2010 hod. Pik hulni Miadźviedzieva suprać Łukašenki. Prezidenty Biełarusi i Rasii na samicie ŭ Jerevanie. Fota Rojterz.

2010 hod. Pik hulni Miadźviedzieva suprać Łukašenki. Prezidenty Biełarusi i Rasii na samicie ŭ Jerevanie. Fota Rojterz.

Na pačatku tydnia ŭ zavočnaj pikiroŭcy syšlisia Łukašenka ź Miadźviedzievym. 

Rasijski premjer znajšoŭ niedarečnymi słovy biełaruskaha kiraŭnika ab čužych vojnach, u jakich udzielničała Biełaruś, paśla čaho pa Miadźviedzievie prajšoŭsia dziaržaŭny kanał ANT. 

Niemahčyma ŭjavić, kab biełaruskaje telebačańnie ŭ źjedlivych farmuloŭkach vykazvałasia pra Pucina, ale voś pra Miadźviedzieva — lohka. 

Čytajcie: Telekanał ANT razhromna prajšoŭsia pa Miadźviedzievie

Čamu? Adnosiny Łukašenki i Miadźviedzieva ličacca kiepskimi jašče z časoŭ, kali Miadźviedzieŭ byŭ prezidentam Rasii. 

«Naša Niva» raspytała biełaruskich dypłamataŭ i biznesoŭcaŭ i pryhadała, što psavała adnosiny dvuch lidaraŭ. 

Dypłamaty raskazali nam, što heta adbyvałasia pastupova.

«Biznesoŭcaŭ adšyli ŭ brutalnaj formie» 

«Vialikaj kryŭdaj stała toje, što siabry Miadźviedzieva ź liku rasijskich biznes-elit — naprykład,asoby, blizkija da byłoha hubiernatara Krasnadarskaha kraja Alaksandra Tkačova, sielhashihanta «Miratorh» i h.d. — u biezapielacyjnaj maniery dasłali ŭ biełaruski ŭrad list ź pieralikam biełaruskich pradpryjemstvaŭ, jakija jany hatovyja kupić za try kapiejki.

Havorka viałasia pra vytvorča-pierapracoŭčyja kompleksy sielskaj haspadarki, jakija składali kankurencyju asobnym rasijskim hulcam na rasijskim ža rynku. Biznesoŭcaŭ u brutalnaj formie adšyli, jany pajšli skardzicca Miadźviedzievu», — skazali nam. 

Ale paŭpłyvać na Łukašenku Miadźviedzieŭ nie moh — u ich nie ładziłasia i pa asabistych pryčynach, praz roźnicu ŭ mientalitecie i śvietapohladzie. 

Zapis u błohu

Potym heta vyljecca z kułuaraŭ u publičny dypłamatyčny skandał, kali ŭ 2010-m Miadźviedzieŭ vykłaŭ u svoj błoh krytyčny zapis pad zahałoŭkam «Biessensoŭnaja pałasa napružańnia ŭ adnosinach ź Biełarusijaj abaviazkova skončycca».

U im Miadźviedzieŭ zrabiŭ niedapuščalnaje pa dypłamatyčnych standartach, kaža naša krynica.

Jon raskryŭ detali asabistych razmovaŭ z Łukašenkam, publična zajaviŭšy, pa-pieršaje, što toj, nibyta, u prysutnaści śviedkaŭ abiacaŭ pryznać Abchaziju i Paŭdniovuju Asieciju, «ab čym majecca zapis u pratakole pasiedžańnia ADKB».

Taksama Miadźviedzieŭ skazaŭ, što «padčas pieršaj našaj aficyjnaj sustrečy Łukašenka ŭziaŭsia ŭ niehatyŭnaj maniery abmiarkoŭvać maich papiarednikaŭ na pasadzie prezidenta Rasii — Barysa Jelcyna i Uładzimira Pucina». 

Taksama Miadźviedzieŭ daŭ Łukašenku paradu «rasśledavać šmatlikija spravy ab źniknieńni ludziej, jakija nieabyjakavyja Rasii i inšym krainam». 

«Miedviediev obvinił Łukašienko v biesčiestii» — artykuły z takimi zahałoŭkami źjaŭlalisia tady na aficyjnych rasijskich resursach.

U toj samy čas rasijski kanał NTV u prahramie «Nadzvyčajnaje zdareńnie. Rasśledavańnie» pakazaŭ film «Chrosny baćka» z rezkaj krytykaj Łukašenki. U Biełarusi jon byŭ vydaleny z tranślacyi.

Nie pajšoŭ na ŭzajemazalik

U tym ža 2010-m adbyłasia situacyja, vinu za jakuju biełaruskija dypłamaty ŭskładajuć asabista na Miadźviedzieva. Biełaruś była vinnaja Rasijskaj Fiederacyi kala $200 miljonaŭ dalaraŭ za haz, a Rasija Biełarusi — jašče bolš za tranzit taho hazu. 

Łukašenka prapanavaŭ uzajemaraźlik, ale ruskija ŭpiorlisia: Miadźviedzieŭ, maŭlaŭ, viedaŭ, što ŭ hety momant u Biełarusi biedna z hrašyma i raźličycca niama čym, tamu pryncypova nie pajšoŭ na ŭzajemaraźlik, pahražajučy spynić pastaŭki hazu, kali nie budzie apłaty žyvymi hrašyma. 

Tady Biełaruś vyručyŭ Alijeŭ — Azierbajdžan litaralna na paru dzion pazyčyŭ $200 miljonaŭ, kab raźličycca z Rasijaj. 

Chto zamoviŭ Baŭmhiertniera?

Nu a rašučaj kropkaj u adnosinach dvuch palitykaŭ stała sprava Baŭmhiertniera, jakaja zdaryłasia ŭ 2013-m.

Hiendyrektara kampanii «Urałkalij» zatrymali «za złoŭžyvańnie paŭnamoctvami» ŭ aeraporcie Minska, paśla pieramovaŭ ź biełaruskim premjeram Michaiłam Miaśnikovičam.

Uładzisłaŭ Baŭmhiertnier byŭ najvyšejšym rasijskim top-mieniedžaram, zatrymanym u Biełarusi za apošnija 25 hadoŭ. Jaho aryšt rasceńvali jak publičnaje prynižeńnie Rasii.

Krynicy «Našaj Nivy» ź liku bujnych biźniesoŭcaŭ tłumačać tuju historyju ź niečakanaha rakursu. Jany miarkujuć, što tady Łukašenka padyhraŭ Pucinu suprać Miadźviedzieva.

«Byŭ taki rasijski miljarder Sulejman Kierymaŭ, jaki kiravaŭ, faktyčna, Dahiestanam. Bieź jaho nie prymalisia nijakija rašeńni, a z Kierymavym mocna siabravaŭ Miadźviedzieŭ. Pucinu treba było navieści ŭ Dahiestanie paradak, skasavać fieadalizm. Jon pryznačyŭ Ramazana Abdułacipava prezidentam Dahiestana, ale toj razumieŭ, što pakul u Dahiestanie Kierymaŭ, ničoha nie vyjdzie, i davodziŭ hetuju dumku Pucinu. 

Kierymaŭ kupiŭ «Urałkalij» za hrošy VTB-banka, jaki pa asabistym daručeńni Miadźviedzieva vydaŭ Kierymavu $5 miljardaŭ. Potym jon chacieŭ vykupić i «Biełaruśkalij» utraja tańniej rynkavaj cany, za $10 młrd. Pa viersii Łukašenki, jamu za heta prapanoŭvali adkat u $5 miljardaŭ. 

Kali heta nie ŭdałosia, rasijanie pačali sabatavać prodažy rasijskaha kaliju praz sumiesnuju «Biełaruskuju kalijnuju kampaniju», dempinhujučy. Z-za hetaha i adbyłasia ŭsia taja epapieja z Baŭmhiertnieram. 

U vyniku Pucin rukami biełarusaŭ zavioŭ kryminalnyja spravy na Kierymava. Kierymavu daviałosia pradać svaju dolu «Urałkalija», a jahony ŭpłyŭ značna pamienšyŭ — tolki niadaŭna jon znoŭ, pakul naminalna, viarnuŭsia ŭ publičnuju rasijskuju palityku. A heta, paŭtarusia, byŭ vialiki siabra Miadźviedzieva, i toj jamu ničym dapamahčy nie moh», — skazała nam krynica. 

Tak Łukašenka adpomściŭ Miadźviedzievu za napadki ŭ 2010 hodzie.

Ahułam ža našyja surazmoŭcy ličać, što vykazvacca pa palityčnych pytańniach — heta nie sprava Miadźviedzieva, tamu vyhladaje, što ŭ hety raz na rezki adkaz Łukašenku rasijskaha premjera spravakavali žurnalisty. 

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?