Kłasičnaja stratehija Buy&Hold («Kupiŭ i trymaj»), niahledziačy na ​​svaju prastatu, moža prynosić nie mienš prybytku, čym aktyŭny handal na kryptapłatformie, a časam navat bolš. Adzin z prychilnikaŭ takoj stratehii — viadomy amierykanski miljarder Uoren Bafiet. Kuplajučy niedaacenienyja, na jaho dumku, akcyi, jon trymaje ich hadami i nie adciahvajecca na rynkavy šum.

Adnak adna sprava — umieć znachodzić pierśpiektyŭnyja aktyvy, inšaje — kali vy mała pahružanyja ŭ śviet finansaŭ i inviestycyj i viedajecie tolki tyja aktyvy, jakija na słychu: Apple, Bitcoin, zołata, nafta i razrekłamavany indeks S&P500.

Kolki b vy zarabili, kali b nie stali šukać pierśpiektyŭnyja i niedaacenienyja aktyvy i inviestavali ŭsiaho pa $100 u pieraličanyja vyšej? Davajcie paličym.

Fota Shutterstock.com

Fota Shutterstock.com

Što było ŭ 2019 hodzie?

2019 hod vydaŭsia spryjalnym dla ŭsich rynkaŭ — jak syravinnaha, tak fondavaha i kryptavalutnaha. Usie aktyvy, jakija my razhladajem u hetym artykule, pakazali prystojny pryrost da kanca hoda. Ale absalutnymi lidarami pa roście koštu akazalisia Bitcoin i akcyi Apple: abodva aktyvy vyraśli za hod bolš čym na 90%.

Aktyŭnamu rostu rynku spryjaŭ «nizki start» 2018 hoda, kali rost rynkaŭ zapavoliŭsia z-za handlovych vojnaŭ ZŠA i Kitaja, a taksama manietarnaj palityki Fiederalnaj reziervovaj sistemy. U 2019 hodzie hałoŭny finansavy instytut ZŠA trojčy źniziŭ staŭku pa kredytach, što asłabiła dalar. Tannyja hrošy dali inviestaram mahčymaść zakupicca dachodnymi akcyjami i atrymać niadrennyja dyvidendy. Rost u 2019 hodzie padciapliŭ bum u technałahičnym siektary, što i stała pryčynaj rostu asnoŭnych fondavych indeksaŭ NASDAQ i S&P500.

Zołata +18,5%

2018 i 2019 hod stali vielmi ŭdałymi dla zołata. 2019 hod pačaŭsia z adznaki $1280 za Trojskuju uncyju, a skončyŭsia na adznacy $1517. Uvieś hod kaštoŭny mietał demanstravaŭ upeŭnieny rost z zakanamiernymi adkatami i dasiahnuŭ rekordnaha pakazčyka z 2011 hoda. Adzinym niaŭdałym pieryjadam dla zołata ŭ 2019 hodzie staŭ vierasień-śniežań, kali kaciroŭki źnizilisia z hadavoha maksimumu $1557 da $1445 za uncyju. Heta tłumačycca padzieńniem popytu na zołata ŭ druhim paŭhodździ. Pa dadzienych analitykaŭ, sukupny popyt źniziŭsia na 10%.

Taki rost tłumačycca handlovym kanfliktam pamiž Kitajem i ZŠA, a taksama zapavoleńniem tempaŭ rostu suśvietnaj ekanomiki. Niestabilnaja rynkavaja situacyja padachvočvaje inviestaraŭ chavać častku svajho kapitału ŭ aktyvy-prytułki, jakimi tradycyjna ličacca kaštoŭnyja mietały, šviejcarski frank i japonskaja jena.

Inviestavaŭšy $100 u zołata ŭ 2019 hodzie, inviestar atrymaŭ by vynikovuju dachodnaść u pamiery 18,5%, pavialičyŭšy kapitał da $ 118,5. 

Nafta marki Brent +25,5%

Nafta zajmaje ŭpeŭnienuju čaćviortuju pazicyju, abahnaŭšy na 7% svajho syravinnaha kalehu — zołata. Brytanskaja marka nafty Brent słužyć handlovaj kłasifikacyjaj dla syroj nafty.

Hałoŭny faktar, jaki stabilizavaŭ situacyju na naftavym rynku, — pahadnieńnie ab abmiežavańni zdabyčy naftavym kartelaŭ APIEK+, u jakim udzielničajuć 24 krainy. Udzielniki ździełki damovilisia abmiažoŭvać zdabyču na 1,2 młn baralaŭ u sutki na praciahu nastupnych 9 miesiacaŭ. Ataka dronaŭ na naftavyja zavody ŭ Saudaŭskaj Aravii časova stvaryła deficyt nafty na rynku, što taksama spryjała rostu kacirovak. Dadatkovym stymułam dla stabilnaha rostu nafty ŭ 2019 hodzie staŭ sychod z rynku značnych abjomaŭ iranskaj i vieniesuelskaj nafty.

Inviestavanyja $100 u naftu marki Brent u pačatku hoda prynieśli b inviestaram $25,5 čystaha prybytku. 

Indeks S&P500 +29%

S&P500 — indeks, jaki adlustroŭvaje pakazčyki 500 najbujniejšych pa kapitalizacyi kampanij na rynku ZŠA. Heta adzin z tych samych aktyvaŭ, u jaki rekamienduje inviestavać suśvietna viadomy inviestar Uoren Bafiet.

2019 hod skončyŭsia dla inviestaraŭ fondavaha rynku rekordnaj prybytkovaściu z 2013 hoda, kali indeks S&P500 padniaŭsia na 29%. Taki vialiki rost S&P500 vyklikany pieravažna technałahičnymi hihantami Apple i Microsoft, na jakija prychodzicca 15% ad sukupnaha prybytku indeksa.

Asnoŭnym tryhieram rostu fondavych rynkaŭ źjaŭlajecca źnižeńnie stavak pa kredytach Fiedreziervu ZŠA i prychod da pahadnieńnia pamiž ZŠA i Kitajem, čyj kanflikt strymlivaŭ rost fondavych rynkaŭ uvieś 2018 hod.

Inviestavanyja $100 u S&P500 u pačatku 2019 hoda prynieśli b inviestaru 29% prybytku abo +$29 da kapitału. 

Akcyi Apple +90%

Apple — samaja bujnaja pa kapitalizacyi technałahičnaja kampanija ŭ śviecie i druhaja pa vieličyni siarod usich astatnich kampanij paśla Saudi Aramco. Kampanija vypuskaje viadomuju va ŭsim śviecie kampjutarnuju techniku MacBook, smartfony iPhone i hadžety. Z pačatku 2019 hoda kapitalizacyja kampanii Apple vyrasła na $584 młrd i dasiahnuła $1,298 młrd — bolš čym na 80% pa vynikach hoda. Jašče ŭ pačatku hoda kapitalizacyja kampanii ledź pieravyšała $700 młrd.

Pryčynaj staŭ ahulny technałahičny bum u 2019 hodzie. Ale, niahledziačy na ​​taki vialiki rost, pa vynikach hoda sukupnaja vyručka kampanii akazałasia krychu nižejšaj, čym u kancy 2018 hoda. Čysty prybytak kampanii źniziŭsia na 7% z-za źnižeńnia prodažaŭ pradukcyi.

Nie zmahła strymać doŭhaterminovy rost akcyj Apple i palityka Trampa ŭ dačynieńni da vytvorčaści amierykanskich tavaraŭ u Kitai. Zvarot da kampanij ZŠA z zaklikam viarnuć vytvorčaść z Kitaja ŭ ZŠA spravakavała tolki karotkaterminovaje padzieńnie koštu akcyj, paśla čaho rost upeŭniena pradoŭžyŭsia.

Inviestavanyja $100 u akcyi Apple u pačatku hoda prynieśli b inviestaram $90 čystaha prybytku. 

Čytajcie taksama: Jak pačać karystacca kryptapłatformaj — padrabiaznaja instrukcyja

Bitcoin +104%

Siarod pradstaŭlenych aktyvaŭ biezumoŭnym lidaram staŭ Bitcoin — pieršaja kryptavaluta zajmaje hanarovaje pieršaje miesca siarod dachodnych aktyvaŭ u 2019 hodzie. Za hod jaje kurs padniaŭsia na 104% — z $3577 da $7300. Bitcoin daminuje na rynku kryptavalut i da hetaha času ličycca samaj kaštoŭnaj ličbavaj manietaj.

Charakterna, što ŭ pieršaj pałovie hoda bitkoin pakazaŭ dachodnaść u 288%, padniaŭšysia z uzroŭniu $3577 da $13880 u kancy červienia. Adnak potym pryjšoŭ paŭhadavy spad, što ŭ vyniku dazvoliła zarabić u kancy hoda tolki 104% zamiest 288%. Adnak navat u hetym razie prybytkovaść atrymałasia rekordnaj siarod usich aktyvaŭ, jakija my razhladajem u artykule.

Takomu imklivamu rostu spryjała pasłableńnie nacyjanalnych valut i zapavoleńnie tempaŭ rostu suśvietnaj ekanomiki, što zaachvociła mnohich inviestaraŭ šukać bolš prybytkovyja i alternatyŭnyja rynki, jakija majuć słabuju suviaź z tradycyjnymi. Mienavita heta i spravakavała mahutnuju chvalu pakupak, jakaja praciahvałasia z krasavika pa červień 2019 hoda.

$100, inviestavanyja ŭ Bitcoin u pačatku 2019 hoda, prynieśli b inviestaru $104 prybytku ŭ kancy hoda. Inviestary, jakija skinuli bitkoin na piku ŭ červieni, mieli mahčymaść zafiksavać $288 prybytku, pavialičyŭšy svoj kapitał bolš čym u 3,8 razu. 

Padviadziom vyniki

Aktyŭ Suma inviestycyj Pryrost u % Čysty prybytak
Bitcoin $100 104% $104
Akcyi Apple $100 90% $90
Indeks S&P500 $100 29% $29
Nafta Brent $100 25,5% $25,5
Zołata $100 18,5% $18,5
Ahułam $267

Inviestavaŭšy $500 u samyja papularnyja i viadomyja aktyvy, navat nie budučy prafiesijnym inviestaram, vy atrymali b za hod 53,4%, ci $267, čystaha prybytku. Heta vielmi vysoki dachod, kali paraŭnoŭvać z bankaŭskim depazitam, nieruchomaściu i inšymi bolš tradycyjnymi sposabami. Zrazumieła, dla sumy ŭ $500 vynik zdajecca niaznačnym, ale pry sumie inviestycyj u $100 młn, jakimi vałodajuć inviestary, $53,4 młn užo zusim inšaja sprava.

Dzie kupić prybytkovyja aktyvy i jak inviestavać

U kupli jakoha-niebudź aktyvu na kryptapłatformach niama ničoha składanaha. Raniej dla hetaha patrabavałasia iści da brokiera i razam ź im vybirać z tysiač papier tyja, jakija majuć niejki patencyjał. Zaraz dastatkova prajści prostuju rehistracyju, papoŭnić akaŭnt i nabyć luby cikavy vam aktyŭ, niachaj heta budzie akcyja, indeks, kryptavaluta, nafta abo kaštoŭnyja mietały, litaralna ŭ paru klikaŭ.

Pry hetym nie abaviazkova pravodzić składany fundamientalny abo techničny analiz, kab kupić aktyvy i atrymać prybytak za košt rostu. Adnak nie varta spadziavacca tolki na volu vypadku. Varta chacia b pieryjadyčna ŭnikać u toje, što adbyvajecca ŭ śviecie finansaŭ i jaki nastroj na rynku siońnia, u advarotnym razie vy možacie kupić akcyi tady, kali treba było b kuplać dziaržaŭnyja ablihacyi abo schavać hrošy ŭ bank. Fondavyja rynki, syravina, kryptavaluty i inšyja prybytkovyja instrumienty časam taksama mocna padajuć u canie.

Jašče niekalki hadoŭ tamu śviet nie ŭjaŭlaŭ sabie mahčymaści kupli akcyj i indeksaŭ biez pasiarednika, u jakaści jakoha vystupaŭ biržavy brokier. Ciapier takoje stała mahčyma dziakujučy płatformie Currency.com.

Płatforma daje dostup da takienizavanych aktyvaŭ, jakija ŭjaŭlajuć saboj ličbavy anałah tradycyjnych finansavych instrumientaŭ: akcyj, syravinnych tavaraŭ, ablihacyj i inšych. Dziakujučy inavacyjnamu padychodu dla abjadnańnia tradycyjnych i sučasnych ličbavych rynkaŭ płatforma Currency.com robić inviestavańnie ŭ fondavy rynak dastupnym, jak nikoli raniej.

Currency.com — heta rehulavanaja płatforma takienizavanych aktyvaŭ. Pravavoje rehulavańnie harantuje abaronu danych i finansaŭ karystalnika na zakanadaŭčym uzroŭni.

Na płatformie dastupna bolš za 1300 handlovych par, uklučajučy kryptavaluty i takienizavanyja aktyvy fondavaj biržy. Luby trejdar moža biez admysłovaj pracy nabyć akcyi i syravinnyja tavary nie tolki za fijatnyja valuty, ale i za kryptavaluty napramuju bieź nieabchodnaści papiaredniaha abmienu.

Currency.com — płatforma z vysokim uzroŭniem biaśpieki. Placoŭka zabiaśpiečvaje chałodnaje zachoŭvańnie tokienaŭ na kašalkach z multypodpisam. Sierviery znachodziacca ŭ zakrytych pamiaškańniach i absłuhoŭvajucca adnoj ź viadučych kampanij u śfiery infarmacyjnaj biaśpieki. Dostup da siervieraŭ možna atrymać tolki fizična, a dla adkryćcia kašalkoŭ spatrebicca jak minimum dva pryvatnyja klučy z troch.

Pamiatajcie, što inviestycyi źviazanyja z ryzykaj straty ŭsich inviestycyj.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?