TEST
Što vy viedajecie pra pšanicu?
Pšanica pobač ź ludźmi ŭžo mnoha tysiač hod. Jana daje čałavieku chleb, miasa (90% jaje idzie na korm skacinie) i navat ałkahol.

Nižej – dziesiać faktaŭ pra pšanicu, jakija vy možacie nie viedać. Pravierym?

Pačynajem
Radzima pšanicy – heta...
Nie, u Kitai pšanica źjaviłasia ŭ čaćviortym tysiačahodździ da našaj ery – na toj čas ludzi vyroščvali jaje ŭžo šeść tysiač hod. Najstaražytniejšyja ž ślady vyroščvańnia pšanicy adšukali na terytoryi sučasnaj Turcyi i Izraila.
Pšanica starejšaja za faraonaŭ, da Jehipta jana daciahnułasia ŭ šostym tysiačahodździ da našaj ery. Ale jašče raniej jaje pačali vyroščvać na terytoryi sučasnaj Turcyi i Izraila.
Tak. Najstaražytniejšyja ślady vyroščvańnia pšanicy adšukali na terytoryi sučasnaj Turcyi i Izraila.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Asnoŭnaja ciažkaść z pryručeńniem pšanicy była ŭ tym, što...
Nie, heta b našych hałodnych prodkaŭ nie spyniła. Bolšaj prablemaj było toje, što ŭ dzikaj pšanicy ziarniaty, jak tolki saśpiejuć, adrazu vysypajucca z kałaskoŭ. Na toje, kab vyvieści sarty, u jakich ziarniaty vytrymajuć žnivo ŭ kałasach, pajšło kala čatyroch tysiač hod.
Słušna. I ich niemahčyma sabrać ź ziamli. Na toje, kab vyvieści sarty, u jakich ziarniaty vytrymajuć žnivo ŭ kałasach, pajšło kala čatyroch tysiač hod.
Dy nie. Kab heta było tak, čałaviek by jaje nie vyroščvaŭ, jak nie vyroščvaje, naprykład, muchamory. Prablemaj było toje, što ŭ dzikaj pšanicy ziarniaty, jak tolki saśpiejuć, adrazu vysypajucca z kałaskoŭ. I ich niemahčyma sabrać ź ziamli. Na toje, kab vyvieści sarty, u jakich ziarniaty vytrymajuć žnivo ŭ kałasach, pajšło kala čatyroch tysiač hod.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U Jeŭropu pšanicu prynieśli...
Hienuezskija kupcy raz pryvieźli ŭ Jeŭropu čumu. Ale heta było namnoha paźniej. Pšanicu ž masava pačali siejać najpierš na terytoryjach, paduładnych Rymu.
Jak by nam taho ni chaciełasia, ale nie. Pšanicu masava pačali siejać najpierš na terytoryjach, paduładnych Rymu.
Pravilna, masava siejać pšanicu pačali najpierš na terytoryjach, paduładnych Rymu.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Asvoiŭšy pšanicu, jeŭrapiejskija varvary adrazu pasprabavali zrabić ź jaje ałkahol – varyć piva, hnać harełku. Što z pšanicy robiać jašče?
Tak, pšaničny soład vykarystoŭvajecca padčas vyrabu viski.
Nie, tut kaktus treba. Pšaničny soład vykarystoŭvajecca padčas vyrabu viski.
Vy pabłytali Jeŭropu z Kubaj, a pšanicu – z cukrovym tryśniahom. Pšaničny soład vykarystoŭvajecca padčas vyrabu viski.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U Vialikim Kniastvie Litoŭskim lubili, kab pšaničnaje piva pieniłasia. Dla hetaha ŭ napoj dadavali...
Nu, vy što. Dzie VKŁ, a dzie limonnaja kisłata. Haroch dadavali – jon nie byŭ u deficycie.

Siońnia «Pšaničnaje» ŭ Lidzie vyrablajecca pa ŭnikalnaj technałohii patrojnaha zbradžvańnia. Mienavita dziakujučy hetamu piva maje pyšnuju pienu i miakki pšaničny smak ź jarkimi fruktovymi notami banana i hvaździki.
Nie, heta ŭžo recept časoŭ SSSR. Piva, zvaranaje z harocham, ličyłasia admietnym receptam z VKŁ.

Siońnia «Pšaničnaje» ŭ Lidzie vyrablajecca pa ŭnikalnaj technałohii patrojnaha zbradžvańnia. Mienavita dziakujučy hetamu piva maje pyšnuju pienu i miakki pšaničny smak ź jarkimi fruktovymi notami banana i hvaździki.
Sapraŭdy, piva, zvaranaje z harocham, ličyłasia admietnym receptam z VKŁ.

Siońnia «Pšaničnaje» ŭ Lidzie vyrablajecca pa ŭnikalnaj technałohii patrojnaha zbradžvańnia. Mienavita dziakujučy hetamu piva maje pyšnuju pienu i miakki pšaničny smak ź jarkimi fruktovymi notami banana i hvaździki.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Hej, haradskija, zmožacie adroźnić pšanicu na vyhlad?
Nie, heta žyta. Zirnicie, jakija doŭhija vusy, u pšanicy takich nie byvaje. Pšanica pad №2.
Vydatna! Vašy sialanskija prodki hanaracca vami.
Vusy plus mały rost – prykmieta nie tolki d'Artańjana, ale i takoha złaku, jak jačmień. Pšanica pad №2.
Heta ž avios – luby koń paćvierdzić. Pšanica pad №2.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Połba – heta...
Pravilna. Jana maje łušpajki, što ščylna ablahajuć ziarniaty. Apracoŭvać jaje ciažej.
Nie, maleńkija žoŭtyja krupy – heta prosa. A połba – vid pšanicy. Jana maje łušpajki, što ščylna ablahajuć ziarniaty. Apracoŭvać jaje ciažej.
Nie, heta vid pšanicy, jaki maje łušpajki, što ščylna ablahajuć ziarniaty. Apracoŭvać jaje ciažej.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Najbolej pšanicy ŭ śviecie źbiraje...
Nie, Kitaj. Choć ZŠA – adzin z najbujniejšych eksparcioraŭ pšanicy.
Nie, Kitaj. A voś u pačatku XX stahodździa ŭsio było inačaj.
A jak inačaj? Treba ž miljard nasielnictva karmić.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Biełaruś pšanicu...
Nie. Muki trochi pradajom u Rasiju, a zbožža nie vyvozim. Naadvarot, prykuplajem, asabliva kali nieŭradžaj.
Tak, prykuplajem, asabliva kali nieŭradžaj.
Nie, tolki impartujem, asabliva kali nieŭradžaj. Muki trochi pradajom u Rasiju, a zbožža nie vyvozim.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Trycikale – heta hibryd, pa pasiaŭnych płoščach jakoha Biełaruś trymajecca ŭ suśvietnych lidarach. Ale hibryd čaho?
Sumnieŭnaja karyść ad takoha hibrydu była b: ni chleba, ni aleju... Trycikale – heta hibryd pšanicy i žyta (Tríticum na łacinie «pšanica», a Secale – «žyta»).
Nie, jany zanadta roznyja, kab być razam. Trycikale – heta hibryd pšanicy i žyta (Tríticum na łacinie «pšanica», a Secale – «žyta»).
Trapna! Trycikale – heta hibryd pšanicy i žyta. I na hetaje pytańnie vielmi prosta adkazali b staražytnyja rymlanie, choć hibryd sučasny. Tríticum na łacinie «pšanica», a Secale – «žyta».
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Słabavata
Pasprabujcie jašče raz.
Prajści jašče raz
Nu, takoje
Varta pasprabavać jašče raz.
Prajści jašče raz
Niabłaha!
Prajści jašče raz
Dobra, ale vy možacie lepš!
Vy šmat viedajecie pra pšanicu.
Prajści jašče raz
Vielmi dobra!
Vy viedajecie amal usio pra pšanicu. Vidać, i ŭ pivie vy dobra raźbirajeciesia.
Prajści jašče raz
Vy prosta majstra!
Vy viedajecie ŭsio pra pšanicu! Napeŭna, vy i ŭ pivie vydatna raźbirajeciesia.
Prajści jašče raz

«PRAVIŁY NIE DLA TAHO, KAB ICH PARUŠAĆ» – MIENAVITA TAK PAVINNA HUČAĆ PRYKAZKA, KALI SPRAVA TYČYCCA VYTVORČAŚCI «PŠANIČNAHA» PIVA Z «KALEKCYI MAJSTRA».

NAŠA «PŠANIČNAJE» – HETA BAVARSKIJA DROŽDŽY, NIAMIECKI SOŁAD I BIEŁARUSKAJA NIEPAŬTORNAŚĆ. ŚVIETŁAJE NIEFILTRAVANAJE PIVA VYRABLAJECCA PA ŬNIKALNAJ TECHNAŁOHII PATROJNAHA ZBRADŽVAŃNIA, DZIAKUJUČY HETAMU JANO MAJE PYŠNUJU PIENU I MIAKKI PŠANIČNY SMAK Ź JARKIMI FRUKTOVYMI NOTAMI BANANA I HVAŹDZIKI – USIO TOJE, ŠTO TAK PADABAJECCA VAM!

PAMIATAJCIE, ŠTO PRAŹMIERNAJE ŬŽYVAŃNIE AŁKAHOLU ŠKODZIĆ VAŠAMU ZDAROŬJU