Adkryty list da Ministerstva adukacyi

Kalehi!

Ja źviartajusia da vas praz adkryty list, bo nie maju inšaj mahčymaści ani davieści svajo mierkavańnie da vyšejšaha kiraŭnictva haliny, ani, tym bolš, paŭpłyvać na rašeńni Ministerstva adukacyi. Miž tym liču važnym danieści da vas dumki šarahovaha nastaŭnika, jaki naziraje ciapierašni niaprosty navučalny praces znutry, udzielničaje va ŭsich školnych mierapryjemstvach pa zachavańni biaśpieki vučniaŭ, źviazanych z epidemijałahičnaj abstanoŭkaj u respublicy, i maje naŭprostavuju suviaź z vučniami, kalehami i baćkami.

Čytajcie taksama: Namieśnik Karpienki pra list nastaŭnikaŭ: Usie vučni buduć atestavanyja. Kali za try čverci — to za try

24 krasavika šmat chto z maich kaleh u škołach Biełarusi atrymaŭ praz roznyja kanały suviazi infarmacyju sa spasyłkaj na namieśnika ministra adukacyi Alaksandra Kadłubaja ab tym, što ŭ Ministerstvie pryniata rašeńnie nie atestoŭvać u čaćviortaj čverci vučniaŭ, jakija pa rašeńni zakonnych pradstaŭnikoŭ navučajucca doma pry dapamozie infarmacyjna-kamunikatyŭnych technałohij: adznačać u žurnałach ich adsutnaść, nie vystaŭlać u kłasnyja žurnały adznaki za damašnija raboty i tym samym zakryć im dostup da paŭnavartasnaha adukacyjnaha pracesu. Ja maju nadzieju na toje, što zmahu pieraścierahčy Ministerstva ad pamyłkovych krokaŭ.

Mnie nie chočacca dumać, što rašeńnie nie atestoŭvać u apošniaj čverci dziaciej, što pracujuć samastojna, pryniataje vyklučna z metaj viarnuć vučniaŭ u škoły. U toj situacyi, kali epidemija COVID-19 u Biełarusi nabiraje chod, kali kožny dzień rehistrujecca bolej za 700 novych vypadkaŭ, kali kantakty pieršaha ŭzroŭniu znachodziacca doma, a nie izalavanyja pa balnicach, kožny zakonny pradstaŭnik vučnia maje prava kłapacicca ab biaśpiecy svajho dziciaci. Adnačasova jon maje prava i na adukacyju, arhanizavanuju z ulikam mahčymaściaŭ, jakoje daje nam naša stahodździe, naš uzrovień techničnych viedaŭ, naš status «ajci-krainy», urešcie rešt.

Ministerstva adukacyi publikavała dadzienyja ab tym, što 85% nastaŭnikaŭ Biełarusi hatovyja akazvać adukacyjnyja pasłuhi z vykarystańniem kamunikatyŭna-infarmacyjnych technałohij, taksama ŭ dapamohu piedahoham i vučniam pracujuć vydaviectva «Aviersev», prafiesijnyja hrupy nastaŭnikaŭ u sacyjalnych sietkach, mietadysty rehijanalnych instytutaŭ raźvićcia adukacyi.

Biełaruskija dzieci i biełaruskija baćki — adkaznyja ludzi. Biełarusy ŭmiejuć vučycca i vučyć. Mietadyčnaja padrychtoŭka našych nastaŭnikaŭ, a taksama tradycyjnaja dla biełaruskaj kultury adkaznaja rola baćkoŭ pry navučańni dziaciej dazvalajuć nam vieryć, što samastojnaje vyvučeńnie školnych kursaŭ moža być — i budzie — dastatkova efiektyŭnym.

Heta nie prosta słovy, jany dla mianie padmacavany ŭłasnym dośviedam — za dva tydni my z vučniami i ich baćkami vybudavali pracazdolny i plonny adukacyjny praces z vykarystańniem IKT, i ja viedaju dziasiatki kaleh-nastaŭnikaŭ, jakija zrabili heta maksimalna efiektyŭna. I zasvajeńnie viedaŭ, i zvarotnaja suviaź, i atestacyja — usio heta całkam realna zrabić i z tymi, chto prychodzić u škołu, i z tymi, chto vučycca doma.

Kali my vyrašajem pazbavić dziaciej, što znachodziacca zaraz doma, prava na atestacyju ŭ apošniaj, čaściakom vyrašalnaj, čverci, my tym samym pierakreślivajem toj davier, jaki jość pamiž nami, nastaŭnikami, našymi vučniami — i ich baćkami. My kidajem ich adzin na adzin z prablemaj u vielmi niaprostaj situacyi. My pierastajem davać im tuju zvarotnuju suviaź, jakuju jany zaraz pavinny mieć ad nas i na jakuju majuć prava. My raśpisvajemsia va ŭłasnaj biezdapamožnaści. Heta nie tolki niepiedahahična, heta — nie pa-čałaviečy.

U asabliva składanym stanoviščy apynucca tyja, chto zusim chutka budzie pracavać na dabrabyt i moc našaj krainy — vypuskniki, vučni dziasiatych kłasaŭ, i asabliva — budučyja mahčymyja miedalisty, dla jakich nieatestacyja za apošniuju čverć niemahčymaja. My prymušajem hetych dziaciej vyjści ŭ škoły nasupierak rašeńniu zakonnych pradstaŭnikoŭ i nasupierak zdarovamu sensu, jaki dyktuje čałavieku bierahčy siabie i blizkich u pieryjad epidemii.

Kali my dekłarujem pieršym pryncypam našaj adukacyi pavahu da vučnia, pavahu da jahonych rašeńniaŭ, pavahu da čałavieka, indyvidualny padychod da kožnaha — my nie majem prava pazbavić vučniaŭ respubliki prava na atestacyju pry navučańni praź IKT.

U suviazi z vyšej skazanym ja prašu Ministerstva pierahledzieć niekanstruktyŭny padychod da atestacyi pa vynikach čaćviortaj čverci tych vučniaŭ, jakija navučajucca pry dapamozie IKT, dazvolić nastaŭnikam pieranosić u žurnał adznaki, atrymanyja za raboty, što vykonvajucca doma, i atestoŭvać dziaciej pa vynikach samastojnaj pracy za čaćviortuju čverć, a taksama ŭličvać adznaku pry vystaŭleńni hadavoj. Pytańnie arhanizacyi nieabchodnaha tematyčnaha kantrola ŭ čverci liču čysta techničnym — jaho lohka naładzić navat va ŭmovach vykarystańnia IKT.

 

Nastaŭnica ruskaj movy i litaratury vyšejšaj kvalifikacyjnaj katehoryi,

Stypiendyjat śpiecyjalnaha fonda Prezidenta Respubliki Biełaruś

Łaŭreat konkursa prafiesjnaha majsterstva «Nastaŭnik hoda Minskaj vobłaści — 2017»

Finalist konkursa prafiesjnaha majsterstva «Nastaŭnik hoda Minskaj vobłaści — 2020»

Hanna Sieviaryniec.

 

Da lista dałučajucca z podpisami biełaruskija nastaŭniki:

Śviatłana Alaksandraŭna Ivaniušyna, nastaŭnica pačatkovych kłasaŭ, finalist konkursu prafiesijnaha majsterstva «Nastaŭnik hoda — 2020 Minskaj vobłaści»

Natalla Dźmitryjeŭna Afanaśjeva, nastaŭnica fiziki, stypiendyjat śpiecyjalnaha fonda prezidenta Biełarusi

Taćciana Siarhiejeŭna Cydzik, nastaŭnica anhlijskaj movy

Śviatłana Michajłaŭna Kuleš, nastaŭnica historyi

Ała Mikałajeŭna Paźniakova, nastaŭnica historyi

Anastasija Alehaŭna Małafiejeva, nastaŭnik-defiektołah

Śviatłana Ivanaŭna Łokis, nastaŭnik-mietadyst

Iryna Uładzimiraŭna Pabožnaja, nastaŭnik-mietadyst

Taćciana Bartkievič, nastaŭnica biełaruskaj movy i litaratury,

Natalla Hiennadzieŭna Vianhroŭskaja, nastaŭnica historyi i anhlijskaj movy

Iryna Andrejeŭna Azarynskaja, nastaŭnica historyi

Ludmiła Zianonaŭna Hryško, nastaŭnica biełaruskaj movy i litaratury

Taćciana Marjanaŭna Surkont, nastaŭnik historyi, nastaŭnik-mietadyst

Kryścina Alehaŭna Siomačkina, nastaŭnica pačatkovych kłasaŭ

Iryna Anatoljeŭna Šlemiankova, nastaŭnica pačatkovych kłasaŭ

Alaksiej Vasiljevič Minaŭ, nastaŭnik biełaruskaj movy i litaratury

Taćciana Anatoljeŭna Kviacinskaja, nastaŭnica ruskaj movy i litaratury

Halina Uładzimiraŭna Pajkina, nastaŭnica hieahrafii

Viktar Małyščyc, nastaŭnik astranomii

Volha Valancinaŭna Brejvo, nastaŭnica pačatkovych kłasaŭ

Volha Ivanaŭna Juščuk, nastaŭnica muzyki i pačatkovych kłasaŭ

Natalla Alfredaŭna Masło, nastaŭnica pačatkovych kłasaŭ.

***

Ministerstva adukacyi ŭžo adreahavała na list, svoj kamientar pakinuŭ Alaksandr Kadłubaj, namieśnik ministra. 

Čytajcie: Namieśnik Karpienki pra list nastaŭnikaŭ: Usie vučni buduć atestavanyja. Kali za try čverci — to za try

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0