Biełaaziorski zavod «BIT-spłaŭ».

Biełaaziorski zavod «BIT-spłaŭ».

Za dva hady da zatrymańnia Viktara Lemiašeŭskaha pravaachoŭnyja orhany ŭžo cikavilisia dziejnaściu jahonaha zavodu ŭ Biełaaziorsku. Tady abyšłosia biaz aryštaŭ, piša «Radyjo Svaboda».

2 lipienia Hieneralnaja prakuratura krainy aficyjna paviedamiła pra zatrymańnie Viktara Lemiašeŭskaha, uładalnika akumulatarnaha zavodu pad Bieraściem.

Pavodle aficyjnaj infarmacyi, na Lemiašeŭskaha KDB zavioŭ adrazu niekalki kryminalnych spraŭ —za atrymańnie i davańnie chabaru. Pry hetym bieraściejski zavod Lemiašeŭskaha aficyjna pakul tak i nie zapracavaŭ.

Svaboda raźbirałasia, za što na samoj spravie mahli aryštavać adnaho z samych zamožnych biznesoŭcaŭ krainy.

Pavodle taho ž paviedamleńnia Hienprakuratury, Viktar Lemiašeŭski byŭ aryštavany 1 lipienia. Razam ź im zatrymali Śviatłanu Lemiašeŭskuju (pa infarmacyi Svabody, jana biznesoŭcu nia žonka i nie svajačka), jakaja aficyjna vykonvała abaviazki hałoŭnaha buchhaltara na inšym akumulatarnym pradpryjemstvie — biełaaziorskim zavodzie «BIT-spłaŭ».

Akramia Śviatłany Lemiašeŭskaj, supracoŭniki KDB aryštavali taksama byłoha kiraŭnika zavodu «BIT-spłaŭ» Siarhieja Achramčuka, jaki na momant zatrymańnia vykonvaŭ abaviazki kiraŭnika adździełu techničnaha raźvićcia zavodu. I Ivana Pakiśluka — namieśnika dyrektara «BIT-spłava».

Akramia biznesoŭca Lemiašeŭskaha, hałoŭnaha buchhaltara i dvaich menedžeraŭ zavodu ŭ Biełaaziorsku, zatrymali dvuch indyvidualnych pradprymalnikaŭ ź Biarozy — Dźmitryja Rudzkaha i Siarhieja Žukoviča. U adroźnieńnie ad pieršych čatyroch, ich abvinavačvajuć pavodle inšych artykułaŭ. Hieneralnaja prakuratura paviedamlaje, što prypynienaje raniej raśśledavańnie da ipešnikaŭ adnavili. Ciapier Rudzki z Žukovičam za kratami.

«BIT-spłaŭ»

Zavod «BIT-spłaŭ» pracuje dalej, niahledziačy na zatrymańni kiraŭnikoŭ. Da bramy padjaždžajuć hružanyja starymi akumulatarami fury, na parkoŭcy poŭna aŭtamabilaŭ, u tym liku niatannych. Ich kiroŭcy na žurnalistaŭ reahujuć nervova. Urešcie z-za aharodžy vychodzić achoŭnik u kamuflažy, jaki patrabuje spynić zdymki i navat sprabuje nas zatrymać, pahražajučy milicyjaj. Paśla niekalkich telefonnych kansultacyj z kiraŭnictvam achoŭnik chavajecca za aharodžaj.

Fura z akumulatarami la prachadnoj zavoda.

Fura z akumulatarami la prachadnoj zavoda.

Pradpryjemstva «BIT-spłaŭ» pačali budavać u 2012 hodzie. Tady ž u Biełaaziorsku adbyłasia historyja, vielmi padobnaja da sytuacyi z budaŭnictvam akumulatarnaha zavodu kala Bieraścia. Spačatku miascovyja žychary pačali pratestavać suprać škodnaha pradpryjemstva. Jak i ŭ Bieraści, jany śćviardžali, što biełaaziorskija ŭłady nie praviali naležnym čynam hramadzkich słuchańniaŭ.

Jak raskazvajuć miascovyja žychary, pratesty ŭ 2012 hodzie byli niešmatlikija. U inicyjatyŭnuju hrupu ŭvajšło kala 20 čałaviek, jany źbirali podpisy suprać zavodu, adnak nikudy ich tak i nie pasłali. Ludzi prosta nia viedali, jak dziejničać. Rozhałasu ŭ ŚMI historyja nie atrymała.

Zatym da pradpryjemstva ŭźnikli pytańni ŭžo ŭ Minpryrody, budoŭla na niejki čas prypyniłasia. Adnak u 2014 hodzie zavod «BIT-spłaŭ» usio ž pačaŭ pracavać. Ad bieraściejskaha zavodu biełaaziorski adroźnivajecca tym, što na im sa starych akumulataraŭ, jakija adpracavali svoj termin, vypłaŭlajuć čysty śviniec. Toje, što zastajecca, idzie na pierapracoŭku albo na pachavańnie. Akurat praz adkidy vytvorčaści pradpryjemstva «BIT-spłaŭ» trapiła ŭ svoj druhi skandał, pra jaki napisała i vydańnie «Biełaruś siehodnia».

Supracoŭniki zavodu «BIT-spłaŭ» na ŭmovach ananimnaści raskazvajuć, što na pradpryjemstvie nie spyniajucca pravierki. Ludzi ŭ pahonach chodziać pa kabinetach, vyvučajuć buchhalteryju, razmaŭlajuć z načalnikami. Pa Biełaaziorsku paŭzuć čutki, što «BIT-spłaŭ» uvohule mohuć zakryć. Staŭleńnie da hetaha varyjantu raźvićcia padziej u horadzie nieadnaznačnaje. Z adnaho boku, vytvorčaść škodnaja, z druhoha — kala sotni pracoŭnych miescaŭ. Niamała dla 12-tysiačnaha horadu.

Braty-ipešniki

Adny z klučavych asobaŭ u «spravie Lemiašeŭskaha» — dva biarozaŭskija ipešniki, 26-hadovy Dźmitry Rudzki i 38-hadovy Siarhiej Žukovič. Jany stryječnyja braty. Žukovič raniej słužyŭ u milicyi. A dla Rudzkaha damova na pierapracoŭku śvincovaha popiełu ź «BIT-spłavam» stała ledźvie nia pieršym surjoznym zaniatkam. Pry hetym mienavita Rudzki byŭ u schiemie hałoŭnaj asobaj: jon mieŭ dazvoł ad Minpryrody na pracu sa śvincovymi adkidami. Na jaho afarmlalisia ŭsie damovy, jamu ž pieraličvalisia hrošy za akazanyja pasłuhi. Ahułam Dźmitry Rudzki za vyvaz ź «BIT-spłavu» śvincovaha popiełu i druhasnaha plastyku atrymaŭ ad pradpryjemstva Viktara Lemiašeŭskaha kala 400 tysiač dalaraŭ.

Pa Biełaaziorsku chodziać čutki, što paśla aryštaŭ zavod mohuć zakryć.

Pa Biełaaziorsku chodziać čutki, što paśla aryštaŭ zavod mohuć zakryć.

Kryminalnyja spravy na Rudzkaha i Žukoviča zaviali viasnoj 2017 hodu. Spačatku za ŭchileńnie ad vypłaty padatkaŭ, potym za parušeńnie praviłaŭ biaśpieki padčas aperacyj z ekalahična škodnymi rečyvami i adkidami. Abodva paśla hetaha źjechali ŭ Rasieju. Prakuratura i Bieraściejski abłasny kamitet achovy pryrodnaha asiarodździa praz sud viarnuli pradpryjemstvu Lemiašeŭskaha prava ŭłasnaści na 8 tysiač ton pieradadzienaha raniej bratam-ipešnikam śvincovaha popiełu. Jašče praź niejki čas kryminalnyja spravy suprać ich prypynili i abodva pradprymalniki viarnulisia ŭ Biarozu.

«Paśla zaviadzieńnia kryminalnych spraŭ jany abodva byli na voli, — raskazvaje biarozaŭski aktyvist Alaksandar Kabanaŭ. — Ja ź imi navat sustrakaŭsia. Licenzii mnie pakazvali, z papierami ŭsio było ŭ paradku ŭ Rudzkaha. Užo potym ja daviedaŭsia, što nibyta niejki ich rodzič pracuje ledźvie nie ŭ Minpryrody. Ja ŭ Žukoviča adkrytym tekstam pytaŭsia, jak tak atrymałasia, što jany z bratam atrymali damovu faktyčna na paŭmiljona dalaraŭ, tam hučali ličby ŭ 470 tysiač dalaraŭ navat? Heta ž šalonyja hrošy! Jany mnie adkazali, što pra ŭsio sami daviedalisia. Sami daviedalisia, sami atrymali licenziju, sami pryjšli na zavod i padpisali damovu z kiraŭnictvam. Pry hetym ja viedaju, što tudy chacieli inšyja pradprymalniki trapić, jakija šmat hadoŭ zajmajucca pierapracoŭvańniem i pachavańniem adkidaŭ. Ciapier jany dziakujuć Bohu, što nia ŭleźli ŭ hetuju spravu».

Pavodle Kabanava, śvincovy popieł ź «BIT-spłava» Rudzki z Žukovičam vyvozili bieź nijakaha kantrolu. Braty arandavali ŭčastak na prambazie kala pasiołku Zialony Bor i prosta skidali tam samazvałami škodnaje rečyva ŭ jamu. Pavodle infarmacyi vydańnia «Biełaruś siehodnia», jakoje pryśviaciła dziejnaści biarozaŭskich ipešnikaŭ dva artykuły, ahułam u Zialony Bor Rudzki i Žukovič vyvieźli kala 8000 ton škodnych rečyvaŭ. Heta kala 400 vialikich samazvałaŭ MAZ.

Ad Biełaaziorska da palihona kala 40 km.

Ad Biełaaziorska da palihona kala 40 km.

Jakim čynam małady i niedaśviedčany pradprymalnik Rudzki i były milicyjant Žukovič zmahli atrymać kantrakt na paŭmiljona dalaraŭ, zastajecca zahadkaj. Taksama niezrazumieła, ci viedała kiraŭnictva «BIT-spłavu», što robiać ipešniki ź ichnym śvincovym popiełam. Peŭna, mienavita hetym ciapier zajmajucca śledčyja KDB.

Zialony Bor

«Vam na bazu, dzie śviniec znajšli? Heta vuń tam, — pakazvaje darohu pradavačka pieršaj kramy, jakaja trapiłasia na vočy. — Ale tam užo niama jaho, jak nam skazali. Vyvieźli ŭsio, usio leta vazili praz naš pasiołak samazvałami. Kudy pavieźli, nam nie skazali. Ale chto byŭ tam, to kaža, što i praŭda vyvieźli. Tolki žoŭty piasok zastaŭsia na tym miescy».

Palihon u Zialonym Bary, kudy advozili adkidy sa śvincovaha zavodu ŭ Biełaaziorsku.

Palihon u Zialonym Bary, kudy advozili adkidy sa śvincovaha zavodu ŭ Biełaaziorsku.

Śvincovyja adkidy z palihonu ŭ Zialonym Bary vyvoziŭ «BIT-spłaŭ» za ŭłasny košt. Kažuć, što na heta patracili kala 2 miljonaŭ dalaraŭ. Pavodle infarmacyi, jakuju nieŭzabavie paśla zaviadzieńnia kryminalnych spraŭ biarozaŭskich ipešnikaŭ apublikavała taja ž «Biełaruś siehodnia», škodnyja rečyvy vyvozilisia na palihon u Zialonym Bary na praciahu dvuch hadoŭ. Suma naniesienaj ipešnikami dziaržavie škody — 60 502 rubli. Pavodle dakumentaŭ, jakija biarozaŭskija pradprymalniki nibyta pakazvali kiraŭnikam zavodu ŭ Biełaaziorsku, uvieś śvincovy popieł jany pierapracoŭvali i adpraŭlali ŭ jakaści mineralnych dabavak dla vytvorčaści asfaltu ŭ Rasieju.

Palihon, kudy dva hady vyvozili škodnyja adkidy, za niekalki kilametraŭ ad pasiołku Zialony Bor. Vakoł les, dajechać možna adzinaj darohaj. Ciapier tut amal niama nijakaj dziejnaści. Na miescy sustrakajem adzinaha achoŭnika, jaki laniva telefanuje načalstvu, paśla čaho prapuskaje nas na terytoryju. U miescy, dzie niekali lažali amal 8 tysiač ton śvincovaha popiełu, ciapier jama z žoŭtym piasočkam na dnie.

Na hetym miescy znachodziłasia kala 8000 ton śvincovaha popiełu.

Na hetym miescy znachodziłasia kala 8000 ton śvincovaha popiełu.

Paśla skandału 2017 hodu i zaviadzieńnia kryminalnych spraŭ suprać biarozaŭskich pradprymalnikaŭ nichto ź ich za kraty nia trapiŭ. Spravy byli prypynienyja, abvinavačańni ŭ adras kiraŭnictva «BIT-spłava» i Viktara Lemiašeŭskaha nie vystaŭlalisia. Pra viartańnie da staroj historyi stała viadoma tolki 2 lipienia 2019 hodu. Pavodle aficyjnaha paviedamleńnia Hienprakuratury, pravierku pačali «na daručeńnie kiraŭnika krainy».

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?