba było vyznačacca z Uzbrojenymi Siłami i z vojskam, — raspavioŭ Łukašenka. — Jakaja armija pavinna być u našaj kampaktnaj siaredniejeŭrapiejskaj dziaržavie. i my tady pryniali rašeńnie ab tym, što heta nie 300 i nie 250 tysiač — takaja spadčyna nam zastałasia ad Sajuza. A kala 100 (krychu mienš) tysiač. Heta pieršaje było majo rašeńnie. My stvaryli navukova-daśledčyja hrupy, jakija pavinny byli razam z raźviedkaj vyvučać sučasnuju vajnu. I my pavinny byli zrazumieć, jakaja budzie vajna tady i ŭ budučyni. I druhoje — nam treba było, stvarajučy novaje i refarmujučy ŭžo stvoranyja Uzbrojenyja Siły, na maršy pierabudoŭvacca. Heta ŭžo byŭ druhi raz, my pierabudoŭvali Uzbrojenyja Siły. Samaje hałoŭnaje było jasna: što patrebna voś takaja zbroja, takaja kolkaść».

Kazać pra toje, jakoje, kolki i chto kuplaje biełaruskaje ŭzbrajeńnie nie pryniata. Tolki pa maskiroŭcy možna zdahadvacca, što hetaja technika zacikaviła krainy dalokaj duhi. Ale pierš za ŭsio treba zabiaśpiečyć siabie. Naprykład, 33 takich «Kajmany» chutka źjaviacca ŭ vojskach. Jany padychodziać i vyviednikam, i padraździaleńniam mabilnych sił, i navat motastrałkam.

«My aktyŭna vyvučajem i ŭsio, što nam padychodzić pad našy ŭmovy, pad našu strukturu Uzbrojenych Sił, pad našu miascovaść, pad našy asnovy i sposaby viadzieńnia bajavych dziejańniaŭ, naturalna, kuplajem», — zajaviŭ ministr abarony Andrej Raŭkoŭ.

Uličvajučy reljef Biełarusi, u našym vojsku staviać na śpiecyjalnyja padraździaleńni i mabilnyja siły. Ich abstaloŭvajuć svajoj technikaj i ŭzbrajeńniem. Navat kalehi pa cechu ADKB tut nie pamočniki.

«Niezaležnaść ŭ vytvorčaści i madernizacyi dla luboj krainy pytańnie numar adzin, — ličyć Alaksandr Łukašenka. — Voś, da prykładu, Rasija. Ja časta sustrakajusia z prezidentam Rasii: dla jaho bolš važnaj prablemy niama. Choć u ich i tak z časoŭ Savieckaha Sajuza (Rasija asnoŭnaj bazaj była vytvorčaści našaj zbroi) niezaležnaść u spadčynu dastałasia niemałaja. Ale, tym nie mienš, dla sučasnaj zbroi jany mnohaje kuplali».

«Ciapier pytańnie numar adzin u Rasii — syści naohuł ad kupli impartnaj. Da prykładu, navat majučy z nami samyja ciesnyja i blizkija adnosiny, budujučy adzinuju Sajuznuju dziaržavu, tym nie mienš, jany na KamAZie, jak vy viedajecie, stvarajuć transpart dla pieravozki jadziernych rakiet. Jon mnie naŭprost kaža: «Dobra, siońnia ŭ Biełarusi Łukašenka, ułada i inšaje, my bačym i kuplajem ciapier u vas. Ale ŭ pierśpiektyvie my pavinny być absalutna pierakananyja, asabliva dla jadziernaj zbroi — heta hałoŭnaja zbroja ŭ luboj krainie, asabliva Rasii — my pavinny być niezaležnymi». Vy razumiejecie, nakolki surjozna staić pytańnie niezaležnaści ŭ abaronie krainy? Tamu mnoj była pastaŭlena zadača», — skazaŭ kiraŭnik dziaržavy.

Voś toje, što stvorana pa daručeńni prezidenta: ad lohkabraniavanych «kajmanaŭ» da bieśpiłotnikaŭ. Hetyja drony ŭžo nastupajuć na piatki sučasnaj avijacyi.

Voś toje, što stvorana pa daručeńni prezidenta: ad lohkabraniavanych «kajmanaŭ» da bieśpiłotnikaŭ. Hetyja drony ŭžo nastupajuć na piatki sučasnaj avijacyi.

Na avijaramontnym zavodzie ŭ Baranavičach Su-25 abstalavali novaj navihacyjnaj sistemaj.

Na avijaramontnym zavodzie ŭ Baranavičach Su-25 abstalavali novaj navihacyjnaj sistemaj.

Bolšaja častka ekspanataŭ — bieśpiłotniki. Ich stvareńniem zajmajucca adrazu niekalki KB. Asnoŭnyja stvaralniki — Dziaržvajenpram i Akademija navuk.

U kožnaha svaje zadačy: ad fatahrafavańnia i pieradačy kaardynataŭ da radyjoelektronnaj baraćby i ahniavoha paražeńnia praciŭnika. Vyrašana namahańni abjadnać i stvaryć univiersalny aparat.

U kožnaha svaje zadačy: ad fatahrafavańnia i pieradačy kaardynataŭ da radyjoelektronnaj baraćby i ahniavoha paražeńnia praciŭnika. Vyrašana namahańni abjadnać i stvaryć univiersalny aparat.

«My idziem pa šlachu ŭniviersalizacyi, — patłumačyŭ Raman Hałoŭčanka, staršynia Dziaržkamvajenprama Biełarusi. — My nie robim asobna raźviedvalny bieśpiłotnik, asobna nazirańnie, dla leśnikoŭ adzin, dla MNS — druhi. My idziem pa šlachu ŭniviersalizacyi: heta raźviedvalnyja ŭdarnyja bieśpiłotnyja avijacyjnyja kompleksy. My robim adnačasova stancyi baraćby ź imi».

Naprykład, hety «Kvadra 1600» hatovy transpartavać PZRK. A voś u hetych «busłoŭ» vajaŭničy charaktar: raźviedčyk pieradaje kaardynaty, a nievialiki BPŁA-kamikadze źniščaje tank praciŭnika koštam da 10 miljonaŭ dalaraŭ. Jak raz pra niepapraŭnuju škodu i kaža kiraŭnik dziaržavy.

Niepapraŭnaja škoda maje stać fiłasofijaj ŭsioj sučasnaj mocy vajskovaha kompleksu krainy.

«Nam patrebna taja zbroja, jakuju my budziem vykarystoŭvać vyklučna dla abarony vyklučna na našaj terytoryi dla naniasieńnia tym, chto zachoča z nami vajavać, niepapraŭnaj škody. Heta vysokadakładnaje rakietnaje ŭzbrajeńnie z dalokaściu da 300—350 kiłamietraŭ. U nas heta ŭsio jość, — skazaŭ Łukašenka. — Ale ŭ dadzienym vypadku my pahladzieli nie na «Pałaniezy» našy, nie na samaloty i inšaje. Pahladzieli na toje, što pavinna być novaje — heta bieśpiłotnyja latalnyja aparaty. I pahladzieli na toje, što my možam zrabić za košt madernizacyi».

Našy bieśpiłotniki na vyšyni na raznastajnych vystavach u naftanosnych krainach Piersidskaha zaliva, a tam vystaŭlajucca tolki samyja lepšyja ŭzory. Zrešty, bieśpiłotniki ciapier suśvietny trend. Jany ŭ sučasnych kanfliktach jak źmiei ŭ pryrodzie: čym mienšy pamier, tym macniej džalać.

Tamu jašče adzin napramak «abaronki» — procijadździe suprać latučych BPŁA.

Heta — «Navalnica» nie tolki ŭ naźvie, ale i ŭ cełym dla bieśpiłotnikaŭ lubych vidaŭ i typaŭ. Padmanuć i dezaryjentavać.

Heta — «Navalnica» nie tolki ŭ naźvie, ale i ŭ cełym dla bieśpiłotnikaŭ lubych vidaŭ i typaŭ. Padmanuć i dezaryjentavać.

Kiraŭniku dziaržavy pakazvajuć śpiecyjalnuju zbroju: jana, jak pult, vyklučaje aparat.

— Zaraz bieśpiłotnik zavis, budzie sadzicca.

— Heta značyć, vy jaho nie źbivajecie, a prosta sadžajecie.

«Biersierkam» možna kiravać na adlehłaści 5000 mietraŭ.

Sučasnaja vajna — heta nie artyleryja i piachota, a vajna vysokadakładnaha i vysokatechnałahičnaha ŭzbrajeńnia. Ale hałoŭnym składnikam jak byŭ, tak i zastajecca ludski patencyjał i ŭ stvareńni sučasnaha ŭzbrajeńnia, i ŭ jaho vykarystańni.

I pasył kiraŭnika dziaržavy byŭ nastupny: treniravacca treba bolš. Terminy čarhovaj pravierki bojehatoŭnaści ŭžo vyznačany.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?