Fota z akaŭnta Uljany Jahadnicynaj u Fejsbuku.

Fota z akaŭnta Uljany Jahadnicynaj u Fejsbuku.

U Jehipcie źnikła 30-hadovaja hramadzianka Biełarusi Uljana Jahadnicyna. 9 listapada dziaŭčyna pajšła ŭ kramu i pierastała vychodzić na suviaź. Były muž Uljany, jehipcianin Ajman, zajaviŭ u palicyju pra źniknieńnie, piša Jeŭraradyjo.

Uljana razyšłasia z mužam u minułym hodzie, ale zachavała z Ajmanam dobryja stasunki. Ich 5-hadovy syn, chacia i zastaŭsia z maci, časta baviŭ čas z tatam i babulaj. Što praŭda, adnosiny nie byli biaschmarnymi: uletku Ajman nie daŭ Uljanie dazvoł na vyjezd u Biełaruś — niepakoiŭsia, što dziaŭčyna moža zastacca z synam na radzimie.

«Apošniaje paviedamleńnie ad Uljany było 9 listapada, —raspaviadaje Jeŭraradyjo maci dziaŭčyny Alena Jahadnicyna— Dahetul my rehularna stelefanoŭvalisia, jana vielmi kłapaciłasia, kab ja nie chvalavałasia. Rankam 9 listapada dačka napisała pra płany na dzień, a ŭ abied paviedamleńniaŭ užo nie było. Ciapier jaje šukaje palicyja Jehipta, pra situacyju viedaje ambasada [Biełarusi ŭ Jehipcie. — Jeŭraradyjo]. Ale ŭ palicyi ničoha nie kažuć».

Zvuziła koła stasunkaŭ, kvateru apłaciła da listapada

Ź Biełarusi Uljana źjechała siem hadoŭ tamu, skončyŭšy linhvistyčny ŭniviersitet. U Jehipcie jana pracavała pierakładčycaj, arhanizoŭvała kancerty, pracavała na radyjo i ŭ rekłamnym ahienctvie, zajmałasia dyzajnam. Na staronkach Uljany ŭ sacsietkach šmat pazityŭnych fota z synam i siabrami.

Fota z asabistaha archiva Uljany.

Fota z asabistaha archiva Uljany.

Pra siabie dziaŭčyna piša, što zajmajecca samaraźvićciom, cikavicca psichałohijaj i litaraturaj. Uljana vałodaje arabskaj i anhlijskaj movami.

«Uljana razumnaja i kamunikatyŭnaja dziaŭčyna, jana cikaviłasia ezaterykaj, — praciahvaje Alena. — Mahčyma, na jaje byŭ akazany cisk. Ja vielmi šmat dumała ŭvieś hety čas: mahčyma, jana kudyści źjechała. Jana pracavała na radyjo, jakoje viaščała na Izrail, była ahientam roznych madelej. Karaciej, viała aktyŭny ład žyćcia. A ŭ apošni čas — dziŭnaja reč — dačka čamuści vielmi zvuziła koła stasunkaŭ ź ludźmi».

Za dačku žančyna pačała niepakoicca ŭ siaredzinie kastryčnika. U razmovach Uljana padavałasia sumnaj, kazała pra depresiju, a ŭ apošni čas zachapiłasia tvorčaściu amierykanskaha doktara i piśmieńnika indyjskaha pachodžańnia Dzipaka Čopra.

Dzipak Čopra — aŭtar šmatlikich knih na duchoŭnyja, relihijnyja temy, prapahandyst «alternatyŭnaj miedycyny», jakoha navukoŭcy ličać šarłatanam. U 1998 hodzie jamu prysudzili Šnobieleŭskuju premiju za unikalnuju interpretacyju kvantavaj fiziki ŭ dačynieńni da zdaroŭja, svabody i imknieńnia da ekanamičnaha dabrabytu. Krytyki Dzipaka Čopry kažuć, što jaho padychod advaročvaje ludziej ad efiektyŭnaha lačeńnia, i što jon tolki što daryć pacyjentam iłžyvuju nadzieju.

«Ja taksama pačała čytać hetaha aŭtara, — praciahvaje maci Uljany. — Ščyra kažučy, mnie stała nie pa sabie ad takoj litaratury. Mahčyma, jaho tvory akazali ŭpłyŭ na dačku. Paśla źniknieńnia ja analizavała pavodziny dački. Navat asobnuju tablicu jaje dziejańniaŭ u kastryčniku i listapadzie zrabiła. Naprykład, mnie jana kazała, što zabrała syna ad śviakruchi, chacia na samoj spravie dzicia było ŭ babuli. Uljana pačała chłusić».

Tablica maci Uljany.

Tablica maci Uljany.

Palicyja vyklučyła viersii samahubstva ci niaščasnaha vypadku — cieła dziaŭčyny nie znojdzienaje. Apošni raz Uljanu bačyli kala supiermarkieta ŭ Kairy, dzie jana trapiła na kamieru videanazirańnia. Kampjutar i adzin z telefonaŭ biełaruski zabrała palicyja. Haspadar kvatery, jakuju jana zdymała, kaža, što jana apłaciła arendu tolki za kastryčnik.

«Byłoha muža praviaraje palicyja»

Ciapier piacihadovy syn Uljany žyvie ŭ siamji baćki. Maci Uljany nie vieryć u datyčnaść Ajmana da źniknieńnia dački:

«Ja da jaho vielmi dobra staŭlusia, niahledziečy na razvod. Praź pierakładčyk my razmaŭlajem. Jaho siamja i da mianie pavažliva stavicca. Muža ja nie padazraju, ja jaho viedaju. Palicyja praviaraje ciapier Ajmana, ale ŭ jaho niama matyvu niešta zrabić z Uljanaj».

Paśla razvodu pamiž Uljanaj i Ajmanam adbyŭsia kanflikt: biełaruska źbirałasia pryjechać da maci ŭ Žodzina razam z synam, ale były muž nie dazvoliŭ im razam vyjechać za miežy Jehipta, tamu niekatoryja siabry dziaŭčyny padazrajuć, što były muž maje dačynieńnie da jaje źniknieńnia. Inšyja padzialajuć mierkavańni maci Uljany:

«My paznajomilisia [z Uljanaj] u 2013 hodzie, — raspaviadaje Jeŭraradyjo Natalla, biełaruska, jakaja žyvie ŭ Kairy. — Sustrakalisia, pierapisvalisia. Potym našy dzieci pasiabravali, u mianie dačce piać hadoŭ, u jaje — synu. Uljana vielmi aktyŭny čałaviek. Apošnija hady jana pracavała ŭ miedyjnaj śfiery. U jaje byli roznyja znajomstvy, sustrečy. Aktyŭnaje žyćcio nie padabałasia jaje jehipieckamu mužu. Viersii źniknieńnia mohuć być roznyja: padazronyja znajomyja, jakija cikavilisia žančynaj słavianskaj źniešnaści, pobač Siryja, dzie handlujuć ludźmi, orhanami».

U adnoj z apošnich razmoŭ ź siabroŭkaj Uljana pryznavałasia, što adnosiny z byłym mužam źmianiajucca da lepšaha. Uvosień jany razam paviali syna ŭ pieršy kłas, potym razmaŭlali ŭ kafe.

«Inicyjataram razvodu była Uljana, — praciahvaje Natalla. — U jaje byli płany na karjeru, šmat pracy. Chacieła być bolš čym prosta chatniaj haspadyniaj, a muž patrabavaŭ, kab sačyła za domam, za paradkam. Pačalisia roznahałośsi. Ajmana ja asabista viedaju, jon nie moh z Uljanaj, niešta zrabić. Całkam adekvatny, narmalny čałaviek. Daremna jaho padazrajuć».  

Natalla taksama źviarnuła ŭvahu, što ŭ apošnija miesiacy pavodziny Uljany źmianilisia. Jana zamknułasia, nie chacieła navat telefanavać znajomym. Ale kaža, što na samahubstva Uljana nikoli b nie advažyłasia.

«Davodzicca chłusić synu, što maci na pracy»

Viadoma, što miežy Jehipta Uljana nie pakidała.

«Palicyja heta pravieryła, — raspaviadaje Natalla— Nie viedaju, što adbyłosia. U krainie ciapier niaprostaja situacyja z ekanomikaj. U arabskim śviecie šmat padmanu. Roznaje mahło być, a słavianka-zamiežnica — heta zaŭsiody sałodki kavałačak. Uličvajučy, što ŭ jaje byŭ niaprosty žyćciovy pieryjad, hetym niechta moh skarystacca».

U razmovie ź Jeŭraradyjo Ajman raspavioŭ, što kožny dzień chodzić u palicyju. Asabistych viersij, što adbyłosia z Uljanaj, u mužčyny niama, ale źmieny ŭ pavodzinach dziaŭčyny ŭ apošni čas jon taksama zaŭvažyŭ.

«Ja nie miedyk, kab kazać, była depresija ci nie, — koratka adkazaŭ hramadzianin Jehipta. — Syn ciapier žyvie sa mnoj. Jamu prychodzicca chłusić, što maci na pracy».

«Jość adčuvańnie, što jana spłanavała svajo źniknieńnie»

Telefon Uljany Jahadnicynaj adklučany. U zdymnaj kvatery palicyja niekalki razoŭ pravodziła vobšuk, ale što šukali i ci znajšli što-niebudź, rodnym nie paviedamlajuć. Akramia supracoŭnikaŭ, pošukami dziaŭčyny taksama zajmajucca miascovyja vałanciory.

«Pra źniknieńnie ja daviedałasia ad biełaruskaha konsulstva 11 listapada, — kaža Jeŭraradyjo vałanciorka Irada. — Ja žyvu ŭ Jehipcie ŭžo 13 hadoŭ. Kali niešta zdarajecca, dyk mianie padklučajuć da prablemy. Z Uljanaj ja asabista nie znajomaja. Kankretnych viersij, što adbyłosia, na žal, niama, ale jość adčuvańnie, što jana spłanavała svajo źniknieńnie».

Vałanciorka tłumačyć, što za paŭtara miesiaca da źniknieńnia Uljana kinuła pracu, spyniła hramadskaje žyćcio. Pierad źniknieńniem jana pakinuła syna ŭ siamji byłoha muža.

«Za dva tydni da źniknieńnia jana addała dzicia śviakrovi, —praciahvaje Irada— Uljana tolki telefanavała synu, chacia žyvie ŭ dziesiaci minutach pieššu ad ich doma. I heta dziŭna, bo Uljana dobraja maci, i šmat uvahi synu addavała. Ja pierahavaryła z dobraj sotniaj jaje znajomych, ale niama nivodnaj začepki. Usie kažuć: «My daŭno ź joj nie mieli znosin»».

Ci mahła Uljana trapić u relihijnuju siektu? Takich źviestak u vałancioraŭ niama. Jany tłumačać, što ŭ Jehipcie hetaja dziejnaść staranna kantralujecca i spyniajecca słužbami dziaržbiaśpieki. Znajomyja i byłyja kalehi Uljany kažuć pra dziaŭčynu tolki dobryja słovy.

«Kažuć, što była aktyŭnym i viasiołym čałaviekam, — raspaviadaje vałanciorka. — Ja była doma, dzie ciapier žyvie syn. My tolki paznajomilisia, ničoha daviedacca nie atrymałasia. Bačna, što były muž vielmi pieražyvaje. U siamji taksama niama viersij, što mahło zdarycca».

Ambasada Biełarusi ŭ Jehipcie viedaje pra źniknieńnie Uljany Jahadnicynaj, konsuł trymaje situacyju na kantroli i pa miery mahčymaściaŭ sadziejničaje palicyi Kaira ŭ pošukach.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?