Fota Olivier Le Moal, Shutterstock.com

Fota Olivier Le Moal, Shutterstock.com

Apošni tydzień lutaha 2020 hoda možna śmieła ŭnosić u padručniki pa ekanomicy i finansavych rynkach jak pieršy abvał fondavych rynkaŭ u historyi, pryčynaj jakoha stała epidemija virusa.

Pandemija «Ispanki», jakaja litaralna vykasili kala 5% nasielnictva płaniety ŭ 1918—1919 hadach, pandemija «śvinoha hrypu» ŭ 2009 hodzie, jakaja macniej za ŭsio prajšłasia pa ZŠA, nie zmahli abvalić fondavyja rynki. Naadvarot, u hetyja pieryjady rynki aktyŭna raśli.

Siońnia ž na fonie navin ab raspaŭsiudzie karanavirusa ŭ Italii i Paŭdniovaj Karei fondavyja rynki i inšyja ryzykoŭnyja aktyvy nakiravalisia ŭ krutoje pikie. Tym nie mienš navat u takija vostryja momanty ŭ suśvietnaj ekanomicy isnujuć aktyvy, u jakija inviestary achvotna inviestujuć i pieravodziać svaje kapitały. My razhledzim Top-5 aktyvaŭ, jakija raśli ŭ lutym, niahledziačy na ​​padzieńnie fondavych rynkaŭ.

ZTE

Nievierahodna, ale fakt. Kraina, dzie zaradziŭsia karanavirus, padaryła rynku ŭ lutym samy prybytkovy aktyŭ — akcyi kitajskaj kampanii ZTE, druhoha pa vieličyni vytvorcy telekamunikacyjnaha abstalavańnia i mabilnych telefonaŭ u Kitai.

Pryčynaj dla rostu stali dadzienyja spravazdačy analityčnaj kampanii IHS Markit ab tym, što kampanija ZTE zaniała pieršaje miesca ŭ śviecie pa prodažy abanienckaha kancavoha telekamunikacyjnaha abstalavańnia. Dola rynku ZTE ŭ dadzienym siehmiencie ŭ trecim kvartale 2019 hoda skłała 14%.

Akramia taho, na vystavie Mobile World Congress 2020 kampanija pradstaviła novuju sieryju 5G-abstalavańnia, jakoje idealna padychodzić dla razhortvańnia sietak 5G z paŭnavartasnym vykarystańniem ŭsiaho śpiektralnaha dyjapazonu.

Na hetym fonie akcyi kampanii z 3 pa 25 lutaha vyraśli na 48%, z $24,7 da $36,6. Da kanca lutaha košt akcyj trochi adkaciŭsia ŭniz, ale pa-raniejšamu, u adroźnieńnie ad inšych technałahičnych kampanij, davoli mocna trymaje biahučy cenavy ŭzrovień i całkam zdolnaja praciahnuć rost.

Čytajcie taksama: Jak pačać karystacca kryptapłatformaj — padrabiaznaja instrukcyja

Domino's Pizza Group

Amierykanskaja kampanija, jakaja pracuje ŭ śfiery hramadskaha charčavańnia. Kiruje najbujniejšaj u śviecie sietkaj piceryj z 15900 restaranaŭ u 85 krainach śvietu.

Pa vynikach finansavaj spravazdačy za čaćviorty kvartał 2019 hoda kampanija paskoryła rost prodažaŭ bolš čym na 3%, u paraŭnańni z 2,4% u trecim kvartale 2019. Akramia taho, byŭ zafiksavany rost hrašovaha patoku kampanii, z $274 młn da $411 młn, heta značyć, faktyčna štodnia Domino's Pizza hienieravała bolš za $1 młn hrašovaha patoku, što, pavodle acenak mieniedžmientu kampanii, kaža pra efiektyŭnaść finansavaj madeli.

Adzin z pakazčykaŭ paśpiachovaha raźvićcia kampanii Domino's Pizza — adnosna nievysoki ŭzrovień zakryćcia restaranaŭ. Za apošnija piać hadoŭ u ZŠA było začyniena mienš za 100 abjektaŭ z bolš čym 6000 na siońnia.

Na fonie hetaha z 1 pa 25 lutaha akcyi kampanii vyraśli na 35%, z $280 da $379. Da kanca miesiaca kaciroŭki krychu źnizilisia na fonie ahulnaha padzieńnia fondavych rynkaŭ, adnak navat u takoj situacyi košt akcyj kampanii źnižajecca dosyć umierana i akuratna.

Paładyj

Paładyj praciahvaje ŭpeŭnienuju dynamiku na rost 2019 hoda i ŭ novym 2020-m. U pieryjad z 2 pa 27 lutaha kaštoŭny mietał vyras na 27%, z $2202 da $2800. Pryčyn dla rostu paładyju niekalki.

Pa-pieršaje, dziejničaje hałoŭny rynkavy zakon: kali popyt pieravyšaje prapanovu — cana raście. Na biahučy momant popyt na tracinu pieravyšaje prapanovu paładyju na rynku.

Pa-druhoje, paładyj vykarystoŭvajecca ŭ vytvorčaści płacinavych katalizataraŭ, jakija ŭžyvajucca ŭ aŭtamabilnaj pramysłovaści, što tolki ŭzmacniaje popyt na mietał, pakolki hetamu spryjaje ŭzmacnieńnie žorstkaści ekałahičnych patrabavańniaŭ da transpartnych normaŭ u Jeŭrazonie i Kitai.

Adnak za pazityŭnaj dynamikaj rostu chavajecca i niehatyŭny faktar, jaki moža adbicca na košcie paładyju ŭ budučyni. Analityki kampanii «Narylski nikiel», suśvietnaha lidara pa zdabyčy paładyju, ličać, što dalejšaje pavyšeńnie koštaŭ drenna adabjecca na halinie jaho vykarystańnia.

U vypadku praciahu padobnaj tendencyi jość ryzyka taho, što paładyj u aŭtakatalizatarach budzie zamienieny na płacinu. Kali zamieny nie adbudziecca, to cana na ŭsie pradukty, jakija ŭtrymlivajuć paładyj, budzie tolki pavyšacca. Tamu inviestaram, zacikaŭlenym u kupli paładyju, varta ŭvažliva sačyć za raźvićciom situacyi ŭ aŭtamabilnaj pramysłovaści i, u vypadku źjaŭleńnia navin ab zamienie paładyju na płacinu, źnižać dolu kaštoŭnaha mietału ŭ inviestycyjnych partfielach.

Zołata

Žoŭty mietał praciahvaje demanstravać uzychodziačy trend, jak i ŭvieś 2019 hod. Kali ŭ minułym hodzie zołata rasło ŭ canie na fonie handlovaj vajny pamiž Kitajem i ZŠA, to ŭ 2020 hodzie da hetaj pryčyny dadałasia novaja — karanavirus.

Pytańnie dalejšaha raspaŭsiudu virusa i jaho ŭpłyŭ na suśvietnuju ekanomiku prymušaje inviestaraŭ pierakładać kapitały ŭ achoŭnyja aktyvy, u jakich zołata zajmaje adno z hałoŭnych miescaŭ.

24 lutaha cana za trojskuju uncyju dasiahnuła 6-hadovaha maksimumu na adznacy $1690. Analityki i ekśpierty pa ŭsim śviecie prahnazujuć dalejšy rost cany, da histaryčna rekordnaha ŭzroŭniu — $2100 za trojskuju uncyju da kanca 2020 hoda.

U lutym sumarny rost skłaŭ kala 6,5%, i jość usie pieradumovy dla taho, što rost praciahniecca dalej, asabliva na fonie padzieńnia fondavaha rynku.

Dziaržablihacyi ZŠA
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Tradycyjna ŭ pieryjady padzieńnia koštu ryzykoŭnych aktyvaŭ, takich jak syravinnyja tavary i, viadoma ž, fondavyja rynki, raście popyt na biezryzykoŭnyja i achoŭnyja aktyvy, takija jak dziaržaŭnyja kaznačejskija ablihacyi ZŠA ź vialikim pieryjadam pahašeńnia.

U dadzienym vypadku havorka idzie pra biržavy fond iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Heta instrumient, jaki dazvalaje inviestavać u doŭhaterminovyja ablihacyi ZŠA z terminam pahašeńnia bolš za 20 hadoŭ.

Z 3 pa 27 lutaha košt ETF vyras bolš čym na 6%, sa $143,6 da $150,6. Heta lišni raz paćviardžaje, što biahučaja ekanomika-palityčnaja situacyja ŭ śviecie dalokaja ad stabilnaj. Mienavita ŭ takija momanty inviestary nie prosta časova chavajuć hrošy ŭ «karotkich» papierach, z terminam pahašeńnia da 5 hadoŭ, a sychodziać u niejkuju śpiačku na pieryjad, pakul situacyja na rynkach na stabilizujecca.

Jakija vysnovy?

Biahučaja situacyja z raspaŭsiudžvańniem karanavirusa nie źjaŭlajecca klučavoj, analityki i inviestary ŭsiaho śvietu ŭžo niekalki hadoŭ znachodziacca ŭ čakańni recesii i spadu ŭ suśvietnaj ekanomicy, pra što havoryć rost achoŭnych i biezryzykoŭnych aktyvaŭ. Situacyja z karanavirusam stała tolki nievialikim šturškom dla startu čahości bolš hłabalnaha.

Inviestaram u takija pieryjady lepš pieraklučyć svaju ŭvahu z ryzykoŭnych aktyvaŭ (fondavyja rynki, syravina i kryptavaluty) na takija aktyvy, jak zołata, dziaržaŭnyja ablihacyi, a taksama na šviejcarski frank i japonskuju jenu, jakija taksama značna ŭmacavalisia za apošnija tydni.

Niezaležna ad taho, ci źjaŭlajeciesia vy inviestaram z tradycyjnaha siektara abo kryptavalutnaha, vy možacie chutka i ź minimalnymi kamisijami pieravieści ryzykoŭnyja aktyvy ŭ aktyvy-prytułki, takija jak zołata, ablihacyi, frank i jena na rehulavanaj kryptapłatformie Currency.com.

Rehulavanaja kryptapłatforma takienizavanych aktyvaŭ Currency.com, jakaja dziejničaje ŭ adpaviednaści z Dekretam №8 prezidenta Respubliki Biełaruś «Ab raźvićci ličbavaj ekanomiki», prapanuje inviestaram bolš za 1300 aktyvaŭ, jakija vydatna padychodziać dla farmiravańnia jak dachodnych, tak i achoŭnych partfielaŭ. U liku prapanavanych aktyvaŭ:

  • Viadučyja pa kapitalizacyi kryptavaluty: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash i Litecoin.
  • Takienizavanyja akcyi najbujniejšych u śviecie karparacyj, fondavyja indeksy, ETF, valuty, dziaržaŭnyja i karparatyŭnyja ablihacyi.

Klijentam Currency.com dastupnyja raznastajnyja sposaby papaŭnieńnia bałansu i vyvadu, jak u kryptavalutach, tak i ŭ fijatnych valutach z dapamohaj bankaŭskaha pieravodu i kart Visa i MasterCard u EUR, USD, RUB i BYN.

Bolš padrabiazna aznajomicca ​​z mahčymaściami kryptapłatformy možna na aficyjnym sajcie: Currency.com.

Pamiatajecie, što inviestycyi źviazanyja z ryzykaj straty ŭsich inviestycyj.

Ci raźbirajeciesia vy ŭ kryptavalutie? Prajdzicie test

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0