Pišam doŭhija teksty z 1906 hoda
© 2019 | Naša Niva
My ŭzhadali asob, jakija stali tvaram biełaruskich nulavych. Mnohija ź ich užo syšli ź vialikaj sceny, ale niekatoryja dahetul
zastajucca na słychu. Nižej — partrety hierojaŭ, jakija zrabili ź biełaruskich nulavych sapraŭdnuju epochu. Finalnaja častka prajekta «Biełaruskija nulavyja» z Samsung Galaxy A50.
Epocha, kali
svaje hieroi stali mahčymymi
Viadoŭcy tok-šou, zorki muzyčnych kanałaŭ, što nie vyklučalisia dniami, spartyŭnyja hieroi, za matčami i spabornictvami jakich my sačyli z takim niepadrobnym napružańniem i čakańniem pieramohi. Ale my zhadali nie tolki ich: byli asoby, jakija zadavali trendy ŭ litaratury, dyzajnie i mastactvie, jakija budavali novyja biznes-impieryi, rabili adkryćci ŭ miedycynie i stanavilisia najlepšymi na roznych arenach i placoŭkach.
2001
2002
2003
2000  2001 2002  2003 2004  2005 2006  2007 2008  2009
U 2000-ja našymi zorkami stanavilisia tyja, chto traplaŭ na telebačańnie. Heta byŭ harantavany šlach da pośpiechu, papularnaści i biaskoncaj lubovi aŭdytoryi.
Alaksandr Hleb
NAJLEPŠY FUTBALIST BIEŁARUSI 2002 — 2008. SEKS-SIMVAŁ NULAVYCH I ZORNY MUŽ.
SAMY PAŚPIACHOVY FUTBALIST KRAINY.
01
Hleb staŭ pieršym biełarusam, jaki zhulaŭ u finale Lihi čempijonaŭ, i pieršym, chto jaje vyjhraŭ. A ŭ Biełarusi paŭabaronca niekalki hadoŭ zapar pryznavaŭsia futbalistam hoda.

Pieršaj žonkaj Hleba była salistka hurta «Toples» Naścia Kasiankova. Ciapier spartoviec u šlubie z byłoj «Supiermadellu Biełarusi» Śviatłanaj Hubarevič. Što da futbolnaj karjery, to z hetaha hoda Alaksandr hulaje za kłub «Isłač».


Naša futbolnaja nadzieja 2000-ch. Pieršy prafiesijny kantrakt zaklučyŭ u 17 hadoŭ. U nulavyja vystupaŭ za topavyja jeŭrapiejskija kłuby: niamiecki «Štuthart», paśla — za anhlijski «Arsienał» i ispanskuju «Barsiełonu». U ispanskim kłubie jon atrymlivaŭ kala 500 tysiač dalaraŭ na miesiac!
NAŠA FUTBOLNAJA ZORKA
FUTBOŁ
Maksim Mirny
PIERAMOŽCA ALIMPIJADY-2012 U ŁONDANIE.
PIERŠAJA RAKIETKA ŚVIETU (2003) U PARNYM RAZRADZIE.
BREND-AMBASADAR ŠMATLIKICH KAMPANIJ.
RESTARATAR I BIZNESOVIEC.

02
U nulavych jon vyvieŭ našu zbornuju ŭ suśvietnuju hrupu Kubka Devisa (u pary z Vaŭčkovym), nie raz stanaviŭsia pieramožcam turniraŭ ATR, Vialikaha šlemu ŭ parnym razradzie i mikście. Na US Open u 2007-m jaho naparnicaj, darečy, była Viktoryja Azaranka. U 2003-m Mirny staŭ pieršaj rakietkaj śvietu ŭ parnym razradzie.

A ŭ 2012-m tenisist navat vyjhraŭ alimpijskaje zołata — znoŭ razam z Azaranka. Letaś tenisist skončyŭ prafiesijnuju karjeru.

Baćka ŭ jaho byŭ valejbalistam, maci — płyŭčychaj, tamu nie dziŭna, što syna addali ŭ sport. U tenisie jon z šaści hadoŭ. Pieršy Vialiki šlem jon zavajavaŭ jašče ŭ 1998-m — tady na Uimbłdonie jon vystupaŭ u źmiešanym razradzie razam ź Sierenaj Uiljams.
«ŹVIER»
TENIS
Čytaj jašče

Biełaruskija nulavyja
Častka 1
Julija Nieściarenka
ČEMPIJONKA ALIMPIJADY-2004.
ZAJMAJECCA DABRAČYNNAŚCIU I KALEKCYJANUJE FIHURKI KATOŬ.

03
«Biełaja małanka» — prazvali jaje tady (Nieściarenka razburyła stereatyp pra niepieramožnaść ciomnaskurych atletak). Julija atrymała zvańnie zasłužanaha majstra sportu. Paźniej na čempijanach śvietu i Jeŭropy jana vyjhravała bronzu, ale paŭtaryć pośpiech Alimpijady tak i nie ŭdałosia — na hulniach u Piekinie biahuńnia dajšła tolki da paŭfinału. Čempijonka zamužam za spryntaram i svaim trenieram Dźmitryjem Nieściarenkam. Dva hady tamu jana syšła ź vialikaha sportu ŭ treniery.
21 žniŭnia 2004 hoda bresckaja lohkaatletka stała alimpijskaj čempijonkaj. Na hulniach u Afinach jana ŭziała zołata ŭ biezie na 100 mietraŭ i ŭstanaviła rekord krainy. Pra takoje nichto nie moh i maryć.
«BIEŁAJA MAŁANKA»
LOHKAJA ATLETYKA
Kaciaryna Karsten
VYRASŁA Ŭ VIOSCY, DZIE KAŁOŁA DROVY.
UŽO ALIMPIJSKAJ ČEMPIJONKAJ PRYJAZDŽAŁA DA BAĆKOŬ KAPAĆ BULBU.

04
Chto viedaje, jak skłałasia b jaje karjera, abiary jana ŭ dziacinstvie lohkuju atletyku — tady patencyjał vysokaj školnicy ŭbačyli adrazu niekalki trenieraŭ.

Karjeru Karsten skončyła tolki sioleta, u 47 hadoŭ! Užo 20 hod jana žyvie ŭ Hiermanii razam z mužam-biznesmienam. Ale ciapier, paśla zakančeńnia karjery, źbirajecca viarnucca na radzimu.

Zornaja doŭhažycharka biełaruskaha sportu, jana pačała zajmacca jašče ŭ SSSR. Dvuchrazovaja alimpijskaja čempijonka i šaścirazovaja čempijonka śvietu pa akademičnym viesłavańni.
«KACIARYNA VIALIKAJA»
VIESŁAVAŃNIE
Rusłan Salej
IKONA BIEŁARUSKAHA CHAKIEJA.
979 MATČAŬ U NCHŁ, 220 AČKOŬ,
FINAŁ KUBKA STENLI.
NIČOHA NIE BAJAŬSIA, ZASTUPAŬSIA ZA LUDZIEJ.
05
Chakieist zahinuŭ razam z rasijskaj kamandaj «Łakamatyŭ» 7 vieraśnia 2011 hoda — u avijakatastrofie pad Jarasłaŭlem. U Amierycy ŭ jaho zastalisia žonka i troje dziaciej. Paśla śmierci Saleja numar 24, pad jakim jon hulaŭ u nacyjanalnaj zbornaj, vyvieli z abaračeńnia. A paźniej jaho imia prysvoili Kubku Biełarusi.
Salej byŭ kapitanam zbornaj i nie raz pryznavaŭsia najlepšym chakieistam Biełarusi. Siarod zamiežnych kłubaŭ, dzie jon vystupaŭ, — «Anachajm», «Fłoryda», «Kałarada». U 2003-m spartoviec staŭ finalistam Kubka Stenli.
«RAŚCI»
CHAKIEJ
Andrej Aramnaŭ
SAMY VIADOMY ŠTANHIST KRAINY.
Ź NIADAŬNIAHA ČASU — BŁOHIER.
HIEROJ ŚVIECKAJ I KRYMINALNAJ CHRONIK.
Z TRYUMFAM VIARNUŬSIA Ŭ VIALIKI SPORT U 2019-M.
06
Praŭda, zapomniŭsia spartoviec nie tolki rekordami. Jaho zatrymlivali za pjanaje kiravańnie, pazbaŭlali pravoŭ i sadžali pad chatni aryšt, paśla čaho atlet prasiŭ prabačeńnia ŭ zaŭziataraŭ.

Aramnaŭ źbiraŭsia zaviaršyć karjeru praz traŭmy, ale letaś viarnuŭsia ŭ sport. Na niadaŭnim čempijanacie śvietu pa ciažkaj atletycy jon vyhraŭ srebra i źbirajecca ŭ nastupnym hodzie na Alimpijadu ŭ Tokia.
Zorny čas ciažkaatleta z Barysava prypaŭ na 2008 hod. Na Alimpijadzie ŭ Piekinie jon nie tolki prynios Biełarusi zołata, ale i ŭstanaviŭ try suśvietnyja rekordy — u ryŭku štanhi (200 kh), šturšku (236 kh) i pa sumie ryŭka i šturška (436 kh).
«VOŁAT»
CIAŽKAJA ATLETYKA
VIDEA
Aramnaŭ i 2000-yja
PRA ZORNY ČAS, TUSOŬKI I MABILNIKI
Lavon Volski
NARODNY PA PRYZVAŃNI.
HETA JON PRYDUMAŬ «TRY ČARAPACHI» I «PAVIETRANY ŠAR».
I SIOŃNIA LOHKA ŹBIRAJE ANŠŁAHI.

07
A paśla źjavilisia «čornyja śpisy» muzykaŭ, kudy trapiŭ i Volski, i kancerty ŭ Minsku, jak i ratacyja na radyjo, stali redkaściu.

«Jak ni dziŭna, hetaja zabarona raśpijaryła nas pa ŭsim śviecie. My pačali jeździć pa Stakholmach i Bierlinach, bo ŭsim chaciełasia pahladzieć na hetych dzikich źviaroŭ, jakich zabaranili. A tut vychodziać zvyčajnyja chłopcy i hrajuć zvyčajny rok», — raskazvaŭ Volski ŭ adnym ź intervju.
Jon padaryŭ nam N.R.M. i «Krambambulu». Pieršych čakali z hastrolami ŭ Polščy, druhich — na karparatyvach u Biełarusi. Mienavita ŭ nulavyja ŭpieršyniu prahučali «Try čarapachi», «Lohkija-lohkija», «Absent» i «Hości», jakija my napiavajem i siońnia.
«ROK-KAROL»
MUZYKA
Čytaj jašče

Biełaruskija nulavyja
Častka 2
J:MORS
AŬTAR BIEŹLIČY CHITOŬ.
PIEŚNIU «NIE PAMIRAJ» PISAŬ HOD,
«ŽYVI» — TRY CHVILINY.
RAŹBIVAŬ MABILNIKI AB ŚCIANU.
ADNOJČY AD ZŁOŚCI PIERAKULIŬ CHAŁADZILNIK.

08
Samaja zahadkavaja — pra visłavuchuju pryncesu, jakaja sa svajho akienca hladzić na kryžyki. Jak raskazvaŭ Uładzimir Puhač, jaho siabra-suaŭtar pryśviaciŭ hetyja radki kankretnaj dziaŭčynie, jakaja žyła ŭ Minsku nasuprać vajskovych mohiłak.

Samyja viadomyja chity — «Pryncesa», «Majo sonca», «Nie pamiraj» — byli napisany akurat u nulavyja. A ŭ 2007 hodzie hurt vypuściŭ albom «Adlehłaść», jaki całkam składaŭsia ź biełaruskamoŭnych piesień.


Adzin z samych zaŭvažnych rok-hurtoŭ biełaruskaj sceny. Pačynali jaho Uładzimir Puhač i Arciom Ladoŭski, krychu paźniej dałučyŭsia Raman Arłoŭ. J:MORS pryznavali hurtom hoda na premii «Rok-karanacyja», nad tekstami ich piesień dumała ŭsia kraina.
«MORS»
MUZYKA
Bjanka
ŚPIAVAŁA Ŭ CHORY I CHADZIŁA NA HURTOK NARODNYCH TANCAŬ.
A PAŚLA PRYJŠOŬ REPIER SIAROHA — I PANIESŁASIA: «BYLI TANCY», «PRA LETA»...

09
Paznavalnaść joj pryniesła pieśnia «Lebiadzinaja», jakaja stała saŭndtrekam da bajevika «Boj ź cieniem». A potym čarty ŭzarvaŭ chit «Byli tancy», i Bjanka stała hučać na kožnaj dyskatecy.

Nu i paniesłasia: premii MTV, 7 albomaŭ, klipy z haračymi tancami… Abiary jana «Jeŭrabačańnie», karjera, peŭna, była b nie takoj jarkaj.


Jana Lipnickaja rodam ź Minska. Kaliści vystupała z arkiestram Finbierha i mahła pajechać ad Biełarusi na «Jeŭrabačańnie», ale zamiest hetaha abrała supracoŭnictva z repieram Siaroham.
«KARALEVA NARODNAHA AR-N-BI»
MUZYKA
Lucyja Łuščyk


KALIŚCI MY VIEDALI JAJE JAK BŁANDZINKU
LUSIU ŁUŠČYK — VIDŽEJA PIERŠAHA MUZYČNAHA.
SIOŃNIA HETA JARKAJA BRUNIETKA
LUCYJA HIERAŠČANKA — TVAR ANT.

10
Na konkursie «Televiaršynia» ŭ 2008-m joj dastaŭsia pryz hladackich simpatyj. Imidž dziaŭčyny całkam adpaviadaŭ duchu nulavych: błandzinka z hryŭkaj, u karotkich šortach i z dekalte. «Čym hłybiejšaje, tym vyšejšyja rejtynhi», — kamientavała svoj vobraz sama viadučaja.

Paźniej Lucyja źmianiła i styl (ciapier heta brunietka ŭ elehantnych sukienkach), i proźvišča (vyjšła zamuž za biznesmena Andreja Hieraščanku). Akramia telebačańnia, Lucyja sprabuje siabie ŭ akciorstvie — u asnoŭnym heta roli ŭ sieryjałach.
U 2000-ja jana była papularnym vidžejem na Pieršym muzyčnym kanale i telaviadučaj na ANT (dzie, darečy, jana siońnia viadzie «Našu ranicu»). Kali b my abirali hałoŭnuju biełaruskuju teledzivu 2000-ch, to heta b była niesumnienna jana.
«TELEDZIVA 2000-Ch»
MUZYKA
Kacia Pytleva
VIADOŬCA PAPULARNAJ PRAHRAMY TB 2000-Ch «5×5».
ŚPIAVAČKA, AŬTARKA TEKSTAŬ I MUZYKI.
LUBIĆ KATACCA NA ROVARY.

11
My bačyli jaje viadučaj na BT, STB, Pieršym muzyčnym kanale, čuli pa radyjo. Pytleva była vakalistkaj i aŭtarkaj piesień rok-hurta «Klondajk».

Siońnia jana zapisvaje kaviery i praciahvaje zajmacca žurnalistykaj — zdymaje prahramy dla partała Tut.by i pracuje ŭ efiry na niekalkich radyjostancyjach.


Pracavać na telebačańni jana pačała ŭ 14 hadoŭ. Režysiorka moładzievaha tok-šou «5ch5» tady telefanavała pa minskich škołach, kab znajści aktyŭnych padletkaŭ, jakija mahli b stać karespandentami, i dyrektarka adnoj ź ich prapanavała školnicu Kaciu.
«HOŁAS EFIRAŬ 2000-Ch»
MUZYKA
Łarysa Hrybalova
JAJE PRAHRAMU «USIO NARMALNA, MAMA!»
VIEDAŁA ŬSIA KRAINA.
PRACAVAŁA Ŭ ARKIESTRY FINBIERHA.
MARYŁA BYĆ NASTAŬNICAJ PAČATKOVYCH KŁASAŬ I NAVAT ATRYMAŁA PIEDAHAHIČNUJU ADUKACYJU.

12
Pasprabavała siabie Hrybalova i ŭ roli śpiavački: vypuściła muzyčny albom «Što-niebudź» i navat zapisała niekalki klipaŭ (ich režysioram byŭ viadučy Jahor Chrustaloŭ). A taksama zasnavała premiju «50 paśpiachovych ludziej Minska», jakaja pasprabavała pradstavić biełarusam haradskuju elitu novaha tysiačahodździa.

Siońnia Łarysa, akramia kancertaŭ, zajmajecca dabračynnaściu i biznesam — maje svajo śviatočnaje ahienctva.
Nulavyja stali zornym časam dla Łarysy Hrybalovaj. Jana była viadučaj mnohich teleprahram: «Usio narmalna, mama», «Ranišniaja pošta», «Dobraj ranicy, Biełaruś». Tady ŭ efir vychodziła taksama pieradača «U łožku z Łarysaj Hrybalovaj», dzie artystka viała načnyja razmovy ź sielebryci.
TVAR TB 2000-Ch
TELEBAČAŃNIE
Dźmitryj Kałdun
DAŬ NADZIEJU NA PIERAMOHU Ŭ «JEŬRABAČAŃNI».
U DZIACINSTVIE SAROMIEŬSIA ŚPIAVAĆ PRAZ ASUDŽEŃNIE BABULI: MAŬLAŬ, SAPRAŬDNY MUŽČYNA PAVINIEN PRACAVAĆ NA ZAVODZIE.

13
U 2007-m jon pradstaŭlaŭ Biełaruś na «Jeŭrabačańni», dzie zaniaŭ 6-je miesca — najlepšy vynik našaj krainy za ŭsiu historyju ŭdziełu ŭ konkursie. Pradziusiravaŭ śpievaka tady Filip Kirkoraŭ. Paśla, praŭda, skardziŭsia, što Biełteleradyjokampanija jamu za padrychtoŭku artysta niedapłaciła.

Kałdun udzielničaŭ u roznych telešou z zorkami, atrymaŭ rasijskuju premiju «Załaty hramafon». «Minsk — radzima, a Maskva — rabočaja placoŭka», — kazaŭ jon u adnym ź intervju.
Papularnym śpiavak staŭ paśla pieramohi ŭ teleprajekcie «Fabryka zorak». Choć heta šou było nie pieršym, dzie jon udzielničaŭ: da taho Dźmitryj paśpieŭ zaśviacicca ŭ «Narodnym artyście», ale ŭ vobrazie błandyna hledačam zapomniŭsia nie asabliva.
POP-ZORKA 2000-Ch
MUZYKA
Čytaj jašče

Biełaruskija nulavyja
Častka 3
Ksienija Sitnik
PAČAŁA KAR'JERU NA TB U 12 HOD.
INSTAHRAM-BŁOHIERKA. PIŠA.
ZAJMAJECCA CHATCHA-JOHAJ.
14
Za pryzavoje miesca dziaŭčyncy z Mazyra dziaržava tady padaryła dvuchpakajovuju kvateru ŭ Minsku, a mamu Śviatłanu Stacenku, jakaja rychtavała dačku da «Jeŭrabačańnia», zaprasili ŭznačalić Nacyjanalny centr muzyčnych mastactvaŭ imia Mulavina.

Praz kolki hod Ksiuša vypuściła albom «Respublika Ksienija», a potym źnikła sa sceny. Ciapier dziaŭčynie 23 hady. Muzyčnuju karjeru jana praciahvać nie stała — advučyłasia va ŭniviersitecie ŭ Prazie, pracuje fešn-žurnalistkaj. U Čechii dziaŭčyna adkryła taksama svaju viasielnuju studyju.
Kali Ksiuša pajechała na dziciačaje «Jeŭrabačańnie», joj było 10 hadoŭ. Takoj my jaje i zapomnili — u ružovaj pyšnaj spadnicy, z dvuma chvościkami i zvonkim «o-a-o». Jana stała pieršaj ź biełarusaŭ, chto pieramoh na hetym konkursie.
«O-A-O! O-A-O!»
MUZYKA
Aleś Muchin
HOŁAS I ROZUM ELITARNAHA TELEKŁUBA.
MAJE DŹVIE «KRYŠTALNYJA SAVY».
U MAŁADOŚCI JAMU ŬSIE PRAROČYLI KAR'JERU PALITYKA.
KALIŚCI PRADAVAŬ KABAČKI NA KAMAROŬCY.
15
Muchin viadomy i jak biznesmen. Jon kiravaŭ parfiumiernaj kampanijaj, biełaruskim filijałam «Jeŭrasietki», a potym — kampanijaj «Karavan», jakaja pastaŭlaje harbatu i kavu.

Aleś Muchin dahetul hulaje ŭ elitarnym kłubie «Što? Dzie? Kali?», viadzie ŭ Biełarusi karparatyŭnyja turniry.


Samy viadomy biełaruski znatok i kapitan kamandy ŭ kłubie «Što? Dzie? Kali?». U 2004-m Muchin atrymaŭ svaju pieršuju «Kryštalnuju savu». A praź piać hadoŭ staŭ viadučym biełaruskaha telekłuba.
ŚVIECKI INTELEKTUAŁ 2000-Ch
BIZNES
VIDEA
Muchin i 2000-yja
PRA BIZNES I «ŠTO? DZIE? KALI?»
Vadzim Hałyhin
VYVUČAŬ BAJAVOJE SAMBA.
LUBIĆ FUTBOŁ. FANAT BATE.
CHODZIĆ Ź DZIEĆMI NA KANCERTY MAKSA KARŽA.

16
Paśla, jak i mnohija kevezešniki, Hałyhin vystupaŭ u Comedy Club na TNT z žartami na miažy fołu — admietnaść humaru nulavych. Jon byŭ adnym z aŭtaraŭ prahramy «Naša Belarussia», jakuju krucili na TB. «My nie trubim na kožnym rahu, što my samyja lepšyja. Nie trubim, bo našy truby cichieńka pampujuć naftu i haz», — hučała na zastaŭcy.

Sioleta šoŭmen i aŭtar klipa «8 sakavika» staŭ namieśnikam staršyni Biełaruskaj fiederacyi MMA.
Vypusknik Vajennaj akademii byŭ zorkaj KVZ. U składzie kamandy BDU jon staŭ čempijonam Vyšejšaj lihi 2001 hoda. Vy ž pamiatajecie hetyja minijaciury — pra dzieda Pichto, bubnista ŭ trecim pakaleńni («jašče moj dzied kali hraŭ, usia vioska źbirałasia — i ŭ les») i Alaksandra Łukašenku («darahija ženščyny i mužčynščyny»).
SAMY VIASIOŁY BIEŁARUS 2000-Ch
HUMAR
Ivan Ajpłataŭ
STVARALNIK KULTAVAHA MIADŹVIEDZIA — SUMKI, JAKAJA STAŁA ART-AB'JEKTAM.
MARYĆ PIERADAĆ DZIECIAM SVAJU SPRAVU.
NOSIĆ SVAJU MUZU PAD MYŠKAJ (Z SABOJ).
17
A ŭ 2009-m prydumaŭ lehiendarnaha miadźviedzika — sumku, baksiorskuju palčatku i art-abjekt adnačasova. Niadaŭna pravy na hety aksiesuar vykupili anhličanie.

U apošnija hady Ajpłataŭ byŭ kreatyŭnym dyrektaram fabryki «Elema» i adkryŭ razam z dyzajnieram sumak Paŭłam Panaskinym svaju kramu. Razam ź Ivanam nad brendam pracuje jaho dačka.
Samy viadomy biełaruski dyzajnier byŭ buntarom u śviecie mody. Svajho tydnia mody ŭ Minsku jašče nie było, tamu novyja kalekcyi Ivan Ajpłataŭ prezientavaŭ u Maskvie. Jon stvaraŭ kaściumy dla «Lapisa Trubiackoha», «Leprykonsaŭ», «Mantany» i Siarhieja Źvierava.
STVARALNIK TRENDAŬ