EurAsia Daily: Chakieist palacieŭ biez chakieja

Sproby advieści ŭvahu ad pytańnia № 1 śniežańskich (a taksama sočynskich) pieramoŭ pamiž Maskvoj i Minskam — pytańnia ab abjadnańni (intehracyi) — daremnyja, piša čarnasociennaje vydańnie EurAsia Daily. Jaho možna zamoŭčvać ci naadvarot, małoć jazykom, adnak rasijskaje kiraŭnictva za apošnija miesiacy nieadnarazova vyrazna i jasna dało zrazumieć: kali bolš ciesnaja forma abjadnańnia, čym Sajuznaja dziaržava, dla Minska nieprymalnaja, to Maskva nie hatovaja płacić za «čarhavańnie brackich pacałunkaŭ z pacałunkami Judy».

EurAsia Daily ŭpeŭnienaja, što za raijskija hrošy vakoł Minska pabudavanyja pałacy dla ŭładaŭ, arhanizavany «Dzień vyšyvanki», a taksama prafinansavana dziejnaść łabistaŭ aficyjnaha Minska ŭ Rasii.

«Za hetyja hrošy Rasija mahła štohod budavać pa atamnaj elektrastancyi — naprykład, u Prymorji i Sibiry, rekanstrujavać sotni mastoŭ, kožny hod budavać pa horadzie ŭ čystym poli i zasialać jaho biełaruskimi pierasialencami, jakim nadakučyŭ «rynkavy sacyjalizm» i rusafobski nacyjanalizm»,

— pišuć čarnasociency.

Navat ź biaspošlinnaj rasijskaj naftaj i zanižanaj canoj hazu, nie kažučy ŭžo pra inšyja prefierencyi, ilhoty i dyskonty va ŭzajemnym handli, «biełaruskaja madel» akazałasia niežyćciazdolnaj, adznačaje EurAsia Daily.

Uźjadnańnie Biełarusi z Rasijaj — najvažniejšy pytańnie ŭnutrybiełaruskaha paradku dnia, upeŭnienyja čarnasociency.

Aŭtar EurAsia Daily piša, što Rasija siońnia moža dazvolić sabie ŭźjadnańnie ź Biełaruśsiu i tak zvanaj «Navarosijaj»:

— Treba brać kavałkami, i nieabchodna rabić heta niahledziačy ni na jakija sankcyi ŭ dačynieńni da nuvaryšaŭ, pahrozy ich zamiežnym rachunkam, ryzyki dla dabrabytu ich dziaciej i šmatlikich partnioraŭ.

«Na hety raz tryumf chakieista nie adbyŭsia — jon palacieŭ biez padychodu da presy ci chacia b padpisanaj sumiesnaj zajavy, pakinuŭšy kiraŭnika Rasii adnaho na chakiejnaj placoŭcy z padoranymi miachami bulby i šmatami sała», — padsumoŭvaje čarnasociennaje vydańnie.

Rieportior: Što, kali Rasija stracić jašče i Biełaruś?

Vydańnie «Rieportior» piša, čamu ž na hety raz Kreml zaŭparciŭsia i nie idzie na ŭstupki Minsku.

Žurnalist «Rieportiora» piša, što ŭ Biełarusi nibyta adbyvajucca roŭna tyja ž hramadska-palityčnyja pracesy, što pryviali da Majdanu va Ukrainie.

«Dziejačy, jakija apłačvajucca zachodnimi hrantami, pierapisvajuć historyju Biełarusi, nabiraje papularnaść siarod moładzi identyfikacyja siabie jak «nie ruskich», a asobnaha naroda z ułasnym jeŭrapiejskim šlacham raźvićcia. Pakul pracesy nie pierajšli ŭ krytyčnuju stadyju, ale ad hetaha adździalaje tolki adno — adsutnaść padtrymki idej na dziaržaŭnym uzroŭni. Dzie harantyja, što ŭ piku Kramlu biełaruskaja viertykal ułady nie pačnie aktyŭna padtrymlivać miascovyja nacyjanalistyčnyja ruchi?»

— pytaje vydańnie.

Kali ž Majdan adbudziecca i ŭ Biełarusi, i ŭ Minsku siadzie praamierykanskaja ŭłada, heta budzie poŭnaja katastrofa ŭsioj kramloŭskaj źniešniaj palityki, ličyć «Rieportior». Naprykład, možna budzie stracić Kalininhradskuju vobłaść, dostup da jakoj bieź Biełarusi stanie jašče bolš składanym.

Mienavita tamu, ličyć vydańnie, Rasija maje poŭnaje prava adstojvać ułasnyja nacyjanalnyja intaresy, u tym liku, u dačynieńni da svaich sajuźnikaŭ.

Daily Storm: Čamu Łukašenka baicca intehracyi z Rasijaj?

Vydańnie Daily Storm adznačaje, što Rasija paskaraje abjadnańnie ź Biełaruśsiu, adnak biełarusy da hetaha nie hatovyja i realna Sajuznaja dziaržava nie pracuje.

Apytanyja vydańniem ekśpierty adznačajuć, što Kreml bolš nie zadavalniaje miakkaja palityka i surjoznyja prefierencyi ŭ dačynieńni da sajuźnika, jaki vykonvać svaje abaviazacielstvy ŭ ramkach Sajuznaj dziaržavy nie choča.

«My stvaryli sajuznuju dziaržavu Rasija — Biełaruś dla taho, kab pravieści maksimalna hłybokuju intehracyju. Padčas adnoj ź niadaŭnich sustreč z Łukašenkam Uładzimir Pucin zajaviŭ pra toje, što Rasija, viadoma, i dalej hatova razhladać pytańni cenavaj palityki na enierharesursy, ale šmat čaho zaraz budzie zaležać ad hłybini intehracyjnych pracesaŭ. I heta sapraŭdy tak, tamu što kali hetych pracesaŭ niama, to pasłableńni i lhoty ŭ taryfnaj palitycy RF ciažka rastłumačyć», — zajaviŭ Daily Storm namieśnik staršyni kamiteta pa mižnarodnych spravach Savieta Fiederacyi Andrej Klimaŭ.

Na jaho dumku, atrymlivajecca, što rasijski biznes ad prefierencyj biełarusam prajhraje, a što atrymlivaje ad hetaha Rasija — niezrazumieła.

Kiraŭnik kamiteta Dziarždumy pa spravach SND Leanid Kałašnikaŭ ličyć, što Rasija i Biełaruś rana ci pozna pa intehracyjnych pracesach damoviacca, choć abjektyŭna składanaści ŭ ich isnujuć.

Na jaho dumku, krainy pavinny šukać kampramisy, i časam treba iści na toje, kab u maralnym płanie padtrymać siabra i brata.

Kiraŭnik Instytuta palityčnych daśledavańniaŭ Siarhiej Markaŭ ličyć, što intehracyja Raśpi i Biełaruś da hetaha času nie adbyłasia, bo i Łukašenka, i biełaruskaja elita bajacca pahłynańnia ich biznesu bujnymi rasijskimi karparacyjami.

Pavodle jaho słoŭ, ciapier prezident Biełarusi budzie rabić usio mahčymaje, kab intehracyja z Rasijaj była jak maha mienš hłybokaj.

Pieršy vice-prezident Centra palityčnych technałohij Alaksiej Makarkin ličyć, što intehracyja patrebna bolš Rasii, čym Biełarusi.

«Kramlu patrebnyja pośpiechi, kab choć by častkova ŭraŭnavažyć niehatyŭ ad piensijnaj reformy, stahnacyi ŭ ekanomicy i pavyšeńnia PDV. Tamu ŭźnikła ideja Biełarusi, jakaja ŭ apošnija hady pad pilnym kiraŭnictvam Alaksandra Łukašenki akuratna dystancujecca ad Rasii, ale praciahvaje atrymlivać ad jaje ekanamičnyja prefierencyi», — adznačaje Makarkin.

Moskovskij Komsomolec: Pierad sustrečaj z Pucinym palitołah pradkazaŭ Łukašenku los Janukoviča

Vydańnie «Moskovskij Komsomolec» uziało kamientar pra biełaruska-rasijskija adnosiny ŭ namieśnika dyrektara Instytuta krain SND Uładzimira Žarychina.

Žarychin ličyć, što pytańnie stavicca tak: abo davajcie ŭsio ž taki dabudujem Sajuznuju dziaržavu, jak heta płanavałasia — ci, kali nie atrymlivajecca, kali pryniatyja abaviazacielstvy vykanać niemahčyma, niešta, moža być, źmienim.

«Mnie zdajecca, na čarhovuju sprobu Łukašenki niešta vycyhanić u Rasii, dadzieny zaraz prosty adkaz: my zhodnyja na ŭmovy, jakija ty staviš, ale ŭ ramkach adzinaj Sajuznaj dziaržavy. Davaj jaje dabudujem, jak heta zadumvałasia, ci ž pačniem składać dvuchbakovyja pahadnieńni»,

— kaža Žarychin.

Taksama ekśpiert nie razumieje, čamu zaraz Łukašenka kaža pra pahrozu dla suvierenitetu, bo Pucina i Miadźviedzieva nie było ŭ kiraŭnictvie dziaržavy, kali padpisvaŭsia Sajuzny dahavor. A voś Łukašenka byŭ kiraŭnikom dziaržavy.

«Łukašenka ž padpisaŭsia pad hetymi damovami, pad hetymi abaviazacielstvami pa budaŭnictvie palityčnaj nadbudovy Sajuznaj dziaržavy. A ciapier kaža: «Heta zamach na suvierenitet Biełarusi!» Što ž ty tady heta padpisvaŭ?» — kaža Žarychin, jaki ličyć, što Łukašenka paličyŭ za lepšaje zachavać status-kvo.

Namieśnik dyrektara Instytuta krain SND ličyć, što dyjapazon dziejańniaŭ u Łukašenki vielmi šyroki. Ad pryniaćcia pierachodu na dvuchbakovyja pahadnieńni ŭ ekanamičnaj i palityčnaj śfiery da razvarotu na Zachad i paŭtareńnia losu Janukoviča.

Žarychin ličyć, što ŭ vyniku pieramoŭ znoŭ budzie dasiahnuty niejki kampramis.

Moskovskij Komsomolec: Pryhniečany Łukašenka zdaŭsia Pucinu: supolnaja ŭłada Rasii i Biełarusi

Na druhich za hety tydzień pieramovach u Kramli Alaksandr Łukašenka daŭ Uładzimiru Pucinu zrazumieć, što hatovy vyrašać pytańni, prapisanyja ŭ dahavory ab stvareńni Sajuznaj dziaržavy. Adnak adnych zapeŭnieńniaŭ Uładzimiru Pucinu na hety raz budzie mała. Dadatkovyja hrošy i lhoty Łukašenka zmoža atrymać tolki ŭ abmien na kankretnyja rašeńni, patrebnyja Maskvie, piša «Moskovskij Komsomolec».

Ekśpierty miarkujuć, što, pahadziŭšysia na stvareńnie sumiesnaha orhana pa padrychtoŭcy intehracyi, biełaruski lidar budzie ŭsialak zaciahvać jaho pracu.

Adnak krynicy, znajomyja z pazicyjaj rasijskaha boku, upeŭnienyja: na hety raz hety numar u Łukašenki nie projdzie. Kreml dla siabie ŭsio ŭžo vyrašyŭ, i maje namier cisnuć na Minsk da kanca, piša «Moskovskij komsomolec».

Uskosnym sihnałam taho, što lod kranuŭsia, Łukašenka pajšoŭ na sastupki, a Kreml pahadziŭsia dać hrošaj, moh by stać udzieł kiraŭnika Biełarusi ŭ tavaryskim chakiejnym matčy, jaki Uładzimir Pucin arhanizavaŭ na Krasnaj płoščy. Adnak, jak viadoma, Łukašenka zamiest chakieja viarnuŭsia ŭ Minsk.

Błohier El Miuryd: Biełaruś stanovicca abjektam ahresii

Papularny rasijski błohier El Miuryd ličyć, što ciapier Biełaruś stanovicca abjektam ahresii. Toj ža scenar, što i va Ukrainie ŭ 2005 i 2008 hadach — prymus da palityčnaj kapitulacyi praz paliŭny šantaž.

I choć baki kateharyčna admaŭlajucca pravodzić paraleli pamiž šantažam i stvareńniem Sajuznaj dziaržavy, meta cisku Kramla vidavočnaja: Biełaruś prymušajuć da intehracyi z Rasijaj i jurydyčnaha stvareńnia Sajuznaj dziaržavy, što faktyčna aznačaje pahłynańnie Biełarusi, ličyć błohier.

Meta stvareńnia Sajuznaj dziaržavy dla El Miuryda vidavočnaja: Pucin rychtuje «tranzit ułady». Błohier upeŭnieny, što Łukašenka naŭrad ci pahodzicca zdać Biełaruś, adnak u jaho vielmi mała prastory dla manieŭru.

Błohier adznačaje, što značnuju častku niespryjalnych faktaraŭ, jakija padparadkoŭvajuć Biełaruś kramloŭskaj palitycy, stvaryŭ sam Łukašenka.

Nation News: Sprabujem padhaniać prajekt z ulikam rasijskich mierak, ale Biełaruś heta nie zadavalniaje

Dacent kafiedry mižnarodnych adnosin i źniešniaj palityki Rasii MHIMO Aleh Alaksandraŭ prakamientavaŭ Nation News apošnija naviny biełaruska-rasijskich adnosin.

Alaksandraŭ ličyć, što treba vyznačacca: u sajuznym dahavory albo stavić kropku, albo kropku z koskaj, albo šmatkropje. Ekśpiert adznačaje, što abodva baki supiarečliva siabie pavodzili hety čas.

Prablemy paŭstali ŭ bačańni architektury budučyni sumiesnaj dziaržavy:

— Biełaruś bačyła heta jak sajuz dvuch roŭnych abjektaŭ, a Rasija nastojvała, kab krainy ŭlivalisia z ulikam ułasnaj vahi ekanamičnaj i sacyjalnaj. <…> I voś hety prajekt sajuznaj dziaržavy byŭ surjozna zatarmožany. I my zaraz sprabujem padhaniać hety prajekt z ulikam niejkich rasijskich mierak, ale Biełaruś mabyć heta nie zadavalniaje,

— adznačaje Alaksandraŭ.

Politonłajn: Rasii nadakučyła takoje pałavinistaje stanovišča z Sajuznaj damovaj

Rasii, zdajecca, nadakučyła pałavinistaje stanovišča z Sajuznaj damovaj. Jana jość na papiery ŭžo 20 hadoŭ, ale da hetaha času ŭ praktyčnym płanie nie vykanany i na 50%, piša Politonłajn. I, mabyć, Maskva ličyć nieabchodnym unieści jasnaść. Albo vykonvać hetuju damovu, albo składać damoŭlenaści inšaha farmatu, jakija praduhledžvajuć peŭnyja ekanamičnyja vydatki dla biełaruskaha boku.

Vydańnie adznačaje, što rasijski bok prapanuje Łukašenku samyja roznyja varyjanty vyrašeńnia situacyi.

«Adnak, zdajecca čas paturańnia ŭładnym intaresam rehijanalnych dziaržaŭ pa pieryfieryi RF imkliva padychodzić da kanca, i nadychodzić pieryjad kryštalovaj palityčnaj jasnaści i kudy bolš vyraznych dvuchbakovych damoŭ. U tym liku i ź Biełaruśsiu»,

— piša Politonłajn.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?