Pišam doŭhija teksty z 1906 hoda
© 2019 | Naša Niva
«Naša Niva» zdźmuchvaje pył z hazietnaha archivu i pačynaje daśledavać supiersučasnuju historyju Biełarusi.My zhadajem źjavy i padziei,
što stali simvałami 2000-ch. Adšukajem u archivach fotazdymki, materyjały, jakija najbolš poŭna, žyva apisvajuć styl hetaha zabytaha dziesiacihodździa.
Biełaruskija nulavyja
Tom 1
Novaje tysiačahodździe, milenium-linoleum, pieršyja piersanalnyja VHS-kamiery i CD u «bahatych» biełarusaŭ. Na TB – zasille KVZ, pieršyja realici-šou i era MTV. Prymierka džynsaŭ i krasovak na kardonkach «Ždanoŭ» i «Dynama». Sproby pabudovy «vialikaha naratyvu». Razbudova «miescaŭ siły» tradycyjnaha Minska znakavymi architekturnymi abjektami. Chvali moładzievych subkultur i narodnaja moda.
Biełaruskija nulavyja
Tom 2
Pieršyja hipiermarkiety i kaniec epochi kijoskaŭ. Handlovy centr «Stalica» pad ziamloj. Pieršaja biełaruskamoŭnaja rekłama suśvietnych brendaŭ. Kultavyja prahramy biełaruskaha telebačańnia i zasille sacyjalnaj rekłamy. Razbudova mietro. Novy hramadski transpart i bum na inšamarki. Łatarei jak vobraz «biełaruskaj mary». Kazino i Łas-Viehas u rynkavym sacyjaliźmie. «Kraina zamkaŭ» i nadziei na ahraturyzm.
Biełaruskija nulavyja
Tom 3
Biełaruś na «Jeŭrabačańni». Biełaruskaje kino na vialikich ekranach. Era Halivuda ŭ kinateatrach. «Saša i Siroža» i pieraradžeńnie Michałka. «Krambambula» i «Hości». Čornyja śpisy i novaja litaratura. Pieršyja biełaruskija vydaviectvy i niezaležnaja halereja. Adychod Mulavina i Bykava. Źjaŭleńnie jakasnaj biełaruskaj papsy i 75% biełaruskaj muzyki ŭ efiry. Pieršyja vialikija kancerty suśvietnych zorak. Kultavyja biełaruskija vydańni.
Biełaruskija nulavyja
Tom 4
Łakalnyja sietki ŭnutry dvaroŭ. Kampjutarnyja kłuby. «Kantra», GTA i The Sims. Biełaruski virus Neshta. Utvareńnie internet-partałaŭ. «Žyvy časopis» i pieršyja sacyjalnyja sietki. Źjaŭleńnie ałbanskaj movy i miemaŭ. Raskładuški i słajdary – topavyja madeli mabilnikaŭ. CD-RW i DVD. Budaŭnictva Parka vysokich technałohij.
Biełaruskija nulavyja
Tom 5
Viadoŭcy tok-šou, zorki muzyčnych kanałaŭ, što nie vyklučalisia dniami, spartyŭnyja hieroi, za matčami i spabornictvami jakich my sačyli z takim niepadrobnym napružańniem i čakańniem pieramohi. Ale my zhadali nie tolki ich: byli asoby, jakija zadavali trendy ŭ litaratury, dyzajnie i mastactvie, jakija budavali novyja biznes-impieryi, rabili adkryćci ŭ miedycynie i stanavilisia najlepšymi na roznych arenach i placoŭkach.